+Trả Lời Chủ Đề
kết quả từ 1 tới 10/ Tổng số 10

Ðề tài: Ý nghĩa Tuần cửu,Tiểu Tường,Đại Tường

 1. #1
  Tham gia ngày
  Jul 2006
  Bài viết
  506
  truongtam's Avatar

  Đệ thường hay tham gia cúng các lễ Sơ Cửu, Tiểu Tường, Đại Tường. Nhưng không rõ ý nghĩa vì sao phải 9 ngày sau khi chết thì cúng sơ cửu, rồi tới cửu 2, 3... đến 81 ngày thì cúng chung cửu, 281 ngày thì cúng tiểu tường, 581 ngày thì cúng đại tường. Ý nghĩa của các con số này như thế nào. Có liên quan Dịch Lý hay không? Huynh tỷ nào biết được xin cho đệ tham khảo nhé.


  Đệ có đọc được một đoạn trong Lời thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp như sau:


  "Mỗi chơn-hồn nơi thế gian này, khi thoát xác đều phải qui tựu tại Đền-Thánh này và đi từ trong Đền-Thánh này đến các cảnh giới khác. Tại sao phải vào Đền-Thánh này, mà không vào các Đền-Thánh khác? Tại vì Đền-Thánh này tỷ như một trường thi: Mỗi năm Chánh-Phủ mở một kỳ thi như thi Tú-Tài chẳng hạn, địa-điểm đã ấn định rồi, chỉ có thi nơi đó mới có giá-trị: Tòa-Thánh này cũng vậy Đức Chí-Tôn lập ra để con cái của Ngài Lập-Công, Lập-Đức, Lập-Ngôn mà về với Ngài.


  Vào Đền-Thánh tức là vào Hiệp-Thiên-Đài, đi từ Hiệp-Thiên-Đài đến Cung-Đạo, nhưng muốn vào Cung Đạo phải qua Cửu-Trùng-Đài, mỗi nấc của Cửu-Trùng-Đài là mỗi lần khảo-dượt của các Đấng Thiêng-Liêng, là mỗi lần cứu-rỗi của Cữu-Vị Nữ-Phật, là mỗi lần cầu xin, của các đẳng linh-hồn, toàn-thể con cái Đức Chí-Tôn đọc lại mấy bài kinh từ Đệ Nhứt-Cửu đến Đệ Cữu-Cửu, đến Tiểu-Tường và Đại-Tường thì biết.


  Trong cửa Đạo Cao-Đài có ba cách về với Đức Chí-Tôn, hay là có ba cách lập vị mình:


  * Cách thứ nhứt: Các chơn-hồn mượn xác phàm phải đi theo phẩm-trật Cữu-Thiên Khai-Hóa, tức là theo Hội-Thánh Cửu-Trùng-Đài, dùng tài sức mình lập công để đoạt Đạo, nghĩa là phải đi từ bậc Đạo-Hữu lên Lễ-Sanh, Giáo-Hữu, Giáo-Sư, v.v... Phải lập công từ Tiểu-Thừa, Trung-Thừa đến Thượng-Thừa, phải ăn chay từ sáu ngày mỗi tháng đến mười ngày, rồi ăn chay trường luôn, phải tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, các chơn-hồn đi theo phẩm-trật Cửu-Thiên Khai-Hóa còn phải có tự-tín rồi tha-tín, tức là giác-nhi giác-tha đó vậy, có tự-tín rồi tha-tín tức là có tự độ mình rồi độ chúng-sanh. Đạo Cao-Đài khác với các nền Tôn-Giáo khác là ở chỗ đó, trước hết phải độ mình, độ gia-đình mình rồi độ ngoài thân tộc, tức là độ cả nhơn-loại vậy; mình phải học để mình hiểu Đạo. Hiểu Đạo rồi, nói sao cho thân tộc mình hiểu Đạo, chẳng những nói Đạo cho thân tộc mình biết mà thôi, mà phải nói Đạo cho toàn nhơn-loại nữa. Mình học để biết Đạo là lập Đức, nói Đạo cho thân tộc mình biết Đạo là lập Công, độ toàn nhơn-loại là lập Ngôn, có làm đủ ba điểm đó mới về được với Đức Chí-Tôn bằng con đường Cữu-Thiên Khai-Hóa.


  * Cách thứ hai: Lập vị mình theo Thập-Nhị Đẳng-Cấp Thiêng-Liêng tức là theo Hội-Thánh Phước-Thiện, nơi đây ngoài việc ăn chay giữ-gìn luật Đạo tùng theo chơn-pháp của Đức Chí-Tôn còn phải dùng Đức để lập vị mình.


  Muốn lập đức phải đi từ Minh-Đức, Tân-Dân, Thính-Thiện, Hành-Thiện, Giáo-Thiện, Chí-Thiện, v.v...


  Lập đức là gì? Là dùng sự thương yêu để cứu độ chúng-sanh mà Đức Chí-Tôn đã có nói: "Sự thương yêu là chìa khóa mở cửa Bạch-Ngọc-Kinh" là vậy đó.


  Các đẳng chơn-hồn tái kiếp đang chơi vơi trong "Tứ-Diệu-Đề-Khổ". Muốn thoát khổ họ phải thọ khổ, có thọ khổ mới thắng khổ. Người đi theo Thập-Nhị Đẳng-Cấp Thiêng-Liêng là dạy người ta thọ khổ để thắng khổ. Muốn dạy người ta thọ khổ trước hết thì mình phải thọ khổ đã, muốn thọ khổ thì không gì hay bằng dùng Đức Thương-Yêu. Cho nên bậc thứ nhất của Thập-Nhị Đẳng-Cấp Thiêng-Liêng là Minh-Đức đó vậy.


  Có thương yêu mới thọ khổ được, ta thương Cha-Mẹ ta, ta mới chịu khổ mà bảo dưỡng Cha-Mẹ lúc tuổi già, ta thương con ta, ta mới lo tảo lo tần nuôi nó khôn lớn, ta thương những người cô thế tật nguyền ta mới tầm phương giúp đỡ họ, mà tầm phương giúp họ là thọ khổ đó vậy.


  Thọ khổ rồi mới thắng khổ, thọ khổ không phải một ngày, một bữa, mà phải thọ khổ cho đến nơi đến chốn, nghĩa là nuôi Cha-Mẹ cho đến tuổi già, lo cho con từ khi còn bé cho đến lúc nó tự lo cho nó được. Hai điều đó còn dễ, đến lo cho thiên-hạ hết khổ mới khó, vì khi lo người này, hết người này đến người khác và cứ như vậy trọn kiếp sanh mới gọi là thắng khổ, có thắng khổ mới về được với Đức Chí-Tôn bằng con đường Thập-Nhị Đẳng-Cấp Thiêng-Liêng.


  * Cách thứ ba: Cách thứ ba Là cách Tu-Chơn hay là cách Tịnh-Luyện cũng thế.


  Những người đi trong Cữu-Phẩm Thần-Tiên hay đi trong Thập-Nhị Đẳng-Cấp Thiêng-Liêng, khi mình nhận thấy là đã Lập-Đức, Lập-Công, Lập-Ngôn rồi. Hay là đã thọ khổ và thắng khổ rồi mà còn sức nữa, thì vào nhà Tịnh để được Tu-Chơn. Nơi đây các vị đó sẽ được học phương-pháp luyện Tinh hóa Khí, luyện Khí hóa Thần, tức là Tinh-Khí Thần hiệp nhất là Hườn-Hư đó vậy.


  Bây giờ trở lại con đường Thiêng-Liêng Hằng-Sống. Khi chúng ta qua khỏi Cửu-Trùng-Đài bước vào Cung-Đạo, trực ngó lên trên không thấY Bát-Quái-Đài nữa mà thấy Đại-Hải minh mông, thấy mờ-mờ mịt-mịt. Càn-Khôn Vũ-Trụ bao la không thể gì tưởng tượng được, bắt đầu từ lúc này chúng ta bước vào Con-Đường Thiêng-Liêng Hằng-Sống rồi đó.


  Nếu đi theo con đường Cữu-Thiên Khai-Hóa và con đường Thập-Nhị Đẳng-Cấp Thiêng-Liêng thì khác. Vì đi hai con đường đó là khi ta mãn kiếp về với Đức Chí-Tôn, ta đi với cả Linh-Hồn và Thể-Phách. Còn hôm nay chúng ta về với Đức Chí-Tôn bằng Chơn-Thần vì Bần-Đạo may duyên được đặc ân của Đức Chí-Tôn cho phép nên mới đi riêng cũng như đi tắt vậy.


  Chúng ta ngó lên thấy như Đại-Hải minh mông, nhưng thật ra không phải Đại-Hải mà là vòm trời của Càn-Khôn Vũ-Trụ, nơi xa xa khi ẩn khi hiện trong mây, một tòa nhà nguy nga đồ-sộ, thoạt ẩn thoạt hiện mập-mờ, vừa ngó thấy thì ta muốn đến ngay, không biết làm sao đến, vừa lúc đó pháp-thân ta như có một sức mạnh hút đi, không đi mà đến, đến mau như đi bằng máy bay vậy.


  Đến rồi ngó thấy quần sanh nhơn-loại muôn trùng, lớp đến lớp đi không biết bao nhiêu mà nói, nhiều như vậy, mà dường như không có tiếng động nào, thứ-tự lớp lang có trật-tự lắm. Nơi đó gọi là Cung Thánh, tức là Cung để cho các chơn-hồn ra khỏi cảnh Thiêng-Liêng đi tái kiếp mà cũng là nơi tiếp rước các đẳng linh-hồn sau khi tái kiếp trở về. Nơi đó giống như một trạm hàng không, hay là trạm xe lửa vậy, kẻ đi, người đến muôn trùng, đi thì buồn, về thì vui, nhưng tất cả đều hiển-hiện lên khuôn mặt của mọi người một sự lo lắng chung; đi cũng lo mà về cũng lo, đi mà lo là lo không biết xuống thế-gian có làm tròn bổn-phận khi giao-ước với Đức Chí-Tôn không? Về cũng lo là lo không biết phẩm-vị mình ra sao có còn hay mất, lo lắm, mọi người đều lo lắm."


  Nhưng ý nghĩa trong kinh thì khó hiểu quá.Mong quý huynh tỷ giải thích cho đệ hiểu với.


  Sẵn tiện đệ có viết một phần mềm tính các ngày từ sơ cửu, chung cửu, tiểu tường, đại tường.(Vì mỗi lần tính các ngày này hơi mệt, và dễ nhầm lẫn) xin kèm theo cho quý huynh tỷ trong ban trị sự tính các ngày này cho dễ.


  Tải Phần mềm tính Tuần Cửu, Tiểu Tường, Đại Tường. tại đây


  2008-07-10_121810_Setup.rar


  Các huynh phải cài thêm Microsoft.Net Framework 2.0 nữa thì mới chạy được (vì file này lớn quá diễn đàn không cho up lên), nếu không cài được quý huynh tỷ nhắn tin vào hộp thư của đệ đệ sẽ gởi link đầy đủ cho.


 2. #2
  Tham gia ngày
  Mar 2008
  Bài viết
  999

   Đệ ko biết rõ tại sao lại chọn các ngày đó nhưng theo đệ biết


  Đức Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương đã tu luyện được bí pháp 9 năm 81 ngày (tượng trưng cho 9 tuần lần 81 vậy)đây cũng là một trong các điều chứng Ngài đã đắc pháp của đạo,cũng như phật thích ca luyện đắc pháp mấy năm lẽ 49 ngày vậy.Mà ý nghĩa của số 81 là thần du


 3. #3
  Tham gia ngày
  Dec 2007
  Bài viết
  997
  Phụng Thánh's Avatar

   Thưa các Bạn


  Tôi post trọn bài không ổn , xin gởi địa chỉ, bài thuyết Đạo của Ngài Hồ Bảo Đạo, xem sao :


  http://www-personal.usyd.edu.au/~cdao/booksv/bdgtkctc.htm


  Kính chào !


   


 4. #4
  Tham gia ngày
  Jul 2006
  Bài viết
  506
  truongtam's Avatar
   Cảm ơn huynh Phụng Thánh nhiều nha. Đệ cũng "hơi hiểu". Trong bài thuyết đạo của Ngài Hồ Bảo Đạo đệ cũng rõ đôi phần. Nhưng còn nhiều Điều huyền bí quá nhỉ.

 5. #5
  Tham gia ngày
  Mar 2008
  Bài viết
  999
   Cửu cửu thần du,9 năm luyện đặng tinh thần 81 ngày thần du tiên cảnh

 6. #6
  Tham gia ngày
  Mar 2008
  Bài viết
  42

  Kính HDTM,


  Đọc xong phần giải đáp của Ngài Bảo Đạo.   Đệ không hiểu mấy và có nhieu thắc mắc.


  1) Làm sao biết được hồn của người thân mình đã được dẫn đi bởi Lục Nương và Tiếp Dẫn Đạo Nhơn hay chưa sau khi tụng kinh Nhất Cửu và Nhị Cửu???   Nếu chưa dẫn đi thì có phải tụng tiếp đến lúc nào được dẫn đi hay không? Và biết đến lúc nào thi linh hồn được dẫn đi. Đâu phải linh hồn nào cũng được "thông minh" va hiểu liền đâu.  Y như khi mình đi học ,  trong lớp có người học mau có người học lâu. Linh hồn cũng vậy cho nên làm sao biet mình đọc kinh như thế nào là đủ va có cần đọc mỗi ngày mổi giờ trong Nhất và Nhị Cửu để linh hồn biết đường đi không?


  2) Qua đến Tam Cửu,  gặp ngã ba.  Làm sao mình chắc chắn hay làm cách nào để "chận đường" và làm sao để linh hồn người thân đừng đi lạc qua cung Bích Du của Qu?y Vương?  


  3) Qua khỏi ngã 3 thi gặp Đức Lão Quân va được giao sách Trường Xuân mà coi.  Sách Trường Xuân là sách gi???  và coi để làm gi?  Coi xong rồi được gi?  Không coi thi có sao không?   Ai được coi và ai không được coi???


  4) Đến Tứ Cửu thi linh hôn được đưa lên tầng trời thứ nhì ,  tần này là tầng linh hồn qua ải nặng nhọc nhất.  Những ai co thân nhân qui liễu khi đến tuần Tứ Cửu cần phải để tâm cầu nguyện cho linh hồn qua được dễ dàng.  Ở tầng này bị lửa tam muội đốt, bị sét đánh, bi roi quất   v..v..   và có linh hồn chờ đến 5, 7 trăm năm mới qua.     Vậy thi ở tuần này làm sao mình biết được linh hồn người thân qua được ải này chưa  mà cầu nguyện tiếp ,  vì hầu hết ai cũng thấy là trong đạo ,  đọc kinh cầu nguyện và làm tuần cữu hết tuần này đến tuần khác.  Đâu có ai biết được linh hồn người thân đang "kẹt " ở tầng nào mà "gở (cầu nguyện)" dùm.  Ví dụ linh hồn người thân đang kẹt ở tầng này ,  nhưng qua hết tuần tứ cửu thì mình đọc kinh và cầu nguyện đến tuần Ngũ rồi Lục  v...v.  đâu có  nán lại cầu nguyện tiếp hay la cầu sao để biết được là linh hồn người thân được thóat ải này???   Nếu thóai ải này thi cầu nguyện ai?   Và ai sẽ dẫn linh hồn qua ải này dể dàng nhất? 


  4) Đế đệ ngũ cửu ,  linh hồn qua được cửa Thiên Môn, nơi đây được tiếp đón mừng rỡ vô cùng. Sao biết được linh hồn đã đến được Cửa Thiên Môn này ,  biết đâu được là đang bị "kẹt" ở tâng Hùynh Thiên thì sao???   Ở đây mình định tội lấy mình sau khi xem cả kiếp sanh.   Nếu mình thấy tội mình và tự định tội thi ai cũng cho mình đúng và không có tội hết.   Nếu vậy thi sao?  Còn nếu mình định mình có tội thi sao?  và không có tội thi sao??? 


  5) Đến Đệ Cửu-Cửu, linh-hồn đến tầng Trời thứ bảy là Tạo-Hoá Thiên. Nơi đây là Cung Diêu-Trì có hằng-hà sa số Phật với 4 vị Phật chánh, và Cửu-Vị Nữ-Phật đều tùng linh Kim-Bàn Phật-Mẫu, ........  linh-hồn làm xong phận-sự, về đến Tạo-Hóa Thiên vào triều-kiến Đức Phật-Mẫu sẽ được Đức Mẹ ân-thưởng dự Hội Bàn-Đào và được ban cho Tiên-Tửu. Xong rồi được đưa qua Cung Bắc-Đẩu để xem căn quả số, vào Linh-Tiêu-Điện đặng học triều-nghi chờ ngày ra trước Ngọc-Hư-Cung định phần đọa thăng. Những linh-hồn còn nặng nợ vay trả thì đưa qua Kim-Bồn đầu-kiếp trở lại đặng trả quả.


  Ở đây ,   linh hồn nào cũng được như vậy hay sao?  Nếu đã đến đây rồi thi sao lại còn chờ ngày đầu kiếp hay trả qu?a nữa??   Đến đây là đến với Mẹ  rồi.   Nhưng đến đây thì có linh hồn được lên tiêp nhưng có linh hồn bị đầu thai lại hay la bị trả qu?a  rồi thì làm sao m`inh biết để mình gỡ dùm ,  làm sao để lên tiếp mà không bị đầu thai hay la trả qu?a?  Nếu đã đầu thai rồi hay là trả qu?a ơ tầng này rồi thi sao mình cần phải làm Tiểu Tường hay Đại Tường làm gì nữa???  Đương nhiên là tốt nếu  mình đến được Tiểu Tường và được vào Hư vô Thiên.  Nhưng nếu không được vào tầng này mà bị đầu thai rồi thi làm sao biết được mà cầu nguyện hay là làm sao để khỏi bị đầu thai mà được vào tầng Hư Vô Thiên.


  6) Tất cả mọi linh hồn đều được lên tầng trời và đều phải đi qua những bậc (tầng trời) như vậy?   Vậy thì ai vào địa ngục?  Và làm sao thì bị đưa vào địa ngục?   (trong khi địa ngục đã bị đóng trong thời kỳ ân xá kỳ 3 này).   Còn nếu đi như vậy thi ở cửa  Huynh Thiên (Tuần Tứ Cửu) hầu hết linh hồn bị kẹt ở đây.  Khi bị kẹt ở đây thì bao lâu và làm sao mình biết người thân của mình đang "bị kẹt " ở đây??? 


  Còn nhiều thắc mắc lắm.   Không biết hỏi sao cho rõ ràng nữa.  Nhưng tạm hỏi như vây.  Mong HTDM giải thích giùm.   Cảm ơn.


 7. #7
  Tham gia ngày
  Dec 2007
  Bài viết
  997
  Phụng Thánh's Avatar

   Bạn confused mến


  Xin mạn phép trao đổi phần sau đây bạn hỏi : Nếu mình thấy tội mình và tự định tội thi ai cũng cho mình đúng và không có tội hết.   Nếu vậy thi sao?  Còn nếu mình định mình có tội thi sao?  và không có tội thi sao??? 


  Con người đang lúc còn tại trần (xã hội này), vì mang xác thịt nên thương bi xác thịt ham muốn : ăn, dâm.v.v... nên nó tự ngụy biện bào chửa, còn khi về cảnh giới thiêng liêng không còn thân xác, mình tư minh mẫn nên nhận định đúng 100%, sai, trật biết liền. Nếu bạn chịu khó bỏ công đọc quyển CON ĐƯỜNG THIÊNG LIÊNG HẰNG SỐNG  của Đức Hộ Pháp thuyết thì rõ việc tự trị hơn. Hiện nay chúng ta đang ăn cơm dưới đất, bàn chuyện trên trời, có khác nào Việt kiều kể chuyên. Ai muốn biết nước nào thì sang nước đó, nhưng khi sang rồi cũng không biết hết !


  Xin tặng Bạn quyển CĐTLHS :


  http://www-personal.usyd.edu.au/~cdao/booksv/cdtlhs/cdtlhs.h tm


  Hy vong Bạn hiểu thêm phần nào và xin tạm ngựng


  Kính chào!


 8. #8
  Tham gia ngày
  Jul 2006
  Bài viết
  506
  truongtam's Avatar
   Nói như huynh Phụng Thánh thì quả uổng công của Đức Hộ Pháp bày rõ về cõi thiêng liêng hằng sống cho chúng ta rõ rồi, vì mục đích của chúng ta là tu để thoát khỏi cảnh này sang cảnh khác, một nơi tốt hơn.Vì vậy chúng ta cần tìm hiểu cảnh đó chứ.

 9. #9
  Tham gia ngày
  Nov 2008
  Bài viết
  75
  dtcl's Avatar
  Xin giới thiệu với quý huynh tỷ, trang web tính ngày tuần cửu, tiểu tường đại tường, do truongtam tài trợ Truongtam ơi, biến mất đi đâu thế?

  http://tuancuu.com

  Nếu quý huynh tỷ thấy có gì sai sót xin vui lòng góp ý! Xin cảm ơn!
  Tâm tĩnh lặng

 10. #10
  Tham gia ngày
  May 2011
  Bài viết
  91
  Mến chào dtcl!
  Mình thử đem ngày mất của cha vào để kiểm tra sự chính xác, và kết quả là chính xác 100%.
  Người có tài nên có khác, Tindo có muốn làm như vậy cũng không thể làm được. Trước đây khi mới tham gia diễn đàn, nhận ra mình thua anh em từ A đến Z nên buồn, tủi thân dễ sợ. Còn bây giờ, thật thoải mái vì làm việc gì cũng tùy sức tùy duyên thôi, miễn sao cố gắng hết mình là được rồi, kết quả như thế nào không quan trọng
  "Đi" nhiều biết nhiều, lên mạng gần 5 năm, nhận ra Cai Đài giáo có rất nhiều người tài đức, lòng cảm thấy vui mừng. Mong sao bản thân được là một trong những người kém cỏi nhất để nền đạo ngày một đi lên...Rất mong được vậy
  Xưa con sa đắm trần gian
  Nhờ Thầy bố hóa chứa chan phước lành
  Nay con nhìn lại nhân sanh
  Còn trong phiền não oan tình khổ thân

Nội quy viết bài

Nội quy viết bài
 • Quý hiền không thể tạo chủ đề
 • Quý hiền không thể gởi Trả lời
 • Quý hiền không thể gởi tập tin đính kèm
 • Quý hiền không thể sửa bài viết của quý hiền
Chủ đề giống nhau
 1. Replies: 62
  Có Bài Mới: 31-08-2014, 05:54 AM
 2. TIỂU SỬ GIÁO TÔNG NGUYỄN NGỌC TƯƠNG
  Bởi Thiên Sứ trong mục Cơ sở Đạo & Hội thánh
  Replies: 30
  Có Bài Mới: 02-07-2011, 11:31 AM
 3. Vài Lời Cảm Tưởng
  Bởi Minh Hy trong mục Cảm xúc Thành viên
  Replies: 17
  Có Bài Mới: 05-03-2008, 07:37 AM
 4. Cúng thượng tượng và cúng tuần cửu
  Bởi buivanhieu trong mục Vấn đáp học Đạo
  Replies: 2
  Có Bài Mới: 11-09-2007, 07:47 PM