khi công phu chưa tới, biết trước thì dể bị vướng vô vọng tưởng, về vô vi phải trải qua kinh nghiệm mới biết nó như thế nào và phải có kiểm chứng của những người đã trải qua , theo mình thì nói chơi cho vui thôi rồi bỏ qua