+Trả Lời Chủ Đề
Trang 2/5
1 2 3 4 ... 5
kết quả từ 11 tới 20/ Tổng số 49

Ðề tài: Thiên Nhãn

 1. #11
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  Mời quý htdm đọc tiếp phần NGOÀI DA GIÁO LÝ về THIÊN NHÃN

  II. Ý NGHĨA VIỆC THỜ THIÊN NHÃN:

  Thờ Thiên Nhãn là thờ một con mắt trái với các ý nghĩa sau:

  1. Người bình dân thường nói "Trời cao có mắt" ý muốn nói Thượng Đế nhìn thấy tất cả mọi hành động, tư tưởng của mỗi người. Như vậy người tín đồ dặn lòng phải luôn thận trọng trong mọi cử chỉ, lời nói, ý nghĩ cho được chơn chánh. Thí dụ:

  Bài Kinh Ngọc Hoàng Bửu Cáo có câu:

  Càn Kiện cao minh, Vạn loại thiện ác tất kiến.”
  Dịch nghĩa: Ngôi Càn mạnh mẽ, cao vợi, sáng tỏ. Việc lành dữ của muôn loài đều thấy rõ.

  Bài Kinh Cầu Giải Bệnh có câu:

  Trên Ngọc Đế mắt Thần soi khắp;
  Trí công minh sửa phạt phàm gian
  .”

  Thánh giáo:

  - Đức Chí Tôn dạy: Trong thời gian Đại Lễ Khai Minh Đại Đạo, tại thánh thất ở Gò Kén trong lúc thâu nhận người xin nhập môn, Thầy ban ơn để lời dạy dỗ:
  [Đạo Sử Xây Bàn 2 – Hương Hiếu, Samedi 27 Novembre 1926 (23-10 Bính Dần)]

  “Phan Văn Võ:
  Tai phân nạn trả lẽ thường thường,
  Chớ tưởng mắt Trời ngó thiếu phương;
  Non Thái dầu cao, cao hóa thấp,
  Chậu kia dầu kín thấy thông thương. Thâu


  Hồ Văn Cho:
  Thông thương ngó rõ tánh lòng người,
  Con chớ tưởng lầm tiếng nói chơi;
  Ví thử Thầy cho con đặng phép,
  Làm sao cho khuất bóng Thần ngươi. Thâu

  Tr. Văn Giáo:
  Thần ngươi xem khắp cả Càn Khôn,
  Coi khắp nhơn sanh với giữ hồn
  ;
  Nếu trẻ biết quyền cầu khẩn thử,
  Sang năm đổi số lạnh ra ôn. Thâu”

  Ngày mùng 2 tháng 11 Bính Dần, Đức Chí Tôn dạy tiếp:

  Nguyễn Văn Nén:
  Nén hương đưa đủ nguyện lòng đưa,
  Thầy khá khen cho tánh dối lừa.
  Trời để mắt xem đời thiện ác,
  Dữ răn lành thưởng thấy hay chưa?

  Khá cải tà qui chánh nghe. Thâu.

  Tiếp theo ngày mùng 6 tháng 11 Bính Dần, Đức Chí Tôn dạy:

  Mi – Trừng nhãn kiến giữa không trung,
  Choán khắp càn khôn đã thấu lòng;
  Đặng dạ nhơn sanh chưa phải dễ,
  Đạo mầu khởi lập xuất nơi Đông. Thâu


  Và trong Kinh Tu Chơn Thiệp Quyết:

  Sách chép chữ khôi khôi Thiên võng,
  Đời ghi câu: lộng lộng lưới giăng;
  Nhặt thưa, mau chậm cân phân,
  Mựa rằng sơ sót, mắt Thần không sai (…)
  Đời hằng nói: Trời cao có mắt,
  Sách thường biên: Thái nhứt vô hình;
  Minh mông đồ sộ rộng thinh,
  Mà soi xét đủ tình hình thế gian.
  Đừng tưởng Trời cao mà giả dối,
  Mắt Thần như chớp, khó phui pha
  .”

  Trong Chơn Lý Hiệp Tuyển có đoạn:

  Phải biết rõ Trời trên có mắt,
  Những việc làm dè dặt từ ly;
  Việc làm phải khá xét suy,
  Bảy lần uốn lưỡi trước khi ra lời
  .”

  - Đức Lý Giáo Tông nói:

  Lưới Trời đất thưa mà chẳng lọt,
  Mắt Thần soi không sót mải hào;
  Ai người hiểu lý cao sâu,
  Đừng rằng Tạo Hóa cơ cầu trớ trêu
  .”

  - Đức Mẹ cho một bài học cụ thể:

  Kẻ khác nữa Phật đài nương bóng,
  Tứ thời nghe chuông trống rình rang;
  Nhưng về tiền bạc tính toan,
  Phân minh sổ sách không an chút nào;
  Con biết sợ Trời cao có mắt,
  Lại ngán người khuất mặt chép ghi;
  Một đồng một chục chi chi,
  Phân minh sổ sách chẳng li mảy nào.
  Đó điển hình mấy câu thí dụ,
  Để cho con ghi chú học bương;
  Những gì là cái tầm thường,
  Những gì là cái phi thường vân vân (...)
  Con còn mang xác thân thế tục,
  Con còn sanh trong lúc tuổi đời;
  Vì cơm áo phải đua bơi,
  Sớm trưa tần tảo cho đời ấm no.
  Nhưng mưu sinh đừng cho bạc ác,
  Sống một đời tiền bạc hiền lương;
  Mồ hôi một nắng hai sương,
  Cháy da phỏng trán thủ thường ấm no.
  Đừng cao vọng so đo kẻ khác,
  Làm cho nhiều tiền bạc phô trương;
  Rồi gây hành động bất lương,
  Rồi gây nghiệp xấu trên đường tiến thân.
  Người tu học thà cần cù khổ,
  Hơn sang giàu lố nhố lăng nhăng;
  Cũng thời tìm kiếm miếng ăn,
  Dữ lành hai nẻo khá toan lọc lừa.


  [Đức Mẹ, Thánh Tịnh Kim Thành Long, 18.02 Quí Sửu (22.3.1973)]

  Người tín hữu tập xa dần mùi chung đỉnh, bởi vì người tu ý thức đó là những trói buộc cản trở bước đường sứ mạng vi nhơn:

  Lời thường ví Trời cao có mắt,
  Sanh nhằm kỳ mạc trắc phong vân;
  Còn ham bã đỉnh chung trần,
  Trăm năm phải chịu vùi thân bụi hồng
  .”

  Con người, nếu đã tin “Trời cao có mắt” thì hãy suy gẫm lời khuyên “chớ khinh thường đạo đức – mọi việc đều có báo ứng theo luật Nhân Quả”:

  Nếu đời biết Trời cao có mắt,
  Thì lẽ đâu vướng chặt tội tình;
  Bỡi chưng đạo đức thường khinh,
  Một câu báo ứng chẳng tin nên lầm
  .”
  (Cao Đài cơ bút)

  Hàng Thiên ân Sứ mạng phải luôn nhớ lời của Đức Chí Tôn:

  Nầy, Thầy nói cho các con biết rằng: Chẳng giờ phút nào mà mắt Thầy không chăm nom gìn giữ các con, Thầy đợi xem cho rõ coi cách các con lập vị mình dường nào.”

  Như vậy người tín hữu Cao Đài, từ chức sắc cho đến tín đồ phải luôn tâm niệm như lời dạy của Đức Mẹ:

  Họa chữ Tâm trên dòng Thiên Nhãn,
  Cho ma vương chẳng dám lăng loàn
  ;
  Để con đường thẳng bước sang,
  Khỏi ai trì kéo đặng an tinh thần
  .” [Đức Diêu Trì Kim Mẫu, Thi văn sưu tập Tây Ninh]

  Nghĩa là phải ý thức: trong lòng luôn chỉ có một con đường thẳng hướng về Đức Chí Tôn (Thiên Nhãn), lúc nào cũng nghĩ rằng: luôn luôn có Thầy ngự trị bên mình để cố gắng vượt qua những cám dỗ của ma vương lục dục thất tình.

  (còn tiếp)

 2. #12
  Tham gia ngày
  Sep 2009
  Bài viết
  1.137
  hienhuu's Avatar
  Thầy là Thập Nhị Khai Thiên là Chúa Tể của Càn Khôn Vũ Trụ và chỉ có 1 Đấng Chúa Tể mà thôi chớ không có 2 bao giờ điều đó là Đấng Tuyệt Đối Độc Nhứt Vô Nhị.
  Những cái có Nhơn-Loại ở thì Thầy mới cho biết và còn hằng hà sa số các vì tinh tú chưa có Nhơn Loại ở và không bao giờ có rất nhiều Đấng Thượng Đế mà để làm Chúa Tể những Vì Tinh Tú chưa có Nhơn Loại ở bao giờ phải hiểu tối thiểu như vậy mới là Môn-Đệ của Thầy và kế nghiệp Thầy.
  Những nhà khoa học chỉ mới biết Quả Địa Cầu này là có Nhơn Loại chớ chưa tìm thấy được Nhơn Loại hiện đang ở nơi quả địa cầu khác.
  Mà Thầy thì cho biết trước là có 3072 Tinh Tú hiện đang có Nhơn Loại ở.
  Họ đã từng thấy Dĩa Bay không biết phát xuất từ nơi Địa Cầu nào mà Bay xuống Quả Địa Cầu của chúng ta để Nghiên Cứu và Thám Thính.
  Chắc có lẽ hằng tỉ tỉ năm nữa thì các nhà khao học mới lên tới chổ của người ta đang ở nơi Quả Địa Cầu khác ?
  Ôi thối ! Đời người sống nơi đây chưa đầy 100 tuổi. Thôi thì Tu Nhứt Kiếp mà Ngộ Nhứt Thời mà ngóng theo chân Thầy thì sẽ biết chớ theo chân khoa học thì bỏ xác và đầu kiếp trở lại cũng không biết mấy kiếp mới thấy được chuyện đó ! ???./. Thân

 3. #13
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  (Xin mời HTDM xem tiếp)

  2. Thờ Thiên Nhãn mang ý nghĩa Đại Đồng. Bất cứ dân tộc nào cũng có thể hoạ Thiên Nhãn để thờ mà không có sự so sánh khác biệt chủng tộc, màu da, v.v …

  3. Số một là số khởi đầu cho tất cả mọi con số. Số một tượng trưng cho Đấng Tạo Hóa, Đấng hóa sanh ra muôn loài vạn vật.

  Thầy lược giải huyền vi số Một,
  Một vốn là trụ cột Càn Khôn;
  Một sanh Thái Cực Chí Tôn,
  Một là nhứt quán vĩnh tồn trường sanh.
  Một là vốn diệu linh tấn hóa,
  Một mà sanh tất cả muôn loài;
  Khắp trong võ trụ rộng dài,
  Đều do một Đạo, Cao dày hóa sanh
  .” {Tạp chí Đại Đồng số 7 tr.15 (Juillet 1939)]

  4. Đạo là âm dương, Đức Chí Tôn Thượng Đế là dương, Đức Mẹ là âm. Mà bên trái là dương. Cho nên thờ con mắt trái là ý muốn nói đến Đức Thượng Đế.

  Vì sao bên trái thuộc dương ? Nhìn vào hình đồ Bát Quái Tiên Thiên, chúng ta thấy tất cả các quẻ phía bên trái đều có hào nội là hào dương (vạch liền). Do đó phân nửa hình đồ bên trái là miền dương, còn phân nửa còn lại bên phải là miền âm với các quẻ có hào âm (vạch đứt) ở trong.

  5. Thiên Nhãn là biểu tượng nhắc nhở tình “yêu thương”: dưới ánh mắt của Đấng Tạo Hóa chúng sanh bình đẳng, tất cả đều được thọ nhận ân Trời không phân biệt lành dữ … Đức Chí Tôn dạy:

  Thầy nhắc lại lời Thầy nói khi xưa: là con nào muốn ăn cơm, Thầy cho cơm; con nào muốn ăn bánh, Thầy cho bánh. Lúc nào Thầy cũng lặng lẽ nhìn các con với luồng Thiên Nhãn đầy nét yêu thương trìu mến.” [Đức Chí Tôn, Hườn Cung Đàn, Tý thời đêm Rằm tháng 10 Quý Mão (30.11.1963)]

  6. Thiên Nhãn tượng trưng cho Thần (ở Bát Quái Đài).

  - Đức Chí Tôn giải thích sơ về việc thờ Thiên Nhãn như sau:

  Đây Thầy giải sơ về cách thức thờ phượng của Cao Đài Đạo Giáo. Tại sao Thầy lại biểu các con tạo ra “Thánh Nhãn” mà thờ, không dạy thờ hình tượng như các tôn giáo khác ?

  Các con phải biết rằng: Trời là Lý, thì Lý ấy rất thông linh bao quát Càn Khôn thế giới. Thầy đâu phải có xác phàm như các con mà tạo hình thể như các con. Nên chi thờ Thiên Nhãn là thờ Thầy.
  Tại sao Thiên Nhãn là Thầy ?

  Thầy có dạy trước: Nhãn thị chủ Tâm, Lưỡng quang chủ tể, Quang thị Thần, Thần thị Thiên, Thiên giả ngã dã.

  Nhãn là cửa trái tim của con người. Trái tim ấy là Tạo Hóa, tức là Thần. Mà Thần là cái Lý hư vô. Lý hư vô ấy là Trời vậy
  ..." {Đại Thừa Chơn giáo}

 4. #14
  Tham gia ngày
  Sep 2009
  Bài viết
  1.137
  hienhuu's Avatar
  Tâm Đức chính là Lòng nhơn Đức của con Người.
  Phật dụng Lòng, Trời cũng dụng Lòng , Tâm chính là tấm Lòng mình, Tâm mình động thì mình đều thấy và biết bằng Tâm
  Tâm tức Phật, Tâm tức Trời, Phật tại Tâm, Trời tại Tâm.
  Tâm không phải là trái tim, mà Tâm là Trời, Khi Tâm động thì thấy biết nên gọi là mắt Trời hay là Thiên-Nhãn.
  Nên ta thờ Thiên-Nhãn là thờ Trời vậy. Mà phải mượn hình con mắt trái thuộc Dương để thế cho Tâm vì mình không thể vẽ Tâm./.

 5. #15
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  Cùng chư HTDM,

  Trước tiên xin lưu ý Ban Quản Trị Diễn Đàn về bài được post lên vào lúc 9g54pm ngày 04.7.10 của huynh Truonghuuduyen không có xuất xứ rõ ràng từ tài liệu của tác giả nào hay tôn giáo nào!

  Trong bài viết dùng từ có Thiên Nhãn cho những từ như: Thiên Nhãn thông, Thiên Nhãn Thông HÔN TRẦM, v.v.... cho thấy bản thân người viết chưa thật sự hiểu về Thiên Nhãn nên đã lạm dụng từ Thiên Nhãn.

  Tuy nói rằng đây là bước SƠ CƠ để LUYỆN, nhứt là để các Đồng Tử hay Người NGỒI ĐỒNG tập luyện để được trông thấy linh ảnh, v.v... thì lại càng chứng minh nó xa lạ với Đồng Tử trong pháp thông công Cao Đài (xin xem lại trong TNHT1 bài Thánh Ngôn dạy việc Thủ Cơ - chấp bút ngày 03 Janvrier 1926: Chơn Thần đồng tử xuất ra NGHE DẠY rồi VIẾT chứ không có nhìn thấy chi cả)

  Còn liên quan đến pháp môn Tịnh Luyện mà nói rằng VISUALIZING – SỰ HÌNH DUNG – TƯỞNG TƯỢNG , v.v... thì lại đi ngược với lý thuyết của "THIỀN là TÂM VÔ NIỆM" (xin đọc lại Đại Thừa Chơn Giáo)

  Tóm lại, ở bài này tôi gióng tiếng chuông mong huynh Truonghuuduyen cẩn trọng hơn trên bước đường tìm hiểu tu học về Tâm Pháp (cần học thêm để có nền tảng căn bản cho việc Công Phu theo giáo lý Cao Đài). Đồng thời cũng lại hoan hô huynh hienhuu đã có lời "minh định" theo chánh pháp Cao Đài.

  Một lần nữa, xin nhắc chung quý HTDM phải bảo đãm 1 ý trong tinh thần của nội qui là bài đăng lên Diễn Đàn phải có xuất xứ cụ thể, đây là tác phong KHOA HỌC cần được tập luyện

  Sau cùng, xin Ban Quản Trị xem xét cho bài đã post hồi 9g54pm này vào Phòng Lưu Trử vì e là những thông tin này dễ gây ngộ nhận trên đường tu học cho các bạn trẻ

 6. #16
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  Huynh Truonghuuduyen

  1. Trước tiên hoan hô huynh tuy là tín hữu CD Tây Ninh nhưng đã mạnh dạn tìm hiểu thêm kinh sách ngoài TN nhứt là vấn đề Công Phu!

  2. Lập luận của huynh e rằng phải xem lại

  Thí dụ, chúng ta biết ở vũ trường hiện nay có một số có sử dụng và mua bán thuốc lắc. Huynh dẫn em cháu của mình đi vũ trường cho họ xem những người phê thuốc lắc như thế nào rồi dẫn em cháu về và nói: "Mấy đứa thấy họ phê đã thế nào rồi, đã tìm hiểu và giải trí, NHƯNG ĐỨA NÀO BẮT CHƯỚC LÀM THEO THÌ RÁNG CHỊU NHE."

  Nội dung và phương cách huynh đưa lên phần Thiên Nhãn Thông tương tợ như thế!

  3. Tôi chỉ là tín hữu Cao Đài có học và hành Tâm pháp Đại Thừa từ năm 1979 đến nay, thấy huynh chỉ đường cho trẻ em RA GIẾNG CHƠI. Tôi e các bạn trẻ non kinh nghiệm sẽ gặp nguy hiểm nên lên tiếng phản biện.

  Tất nhiên, việc có cất bài đó hay không là việc làm theo tinh thần trách nhiệm của Ban Quản Trị

  Hi, hi, ...

 7. #17
  Tham gia ngày
  Sep 2009
  Bài viết
  1.137
  hienhuu's Avatar
  Khổ Hải Vô Biên; Hồi Đầu Thị Ngạn ! các bạn đừng ra biển khổ hãy quay đầu lại vào bờ.

  Yến Tử Hà xưa lúc vận Cùng,
  Còn mang dép rách đến Quang Trung.
  Nay con chưa rõ thông đường Đạo,
  Cứ ngóng theo chân Lão tháp tùng . ( TNHT )

  Đạo Thầy có đầy đủ tất cả không thiếu chi đâu mà đi quanh kiếm quất nên theo Thầy thì hay hơn chớ đi tìm manh sư mà lầm đường !!!./.

 8. #18
  Tham gia ngày
  Jul 2009
  Bài viết
  82
  An Phuoc's Avatar
  Qúi Anh Chị Em,
  Mấy điểm trong bài “Thiên Nhản Thông” của Huynh THD đăng ngày 4/7/10 như sau:

  -* đến đây bạn thực tập đến việc bạn có thể dùng tâm lực để ảnh hưởng đến người bạn của bạn sẻ làm một việc gì đó bạn muốn họ làm.
  -* có thể điều khiển người nào đó hành động theo ý muốn của mình vậy.
  -* mà bạn chỉ cần dùng ý chí – will , để phóng hình tư tưởng nầy đi đến mục tiêu để điều khiển người khác mà thôi.

  Và ngày hôm nay, 5/7/10 Huynh THD khẳn định bài viết của mình:

  ĐÂY LÀ PHƯƠNG PHÁP LUYỆN"THIÊN NHẢN THÔNG " CHỨ CHƯA PHẢI LÀ THUẬT THÔI MIÊN .CÁC VỊ MUỐN NÓ LÀ TÀ ĐẠO THÌ NÓ LÀ TÀ.

  Quả là đây là một trong những phương pháp “thôi miên” không hơn không kém. Những “pháp môn” như thế và tương tự như thế, AP không dám cho đó là Chánh hay Tà, Thầy dạy những pháp môn đó là Minh Sư hay Manh Sư (theo HH) nhưng rõ ràng là không phải Chánh Pháp của Cao Đài và sẽ không được người tín hữu Cao Đài hoan nghinh, DĐTTĐĐ chấp nhận.

  Xin hoan hô tinh tinh thần sưu tầm học hỏi và chia xẻ của Huynh THD. Và cũng xin hoan hô tinh thần cảnh giác của quí Huynh Đồng Tâm và Hiền Hữu. Xét vì bài trích đăng “Thiên Nhản Thông” có hại đến tinh thần tu học của quí Anh Chị Em, xin đề nghị BQT di chuyển bài này vào DĐ lưu trử.

  Kính
  AP

 9. #19
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  Cùng HTDM

  - Nhị Kỳ Phổ Độ, Phật Giáo có Chánh Pháp Nhãn Tạng, Đức Thích Ca cũng chưa dám dùng từ Chánh Pháp Thiên Nhãn Tạng. Thánh giáo Cao Đài trong các chi phái cũng có nhắc đến Chánh pháp này.

  - Huynh Truonghuuduyen không dẫn chứng được "Thiên nhãn thông" này từ sách của tác giả hay tôn giáo nào mà nói rằng TA BIẾT ..TA VIẾT ..THÌ LÀ CƠ SỞ BẢN THÂN !

  Một tín đồ Cao Đài lại DỄ DÃI ghép từ Thiên Nhãn của Đức Chí Tôn vào mấy cái tầm phào thì không biết có thất kính với Thầy hay không?

  Danh từ Thiên Nhãn là từ riêng của Cao Đài giáo chứ xưa nay đông tây tuy vẫn thấy có biểu tượng tương tự nhưng chưa có chủ thuyết nào dùng từ Thiên Nhãn cho các biểu tượng này

  Còn nói rằng những điều viết đó là có thật thì một giáo phái nào đó có luyện theo pháp môn này thì quả là có thật nhưng tôi dám chắc là họ không dùng từ Thiên Nhãn Thông.

  Con đường CÔNG PHU với THIÊN NHÃN, đơn giản nhất là CÚNG TỨ THỜI. Chúng ta đã có mấy ai cúng được mỗi ngày một thời chưa? THẦN CƯ TẠI NHÃN (THIÊN). Chỉ có qua Thiên Nhãn mới có Thần của Thượng Đế mà thôi. Nếu không phải như thế thì Thầy chẳng nhọc công xuống thế gian trọng trược này để mở Đại ân xá Kỳ Ba làm gì!

  Những thứ khác không phải Chánh Pháp của Thầy mà dùng từ Thiên Nhãn là mạo danh Thượng Đế. Mà ai dám mạo danh TĐ thì mọi ngừoi đã quá rõ!

 10. #20
  Tham gia ngày
  Sep 2009
  Bài viết
  1.137
  hienhuu's Avatar
  Ngày nay ta biết Đạo Thầy đã buộc Thờ Thiên-Nhãn tức là Trời thì không nên ghép vào chữ Thông làm chi ?
  Vì thờ Thiên-Nhãn là thờ Trời thì đương nhiên phải thông suốt tức là Thấy, hiểu biết thấy tất cả nên Trời mới là Chúa tể tất cả.
  Nếu ghép chữ Thông vào thì xem thường trời ? Ta chỉ nói Thiên-Nhãn là đủ.
  Còn nếu nói Thông thì ta nói là Nhãn Thông thì mới được !

  Trong bài thuyết Đạo đêm 13/8 năm Mậu-Tý ( DL 16/9/1948 ) và hienhuu xin phép trích 1 đoạn ngắn nói về Tiên-Tử như sau :

  ...." TIÊN-TỬ là người sáng suốt hoàn toàn học đủ Lục-Thông : Nhãn Thông, Nhĩ Thông, Tha-Tâm Thông, Túc-Mạng Thông, Thần Thông, Trí Thông. Có khi vâng lịnh Chí-Tôn làm một Vị Giáo-Chủ của nhơn-loại.
  TIÊN-TỬ đứng vào hàng phẩm Thượng-Thừa Phật-Vị. Khi đi chầu Chí-Tôn đầu đội khăn đóng vàng, mang dây Sắc-Lịnh vàng, đeo Khuê-Bài TIÊN-TỬ ở Cung Thái-Thanh làm Ông Phật thứ Nhứt."....

  Ta xem thấy thế thì chính Đức Hộ-Pháp cũng không dám dùng chữ Thiên-Nhãn Thông mà Đức Ngài chỉ dùng chữ Nhãn-Thông thì đủ thấy đã kính Thiên-Nhãn lắm đó vậy./. Thân

Trang 2/5
1 2 3 4 ... 5

Nội quy viết bài

Nội quy viết bài
 • Quý hiền không thể tạo chủ đề
 • Quý hiền không thể gởi Trả lời
 • Quý hiền không thể gởi tập tin đính kèm
 • Quý hiền không thể sửa bài viết của quý hiền
Chủ đề giống nhau
 1. Vì sao đạo CAO ĐÀI lại thờ THIÊn NHÃN (mắt Trời)
  Bởi t_154 trong mục Tin tức khắp nơi
  Replies: 7
  Có Bài Mới: 24-03-2011, 05:47 PM
 2. THIÊN ĐỊA BẤT NHÂN
  Bởi Chí Tâm trong mục Bài học từ cuộc sống
  Replies: 2
  Có Bài Mới: 12-06-2009, 09:48 PM
 3. Ai dạy thờ Thiên Nhãn
  Bởi DangVo trong mục Vấn đáp học Đạo
  Replies: 2
  Có Bài Mới: 06-08-2007, 03:52 PM
 4. THIÊN NHÃN XUẤT HIỆN TRONG VŨ TRỤ
  Bởi admin trong mục Tôn giáo và Khoa học
  Replies: 5
  Có Bài Mới: 30-06-2007, 08:39 PM
 5. Ai dạy thờ Thiên Nhãn ?
  Bởi DangVo trong mục Quý I.2007 -
  Replies: 8
  Có Bài Mới: 24-12-2006, 02:16 PM