+Trả Lời Chủ Đề
Trang 1/3
1 2 3
kết quả từ 1 tới 10/ Tổng số 28

Ðề tài: Danh Hiệu Giáo Chủ Đại Đạo

 1. #1
  Tham gia ngày
  Apr 2013
  Bài viết
  22
  NGÔ HIỀN HÒA's Avatar

  DANH HIỆU GIÁO CHỦ ĐẠI ĐẠO

  Ngày xưa, khai Đạo Đức Chí Tôn hoặc phân tánh giáng phàm, hoặc phái một vị Tiên hay một vị Phật lập Đạo. Nay Đức Ngài không mượn phàm thể, lại dùng huyền diệu cơ bút lập Đạo và truyền giáo. Ấy vậy nên Đức Giáo Chủ Đại Đạo là Đấng Thiêng Liêng. Ngài là Đấng chủ tể Càn Khôn Thế Giới. Nhưng Đức Ngài không xưng danh " Ngọc Hoàng Thượng Đế " mà lại mượn tên " Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát ". Thánh danh ấy có ý nghĩa là qui nguyên Tam Giáo hiệp nhứt Ngũ Chi thành một Tôn Giáo Đại Đồng, cắt nghĩa như sau :

  - Cao Đài chỉ về Nho Giáo, nghĩa là cái Đài cao rất mực (Thái Cực) ngôi của Đấng Chúa Tể Càn Khôn mà Nho Giáo sùng bái dưới danh hiệu " Thượng Đế ".

  - Tiên Ông chỉ về một vị Đại Giác Kim Tiên trong Đạo Giáo.

  - ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT chỉ về một vị Phật trong Thích Giáo.

  " CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT " đủ chỉ rõ sự qui nguyên Tam Giáo thành một Giáo lý.

  Vả lại, các vì Giáo Chủ Tam Giáo thời xưa, vốn là người có thân thể tu hành đắc đạo, rồi đem sở đắc của mình mà dạy đời, cho nên người đời tôn lên ngôi Giáo Chủ. Mà hễ có thân thể thì tự nhiên biết một thứ tiếng bổn xứ mà thôi. Như thế, nếu đem tư tưởng mình mà truyền thọ cho người ngoại quốc, thì trong đó có sự trở ngại về ngôn ngữ bất đồng. Có lẽ vì lý do ấy, nên Tam Giáo ngày xưa không phổ truyền rộng lớn chăng ? Còn nay Đức Giáo Chủ Đại Đạo là Đấng vô hình, dùng huyền diệu cơ bút dạy đạo thì dân tộc nào cũng có thể học trực tiếp với Ông Thầy Trời được, nếu họ biết dùng phép " Thông thần lực " ( Médiumnité ). Thế sự bất đồng ngôn ngữ chẳng còn là một vấn đề thắc mắc nữa.

  Thánh Ngôn ngày 24-4-1926

  " Vốn từ trước, Thầy lập Ngũ Chi Đại Đạo là :
  Nhơn Đạo
  Thần Đạo
  Thánh Đạo
  Tiên Đạo
  Phật Đạo

  Thầy tùy phong hóa của nhơn sanh mà gầy chánh giáo, vì trước, Thế giái chưa thông đồng Nhơn sanh chỉ hành Đạo nơi tư phương mình mà thôi, còn nay thế giới tận thức, nhơn loại hiệp đồng thì Nhơn sanh lại bị nhiều Tôn Giáo mà sanh nghịch lẫn. Vậy Thầy nhất định Qui Nguyên phục nhứt ".

  Tóm lại : Đức Chí Tôn Qui nguyên Tam Giáo thành một học lý; còn hiệp nhứt Ngũ Chi là chỉ vào sự thực hành. Khi mới nhập môn thì thể hiện Nhơn Đạo, rồi tiến lên Thần Đạo, Thánh Đạo, Tiên Đạo rồi Phật Đạo.

  (Trích trong quyển Giáo Lý của Ngài Tiếp Pháp Trương Văn Tràng)

 2. #2
  Tham gia ngày
  Feb 2013
  Bài viết
  95
  NguyenVanUt's Avatar
  Giáo chủ Thiêng Liêng là Đức Chí Tôn, Ngô Ngọc Hà đã trích dẫn trong quyển giáo lý của ngài Tiếp Pháp là đúng. Còn gốc Đạo chi chi cũng tại Tây Ninh mà thôi.
  Tín đồ trung kiên quyết ngăn ngừa t. qu... h.. Đ..

 3. #3
  Tham gia ngày
  Apr 2013
  Bài viết
  22
  NGÔ HIỀN HÒA's Avatar
  DANH HIỆU GIÁO CHỦ ĐẠI ĐẠO (Tiếp Theo)


  Để un đúc đức tin mãnh liệt của chư Môn Đệ, Đức Chí Tôn nhấn mạnh về ngôi vị GIÁO CHỦ ĐẠI ĐẠO của Người qua các Thánh Giáo lịch sử như:

  - MUÔN KIẾP CÓ TA NẮM CHỦ QUYỀN

  - THẦY KHUYÊN CÁC CON NHỚ HOÀI RẰNG: THẦY CỦA CÁC CON LÀ ÔNG THẦY TRỜI, NÊN BIẾT MỘT ỔNG MÀ THÔI, THÌ ĐỦ NGHE À

 4. #4
  Tham gia ngày
  Feb 2013
  Bài viết
  95
  NguyenVanUt's Avatar
  Ngô Ngọc Hà trích dẫn không có chữ nào sai hết.

  Nhưng chúng ta cũng nên hiểu rằng nếu như không có Đức Phạm Hộ Pháp thì sự nghiệp của Đức Chí Tôn không thể đạt thành tại thế gian nầy, đồng ý tạo tác những công trình hiện hữu là do công sức của Hội Thánh và toàn Đạo hiệp thành mà làm nên, nhưng Đức Phạm Hộ Pháp lại là người khai sáng và lập ra Đạo Cao Đài, không có Đức Phạm Hộ Pháp là không có Đạo Cao Đài tại quả địa cầu 68 nầy, mà chúng ta là người hữu duyên được hưởng, vì vậy với danh gọi Giáo Chủ hữu hình của Đạo Cao Đài dành cho Đức Phạm Hộ Pháp cũng không có gì thái quá cả.
  Chi chi cũng tại Tây Ninh mà thôi!
  Tín đồ trung kiên quyết ngăn ngừa t. qu... h.. Đ..

 5. #5
  Tham gia ngày
  Apr 2013
  Bài viết
  22
  NGÔ HIỀN HÒA's Avatar
  ĐẶT ĐỨC TIN TUYỆT ĐỐI NƠI ĐỨC GIÁO CHỦ ĐẠI ĐẠO


  Qua 2 phần tìm hiểu về ngôi vị GIÁO CHỦ ĐẠI ĐẠO của Đức Chí Tôn, hôm nay, đạo đệ xin kính trình tiếp phần ĐẶT ĐỨC TIN TUYỆT ĐỐI NƠI ĐỨC GIÁO CHỦ ĐẠI ĐẠO và hằng cầu nguyện nơi Người.

  1/ Về cuộc sống phàm tục:

  Đại Từ Phụ oai linh bảo hộ
  Những chông gai quét ngõ ven đường
  Đi an khương về an khương
  Cõi Thiên cảnh tục cũng dường chung nhau
  (Trích Kinh Đi Ra Đường)

  2/ Về con đường tu tiến:

  Ðại Từ Phụ hồng ân rưới khắp,
  Trợ giúp con đặng lập nên công.
  (Trích Kinh Thuyết Pháp)

  3/ Tổng luận đặt trọn vẹn đức tin nơi Đức Giáo Chủ Đại Đạo:

  Dầu tội chướng ở miền Ðịa giái,
  Dầu oan gia ở ngoại Càn Khôn,
  Dầu mang xác tục hay hồn,
  Nhớ cầu Từ Phụ Chí Tôn cứu nàn.
  ( Trích Kinh Cầu Tổ Phụ Đã Qui Liễu)

  Ở vị trí nào, hoàn cảnh nào, chỉ cần tin tưởng vào Đức Chí Tôn nhất định kỳ tích sẽ xuất hiện như lời Đức Chí Tôn đã tuyên hứa:

  NẾU CON CHÍ QUYẾT THEO THẦY
  DẦU CHO CÁC CHẠY ĐÁ BAY
  CÓ CHƯ THẦN THÁNH ĐỘ RÀY TRẺ THƠ

  Hiền Hoà kính sưu tập.

 6. #6
  Tham gia ngày
  Feb 2013
  Bài viết
  95
  NguyenVanUt's Avatar
  Hà ơi, em trích dẫn thì đúng rồi. Nhưng Đạo Pháp vốn vô biên em không hiểu đặng cũng khó trách em lắm vì em còn nhỏ nên chưa hiểu tới cũng phải thôi.
  Đức Chí Tôn có dạy từ đây Thầy không giao Chánh Giáo cho tay phàm nữa, nhưng mà người lập Đạo Cao Đài tại thế nầy lại chính là Đức Phạm Hộ Pháp đó em không thấy sao em, Đức Chí Tôn dạy vậy nhưng lại giao cho Đức Phạm Hộ Pháp là người phàm lập Đạo mà em, em tìm hiểu lại xem Thầy có giáng trần bằng xác phàm mà lập Đạo đâu em? Đừng lầm tưởng ai nói cũng nghe vâng vâng dạ dạ theo như thế là không tốt đâu em.
  Chơn lý khó mà nói hết được lắm, chi chi cũng tại Tây Ninh nầy mà thôi em gắng nhớ điều nầy Hà nhé!
  Tín đồ trung kiên quyết ngăn ngừa t. qu... h.. Đ..

 7. #7
  Tham gia ngày
  Apr 2013
  Bài viết
  22
  NGÔ HIỀN HÒA's Avatar
  VẠN HẠNH KHI ĐƯỢC LÀM MÔN ĐỆ ĐỨC CHÍ TÔN


  Trong Phổ Cáo Chúng Sanh có một đoạn như sau:

  Chư Thần, Thánh, Tiên, Phật mỗi khi giáng cơ đều xưng là Đạo hữu với các chư môn đệ Nam phái Nữ phái của Ngọc Hoàng Thượng Đế, còn chính mình Ngài lại xưng là Thầy của chúng sanh và hằng dạy rằng : Sự khiêm từ nhịn nhục hạ mình là hạnh yêu dấu của Ngài.

  Khi chư Thiện nam Tín nữ vừa nghe trong môn đệ gọi Ngọc Hoàng Thượng Đế là Thầy thì ái ngại điều phạm thượng, song đã có Thánh Ngôn chính mình Ngài dạy vậy, xin hãy an lòng.

  Có hai Đạo hữu : Tương, Kinh, vẫn trước khi nhập môn thì đã thọ nghĩa thầy trò cùng vị Lão thành pháp danh là Đạo Quang nơi chùa Minh Đường (Hạnh Thông Tây).

  Nhằm ngày 21 tháng 8 năm Bính Dần, Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng cơ tại chùa ấy dạy việc, luôn dịp Ngài có để lời rằng :

  " Tương, Kinh, hai con phải lạy Đạo Quang trước mặt Thầy, rồi từ đây gọi là Anh mà thôi, còn Thầy duy có một Thầy."


  Qua đây đủ làm tài liệu quý giá trên bước đường tu học và hành đạo, người Tín Đồ Cao Đài chỉ biết duy nhất Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế là Thầy của mình như lời Thánh Giáo đã có dạy:

  THẦY KHUYÊN CÁC CON NHỚ HOÀI RẰNG: THẦY CỦA CÁC CON LÀ ÔNG THẦY TRỜI, NÊN BIẾT MỘT ỔNG MÀ THÔI, THÌ ĐỦ NGHE À

  Tại sao chỉ nên biết một mình và duy nhất Đức Chí Tôn là Thầy của mình?

  Thưa:

  1/ Là cẩn tuân Thánh Huấn của Đức Chí Tôn

  2/ Là làm khuôn khổ ấn định Chơn Truyền của Đạo tồn tại thất ức niên, kể từ đây (năm 1926) CHẲNG AI ĐƯỢC PHÉP NÓI THAY THẦY MÀ TRỊ PHẦN HỒN CỦA NHƠN LOẠI.


 8. #8
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  Hay, hay, hay!

  Tam Kỳ Phổ độ chỉ có duy nhứt Đức Cao Đài Giáo Chủ là THẦY mà thôi.


 9. #9
  Tham gia ngày
  Apr 2013
  Bài viết
  22
  NGÔ HIỀN HÒA's Avatar
  QUYỀN HÀNH GIÁO CHỦ CỦA THẦY
  ĐƯỢC
  HỘI THÁNH ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ NHÂN DANH NHƯ THẾ NÀO ?

  Chư Hiền Huynh Tỷ thân mến,

  Tiếp tục tìm hiểu về NGÔI GIÁO CHỦ ĐẠI ĐẠO của Thầy là tuyệt đối, Hiền Hòa đệ xin sưu tập tiếp như sau:

  - VỀ NGHI THỨC TANG TẾ SỰ:

  Cách Thiết-Lễ Mỗi Nghi-Tiết

  ''Cầu-hồn khi hấp-hối và cầu-hồn khi đã chết rồi''
  Dầu nhằm giờ cúng ''Tứ Thời'' hay không cũng phải thiết-lễ cúng Thầy trước. Cúng rồi thì tịnh tâm vái Thầy đặng tụng Kinh Cầu Hồn cho Đạo-hữu trong khi hấp hối hay vừa qui liễu.

  Rồi vị chứng đàn đến đứng phía trước đầu bịnh nhơn, nếu có đồng nhi thì sấp hàng hai bên từ phía trên sắp xuống.

  Vị chứng đàn đứng giữa tịnh thần nghiêm trang và kêu người bịnh hấp hối, dầu dứt hơi rồi cũng vậy mà nói rằng:

  ''Tôi vâng lịnh Đức Chí-Tôn đến tụng kinh cho linh hồn Đạo-Hữu nhẹ nhàng siêu thăng tịnh độ, vậy Đạo-Hữu phải tịnh thần mà nghe và phải cầu nguyện nơi Đức Chí-Tôn ban ơn lành cho''.


  Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ đã kính cẩn tuân hành Thánh Lịnh uy nghiêm của Đức Chí Tôn, Hội Thánh đã tin tưởng tuyệt đối vào quyền hành Giáo Chủ Đại Đạo của Thầy qua câu dặn dò Vị Chứng Đàn phát âm rõ ràng, uy nghiêm và trịnh trọng với người sắp qui liễu rằng: TÔI VÂNG LỊNH ĐỨC CHÍ TÔN ...

  Tại sao Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ lại không dặn dò Vị Chứng Đàn phải nói rõ TÔI VÂNG LỊNH ĐỨC ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT (nếu người hấp hối là nam) TÔI VÂNG LỊNH ĐỨC THẤT NƯƠNG DIÊU TRÌ CUNG (nếu người hấp hối là nữ) để nói với người hấp hối mà lại phải là TÔI VÂNG LỊNH ĐỨC CHÍ TÔN ?

  Thưa, vì ngôi vị GIÁO CHỦ ĐẠI ĐẠO chỉ có MỘT, cũng là NGƯỜI DUY NHẤT CÓ QUYỀN QUYẾT ĐỊNH SỰ THĂNG ĐỌA CHO CHÚNG TA - ĐỨC CHÍ TÔN. Điều này nói cho dễ hiểu hơn theo cách nghĩ của phàm trần vâng lịnh của "sếp" hay "thủ trưởng tối cao" để thi hành phận sự và không cần phải thông qua "các trưởng phòng, ban".

  - VỀ NGHI THỨC THIÊN PHONG BAN QUYỀN

  Lúc mới Khai Đạo, có lần Đức Chí Tôn dạy ĐỨC THƯỢNG PHẨM CAO QUỲNH CƯ rằng: CƯ, CON LẤY LONG TU PHIẾN ĐỂ ... VÀ NÓI RẰNG: VÂNG LỊNH THẦY EM BAN THIÊN QUYỀN CHO CÁC ANH ... (Tài liệu Thánh Giáo chép tay của Ngài Nguyễn Ngọc Tương do Ngài Nguyễn Ngọc Châu cung cấp)

  Tại sao trong trường hợp này, Đức Chí Tôn không dạy Đức Thượng Phẩm nhân danh HỘI THÁNH HIỆP THIÊN ĐÀI ban THIÊN QUYỀN CHO CHƯ CHỨC SẮC mà Đức Thượng Phẩm lại được dạy phải nói rõ: VÂNG LỊNH THẦY EM BAN THIÊN QUYỀN CHO CÁC ANH ?

  Vì muốn cho Chư Chức Sắc Đại Thiên Phong trong đàn cơ đều phải hiểu rõ PHẨM VỊ THIÊN PHONG CỦA QUÝ NGÀI LÀ VÔ CÙNG CAO TRỌNG VÀ QUÝ BÁU VÌ THIÊN QUYỀN NÀY LÀ DO ĐỨC GIÁO CHỦ ĐẠI ĐẠO tức Đức Chí Tôn ban cho, chứ không phải là của Chư Phật hay Chư Tiên ban cho.

  Hiền Hòa kính

 10. #10
  Tham gia ngày
  Feb 2013
  Bài viết
  95
  NguyenVanUt's Avatar
  Hà ơi em gắng giữ đừng để cho tâm nó chao động nghe em, em còn nhớ không lúc trước khi còn đương quyền điều hành trang mạng em giữ chức xử lý thường vụ phó tổng biên tập nội dung diễn đàn anh cũng có tâm sự nhiều với em về điều nầy rồi mà, sao nay em lại tiếp tục khơi vậy chi em. Nhà em ở gần Tòa Thánh hơn anh đáng lẽ ra em phải tường tận hơn anh về phần ai là Giáo Chủ hữu hình của Đạo Cao Đài mà. Thôi vầy đi, hôm nào rảnh anh hẹn em tại Tòa Thánh anh sẽ dẫn em đến viếng Hộ Pháp Đường rồi anh chỉ cho em những hàng chữ mà nơi ấy có ghi ai là Giáo Chủ Đạo Cao Đài tại thế nầy em nhé, hôm nào rảnh em cứ email hoặc phon cho anh em nhé, thương em nhiều lắm!
  Tín đồ trung kiên quyết ngăn ngừa t. qu... h.. Đ..

Trang 1/3
1 2 3

Nội quy viết bài

Nội quy viết bài
 • Quý hiền không thể tạo chủ đề
 • Quý hiền không thể gởi Trả lời
 • Quý hiền không thể gởi tập tin đính kèm
 • Quý hiền không thể sửa bài viết của quý hiền
Chủ đề giống nhau
 1. Thi đua tìm hiểu Danh xưng của Đức Mẹ
  Bởi Đạt Tường trong mục Hội yến Diêu Trì Cung
  Replies: 305
  Có Bài Mới: 28-09-2015, 02:31 PM
 2. Danh Hiệu Đức Diêu Trì Kim Mẫu
  Bởi DangVo trong mục Đề tài thảo luận
  Replies: 1
  Có Bài Mới: 12-03-2011, 10:58 PM
 3. Tìm hiểu lịchsử danh từ Khai Minh Đại Đạo
  Bởi Đạt Tường trong mục Vấn đáp học Đạo
  Replies: 29
  Có Bài Mới: 22-11-2007, 08:20 AM