Mục đích của việc huấn luyện (Mình dùng từ huấn luyện chứ không phải hướng dẫn) Morse và Semaphore là giúp các em của mình rèn luyện kỹ năng về Nhãn, nhỉ chứ không phải chỉ để áp dụng cho phong phú chương trình sinh hoạt trẻ, đó chỉ là phương tiên.


Mọi người nói, thời công nghệ Thông tin, 3G... cần gì thổi, đánh cho cực cứ Alo, nhưng có ngờ đâu "thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được..." Hì hì. Hoặc là mình đang đứng ở đâu đ6y trong cái xứ nầy? Mù tịt.


Mong Quý Huynh lưu tậm