+Trả Lời Chủ Đề
Trang 2/20
1 2 3 4 12 ... 20
kết quả từ 11 tới 20/ Tổng số 196

Ðề tài: Bàn về Tu Tướng Châu của HTTG

 1. #11
  Tham gia ngày
  Nov 2006
  Bài viết
  505
  Tien Duc's Avatar

  Chào huynh Lưu Tử Nha,


  Cám ơn huynh đã cho các HTDM thông tin về tướng châu của HTTG. Tuy nhiên huynh đã cho ý kiến như sau:


   Phép tu luyện xưa nay và ngay cả pháp mà đức Ngô truyền lại cũng chỉ là luyện châu thôi . Bài Nhụy châu chỉ cho biết châu là gì và cách luyện ra sao . Đây là bài kinh chủ yếu của Đức Ngô để lại . Người tu Chiếu Minh hiện nay không thể nào hiểu nổi bài nầy cũng như cái bàn thờ nên không hiểu được pháp tu , vì thế mà không chứng đắc là tất nhiên .


  Các huynh, tỷ của Chiếu Minh có hiểu bài Nhụy Châu và bàn thờ hay không đệ không biết. Nhưng cho là các huynh , tỷ của Chiếu Minh tu không đắc thì đệ không dám tin. Thí dụ như cố đạo trưởng Chí Tín bên CQPTGL cũng là 1 người thọ nhận pháp môn bên Chiếu Minh và đã từng có trách nhiệm truyền pháp môn. Nếu nói đạo trưởng không đắc thì....


  Xin được trích dẫn đoạn TG sau minh chứng về việc cố đạo trưởng Chí Tín thọ pháp bên Chiếu Minh.


  Trong đàn cơ 27 tháng Giêng Canh Thân (13.03.1980) tại Minh Đức Tu Viện,  Đức Đông Phương Lão Tổ từng dạy đạo trưởng Chí Tín như sau:


  "......Hôm nay Bần Đạo dành cho hiền đệ Chí Tín bắt đầu thực hiện sứ mạng trọng đại của hiền đệ, và cùng chia sứ mạng cho chư đệ muội nơi đây. Đây chính là một công quả khá lớn mà Bần Đạo và Ngô Đại Tiên dành cho hiền đệ đến ngày nay không thể trễ được nữa.


  Sứ mạng đó Bần Đạo không thể thế được là: từ đây đến tiết Đông Chí, hiền đệ Chí Tín hãy đem công phu pháp thọ được nơi phái Chiếu Minh truyền lại cho Ch.T, Th.B, H.C và H. M....."


  Trích trong Dặm Dài Gánh Đạo, trang 10, tháng 10-2007


 2. #12
  Tham gia ngày
  Aug 2006
  Bài viết
  771
  DangVo's Avatar
  Nguyên văn bởi luutunha
   

  . Bài Nhụy châu chỉ cho biết châu là gì và cách luyện ra sao . Đây là bài kinh chủ yếu của Đức Ngô để lại . Người tu Chiếu Minh hiện nay không thể nào hiểu nổi bài nầy cũng như cái bàn thờ nên không hiểu được pháp tu , vì thế mà không chứng đắc là tất nhiên .   


  bài Nhụy Châu và Thiên bàn là những căn bản đầu tiên khi vào CM, nếu không biết thì sao gọi CM  


 3. #13
  Tham gia ngày
  Sep 2009
  Bài viết
  140
  luutunha's Avatar
        Kính huynh Tien Duc ;

  Xin cám ơn huynh đã hiểu ý luutunha . Đây  là điểm mà nhiều anh em trẻ chúng ta phân vân : không biết Đức Ngô có để lại chân truyền thật hay không ? Sao mà người tu Chiếu minh thọ pháp và luyện tập lâu mà tâm tính vẫn không đổi mới chưa nói là tệ hơn thì nói gì đến chứng đắc nhiệm mầu .Khi mình hỏi người ta chỉ nói cứ tu rồi biết . Còn biểu hiện chứng quả người ta cho là khi bỏ xác thì mắt trái mở ,và sau đó được Thầy dùng cơ bút phong phẩm vị , rồi dựa theo phẩm vị đó mà cho là cao thấp.


         Như huynh thấy đó ngay tại diễn đàn nầy cũng có người chế diễu hiện tượng mở mắt trái thì chúng ta làm sao thuyết phục những người hiểu biết trên toàn cầu được ? Anh em cùng Thầy còn không tin nỗi thì ai tin được .Theo luutunha tu tập và suy gẫm thì thấy khi xưa Đức Ngô mở mắt trái không phải Ngài nói cho chúng ta biết đó là ấn chứng, mà trứơc lúc ra đi Ngài nhắc nhở chúng ta phải nhớ hai yếu tố cần có khi luyện đạo . Hồi sanh tiền Ngài có viết trên tường nhà câu : Ngươn thần hiện xuất sinh sinh hoá , Thử hỏi người tu có biết không ? Đấy là ưu tư lớn nhất của Ngài . Vì người tu không hiểu cái Thiên cơ chuyễn hoá nầy . Không ai hiểu cơ chế sinh hoá tiên thiên nầy nên mới nói đời mạt pháp. Hai yếu tố gì ? Đó là mở mắt trái  chỉ khai Thiên Nhãn hay ngươn thần hiện xuất . Hai là cỡi rồng về nguyên ,tức là sinh sinh    hóa .


           Đức Ngô khi xưa khổ công mới hiểu được đạo : Thương vì con trẻ hãy còn thơ , Gắng chí tầm phương biết đạo mầu .( ơn trên dạy lúc Ngài tu được 3 năm ). Đức Ngô chỉ để lại kiểu thức tu hành chứ không để lại pháp mầu huyền diệu , nên thọ pháp Chiếu minh không thôi thì không đắc đạo được.


   


            Kính huynh Dang Vo ;


            Xin huynh vui lòng  giãi dùm mấy câu sau mà luutunha trích trong bài nhụy châu và ý bảo ta phải làm gì?


             Hốt nhiên võ hóa huỳnh quang ,


             Trường tương tư ức từ hàng lân phô.


   


               Hà thu , nguyệt lộ , vân trì ,


               Kim tương , ngọc lệ , tử vi đương đồng.


               luutunha đã hỏi nhiều vị có cả các vị tu Chiếu Minh nhưng không có câu trả lời vừa ý.


   


               kính.


   


 4. #14
  Tham gia ngày
  Oct 2007
  Bài viết
  1.368
  Trung ngôn's Avatar
  Nguyên văn bởi luutunha
        Kính huynh Tien Duc ;

  Xin cám ơn huynh đã hiểu ý luutunha . Đây  là điểm mà nhiều anh em trẻ chúng ta phân vân : không biết Đức Ngô có để lại chân truyền thật hay không ? Sao mà người tu Chiếu minh thọ pháp và luyện tập lâu mà tâm tính vẫn không đổi mới chưa nói là tệ hơn thì nói gì đến chứng đắc nhiệm mầu .Khi mình hỏi người ta chỉ nói cứ tu rồi biết . Còn biểu hiện chứng quả người ta cho là khi bỏ xác thì mắt trái mở ,và sau đó được Thầy dùng cơ bút phong phẩm vị , rồi dựa theo phẩm vị đó mà cho là cao thấp.


         Như huynh thấy đó ngay tại diễn đàn nầy cũng có người chế diễu hiện tượng mở mắt trái thì chúng ta làm sao thuyết phục những người hiểu biết trên toàn cầu được ? Anh em cùng Thầy còn không tin nỗi thì ai tin được .Theo luutunha tu tập và suy gẫm thì thấy khi xưa Đức Ngô mở mắt trái không phải Ngài nói cho chúng ta biết đó là ấn chứng, mà trứơc lúc ra đi Ngài nhắc nhở chúng ta phải nhớ hai yếu tố cần có khi luyện đạo . Hồi sanh tiền Ngài có viết trên tường nhà câu : Ngươn thần hiện xuất sinh sinh hoá , Thử hỏi người tu có biết không ? Đấy là ưu tư lớn nhất của Ngài . Vì người tu không hiểu cái Thiên cơ chuyễn hoá nầy . Không ai hiểu cơ chế sinh hoá tiên thiên nầy nên mới nói đời mạt pháp. Hai yếu tố gì ? Đó là mở mắt trái  chỉ khai Thiên Nhãn hay ngươn thần hiện xuất . Hai là cỡi rồng về nguyên ,tức là sinh sinh    hóa .


           Đức Ngô khi xưa khổ công mới hiểu được đạo : Thương vì con trẻ hãy còn thơ , Gắng chí tầm phương biết đạo mầu .( ơn trên dạy lúc Ngài tu được 3 năm ). Đức Ngô chỉ để lại kiểu thức tu hành chứ không để lại pháp mầu huyền diệu , nên thọ pháp Chiếu minh không thôi thì không đắc đạo được.


   


            Kính huynh Dang Vo ;


            Xin huynh vui lòng  giãi dùm mấy câu sau mà luutunha trích trong bài nhụy châu và ý bảo ta phải làm gì?


             Hốt nhiên võ hóa huỳnh quang ,


             Trường tương tư ức từ hàng lân phô.


   


               Hà thu , nguyệt lộ , vân trì ,


               Kim tương , ngọc lệ , tử vi đương đồng.


               luutunha đã hỏi nhiều vị có cả các vị tu Chiếu Minh nhưng không có câu trả lời vừa ý.


   


               kính.


   


   


  Thưa luutunha, theo những gì Huynh hiểu biết và đăng tải, đạo đệ nhận thấy những ưu tư của Huynh về việc "kiếm quanh, kiếm quất" của một số tín đồ hiện nay khi quyết định thọ nhận pháp tu.


  Lớp trẻ ngày nay cũng không ngoài.


  Đạo đệ nhận thấy, nếu ai đó hỏi là tu theo pháp của ai?? Trả lời: Tu theo pháp của Đức Cao Đài thì có lẽ sẽ không có tranh chấp.


  Xưa, người tu thì nhiều nhưng mấy ai thành do Thầy "đánh tản Thần".


  Nay, Thần cho Thần hiệp Tinh và Khí. Vấn đề còn lại, ai đó "luyện Tinh hóa Khí, luyện Khí hóa Thần, luyện Thần hườn Nguyên" theo pháp Tiên gia thì có lẽ không "trật".


  Trật, không chứng đắc, v.v. do nhiều nguyên nhân và có thể không đậu do Thầy - nắm ngôi "chi quân" (Bài kinh Ngọc Hoàng Bửu Cáo) - có cho Thần của người tu đó có hợp với TINH KHÍ không nũa !!


   Công quả cũng là phần quan trọng bởi đây là "trường thi công quả" (TNHT).


  Các "khẩu khuyết" (hay còn gọi khẩu quyết hay v.v.) nếu sơ xẩy mà tiết lộ (có thể tại diễn đàn này) thì có thể "đọa Tam đồ bất năng thoát tục" (Đức Ngô Đại Tiên).


  Cùng Huynh luutunha.


  Kính. 


   


 5. #15
  Tham gia ngày
  Apr 2006
  Bài viết
  424

   Xin chào các bạn !
      Thiện Ngộ đọc mục này thấy bạn Luutunha nói có nhiều điểm hay và có những nhận thức mới đáng suy nghĩ lắm ! không biết bạn đã tu pháp Chiếu-Minh chưa nhưng có vẻ thông hiểu về Pháp Chiếu-Minh và Kiểu Chiếu-Minh.
     Nếu theo Kiểu mà hành trì , theo Kiểu mà nói thì cũng có khác gì Tướng-Pháp bên ngoài , có thể hiểu như là TƯỚNG CHÂU , cái TƯỚNG thì có thể giống nhau được nhưng TÂM thì chắc khó biết ! Nhưng tu TƯỚNG CHÂU một thời gian, đi đâu ai cũng có xâu chuỗi cầm một bên nhưng lại chấp tướng mà không phát huy được tác dụng của CHUỖI Thần Khí ( Tâm-Châu ) thì Pháp Tướng-Châu trở thành Chuỗi CHƯỚNG-CHÂU ! có lẽ chỉ còn mỗi nột tác dụng để đếm hơi thở hay đếm biến tụng Chú mà thôi.
      Cũng như Thiên-Bàn bày ra như là cái Bản-Đồ  , xem chiêm nghiệm  lý Đạo ! thế nào là Nhựt Nguyệt , âm dương,  Thể và Dụng của cơ sanh hóa càn khôn? thế nào là tam-bửu tinh khí thần....
   Nếu không học hỏi thì  cái Bản-Đồ ấy cũng không soi sáng ( Chiếu-Minh) gì mình ! phải vậy không các bạn?
      Cách sắp đặt Bàn-Thờ , Kiểu Tu , ăn uống nằm ngồi  cũng là PHÁP y hành nghĩa là phải CHẤP giữ. ! Đến lúc thân thể người TU đã khai kinh mở lạc ( Đã chuyển )  thì Bàn-Thờ  không còn bên ngoài nữa., và cũng không còn dính mắc đến những quy ước ban đầu mới tu mới học : PHÁP cũng khác ! Đây là giai đoạn :  " Công-Phu xuất hiện trong Tâm mà tìm "
         Mình Tu mà không có kết quả hay ấn chứng cũng giống như người lập gia-đình có chồng có vợ mà không sinh con đẻ cái được ! tự mình buồn mình biết. Còn người tu có kết quả thì không cần đợi lúc bỏ xác hiện tướng " Mở mắt trái " họ vẫn tự biết đã đắc được Pháp, cũng như người đàn-bà ăn ở với chồng mang thai , hai ba tháng chưa biết chứ 5 , 7 tháng tức  biết chứ ! khỏi cần đi siêu âm mà tai  vẫn nghe bao âm thanh nhã nhạc  Tiêu , Thiều của cỏi Bồng-Lai mầu nhiệm !...
      
                  Viên khai hội cuộc Tiên-gia
           Tiêu thiều hóa nhựt mỹ ca tương phùng....
                 .......
                  Hà thu nguyệt lộ vân trì
           Kim tương Ngọc lệ Tử-Vi , Dương , Đồng
                  Phú thi Tiên bút thần thông
           Phụ cơ hỏa cấp Tiên Ông lai kỳ
               ......
                Ban Dangvo không trả lời , Thiện Ngộ nghĩ cũng không ai  trả lời bạn thỏa mãn bao giờ ! 
  Kim tương , Ngọc-lệ là tân-dịch  tiết ra thành dòng   từ hai huyệt KIM-TÂN  , NGỌC-DỊCH trong miệng người hành-giả công-phu.
                Tử-Vi : Hệ sao Tử-Vi , còn hệ Thiên-Phủ nữa.
                Dương : là sao Thái-Dương
                Đồng    : là sao Thiên-Đồng
       Bài Nhụy-Châu dùng để tiếp điễn Cầu Cơ , pháp của Tiên-Gia ! nên khó hiểu là vậy !
        Trong Tử-Vi , người có sao Thiên-Đồng thủ Mệnh đắc địa  thường  làm Đồng-Tử , nếu hãm-địa nhiều khi làm Đồng Cốt   ( dạng Ngoại-Cảm ) ,,,

     Thiện-Ngộ tạm dịch 4 câu :
         
                       Sông thu trăng ló ao mây
                 Vầng Dương sông bạc ,thân này cảm giao
                      Phú thơ Tiên bút dạt dào
                 Mau mau đến phụ mời chào Tiên Ông !

                                                                     Vui vẻ nhé !

        


   


   


   

     

 6. #16
  Tham gia ngày
  Oct 2007
  Bài viết
  1.368
  Trung ngôn's Avatar

   Kính huynh Thiện Ngộ,


  Thật vui và được mở mang kiến thức đạo học khi đọc bài viết của Huynh về KIM TÂN, NGỌC DỊCH.


  Mong một ngày TÂN DỊCH của Huynh "ngọt như đường phèn" vậy.


  Kính chúc Huynh "thường lạc" và có mặt mỗi ngày ở diễn đàn trẻ này để chúng đệ học hỏi, hen huynh??


  Kính.


 7. #17
  Tham gia ngày
  Mar 2007
  Bài viết
  1.028
  Hao Quang's Avatar

   Q cảm ơn huynh Thiện Ngộ - huynh luutunha và HTĐM đả nói sơ về cách tu luyện!


  Q cũng có mấy đứa bạn và mấy đứa em họ, cũng đang luyện châu đó! tất nhiên là luyện bước đầu thui! tức là linh châu trường trai 36 ngày và sợi châu 18 hột!  tất nhiên phải có giáo hữu họ đạo..trấn thần gì đó vấn đề này Q không rành! cũng may ơn trên cho 4 bước luyện từ từ! muốn xây cái nhà thì đào cái móng cho chắc rùi nếu có tiền thì xây từ từ lên! chậm mà chắc! Q nghĩ vậy!


  mới hồi chiều về nhà gì ăn ké cũng có hỏi gì về pháp luyện châu! và thế là bị một "trận giáo huấn ra trò" theo kiểu "nói thì nói ai muốn nghe thì nghe vậy" và gần kết thúc trận giáo huấn gì hỏi" mà mi muốn luyện châu hay răng mà hỏi kỹ rứa?? Q chỉ ậm ờ cho qua chuyện rùi nói" con còn yêu đời lắm"


  rùi gì nói tiếp" nếu mi muốn  luyện thì lẹ lên, không dễ ai được vào ĐẠO CAO ĐÀI mà được "tu dễ" như vậy! đặc biệt là còn mang xac phàm nên tu rất dễ sau này về bên kia tu rất khó vì không còn xác phàm nữa!


  và gì nói tiếp: mi có biết tại răng cả gia tộc  theo đạo cao đài mà ai cũng siêu hết chỉ còn một ít mấy đứa bên ngoại là chưa siêu là do chưa quy vị chánh môn đó! kể cả những đưa mất khi chưa sinh ra gọi là HUYẾT HỒ! chưa quy vị chánh môn nên không có tên trong sổ Thầy muốn cứu nó cũng không cứu được, nên cha mẹ nó phải làm lễ câu siêu, nhập môn cho nó rùi Thầy mới "bồng ẳm" lên được! nếu không thì cứ vất vưởng bơ vơ


  mi có biết tại răng bên nội ngoại có mấy ông cậu bà cô, anh chị  sau khi người thân mất mới giác ngộ: một gọt bia , một điếu thuốc không dám đụng mà lo ăn chay trường, thọ pháp luyện châu không??


  cũng là do tụi nó hiểu người thân sẽ được siêu thăng khi con cháu dưới thế lo tu hành đó! đó là cách dễ nhất để người thân hưởng quả vị trên thêin đình một cách nhanh nhất!


  "mi cũng lo cái thân của mi đi! ăn - nhậu hoài không tốt đâu con!" gì nói !


  hic, xui thiệt! mình có ăn nhậu gì đâu cơ chứ!


  rùi GÌ bồi thêm câu thi mà một người thân trong gia tộc về dạy bảo con cháu lo tu mà nói thiệt với HTĐM cùng các bạn Q nghe khoản hơn mấy trăm lần rùi, đó là câu " Trường trai, thọ pháp, tu thời gấp lên" tất nhiên câu này ám chỉ một số người thân! nhưng nghe hoài không biết có bị "nhiễm" hoặc "nhừ như khoai lang không"? mà mấy đứa em của Q bắt đầu ăn chay trường rùi! có mấy đứa cũng tập luyện châu để chuẩn "tổng phản công" khi lớn tuổi đây mà! nghĩ mà mừng cho chúng và hổ thẹn với chính mình! hic


  ai về cũng bảo lo tu gấp lên, đừng có lần lữa mãi thế!


  đến bây giờ Q mới hiểu tại sao!!!!!hic!

       

 8. #18
  Tham gia ngày
  Sep 2009
  Bài viết
  140
  luutunha's Avatar

        Kính huynh Thiện Ngộ ;


        Chờ lâu lắm rồi mới gặp được huynh. Hồi huynh chu du nhân 28 năm , khi qua Bà rịa Vũng tàu huynh có ghé thăm luutunha  và tặng một tập thơ, huynh đề nghị chúng ta nên gặp nhau và chia xẻ hiểu biết trên diễn đàn nầy. Vì lúc đó điều kiện online của luutunha khó khăn nên không thực hiện được , nay có điều kiện thì không thấy huynh.  Bây giờ , gặp rồi mong huynh đừng để anh em thất vọng nhé.


               Kính.


 9. #19
  Tham gia ngày
  Oct 2007
  Bài viết
  1.368
  Trung ngôn's Avatar
  Nguyên văn bởi Hao Quang

   Q cũng có mấy đứa bạn và mấy đứa em họ, cũng đang luyện châu đó! tất nhiên là luyện bước đầu thui! tức là linh châu trường trai 36 ngày sợi châu 18 hột!  tất nhiên phải có giáo hữu họ đạo..trấn thần gì đó vấn đề này Q không rành! cũng may ơn trên cho 4 bước luyện từ từ! muốn xây cái nhà thì đào cái móng cho chắc rùi nếu có tiền thì xây từ từ lên! chậm mà chắc! Q nghĩ vậy!


       

   


  Hoa Quang ơi,


  Hình như có gì đó không ổn ở đây, xem lại một lần nữa xem sao.


  Kính.


 10. #20
  Tham gia ngày
  Apr 2006
  Bài viết
  424
   
     Xin chào quý bạn ! thân chào Luutunha !
     Đúng là như dự đoán của mình ! Luutunha : LƯU TU NHÀ hay LƯU TỬ-Kỳ Bá-NHA đây?

            Lưu tai nghe lọt tiếng đàn
        Bá-Nha đang khảy âm vang núi rừng
           Hành vân , lưu thủy bỗng dưng
        Đứt dây ! mới biết như chừng ai nghe
           Té ra : một gã nhà quê
        Quanh năm đốn củi làm nghề sinh nhai
           Tử-Kỳ hiểu thấu lòng ai
        Tri âm kết nghĩa còn hoài tích xưa......
    
        "Lưu Tử-Nha ", cũng là "Lưu Tu Nhà " đó đúng không ?
     Thiện-Ngộ  rất vui gặp lai Huynh ở đây. ! Xin tặng mấy vần thơ cảm xúc trên nhé ! 

       Đúng là như Huynh nói ! Pháp nào cũng có thể gọi là TU CHÂU , Chiếu-Minh cũng Tu Châu vậy  chứ sao.
           CHÂU có nhiều nghĩa ; Vật tròn , báu , hạt châu , cũng là hữu hình nhiều hạt Châu kết thành Chuỗi Châu , nhưng cũng vô-hình .....do tam-bửu hợp thành , cho nên rất báu !; còn gọi là Ngọc Mâu-Ni hay Mâu-Ni Châu., cũng đôi khi gọi Ngọc Xá-lợi ! xin đừng lầm lẫn với Ngọc Xá-lợi sau khi hỏa-thiêu xác thân của các vị tu-hành.
        .......
                  " Ngọc Mâu-Ni há dễ khinh truyền
                  " Kinh Bạch-tự dám đâu vọng tiết
                  " Địch không lỗ có duyên mới biết
                  " Đàn không dây vô phước khó nghe
                  " Rượu Đề-hồ chứa để đầy ve
                  " Say một cuộc bất tri nhân-sự..." 
                                                                          ( Giác mê ca )

    Tìm hiểu , tò mò là nhu cầu , nhưng Cầu Pháp  là một chuyện khác nhau xa !  chúng ta  trao đổi trên diễn đàn  để chia sẻ nhận thức  thôi   , nên người tu xét thấy không lợi ích gì cho ai thì cũng không cần nói nhiều  , đúng không huynh?

       Huynh thì đã say sưa quá nhiều rồi còn gì ! thường mấy vị ở các Đàn Chiếu-Minh uống Bồ-đào hoài.., Thiện-Ngộ có dịp được uống ké...hihi nhưng ngọt thì có ngọt mà chưa nồng  nên Thiện-Ngộ chưa say  như Huynh....chút chút  thôi.
                                                                                      Thân chào !
     
          
   

Trang 2/20
1 2 3 4 12 ... 20

Nội quy viết bài

Nội quy viết bài
 • Quý hiền không thể tạo chủ đề
 • Quý hiền không thể gởi Trả lời
 • Quý hiền không thể gởi tập tin đính kèm
 • Quý hiền không thể sửa bài viết của quý hiền
Chủ đề giống nhau
 1. Ý nghĩa Tuần cửu,Tiểu Tường,Đại Tường
  Bởi truongtam trong mục Vấn đáp học Đạo
  Replies: 9
  Có Bài Mới: 02-04-2015, 04:30 PM
 2. Replies: 3
  Có Bài Mới: 04-01-2011, 01:21 AM