+Trả Lời Chủ Đề
Trang 8/8
1 ... 6 7 8
kết quả từ 71 tới 75/ Tổng số 75

Ðề tài: Lược sử văn hóa Cao Đài

 1. #71
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  - Lúc đầu trong cách chấp tay Ấn Tý chưa có hướng dẫn chi tiết ngón cái bàn tay phải đặt ở vị trí nào. Về sau, năm 1928, lại có thêm chi tiết này: ngón cái tay mặt bấm vào chân ngón trỏ tay trái. Thông tri số 5-NCPS/TT văn phòng Ngọc Chánh Phối Sư của Tòa Thánh Tây Ninh ngày 6 tháng 02 Tân Hợi (02-3-1971) nhắc lại cách bắt Ấn Tý ngón cái tay phải bấm vào cung Dần, ấn Tý để nơi ngực.

  Ngày mùng 3 tháng 3 nhuần Bính Ngọ (23-4-1966), Đức Hưng Đạo Đại Vương có giải thích thêm cho bên Minh Lý.

  Tóm lại, lúc mới đầu cách chấp tay Ấn Tý của tín hữu Cao Đài khác với môn sanh Minh Lý ở vị trí ngón cái bàn tay phải. Bên Cao Đài “ngón cái chấm góc ngón trỏ tay tả.” trong khi bên Minh Lý “ngón cái tay mặt xỏ trong tay trái”. Trong thập niên 40, quyển kinh Thiên Đạo - Thế Đạo của Tây Ninh lại hướng dẫn đổi vị trí ngón cái tay mặt giống như cách của bên Minh Lý “xỏ trong tay trái”. Hơn ba mươi năm sau có đoạn Thánh giáo, Ơn Trên dạy lại với nội dung tương tợ: “Khi nhập đàn xá sâu ba xá, quì xuống. Tay tả, ngón cái ấn vào góc ngón áp út. Tay hữu ấp vào, ngón cái chấm góc ngón trỏ tay tả

 2. #72
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  2.3. Chấp tay cúng vong

  Các tín hữu Cao Đài khi chào hỏi nhau hai tay chấp lại ôm tròn. Hình thức này kế thừa văn hóa người Việt và có cải tiến .
  Hiện nay, vào đầu thế kỷ 21 hầu như cách chấp tay cúng vong của tín hữu các Hội Thánh Cao Đài đều không chấp tay Ấn Tý trừ tín hữu Hội Thánh Tây Ninh. Thông thường mọi người cũng chấp hai tay ôm tròn, bàn tay phải bao ngoài bàn tay trái nhưng 2 ngón cái gác song song trên các ngón trỏ của tay trái và tay phải.

  Thật ra với Hội Thánh Tây Ninh, cách chấp tay cúng vong có thay đổi theo thời gian. Theo lời của chư vị lớn tuổi , lúc trước 1975, khi cúng vong không bắt Ấn Tý.
  Chúng ta có tìm thấy chứng cứ qua văn bản hướng dẫn như:

  Theo quyển “Thiên Bàn tại Tư gia” do Ban Tu Thư Đạo Đức học đường ấn hành, Giáo Hữu Thượng Lý Thanh chấp bút đã được Hội Thánh kiểm duyệt ngày 10-7 Canh Tuất (11-8-1970).
  Trích Châu tri 61, 18-8 Mậu Dần (10-10-1938):
  Ấn Tý: Chỉ khi nào lạy Đức Chí Tôn và Đức Phật Mẫu mới bắt Ấn Tý
  ...”.

  Nhưng một thời gian sau 1975, bộ phận nghi lễ của Hội Thánh Tây Ninh lại có qui định mới: tất cả các sinh hoạt lễ nghi đều phải chấp tay Ấn Tý. Không hiểu vì sao mà có cách thay đổi này và vì lý do gì. Cần truy tìm lại xem sự thay đổi này đã có từ thông tư nào.

 3. #73
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  3. Cách niệm danh các Đấng
  3.1. Khi hành lễ trước Thiên bàn Đức Chí Tôn


  - Các quyển kinh Nhựt tụng được chư vị Tiền Khai xuất bản trong các năm 1926, 1927 đều không ghi hướng dẫn cách niệm danh cách Đấng. Chúng ta chỉ tìm được lời hướng dẫn vào thuở ban sơ, trong quyển Tứ Thời Nhật Tụng Kinh 1928 nhưng chưa thấy lời Thánh Ngôn:

  “… để tay kiết quả nơi ngực mình chỗ trái tim chớ rời ra, cúi đầu thứ nhứt niệm (nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát), cúi lần thứ nhì niệm (nam mô Lý Thái Bạch Tiên Trưởng) kiêm Giáo Tông Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, cúi lần thứ ba niệm (nam mô Quan Âm Bồ Tát), cúi lần thứ tư niệm (nam mô Quan Thánh Đế Quân) cúi lần thứ năm niệm (nam mô chư Phật chư Tiên chư Thánh chư Thần) dứt rồi đọc bài Niệm Hương…” .

  Vậy vị chứng đàn chủ lễ, khi cầm 3 nén nhang lúc đọc bài “Niệm hương” vẫn phải để ở nơi ngực.

  Đến 1930, Tòa Thánh ban hành quyển Nghi Tiết Đại Đàn-Tiểu Đàn. Trong phần Sớ Văn và Lễ Cúng Tứ Thời thay đổi thứ tự Quan Thế Âm Bồ Tát trước Lý Thái Bạch Kim Tinh.

  - Về sau, Kinh Thiên Đạo - Thế Đạo (1936) của Hội Thánh Tây Ninh căn cứ vào Nghi Tiết đó hướng dẫn sửa đổi như sau:
  “... rồi để ngay ngực mà niệm:
  Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.
  Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát.
  Nam Mô Lý Đại Tiên Trưởng Giáo Tông Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.
  Nam Mô Hiệp Thiên Đại Đế Quan Thánh Đế Quân.
  Nam Mô chư Phật, chư Tiên, chư Thánh, chư Thần
  ”.

  Sau này, Hội Thánh Ban Chỉnh Đạo có thay đổi lại 2 câu niệm danh Đức Lý Giáo Tông và Đức Quan Âm theo thứ tự vị trí của Tam Trấn, y như hướng dẫn của quyển kinh năm 1928. Về hình tướng, trong thực tế chúng ta thấy đa số chư vị chứng đàn hai tay cầm nhang để nơi trán mà nguyện.

  - Tuy nhiên, sau này vào khoản thập niên 60 của thế kỷ 20, Ơn Trên có hướng dẫn lại cách niệm mới tổng quát và tương thích với cách thờ phượng như hiện nay. Đàn năm 1970 :

  Đưa lên giữa trán niệm: Nam Mô Phật.
  Đưa qua bên tả niệm: Nam Mô Pháp.
  Đưa qua bên hữu niệm: Nam Mô Tăng.
  Xá sâu xuống niệm:
  Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.
  Nam mô Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn.
  Nam mô Tam Giáo Đại Tôn Sư.
  Nam mô Tam Trấn Oai Nghiêm.
  Nam mô Chư Phật, Chư Tiên, Chư Thánh, Chư Thần cảm ứng chứng minh.
  Rồi lạy hoặc đọc kinh tùy các em hành sự
  ” .

 4. #74
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  3.2. Niệm khi lễ bái Đức Mẹ:

  Hướng dẫn trong kinh của Hội Thánh Tây Ninh như sau:

  Chấp tay kiết quả, xá ba lần, quỳ xuống và niệm:
  - Nam mô Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Thiên Tôn.
  - Nam mô Cửu Vị Nữ Phật.
  - Nam mô Bạch Vân Động Chư Thánh
  ”.

  Lời dạy về cách niệm này xuất phát từ đâu, qua Thánh giáo nào vẫn còn là một ẩn số!

 5. #75
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  3. Xá - quỳ:

  Cho đến nay chúng ta vẫn chưa tìm thấy đàn cơ nào hướng dẫn những nghi thức xá – quỳ của Ơn Trên. Duy chỉ có quyển Tứ Thời Nhật Tụng Kinh 1928, nhị vị Tiền Khai Đầu Sư viết:

  bước vào chỗ quỳ… rồi ngước lên điện mới đưa tay Kiết quả đến trán… xá đến gối ba xá, phối Thiên áp địa gọi là tam tài. Mới khởi chơn trái bước tới một chút, quỳ chơn mặt xuống trước, chơn trái quỳ theo cho ngay thẳng cái mình. Mắt thì ngó cho ngay Thiên Nhãn mới đưa tay Kiết quả lên trán…” [Tứ Thời Nhật Tụng Kinh 1928, trang 48.]

Trang 8/8
1 ... 6 7 8

Nội quy viết bài

Nội quy viết bài
 • Quý hiền không thể tạo chủ đề
 • Quý hiền không thể gởi Trả lời
 • Quý hiền không thể gởi tập tin đính kèm
 • Quý hiền không thể sửa bài viết của quý hiền