+Trả Lời Chủ Đề
Trang 3/12
1 2 3 4 5 ... 12
kết quả từ 21 tới 30/ Tổng số 118

Ðề tài: Tìm hiểu về Đ.Đ.T.K.P.Đ

 1. #21
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  TÌM HIỂU Ý NGHĨA LỜI DẠY
  NGƯNG HẾT CƠ BÚT TRUYỀN ĐẠO


  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển quyển thứ nhứt có bài Thánh Ngôn áp cuối, đàn ngày mùng 2 tháng 5 năm Đinh Mão 1927:
  Còn cuối kỳ tháng sáu đây thì Thầy phải ngưng hết cơ bút truyền Đạo. Các con sẽ lấy hết chí thành đã hun đúc bấy lâu mà lần hồi lập cho hoàn toàn mối Đạo.

  Nầy là mấy lời đinh ninh sau rốt khá lưu tâm
  .”
  [Thánh Ngôn Hiệp Tuyển 1 xb 1928 tr84, đàn ở Phước Thọ 01 juin 1927]

  Lời Thánh ngôn này của Đức Chí Tôn, về sau đã trở thành đề tài có nhiều ý kiến khác biệt nhau ngay trong nội bộ nhà Đạo Cao Đài! Sự khác biệt ý kiến này thậm chí đã dẫn đến quan điểm và thái độ cực đoan: không chấp nhận sử dụng quyển Thánh Ngôn Hiệp Tuyển thứ hai! Đi tìm ý nghĩa thật sự của đoạn Thánh Ngôn này để giải tỏa thành kiến là điều thật sự cần thiết biết bao!

  “Phân tích cụ thể một tình hình cụ thể” là thái độ khách quan khoa học để có thể hiểu đúng bản chất của sự việc. Từ đó, những quyết định xử lý mới hy vọng có được sự chính xác và hiệu quả.

 2. #22
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  1. Trước tiên chúng ta hãy đọc Lời Tựa đã được chư vị Tiền Khai viết ngay từ khi phát hành Thánh Ngôn Hiệp Tuyển Bổn Thứ Nhứt từ năm 1928:

  “... Nay Hội Thánh nhơn công trích lục những Thánh Ngôn giáng cơ dạy Đạo, in làm hai bổn để truyền bá cho mọi người thông hiểu …”

  Như thế ngay từ đầu, chư vị tiền bối đã có kế hoạch thực hiện hai bổn Thánh Ngôn. Nhưng do những biến động đạo đời nên mãi đến giữa thập niên 60, sau gần bốn mươi năm, quyển Thánh Ngôn bổn thứ hai mới được ra mắt!

  2. Thật may mắn, Thánh Ngôn Hiệp Tuyển bổn thứ hai có đăng lại đàn dạy “ngưng hết cơ bút truyền Đạo” nhưng có bổ sung 2 chi tiết: một dòng ở đầu bài “đàn tại Phước Thọ” và một câu ở cuối bài:

  “… Ấy là điều quý báu đó. Thầy cho con tự định thâu sớ mà cho nhập môn như các chỗ khác.”

  Lời Thánh Ngôn “tự định thâu sớ mà cho nhập môn” giúp cho chúng ta hiểu đối tượng của vấn đề ngưng cơ bút truyền đạo có liên quan chặt chẽ đến việc cho phép nhập môn với những người cầu đạo.

  Bối cảnh ban đầu của Cao Đài giáo khi xưa là hình thức thâu nhận tín đồ qua cơ bút. Người xin phải có phê chuẩn chấp thuận của Đức Chí Tôn và sau “Lễ Thánh Thất” vào Rằm tháng 10 Bính Dần, Cao Đài giáo chánh thức ra mắt nhân sanh, Đức Lý Giáo Tông cũng có quyền pháp này.

  3. Căn cứ theo thời điểm hiệu lực của lời Thánh Ngôn “Còn cuối kỳ tháng sáu đây thì Thầy phải ngưng hết cơ bút truyền Đạo” chúng ta hãy tìm: có hay không các Thánh Ngôn vào cuối tháng 6 Đinh Mão và ngay sau đó. Cho đến nay chúng ta vẫn chưa tìm được các đàn trong tháng 6 nhưng lại tìm được đàn vào ngày đầu tháng 7 Đinh Mão. Hôm đó Đức Chí Tôn giáng đàn ở làng Long Thành – Tòa Thánh Tây Ninh:

  Ngọc Hoàng Thượng Đế viết Cao Đài Giáo Đạo Nam Phương.

  Các con, Thầy thâu nhập môn đệ, cho Thánh bút kỳ nầy là chót. Định ngưng cơ phổ độ, từ đây do theo Tân Luật mà hành đạo và thâu nhập chúng sanh.

  Nhưng nếu có chuyện bí yếu chi về nền Đạo và về đường trách nhậm của các con thì Thầy sẽ lấy từ bi mà khuyến dạy. (…)

  - Thiên phong nơi Sađéc, Thầy sẽ dạy anh Trung con. Còn chư môn đệ muốn cầu Chức sắc, con đọc.
  - Tạ: Phái Thái. Cao Sơn Tiên, nay phong Giáo Hữu.

  Trang bạch: - Chư Nữ tín đồ chưa nhập tịch Thánh.
  - Thầy lấy từ bi cho chức Lễ Sanh cả thảy, phải gắng cho xong phận sự, bằng không thì tội sẽ định bằng hai cho những kẻ không trọn lòng thành kỉnh về đạo đức nghe.

  Trang bạch: . . . . . . . . . . . . .
  - Giáo Hữu cho chư môn đệ, trừ ra Nhâm và Kiệm. Thị Lợi cũng Giáo Hữu.

  Trang bạch: . . . . . . . . .
  - Được con, Thầy cho thượng sớ.

  Trang, Thầy thâu nhập hết chư nhu. Con giải sơ cách hành Đạo và ái kỉnh cho cả thảy biết.
  Thầy ban ơn cho các con. Thầy thăng
  .” [Thánh Ngôn chép tay, Hương Hiếu trang 186 - 187]

  Qua nội dung của đàn này cho chúng ta thấy hôm đó là lần cuối cùng Đức Chí Tôn ban ân trực tiếp thâu nhận người xin nhập môn và ban phong chức sắc. Thầy dặn dò từ nay cứ “do theo Tân Luật mà hành đạo và thâu nhập chúng sanh”.

 3. #23
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  4. Thời Hạn và Nội Dung Ý Nghĩa

  Chúng ta hãy tìm hiểu thời hạn thực hiện “cơ bút truyền Đạo” theo Thánh ý của Thầy.

  4.1. Về việc thâu nhận người xin nhập môn

  Tình hình thâu nhập môn đệ sau một tháng Đại Lễ Khai Minh Đại Đạo rất khả quan. Vào cuối tháng 11 Bính Dần, một hôm, Thầy cho biết số lượng tín đồ được thâu qua cơ bút sắp “gần đủ số”
  Ngọc Hoàng Thượng Đế Viết Cao Đài giáo đạo Nam phương. (Chúng sanh xin cầu Đạo)

  (…) Vậy các con muốn cho chúng sanh cầu Đạo thì Thầy cho phép, song từ đây phải làm sớ như Minh Thệ mà xin nhập môn đặng có thế phổ độ cứu vớt chúng sanh thêm một chút ít nữa. Thầy cho các con hay trước rằng: Đại Đạo tại Nam Kỳ gần đủ số rồi, hễ đủ số rồi thì phải bế lại mà hành Đạo. Còn một phần thì đi ngoại quốc phổ thông nền Chánh đạo.

  Thầy toàn thâu cả chúng sanh nam nữ
  .”

  Lời Thánh Ngôn cho thấy ban đầu những người đến hầu đàn được Đức Chí Tôn điểm danh và thâu nhận. Sau đó số người đến hầu trong mỗi đàn “truyền Đạo” càng lúc càng đông, để tập cho các môn đệ bài học về trật tự nghi lễ đối với các đấng Thiêng Liêng nên từ cuối tháng 11 Bính Dần Thầy dạy bắt đầu từ đây bộ phận nghi lễ phải sắp đặt trước cho có trật tự, làm hai bảng danh sách những người xin nhập môn, nam nữ riêng biệt. Khi có lệnh dạy thượng sớ, vị chứng đàn dâng danh sách đã chuẩn bị lên cho Ơn Trên xem xét.

  Khi đó, việc nhập môn cầu đạo trở thành một hiện tượng xã hội. Hàng vạn quần chúng rần rộ đi dự lễ hội ở Gò Kén và xin cầu Đạo trong thời gian 3 tháng Khai Minh Đại Đạo như lời Thầy đã dạy khi chuẩn bị cho việc tổ chức Lễ Thánh Thất. Sau đó, ở các đàn phổ độ ở nhiều tỉnh Nam kỳ được tiếp tục thực hiện. Đi hầu đàn, cầu xin nhập môn để được điểm danh đã trở thành phong trào trong đời sống xã hội. Vì thế có một số người a dua, chạy theo chứ chưa phải thật tâm cầu đạo, cho nên đã có lần vào đầu trung tuần tháng chạp Bính Dần, Đức Lý Giáo Tông răn đe:

  Như Lão chẳng vì lời Thầy dặn bảo thì đã cấm Cơ Bút rồi. Vậy Đạo chưa thành, Lão kỳ tới cuối tháng 6 năm tới thì cấm tuyệt Cơ Bút.”

  Sang cuối tháng giêng Đinh Mão 1927, Tân Luật đã được chư Tiền Khai hoàn tất dâng trình lên Đức Lý Giáo Tông và Đức Chí Tôn. Đức Giáo Tông có dạy:

  Đại Đạo ngày nay, Luật đã hoàn toàn, đáng lẽ Lão xin phép Đức Từ Bi chiếu theo đặng thâu nhập môn đệ, cấm Cơ Bút thâu nhận sanh linh, nhưng số người hữu căn chưa đủ, nên phải đợi cho hiệp theo Thiên thơ.

  Chừng đặng đủ số định cho kẻ hữu phần thì ngày ấy chẳng còn lo chi việc phổ độ nữa
  .”

  Qua những Thánh Ngôn của Thầy và Đức Lý, cho thấy thời hạn của “Cơ bút thâu nhận sanh linh … theo Thiên thơ ” đã nhiều lần sớm được nhắc đến ngay trong khi đại lễ Khai Minh Đại Đạo đang diễn ra.

  Sau đại lễ ấy, Thầy tập dần cho chư vị Chức sắc thực hành nghi thức nhập môn và thủ tục hành chánh đạo.

  Vậy, lúc nầy, những môn đệ mới phải lập thệ giữa Thầy mà nhập Đạo. Còn cơ bút, dịp nào Thầy truyền lịnh sẽ thi hành. Mỗi lần ai đến cầu Đạo, phải giao lý lịch cho chủ đàn, rồi phải chạy khai về Tòa Thánh.

  Bản, con hiểu không? Cứ lập đàn cúng, không cơ bút chi. Thầy đã hối các con ban hành Tân Luật đặng cho dễ.
  Như ngày nay về sau không cơ bút thì cứ theo Luật mà hành sự cho đến ngày Thầy định đoạt sẽ hay
  .”
  (TNCT.BP.12-13)

 4. #24
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  4.2. Về việc Thiên phong Chức Sắc

  Một nội dung thứ hai của “cơ bút truyền Đạo” cũng được đề cập Thầy đến là việc Thiên phong Chức sắc. Lúc vừa Lập Đạo cho đến sau Khai Minh Đại Đạo, từng Chức sắc đều được Đức Chí Tôn trực tiếp ban phong. Vì thế chúng ta thấy cụm từ “Thiên phong” thường được gắn liền với cụm từ Chức sắc.

  Sau đàn mùng 1 tháng 7 Đinh Mão, chúng ta có tìm được một đàn với nội dung dạy về việc phong tịch cho chư Chức sắc. Như chúng ta đã biết, ngọai trừ Chức sắc nữ phái chỉ có chữ Hương trong tên đạo, còn với nam phái từ phẩm Lễ Sanh trở lên được phân vào ba phái Thái, Thượng, Ngọc.

  Theo lời dạy của Thầy kể từ sau giữa tháng 7 Đinh Mão trở đi việc cầu phong Chức sắc và phong tịch đều phải qua thủ tục công cử đã được qui định trong Tân Luật.

  Trung, Thơ, Lâm Thị Ái Nữ, ba con.
  Thầy vì lòng từ bi hay thương môn đệ, phong tịch lần nầy là chót vì Tân Luật đã hoàn toàn. Nếu chẳng do theo đó thì Lý Bạch hằng kêu nài; Quan Thánh và Quan Âm cũng hiệp sức mà dâng kêu về sự ấy. Vậy sau nầy nếu có ai đáng thì do Tân Luật mà công cử.

  Còn về phong tịch thì có Lý Giáo Tông tiến cử, Thầy mới nhậm phong nghe
  .”
  [Thánh Ngôn Chép tay – Thái Thơ Thanh, tờ 339B, Thánh thất Thủ Đức ngày 21.7 Đinh Mão (18.8.1927)]

  Chúng ta dễ dàng tìm thấy những thí dụ về việc cầu phong và phong tịch về sau này.

  Thí dụ 1: đàn cầu phong tại Đền Thánh Tòa Thánh Tây Ninh đêm 17.10 Đinh Dậu (1957)

  Hiền hữu Bảo Thế đọc danh sách cầu phong Sĩ Tải.

  1. Trần Văn Ngôn, chấm phong Sĩ Tải.
  2. Nguyễn Văn Còn, sắc phong Lễ Sanh phái Thái, sẽ giúp đắc lực cho Cửu Trùng Đài.
  3. Trần Thanh Danh, chấm phong Sĩ Tải.
  4. Nguyễn Thành Tám, sắc phong Lễ Sanh phái Thượng.
  5. Trương Ngọc Anh, chấm phong Sĩ Tải.
  6. Trần Minh Hiếu, sắc phong Lễ Sanh phái Ngọc.
  7. Nguyễn Văn Như, chấm phong Sĩ Tải.
  8. Lê Minh Khuyên, chấm phong Sĩ Tải.

  Hiền muội Hương Hiếu:
  Đọc danh sách cầu phong Lễ Sanh: (…)
  Đọc danh sách cầu phong Giáo Sư: (…)

 5. #25
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  4.3. Với những vị có quan điểm căn cứ vào Thánh Ngôn, Thầy đã ngưng cơ bút phổ độ từ giữa năm Đinh Mão – 1927, xin được gợi ý vài điều cần suy nghĩ thêm:

  - Qua nội dung đàn vừa trích dẫn và đàn ngày mùng 6 tháng 11 Đinh Mão, Thầy trách:

  Trước khi ngưng cơ, Thầy đã cho lịnh dùng Cơ Bút thể nào? Thầy tưởng mỗi Thiên Phong đều đặng Thánh ngôn của con đã ban hành.” [Đức Chí Tôn, đàn Chợ Lớn, 29.11.1927 (âl. 06.11 Ðinh Mão)]

  Như thế sau việc ngưng cơ bút thâu nhận sanh linh vẫn còn có lập đàn khi hết sức cần như lời Thầy đã dặn ngay trong đàn ngày mùng 1 tháng 7 Đinh Mão:

  Nhưng nếu có chuyện bí yếu chi về nền Đạo và về đường trách nhậm của các con thì Thầy sẽ lấy từ bi mà khuyến dạy

  Nếu không có các đàn sau ngày mùng 1 tháng 7 Đinh Mão thì một số điều đã được ghi trong luật lệ Đại Đạo đã không thể có! Như phần tổ chức Cửu Trùng Đài ở hai bậc cuối là Chức Việc và tín đồ đã được Đức Lý Giáo Tông bổ sung qua Đạo Nghị Định ban hành trong năm 1930 hay luật về Thập Hình, v.v…

  - Hay Tân Kinh Tận Độ vong linh gồm những bài kinh Cúng Cửu, Tiểu và Đại Tường, mãi đến giữa năm 1935 mới được Ơn Trên ban cho và được ban hành kèm theo nghi thức ghi trong bộ luật Mậu Dần 1938.

  Nếu đã hoàn toàn ngưng cơ thì làm sao có được những bài kinh này cùng nghi thức tương ứng! Trong thực tế sau đó hầu như các Hội Thánh Cao Đài đều áp dụng nghi thức Tân Kinh tận độ này.

  - Một điều cực kỳ quan trọng khác, Cao Đài luôn thể hiện lý âm dương, cơ bút đã lưu truyền giáo pháp phổ độ qua Thánh Ngôn Hiệp Tuyển thì đồng thời cũng lưu truyền giáo pháp tuyển độ qua Đại Thừa Chơn Giáo (1936). Nếu thật sự đã hoàn toàn ngưng cơ từ cuối kỳ tháng sáu Đinh Mão thì cái thâm sâu vi diệu nhất của Cao Đài giáo đã không thể có và lưu truyền.

 6. #26
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  KẾT LUẬN:

  - Tóm lại, qua những Thánh Ngôn ngày nay chúng ta tìm được đã giúp đạo hữu hiểu chính xác hơn ý nghĩa của việc “Ngưng hết cơ bút truyền đạo” là gì. Đó là một giai đoạn đặc biệt của thời kỳ Khai Đạo, qua cơ bút trong các buổi đàn cơ Đức Chí Tôn và Đức Lý Giáo Tông “thâu nhập môn đệ” và “Thiên phong Chức sắc”.

  Ngay từ cuối năm Bính Dần, Đức Chí Tôn và Đức Lý Giáo Tông đã báo trước kỳ hạn sẽ “cấm tuyệt” việc thực hiện cơ bút thâu nhận sanh linh.

  - Kể từ tháng 7 Đinh Mão, các Chức sắc khi hành chánh đạo phải cố gắng làm theo Tân Luật đã vừa được ban hành ngày 01.6.1927. Việc thâu nhận người xin nhập môn và việc cầu thăng phong chức sắc, phong tịch Đạo đều phải áp dụng theo Tân Luật. Từ đây, Đức Lý Giáo Tông chỉ chấm duyệt danh sách cầu phong hay cầu thăng được Hiệp Thiên Đài dâng trình đúng theo thủ tục Tân Luật đã định.

  - Nếu cơ bút đã thật sự phải ngưng vào thời điểm đó thì cơ cấu tổ chức và giá trị tận độ của Cao Đài giáo không được trọn vẹn như thực tế hiện nay vì:

  . 1930: Sáu Đạo Nghị Định đầu tiên xác định bộ khung hoàn thiện của cơ cấu tổ chức qua Pháp Chánh Truyền hoàn chỉnh và bộ máy tổ chức Cửu Viện.(trách nhiệm hành chánh nam, nữ phân định rạch ròi).
  . 1935: Tân kinh siêu độ (Cửu cửu, Tiểu tường, Đại tường) mới được ân ban cho sanh chúng.
  . 1936: Kinh Đại Thừa Chơn Giáo mới ra đời.

  Trong 12 năm đầu tiên, nếu không còn cơ bút thì Cao Đài chỉ là một tôn giáo khập khiểng về nội dung (Giáo pháp, Giáo luật) và cơ cấu tổ chức (Giáo hội).

  Nếu không có cơ bút hướng dẫn, Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ không thể chỉ trong một thời gian ngắn đã phát triển thành một tôn giáo có chiều sâu tâm linh vi diệu, có sự tăng trưởng vượt bực trên đường phổ độ chúng sanh, đóng góp cho đời một hệ tư tưởng Đại đồng Nhân bản hoàn toàn mới lạ không thể lẫn lộn với các hệ tư tưởng Đông Tây dầu xa xưa hay hiện đại!

  Yếu tố Đại Đạo là tư tưởng có tính chất độc đáo mới lạ hoàn toàn có khả năng dẫn dắt và lèo lái thời đại theo định hướng tìm lại được sự cân bằng giữa hai nhu cầu phát triển văn minh khoa học cực kỳ diệu ảo song hành cùng nếp sống văn minh đạo đức lấy Nhân Bản làm chủ đích.

  Một nước nhỏ nhoi trong vạn quốc,
  Ngày sau làm chủ mới lạ kỳ
  .”

 7. #27
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  THÁNH GIÁO THAM KHẢO
  Thánh Ngôn Sưu Tập IV – Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng; bài số 13

  1. Đền Thánh, đêm 24.2 Mậu Tuất (dl 12.4.1958)

  Phò loan: Thượng Sanh - Bảo Pháp. Lúc 20 giờ.
  Hầu bút: Sĩ Tải Hiểu.
  Hầu đàn: Chức sắc Hiệp Thiên Đài, Cửu Trùng Đài và Phước Thiện nam nữ.

  LÝ BẠCH Nhứt Trấn Oai Nghiêm

  Chào chư Chức sắc, chư Chức việc nam nữ.

  Hiền hữu Khai Đạo đọc danh sách cầu thăng Giáo Hữu.

  - Ông Khai Đạo đọc danh sách:
  * Lễ Sanh cầu thăng Giáo Hữu.
  * Giáo Hữu cầu thăng Giáo Sư.
  Tiếp tới:
  * Giáo Sư cầu thăng Phối Sư.

  Lão xin nhắc chư hiền hữu biết Chức sắc mặc dầu quá lục tuần mà còn sức khỏe đảm nhận nhiệm vụ của Đạo, tới kỳ cầu phong hay cầu thăng cũng là ân phong.

  Hàm phong là khi nào đương hành sự mà xin nghỉ việc vì thiếu sức khỏe hoặc trong hạng hàm phong mà có công cán đặc biệt đủ thâm niên, xin cầu lên đẳng cấp cao hơn mà cũng hàm phong.

  Vậy sau phải sửa đổi danh từ lại.

  Đọc.

  Ông Khai Đạo đọc tiếp danh sách:
  * Chức việc cầu thăng Lễ Sanh Hàm.
  * Lễ Sanh Hàm cầu thăng Giáo Hữu Hàm.
  * Lễ Sanh cầu thăng Giáo Hữu Hàm.
  * Giáo Hữu cầu thăng Giáo Sư Hàm.
  * Giáo Sư cầu thăng Phối Sư Hàm.

  Kêu hiền muội Hương Hiếu vào đọc danh sách phái nữ còn sót lại.

  Bà Chánh Phối Sư Hương Hiếu đọc danh sách:
  * Chức việc cầu thăng Lễ Sanh Hàm.
  * Chức việc cầu ân phong Lễ Sanh.

  Lão cho Chức sắc Hiệp Thiên và Cửu Trùng biết kỳ nầy Đức Chí Tôn rộng lượng châm chế về việc ban thưởng, nên có nhiều vị không thật xứng đáng.

  Kỳ sau Lão xin hai Đài phải tuyển lọc sự thăng thưởng cho minh chánh và áp dụng luật Đạo cho đẳng đẳng theo lời Lão đã dạy nghe.

  Lão ban ơn cho toàn đạo nam nữ. Thăng

 8. #28
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  LỊCH SỬ HÌNH THÀNH PHÁP CHÁNH TRUYỀN và TÂN LUẬT

  Hiện nay, phần đông tín hữu Cao Đài thường nói “Tân Luật - Pháp Chánh Truyền”! Trong thực tế chúng ta cũng thấy sách đạo với tựa đề rõ cũng như thế!

  Nhưng với những ai có hiểu biết sơ qua về thời kỳ Khai Minh Đại Đạo đều biết là chư vị Tiền bối thời Khai Đạo đã soạn nên Tân Luật căn cứ vào Pháp Chánh Truyền đã được Đức Chí Tôn ban cho. Thật ra theo diễn tiến lịch sử, Pháp Chánh Truyền vừa nhận được khi đó vẫn chưa phải là văn bản luật hoàn chỉnh.

  Tuy được học vài lần về mảng đề tài này nhưng bản thân chúng tôi cũng đã từng có những hiểu biết chưa đúng về nhiều điểm liên quan! Vì thật ra trong quá trình được tiếp nhận thông tin hầu như các giảng viên chỉ đặt nặng, chú trọng về nội dung nhiều hơn về lịch sử.

  Thiển nghĩ qua kinh nghiệm sai lầm của bản thân, cũng còn nhiều đạo hữu chúng ta cũng ở hoàn cảnh tương tợ nên chúng tôi xin được góp phần tìm hiểu thêm khía cạnh lịch sử của vấn đề này.

  Để hiểu đúng những nét chánh yếu của Pháp Chánh Truyền và Tân Luật cùng mối liên quan giữa hai văn bản luật căn bản này của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, chúng ta cần tìm hiểu quá trình hình thành của hai văn bản này theo diễn tiến của lịch sử nhà Đạo
  thay đổi nội dung bởi: dong tam, 06-01-2014 lúc 09:49 AM

 9. #29
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  I. PHÁP CHÁNH TRUYỀN:

  - Được đọc Thánh Ngôn chép tay của chư vị Tiền Khai, đúng là danh từ Tân Luật đã sớm hiện diện trước khi có danh từ Pháp Chánh Truyền.

  Ngay từ khi phong cho hòa thượng Như Nhãn là “Quản Pháp Thiền Sư Thích Đạo Chuyển Luật Lịnh Diêu Đạo Sĩ” Đức Chí Tôn đã nói đến phần nhiệm vụ soạn Tân Luật.

  Con phải biết, Thầy ngày nay trông công con mà lập thành Tân Luật Thích giáo. Con phải đại tịnh kể từ tháng 9 cho tới Rằm tháng 10, Thầy không muốn cho con lo lắng điều gì khác hơn là xét xem kinh điển lại.(…).

  Con phải xem xét hết lại mà lập Tân Luật.(…)

  Rằm tháng 10 nầy, Thầy xin con hội cả chư Hòa Thượng tại Thánh Thất đây chung lo lập Tân Luật
  .”

  Qua Thánh Ngôn, chúng ta thấy danh từ Tân Luật bắt đầu xuất hiện trong đàn cơ ngày cuối tháng 7 Bính Dần. Còn với danh từ Pháp Chánh Truyền bắt đầu được nói đến từ khi nào?

  - Lúc ban đầu trong đàn ngày 12.10 Bính Dần, tên gọi được Đức Chí Tôn dùng là Phật Truyền Chánh Pháp. Đêm sau Thầy mới đổi lại là Pháp Chánh Truyền.

  Vào lập vị hành Ðại Lễ như buổi Vĩnh Nguyên Tự nghe Lịch à ... là đã hết một đêm đầu rồi.

  Kế đêm sau, thì là đêm Thiên Phong cho cả chư Môn đệ và là đêm các con phải thành tâm trai giới cho Thầy lập Pháp Chánh Truyền
  .”

  Như vậy, danh từ Pháp Chánh Truyền xuất hiện sau danh từ Tân Luật khoảng 2 tháng rưỡi.

  Khi đọc văn bản Pháp Chánh Truyền, nhiều người như chúng tôi đã từng lầm tưởng, đêm Rằm rạng 16 lịch sử ấy toàn bộ Pháp Chánh Truyền gồm cả hai phần Cửu Trùng Đài và Hiệp Thiên Đài đã được Thầy ban. Thật ra không phải thế!

 10. #30
  Tham gia ngày
  Oct 2007
  Bài viết
  1.368
  Trung ngôn's Avatar
  Kính Huynh dongtam,
  Cám ơn Huynh đã chuyển tải thông tin một cách khoa học và bổ ích nhằm "sửa lại những gì đã trật' trong sự hiểu biết vừa qua của Trung ngôn.
  Xin Huynh sao chụp những tư liệu quý giá làm cơ sở khoa học cho nhận luận trên để Trung ngôn tiện theo dõi.
  Chân thành cám ơn.
  Trung ngôn.

Trang 3/12
1 2 3 4 5 ... 12

Nội quy viết bài

Nội quy viết bài
 • Quý hiền không thể tạo chủ đề
 • Quý hiền không thể gởi Trả lời
 • Quý hiền không thể gởi tập tin đính kèm
 • Quý hiền không thể sửa bài viết của quý hiền