+Trả Lời Chủ Đề
kết quả từ 1 tới 6/ Tổng số 6

Ðề tài: Đức Như Lai dạy Công Phu - Công Quả

 1. #1
  Tham gia ngày
  Mar 2007
  Bài viết
  1.028
  Hao Quang's Avatar

  Thọ lịnh Tôn Sư báo hỷ đàn
  A nan, Ca diếp chuyển tin sang
  Từ tâm nghinh tiếp từ bi giáng
  Giáo hóa nhơn sanh dụng bút vàng
  Nhị Bồ Tát đắc lịnh báo tin, xuất ngoại thăng  Thi
  Thích môn chiếu rạng mấy ngàn năm
  Ca tụng năm châu lý pháp tầm
  Như khứ tới lui tâm tự tại
  Lai đàn khai mở khiếu quang năng
  Hạ trung thượng phẩm đồng thu hấp
  Thế khổ thoát nhanh cảnh đọa trầm
  Giáo hóa thiền sinh hành pháp chánh
  Đạo mầu vi diệu lắm cao thâm.
  Thích Ca Như Lai, Đại Tôn Sư lâm đàn giáo hóa…
  ( ………………………………………….)
  Như Lai rọi điển quang qua các môn đồ Đại Đạo phần đông chưa có một tinh thần tự lực, chưa tự cảm nhận rằng nơi mình có đủ đầy quyền năng tiềm ẩn bên trong.
  Các (….) hãy quan niệm Thiêng Liêng như là những bậc hướng dẫn trong một giai đoạn nào đó, để rồi các (….) tiếp tục tự tiến lên bằng một niềm tin nơi trí tuệ của chính mình. Hãy hướng về cái nội lực nơi mình và hãy sống từng giờ phút với nội lực ấy. Chớ nên đánh mất hay quên lãng nó. Nếu cứ mãi vọng ngoại tha lực tức nhiên các (….) sau khi tiến hóa đến một mức điểm nào đó sẽ bị tắt ngẽn và dừng lại.
  Từ giờ phút này đứng trước một đạo sự nào khó khăn hãy dùng TRÍ HUỆ suy nghĩ cho chín chắn rồi thi hành chớ nên chờ đợi lời dạy của Thiêng Liêng. Tại sao như vậy?
  Vì khi một Đấng Thiêng Liêng nào dạy các môn đồ thực hành một điều gì, phần công quả thuộc về Đấng Thiêng Liêng đó, môn đồ nào hưởng được trọn vẹn. Vì vậy các môn đồ hãy tự đi tìm đạo sự mà làm, bất kỳ công việc nào đem lại lợi ích cho chúng sanh đều là nhân danh Đấng Tối Cao mà làm cả.

  Chuyển kế tiếp Như Lai khai thị một đề tài để tá trợ môn đồ trên bước đường công phu công quả.

  Các môn đồ biết rằng khiếu quan tối trọng của con người là Ấn Đường. Đó là nhãn tạng chánh pháp. Tất cả quyền năng đều tập trung nơi đó. ở người chơn tu thiền định theo chánh pháp nhãn tạng, nội lực hàng ngày đều quy tụ nơi đó để điều hành sự sống của toàn thân thể. Tức nhiên đó là nơi ngự trị của Chủ Nhơn ông màu nhiệm. Vì thế đó sự phản chiếu vào khiếu quang này rất quang trọng trong các pháp môn thiền định chơn chánh.
  Nơi các bức tượng tạc hình Như Lai tọa ngự nơi các Thiền Môn đều có một chấm nơi ấn đường. Đó là một dấu hiệu quan trọng biểu tượng sự khai mở con mắt thứ ba hay là con mắt của chánh pháp.

  Hỡi các môn đồ Đại Đạo!

  Đối với một người lúc sinh tiền tu hành thiền định thì nội lực tâm linh hội tụ nơi quang khiếu này. Nếu công phu tinh tấn, tâm linh sẽ vô cùng tự tại, đến khi thoát xác cũng được nhẹ nhàng phi thăng. Nhưng đối với một người dẫu trường chay nhưng thiếu thiền định, nội lực tứ tán trong cơ thể, không hội tụ lại được, đến khi hấp hối khó thể thoát xác. Đứng trước trường hợp như vậy, các môn đồ cần hộ niệm tập trung tư tưởng trì niệm một đấng Thiêng Liêng cao trọng. Sức mạnh tư tưởng được phóng tới ấn đường của người hấp hối ( hãy chăm chú nhìn vào ấn đường kẻ ấy). Nhờ vậy nội lực của kẻ hấp hối dần hội tụ lại nơi khiếu quang này và chơn hồn sẽ thoát xác dễ dàng. Đó là phương pháp mà Như Lai chỉ dạy. Cần tiếp thu để lo công phu, công quả
  Thi
  Rời bỏ vương cung trải mấy thu
  Đi tìm chơn lý cõi xa mù
  Mền sương nào quảng lòng bi nguyện
  Gối tuyết chẳng sờn cuộc viễn du
  Khổ hạnh những mong tròn đạo quả
  Trung dung vẹt phá rốt mờ lu
  Khêu đèn trí tuệ dìu sanh chúng
  Giáo lý soi bừng cảnh thế phù

  Vậy các môn đồ cần trích đoạn văn của Như Lai để phổ biến. Đó là một công quả khó thể nghĩ bàn.

  Ngâm
  Đôi lời giáo hóa đêm thanh
  Giúp đời tu học thiền hành pháp môn
  Phổ truyền lời dạy ban ơn
  Như Lai từ giã phục hườn phẩm ngôi
  Thăng

  thay đổi nội dung bởi: Hao Quang, 15-07-2015 lúc 09:58 PM
  "ai đời, ai đạo, ai tri kỷ
  nhắn gởi cho ai một chút tình"

 2. #2
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  Hao quang cần bổ sung nguồn gốc của bài này nhe.

 3. #3
  Tham gia ngày
  Mar 2007
  Bài viết
  1.028
  Hao Quang's Avatar
  Dạ! HQ cảm ơn Huynh DongTam! Để HQ xem lại vì chữ mờ quá!

  Đức Thích Ca Như Lai dạy:
  ....................

  "Hiện nay, các môn đồ Đại Đạo khi tu thiền định cần phải cầu nguyện chí thành, chí kỉnh Đức Chí Tôn và các Đấng Thiêng liêng gia hộ, chớ nên ỷ lại mà sự tu thiền khó đạt kết quả theo ý muốn và phải cố gắng công quả. Sự song tu như thế mới làm cảm động lòng Trời Phật mà được hộ trì kết quả chẳng sai. Các môn đồ tri tường à.

  Hỡi các môn đồĐại Đạo


  Dù cho các môn đồ đang lảnh phận sự hành chánh phổ độ nhưng các môn đồ thực hành tinh tấn thiền định, các môn đồ trở nên thông minh sáng suốt hơn và khi đứng trước đạo sự nào khó khăn, các môn đồ cũng ứng xử một cách nhanh lẹ và đúng với thiên ý.
  Đời sống hàng ngày từ gia đình tiến ra xã hội càng lúc càng tốt đẹp hơn.
  Vì lẽ tất nhiên khi môn đồ tìm lại bổn lai diện mục lúc đó đời sống tâm linh đã câu thông cùng Thượng Đế và hải hội chư Phật Bồ Tát. Lúc bấy giờ không còn sự việc gì đối với môn đồ là khó khăn nữa. Và các Ngài luôn luôn ở một bên để lo lắng cho các môn đồ một cách hoàn mỹ. Được như vậy, kể từ đây các môn đồ mới được gắn câu “ Thế thiên hành hóa” đúng với ý nghĩa của nó. Đây là lời chơn thật của Như Lai. Như Lai ban ân."


  "ai đời, ai đạo, ai tri kỷ
  nhắn gởi cho ai một chút tình"

 4. #4
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  3.5. Công phu chỉ được thuận lợi và phát huy được tính hữu hiệu khi có nền tảng vững chắc:
  3.5.1. Của Công quả và Công trình


  Đã có lần Đức Ngô nhắc:
  ▪ “Bạch Lương Ngọc! Hiền đệ công phu kết quả nhưng công quả công đức còn ít, phải cố gắng bồi đắp thêm kẻo trễ.” [Đức Ngô Đại Tiên, Minh Đức Tu Viện, 06 tháng 7 Nhâm Tuất (24.8.1982)]

  ▪ “Này Bạch Lương Ngọc!
  Tường Vân nay đã yên phận rồi, chỉ chờ phán xét ân phong con hãy thương yêu đùm bọc để chúng nó lo tu công lập quả hầu tiếp nối đạo nghiệp ngày sau, vì cha chúng nó có công tu mà thiếu công quả công đức.
  Diệu Hòa các cháu lưu ý điều đó
  .”
  [Đức Bảo Hòa Thánh Nữ, Vĩnh Nguyên Tự, 27.9 Nhâm Tuất (12.11.1982)]

  Ngay từ khi mới lập Đạo, Đức Chí Tôn đã nhắc:
  ▪ “Trong các con có nhiều đứa lầm tưởng hễ vào Đạo thì phải phế hết nhơn sự, nên chúng nó ngày đêm mơ tưởng có một điều thấp thỏi là vào một chỗ u nhàn mà ẩn thân luyện Đạo.
  Thầy nói cho các con biết nếu Công quả chưa xong thì không thể nào các con luyện thành đạo đâu mà mong. Vậy muốn đắc quả thì chỉ có một điều phổ độ chúng sanh mà thôi.
  Như không làm đặng thế nầy, thì tìm cách khác mà làm âm chất, thì cái công tu luyện chẳng bao nhiêu cũng có thể đạt địa vị tối cao
  .”
  [Đức Chí Tôn, Thánh Ngôn Hiệp Tuyển 1, đàn 05 Mars 1927]

 5. #5
  Tham gia ngày
  Aug 2006
  Bài viết
  771
  DangVo's Avatar
  Nguyên văn bởi Hao Quang Xem Bài viết
  Dạ! HQ cảm ơn Huynh DongTam! Để HQ xem lại vì chữ mờ quá!

  Đức Thích Ca Như Lai dạy:
  ....................

  "Hiện nay, các môn đồ Đại Đạo khi tu thiền định cần phải cầu nguyện chí thành, chí kỉnh Đức Chí Tôn và các Đấng Thiêng liêng gia hộ, chớ nên ỷ lại mà sự tu thiền khó đạt kết quả theo ý muốn và phải cố gắng công quả. Sự song tu như thế mới làm cảm động lòng Trời Phật mà được hộ trì kết quả chẳng sai. Các môn đồ tri tường à.

  Hỡi các môn đồĐại Đạo


  Dù cho các môn đồ đang lảnh phận sự hành chánh phổ độ nhưng các môn đồ thực hành tinh tấn thiền định, các môn đồ trở nên thông minh sáng suốt hơn và khi đứng trước đạo sự nào khó khăn, các môn đồ cũng ứng xử một cách nhanh lẹ và đúng với thiên ý.
  Đời sống hàng ngày từ gia đình tiến ra xã hội càng lúc càng tốt đẹp hơn.
  Vì lẽ tất nhiên khi môn đồ tìm lại bổn lai diện mục lúc đó đời sống tâm linh đã câu thông cùng Thượng Đế và hải hội chư Phật Bồ Tát. Lúc bấy giờ không còn sự việc gì đối với môn đồ là khó khăn nữa. Và các Ngài luôn luôn ở một bên để lo lắng cho các môn đồ một cách hoàn mỹ. Được như vậy, kể từ đây các môn đồ mới được gắn câu “ Thế thiên hành hóa” đúng với ý nghĩa của nó. Đây là lời chơn thật của Như Lai. Như Lai ban ân."


  HQ có tài liệu hay quá, nếu rảnh đăng bài tiếp cho coi ké với
  Cao Đài Đại Đạo
  http://www.caodai.info

 6. #6
  Tham gia ngày
  Mar 2007
  Bài viết
  1.028
  Hao Quang's Avatar


  "Anan thừa lịnh lúc canh thâm
  Ca Diếp đồng chung hạ thế trần
  Tin báo Như Lai truyền bút ngọc
  Vận hành giáo lý vẹt màn âm
  Nhị Bồ Tát báo tin Tôn Sư hạ trần giáo đạo
  Thi
  Giáo đạo nhơn loài thật khó thay
  Chủ ông khuất dạng đã bao ngày
  Tây Đông vọng chấp lòng điên đảo
  Phương hướng cứu tinh chẳng hiểu rày
  Hạ trí thượng lưu dày chướng nghiệp
  Trần đây gắng bước định thiền ngay
  Khai minh gia hộ bằng quang điển
  Hóa hiện kỳ ba cứu độ này
  Thích Ca Như Lai!
  Như Lai hoan hỷ các môn đồ ……thành tâm tiếp ứng phần giáo lý của Như Lai ban truyền.
  Hỡi này Môn Đồ Đại Đạo:
  Từ xưa đến nay các Môn Đồ vẫn biết rằng Như Lai có lục sư tức là sáu vị Thầy đã dẫn dắt Như Lai trên bước đường tu học buổi ban đầu. Hiện nay các Môn Đồ Phật Gíao của Như Lai vì quá ư tôn trọng bậc đạo sư của mình nên đã vô tình không hiểu thấu được bước đạo trình ban đầu của Như Lai cũng giống như bao chúng sanh khác.
  Tiền thân Như Lai là một bậc Đại Bồ Tát nhưng khi xuyên qua bao cảnh giới để đến cảnh hồng trần và thọ lãnh xác thân tứ đại này.
  Bấy giờ Như Lai cũng như bao chúng sanh khác. Chỉ có một sự khác biệt là Như Lai có một đại tâm nguyện muốn được giải thoát ra khỏi tứ khổ: sanh, lão, bệnh, tử. Với hạnh nguyện lớn ấy làm động năng đẩy Như Lai trên bước đường đại ngàn phiêu bạt để tìm được chơn sư đắc đạo hầu thọ giáo.
  Với Chí nguyện ấy, Như Lai tuần tự ngộ được lục sư tức sáu vị thầy. Lục sư ấy ở đẳng cấp tiên nhân và đã truyền dạy cho Như Lai về “ Chánh Pháp Nhãn Tạng” và “ Nhĩ căn liên thông”. Chính lục sư đã khai mở Nhãn căn và nhĩ căn cho Như Lai buổi đầu. Nhưng sự khai mở ấy chưa hoàn toàn. Sau đó Như Lai đã dày công tu tập và tự mình phát triển cái Phật Tâm cho đến khi viên mãn đạo quả vô thượng.
  Cho nên tu hành mà không có Thầy chỉ dạy làm sao có thể đắc đạo hỡi các môn đồ?
  Nơi các bức tượng, chơn dung Như Lai được lưu truyền đời đời kiếp kiếp đều có dấu chấm nơi ấn đường là để nói lên Như Lai do tu theo phương “Chánh Pháp Nhãn Tạng” mà được khai mở con mắt thứ ba tức là con mắt Chánh Pháp.
  Và bức tượng Như Lai ngọa thiền nghiêng bên phải với bàn tay kê dưới nhĩ căn đó là để nói lên Như Lai đang thực hành pháp “ Nhĩ căn liên thông” mà được khai mở rốt ráo nhĩ căn và cho đến khi Như Lai sắp tịch diệt, Như Lai cũng ngọa thiền ở tư thế này mà nương theo tự tánh về cõi Niết Bàn."
  .......................................
  (Thánh giáo sưu tầm)

  "ai đời, ai đạo, ai tri kỷ
  nhắn gởi cho ai một chút tình"

Nội quy viết bài

Nội quy viết bài
 • Quý hiền không thể tạo chủ đề
 • Quý hiền không thể gởi Trả lời
 • Quý hiền không thể gởi tập tin đính kèm
 • Quý hiền không thể sửa bài viết của quý hiền