+Trả Lời Chủ Đề
Trang 3/7
1 2 3 4 5 ... 7
kết quả từ 21 tới 30/ Tổng số 68

Ðề tài: Tụng vạn biến kinh để cầu thành Phật

 1. #21
  Tham gia ngày
  Jul 2009
  Bài viết
  82
  An Phuoc's Avatar

  Huynh Hiền Hữu,


  Đọc rất nhiều bài viết và lối lý luận của Huynh, AP nhận ra Huynh cũng "cao tay ấn" lắm. Đặc biệt có những sự "ví dụ", "ví von" thật là "Vô Tiền Khoáng Hậu" (lời của H ViLi)


  AP


 2. #22
  Tham gia ngày
  Sep 2009
  Bài viết
  1.137
  hienhuu's Avatar
    Đồng ý với Huynh Đạt Tường Thể Xác có Tinh lực đang điều khiển thì mới tượng trưng cho Bông để dâng hiến Chí-Tôn.
    Nếu không có Tinh Lực của thể xác thì nó trở thành cái xác hư hay Bông khô héo thì không thể dâng hiến Chí-Tôn được.
    Muốn có Tinh lực thì ta phải có ăn uống hít thở tức là sanh lực của chúng ta hay điển lực của ta để dùng mở khiếu trí huệ hay đệ bát khiếu.
    Còn đệ cửu khiếu hay khiếu Chơn Linh thì ta phải có công quả mới dám mở nó không thôi thì bị nhập ma tẩu hỏa tức bị điên vì thiếu công quả nên không có sự trợ giúp giữ xác nên dễ bị ma nhập vào dẫn đến điên loạn.
    Cửu khiếu mở được là do Nguơn Khí Sanh Quang đào độn và thâu hoạch để trong sanh lực thì ta đắc pháp nhưng phải có công quả bằng không sẽ bị điên.
    Còn nếu để tự nhiên thì lúc mãn phần thì ta sẽ xuất Chơn-Linh mà về hiệp nhất Chí-Tôn./.

 3. #23
  Tham gia ngày
  Nov 2008
  Bài viết
  1.020
  1234's Avatar

   


  1234 thấy bên ngòai có nhiều vị học "khí công-nhân điển" được những vị thầy giúp khai mở luân


  xa,nhưng không đủ lực khắc chế nên khi những vị học trò được thầy khí công trợ giúp khai mở


  luân xa ấy bị vong nhập ( gia đình đưa tới nhờ những thầy đó giúp,thầy cũng chịu thua ! ) nhưng


  người đã có công trình,công quả,công phu chín muồi và đủ đầy có chư thiên gia bị trợ xác ,giúp


  "điểm hóa" cho người đệ tử khai mở khiếu thì mới mong tránh được các sự "xâm hại - nhiễu sóng'


  trong thế giới tâm linh,1 khi người đã đủ công trình,công quả công phu,trong 1 chừng mực nào đó


  trong thật tâm không còn móng vọng ( kể cả móng vọng huyền linh 1 cách thật tâm,) thì khi ấy


  huyền linh sẽ tới ! khi huyền linh đến với người học trò không chỉ để mà chơi ! ( và khi ấy người


  học trò thừa hành sứ mạng vô vi ( chứ không nhẽ chư thiêng cấp khai huyền linh, khai trợ mở


  khiếu cho người đệ tử để mà chơi chơi ! khi đệ tử tác hành và với sự kèm theo những ứng dụng


  "huyền linh" chỉ là chuyện thường tình,như nhà báo phải kèm công cụ tác hành hổ trợ là máy


  ảnh.. với bác sĩ là ống nghe,dụng cụ đo huyết áp, với người thợ là kiềm ,búa.... một khi chư thiên


  gia bị khai khiếu cho đệ tử thì có lẽ là... hàng đã được kiễm định và được bảo hành,còn những vị


  học yoga hay khí công với chủ đích  khai mở ...gì đó ! để thỏa mãn 1 đều gì đó móng vọng,mà


  nghịch lý đão là hễ càng móng vọng là càng không có ,mà lỡ như có gặp chăng thì cũng là gặp


  hàng 'nhái"  hàng "dõm" vì  còn chất chứa trong thâm tâm 1 sự tìm cầu,1 sự móng vọng siêu năng


  huyền linh ( vọng còn chất chứa đầy kho tạng thức  !) ấy vậy mà khi vị thầy xác phàm giúp khai mở


  khiếu thì vốn người học trò đó đã chất chứa còn dảy đầy những tạp niệm ,móng vọng bên trong,một


  khi được khai mở khiếu ( không có lực gia bị của chư thiên ) ma tham,sân,si bên trong thừa cơ


  giao tiếp bắt tay cùng "thế giới ma" bên ngòai ( những trường hợp bị ma nhập hay tẩu hỏa là đây


  vậy ! như những trường hợp ma nhập hay tẩu hỏa như huynh hien huu nêu trên&nbsp hảy cẩn trọng nếu


  ta chưa rỏ về thế giới của "huyền linh" chỉ những người đạt được "tâm pháp vô vi" và đạt đựoc "


  mật pháp bí truyền "  đã được " giáo huyền mật chỉ tâm cơ"  mới được các thầy trong thiêng liêng


  cấp hàng THÁNH - TIÊN gia trợ ấn chứng ,dìu dẫn người đệ tử bước vào "cánh cửa huyền môn"


  thì mới mong đảm bảo cho cả hồn lẫn xác ! ( còn những trường hợp của những nhà "ngọai cảm -


  khí công" nếu không do có quá trình tu luyện"không không mà có " thì có lẽ là thiêng liêng ( cấp


  thần ) mượn xác hay trợ giúp cho xác để ( gậy nương thần - thần nương gậy ) lập công bồi đức


  cho đủ ngày giờ để phần đó đủ thời lượng,hạn lượng công quả - công đức ! một khi hễ cái gì


  không do ta TU LUYỆN khi ta túc duyên thì nó tới và hễ khi hết duyên thì "NÓ" lại lặng lẽ mà "ra đi"


  khi đã đũ phần công trạng và mãn hạn "công tác" khi mà " thần" đã rời lìa "gậy" thì người  ngọai


  cảm kia cũng mất khả năng "dò tìm".Do vậy chúng ta lâu lâu nghe nói chỗ này trước " LINH " lắm


  bẳng đi thời gian lại "HẾT LINH" là vậy ! 1234 có chút thiển thô tham gia cùng chủ đề,nếu có chi


  không đúng mong được chư H,T,Đ,M chỉ bảo thêm cho.KÍNH và Chúc gia đình vui vẽ 

   

 4. #24
  Tham gia ngày
  Sep 2009
  Bài viết
  140
  luutunha's Avatar
   

  Kính huynh Đạt Tường cùng quý huynh ;


           Trong Đại Thừa Chơn Giáo Thầy có nói : Mỗi một nhiễu tinh dịch cũa các con là một khối ánh sáng . Nếu các con để cho nó rớt lọt ra ngoài thì nó chết , sau nầy nó đến nghiệt đài mà đền mạng . Thiên mạng nghe ! Cười ! . Quý huynh nghĩ thế nào về lời dạy nầy ?


           Theo thiển ý của luutunha thì hàng giáo phẩm của Cao Đài từ lễ sanh đến Chưỡng Pháp y phục có 3 màu . Màu đỏ là tinh ( máu ) , màu xanh là khí , màu vàng là thần 3 yêu tố nầy hiệp lại sẽ thành tinh dịch . Trong tinh dịch có tinh trùng . Mỗi tinh trùng là một con người độc lập . có đầy đủ tam bửu ngũ hành . Đây là báu vật cội nguồn của sự sống . Y phục Giáo tông toàn màu trắng có hình bát quái là muốn chỉ vào nó . Người luyện đạo vận chuyễn nó theo đường nghịch hành .


             Bài Di Lặc Chơn Kinh là Đức Phật Thích Ca giảng dạy pháp cho kỳ ba phổ độ nầy . Đây là pháp vô thượng thậm thâm trăm ngàn vạn năm khó gặp . Vận hành cái pháp nầy như thế nào quý huynh có biết không ? Đọc và nghiền ngẫm sẽ thấy Đức Phật chỉ rất rõ . Ai không hành được pháp nầy thì đừng mong được siêu thoát . Tụng kinh sẽ thành Phật !


   


  kính .


 5. #25
  Tham gia ngày
  Sep 2009
  Bài viết
  1.137
  hienhuu's Avatar
   
  ChàoQuíHiền ! nói về tinh dịch của chúng ta khi ta có sức khỏe thì nó tự tràn ra ngoài mà ta không có ý dâm thì không sao cả.
    Chỉ khi nào ta có ý dâm dẫn đến dâm quá độ thì sẽ sát mạng chơn linh ấy thì nó sẽ đến nghiệt đài mà kiện thì ta không chối tội đặng.
    Còn ta có tiết độ để cho chơn linh ấy kiếm sự sống nơi người phụ nữ là hôn phối của ta để làm mẹ của chơn-linh thì đó là cơ sanh hóa của Đạo Nhơn-Luân mà Trời đã ban cho./.

 6. #26
  Tham gia ngày
  Oct 2006
  Bài viết
  3.036
  Nguyên văn bởi luutunha
   

          1. Theo thiển ý của luutunha thì hàng giáo phẩm của Cao Đài từ lễ sanh đến Chưỡng Pháp y phục có 3 màu . Màu đỏ là tinh ( máu ) , màu xanh là khí , màu vàng là thần 3 yêu tố nầy hiệp lại sẽ thành tinh dịch . Trong tinh dịch có tinh trùng . Mỗi tinh trùng là một con người độc lập . có đầy đủ tam bửu ngũ hành . Đây là báu vật cội nguồn của sự sống . Y phục Giáo tông toàn màu trắng có hình bát quái là muốn chỉ vào nó . Người luyện đạo vận chuyễn nó theo đường nghịch hành .


           2. Bài Di Lặc Chơn Kinh là Đức Phật Thích Ca giảng dạy pháp cho kỳ ba phổ độ nầy . Đây là pháp vô thượng thậm thâm trăm ngàn vạn năm khó gặp . Vận hành cái pháp nầy như thế nào quý huynh có biết không ? Đọc và nghiền ngẫm sẽ thấy Đức Phật chỉ rất rõ . Ai không hành được pháp nầy thì đừng mong được siêu thoát . Tụng kinh sẽ thành Phật !

   


  1. Xin huynh lưu ý cho nếu chỉ lý luận như thế thì chẳng lẽ chỉ có nam giới mới có Tam bửu và mới có thể tu đắc đạo? Còn nữ phái thì ở chỗ nào về phần "tinh" này? Đây là chỗ lâu nay thường bị lãng quên ít ai đề cập đến


  Có biết bao vị nữ tu ở Chiếu Minh đã đắc phẩm vị Tiên Nương,Ttiên Cô !


  2. Tụng kinh chỉ có thể thành Phật khi có hiểu đúng nghĩa lý của kinh và hành được theo đạo lý đó. Chứ chỉ tụng thôi thì muôn đời không thể có kết quả !


  Đức Quan Âm có dạy: "Tụng kinh như thể nói vè, Nghĩa kinh không thấu lối lề không thông ! Đó là MÊ TÍN...."


  Vài hàng phụ thêm ý của đạo huynh


  thân ái


 7. #27
  Tham gia ngày
  Sep 2009
  Bài viết
  140
  luutunha's Avatar
   

        Kính chào huynh Đạt Tường ;


         Xin cám ơn huynh đã góp thêm ý cho luutunha. luutunha rất vui và xin gợi ý thêm về sự nhận thức của mình với bài Di Lặc Chơn Kinh mong huynh cũng góp ý nữa .


          Trong bài kinh Di Lặc Đức Phật Thích Ca dùng 6 còi trời để chỉ 6 cảnh giới mà người tu luyện thực hiện có kết quả cảm nhận được . Ba cảnh giới trên thuộc về vô hình luutunha không thể nói ở đây được . Chỉ xin nói 3 cảnh giới ở dưới thôi . Người tu luyện đầu tiên phải thực hiện cho được 2 cành giới Hạo nhiên pháp thiên và phi tưởng diệu thiên . Khi nhìn hình tòa thánh Tây Ninh ngoài tam đài lớn ra chúng ta thấy có 2 đài nhỏ là nghinh phong đài và phi tưởng đài . Đây là 2 yếu tố cần thiết để chúng ta tạo thánh hình . Có được thánh hình thì chúng ta mới có thể diện kiến Thầy được .Nghinh phong đài là chúng ta phải dùng phép hô hấp để cướp khí hạo nhiên . Muốn cướp được khí hạo nhiên chúng ta phải đồng thời thực hiện phi tưởng .Nếu thực hiện được phi tưởng thì ta sẽ có được kết quả mầu nhiệm . Kết quả nầy với người thiếu hiểu biết thì coi thường nhưng với ai có kiến thức khoa học thì thật là diệu kỳ . Đó là chúng ta nạp được khí nitro trực tiếp vào cơ thể .


          Khi chúng ta nạp đầy đủ hạo nhiên khí thì thân ta xuất hiện cảnh giới tiếp theo , Đó là tạo hóa huyền thiên . Đây là cảnh giới đào nguyên lạc lối . Vườn đào tiên , có rượu ngự ban . Nơi đây anh nhi xuất hiện .Tạm thời thoát khỏi biển khổ . Cảnh giới nầy là có thật . Tại trần thế hữu hình chứ không phải vô hình .


           Kính .


 8. #28
  Tham gia ngày
  May 2007
  Bài viết
  273
  Nguyên văn bởi luutunha
   

           Theo thiển ý của luutunha thì hàng giáo phẩm của Cao Đài từ lễ sanh đến Chưỡng Pháp y phục có 3 màu . Màu đỏ là tinh ( máu ) , màu xanh là khí , màu vàng là thần 3 yêu tố nầy hiệp lại sẽ thành tinh dịch . Trong tinh dịch có tinh trùng . Mỗi tinh trùng là một con người độc lập . có đầy đủ tam bửu ngũ hành . Đây là báu vật cội nguồn của sự sống . Y phục Giáo tông toàn màu trắng có hình bát quái là muốn chỉ vào nó . Người luyện đạo vận chuyễn nó theo đường nghịch hành

  ]kính .

  Xin góp ý với huynh luutunha chút xíu, hơi trần tục !

  "Tinh trùng mà không chui vào kết hợp với trứng thì đâu có thành một bào thai (hay thành 1 con người vậy ...hè)

 9. #29
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài viết
  140

   Thưa các Đạo huynh...


   Ngôn ngữ VN chúng ta cũng rất phong phú , thừa sức tế nhị để nói lên những lời minh chứng cho những điều khó nói. Áo quần vừa che thân cũng vừa làm nên chữ người trong vạn loại ; Tôn giáo  chúng ta cũng áo mão cân đai và tạo ra nhiều nghi thức tu học cũng là để "thăng hoa" thêm chữ người ấy thôi ... Thế nên Xin các vị đừng bàn đến cái mà để yên thì thanh mà động vào thì tục...


  Tinh anh phát tiết ra ngoài 


  Nghìn thu bạc mệnh một đời tài hoa


  Chúng ta nên bàn về cái tinh anh , tinh lực , tinh ba... nghe có vẽ đạo học hơn nhiều ; Còn cái tinh vật chất ấy , loài vật cũng có như chúng ta


  Cám ơn huynh Đạt Tường rất nhiều về câu trả lời : " Thượng Đế ở đâu?  " Nhưng cho VL hỏi thêm 1 chút nhé


  "Thượng Đế ở trong tâm " Nhưng cái tâm nó nằm ở đâu? Trái tim , Tấm lòng, Khối óc?


  Còn Vấn đề Kinh kệ , người ta thường nói :"đọc kinh cầu lý "  nhưng sức hiểu biết mỗi người lại khác nhau ; ví dụ như cái lý của Huệ Năng khác với cái lý của Thần Tú ; Cái lý của câu kinh hữu tự sẽ khác với câu kinh vô tự ( Câu kinh vô tự độ người thiện duyên ) Vậy xin thỉnh ý của quí huynh là phải nên cầu lý như thế nào và nên cầu lý với ai


  Đôi điều trao đổi cùng quí huynh , có gì không phải , xin lượng thứ


 10. #30
  Tham gia ngày
  Sep 2009
  Bài viết
  1.137
  hienhuu's Avatar
   
  Chào ViLi hienhuu ghé qua chưa thấy huynh Đạt Tường nên ké trước chờ Huynh ấy sao!
    Thượng Đế ở trong Lòng mình đấy.
    Lương Tâm là Lòng Lương Thiện
    Ác Tâm là Lòng ác.
    Đọc kinh cầu Lý ( Lời Lẽ ) ở trong trong Lòng ( Thượng Đế ) thì phải sửa lòng trong sạch để tụng cầu Thánh-Kinh.
    Cù Phi hải sụp Lý thay Trời tức là Ngôi Lời trong Lòng mình chính là Trời.
    Những điều nên hay lẽ hư đều do Lòng mình cả thì mình phải biết tầm điều nên mà lánh những lẽ hư mà sửa Lòng cho Tinh sạch mà cầu Thánh-Kinh nơi Lòng mình chớ đi tìm đâu xa nữa ???
    Từ Câu Kinh Vô Tự trong lòng mình mà biến ra ngoài làm thành Câu Kinh Hữu-Tự cho nên Vô-Tự sinh Hữu Tự là vậy./.

Trang 3/7
1 2 3 4 5 ... 7

Nội quy viết bài

Nội quy viết bài
 • Quý hiền không thể tạo chủ đề
 • Quý hiền không thể gởi Trả lời
 • Quý hiền không thể gởi tập tin đính kèm
 • Quý hiền không thể sửa bài viết của quý hiền
Chủ đề giống nhau
 1. Người đàn bà chữa bệnh bằng tụng kinh, niệm Phật
  Bởi lyquochoang trong mục Cao Đài và Tôn giáo
  Replies: 0
  Có Bài Mới: 06-06-2013, 10:14 AM
 2. TỤNG KINH&GỎ MÕ (sai và đúng)
  Bởi LÂM-VIÊN trong mục Bước đầu tìm hiểu Đạo
  Replies: 2
  Có Bài Mới: 28-12-2012, 02:47 PM
 3. Tùng tâm,tùng tánh,thọ thầy
  Bởi 1234 trong mục Thi - Văn - Nhạc - Họa
  Replies: 0
  Có Bài Mới: 04-01-2009, 12:21 PM
 4. Kinh Phật Mẫu
  Bởi NAMMÔ trong mục Cơ sở Đạo & Hội thánh
  Replies: 5
  Có Bài Mới: 29-07-2008, 06:27 AM