+Trả Lời Chủ Đề
Trang 2/7
1 2 3 4 ... 7
kết quả từ 11 tới 20/ Tổng số 63

Ðề tài: Tìm hiểu về Tuần cửu, Ý nghĩa, cách tính tuần cửu và thực hiện cúng tuần cửu

 1. #11
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  II. LÝ ĐẠO CĂN BẢN CỦA VIỆC TU CỨU ĐỘ CỬU HUYỀN

  Từ những lời Thánh Ngôn trong những năm đầu mới Lập Đạo của Đức Chí Tôn mỗi khi dạy đến vấn đề làm sao để có thể cứu và độ được vong linh cha mẹ của chư vị tiền bối, chúng ta có thể rút ra được một số Lý Đạo căn bản sau:

  1. Thành Tâm làm lành lánh dữ:

  Ngay khi số tín đồ chỉ mới được vài chục người, Đức Chí Tôn có dạy một vị tiền bối tên là Mắt trong đàn ngày 25 tháng giêng Bính Dần (09.3.1926) như sau:

  Mắt, nghe dạy: (…)
  Ngươi muốn biết đặng cha ngươi thế nào, hỏi nơi ngươi. Hễ tu thì cứu đặng Cửu Huyền Thất Tổ. Ngươi là hiếu hạnh, chẳng lẽ để cha mẹ chịu đoạ A Tỳ.(…)
  Ngươi phải ăn năn, khuyến thiện và tu tâm dưỡng tánh đặng độ nó và ngày sau qui vị mà đặng khỏi đọa luân hồi. Nghe và tuân lịnh dạy.
  Tâm thành của ngươi mới đặng mà thôi. Ngươi muốn vậy, làm lành lánh dữ.
  Ngày nào đặng vậy, Ta sẽ cho cha ngươi về nói lại cho ngươi biết
  .”
  [Đức Chí Tôn, Thánh Ngôn chép tay tờ 67B, Thái Thơ Thanh]

  Bài học:

  Lời của Thầy dạy cho chúng ta tiếp thu hai ý.

  . Thứ nhứt là “lòng thành” trong câu kinh Niệm Hương: “Đạo gốc bởi lòng thành tín hiệp”.

  Thể hiện qua việc thành tâm ăn năn với những lỗi cũ và thành tâm hướng thiện.

  . Thứ hai là “làm lành lánh dữ” trong bài Khai Kinh: “Gốc bởi lòng làm phải làm lành”.

 2. #12
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  Đến cuối năm đó, ngày Rằm tháng chạp, sau gần một năm nhập môn hành đạo của ông Tư Mắt, Đức Lý Giáo Tông dạy thêm:

  Ngọc Lịch Nguyệt bạch về sự cầu siêu cho ông già Mục Thanh...

  - Cầu lễ tại Thánh thất và cả Thánh thất lục tỉnh, chư đạo hữu đều cầu nguyện mà thôi…

  Ðại lễ tại chánh Thánh Thất mà thôi.

  Thái Mục Thanh, hiền hữu muốn làm chi thì làm.

  Lão đã thông cùng Ðịa Tạng Vương, người nói rằng: Phải đem vào Vọng Thiên Ðài, mà đợi một năm nữa, người cho tái kiếp lên Lục Thập Nhứt Ðịa nghe à.
  ..”
  [Đạo Sứ Xây Bàn 2, Mardi 18 Janvrier 1927 (15.12 Bính Dần)]

 3. #13
  Tham gia ngày
  Nov 2008
  Bài viết
  75
  dtcl's Avatar
  Xin chen một tý huynh Dong Tam nhé, video các bài kinh cúng Cửu:
  https://www.youtube.com/watch?v=bAr2Arv2Fu0#t=39

  Mời huynh tiếp tục ạ
  Tâm tĩnh lặng

 4. #14
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  Cảm ơn dtcl.

  Clip này, phần nghe tốt nhưng phần nhìn chưa được tốt vì có một số từ không chính xác như lời kinh!

  td: "Nắm cây huệ kiếm gươm thần..." nhưng lại viết là "gương thần"

 5. #15
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  2. Tích cực cầu nguyện và làm công quả:

  Đến giữa tháng 7 Bính Dần, vào ngày 28.8.1926 khi thân mẫu của Ngài Nguyễn Trung Hậu tạ thế, chư Tiền Khai cầu Thầy hỏi về cách cử hành tang lễ. Hôm đó Thầy dạy:

  Trung, con tức cấp xuống Cần Giuộc biểu Tương về và cả chư môn đệ Thầy hội lại cho đủ mặt. Phải nhớ biểu Lịch lên, nói với nó Thầy cần dùng bốn vị chức sắc Minh Đường cầu kinh cho mẹ Hậu. Phải có đủ mặt Lễ Sanh mà làm đại lễ cho mẹ nó.

  Con Trung, con viết một lá sớ như vầy:


  Lịnh Ngọc Hoàng Thượng Đế Viết Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát hứa dữ Địa Tạng Vương Bồ Tát khả thâu chơn hồn thị… tử… nhựt… ngọat… niên, giam tại Vọng Thiên Cung. Chờ công quả Hậu mà thăng lần lên.”

  Đưa cho Tắc câu chú, nó đọc mà đốt sớ. Bốn thầy Minh Đường cứ tụng kinh cầu khẩn
  .”

  Ngài Nguyễn Trung Hậu có ghi chú dưới Thánh Ngôn trên: “Đám tang này là đám táng đầu tiên làm theo nghi lễ Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ và có đủ tất cả chư chức sắc trong Đạo đi đưa.”

  Bài học:

  Chúng ta lưu ý đến lời:

  Thầy cần dùng 4 vị chức sắc (…) cầu kinh … Bốn thầy Minh Đường cứ tụng kinh cầu khẩn

  và “Chờ công quả Hậu mà thăng lần lên”.

  Qua đây chúng ta thấy muốn cầu siêu thoát cho Cửu Huyền Thất Tổ người tín đồ phải thực hiện việc đọc kinh cầu siêu và cần đến các vị chức sắc có đức hạnh cao để sự cầu nguyện đạt hiệu quả. Nhưng đồng thời cũng cần đến sự chung lòng cầu nguyện của các đạo hữu.

  Nhưng nếu chỉ đọc kinh thôi cũng chưa đủ mà cần phải có ý thức đến việc làm công quả để hồi hướng cho vong linh
  .

 6. #16
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  Như vậy việc

  a. Cầu siêu trong Cao Đài Giáo, cần đọc những kinh gì?

  Qua thực tế trong những buổi cầu siêu, cho dù thuộc Hội Thánh Cao Đài nào, về phần kinh Thiên Đạo được đọc trước Thiên Bàn đều có tụng các bài Cầu Siêu, Cầu Hồn và Di Lạc.

  Bài Thánh giáo của Đức Quán Thế Âm hướng dẫn cho một đạo hữu tên Cát ở Tây Ninh là một minh chứng sống động cho sự cần thiết phải đọc các kinh này:

  Bần Nữ vì cảm thương lòng thành của thiện tín mà chỉ dẫn cho đôi điều.

  Từ đây, thiện tín khá luôn luôn tụng Di Lạc Chơn Kinh cho người. Phải luôn tụng Cầu Siêu và Cầu Hồn đặng rửa bớt sự nặng nề cho vong linh
  .”

  b. Và việc siêu độ cũng cần đến phần công đức.

  Đức Quan Âm dạy tiếp:

  Còn âm chất thì càng nhiều lại càng hay.

  Phương độ rỗi ấy là nhờ nơi lòng hiếu nghĩa của thiện tín mà làm giảm bớt phần nghiệt chướng nơi cõi thiêng liêng cho nhũ mẫu thiện tín.

  Nhưng thiện tín cũng nên biết rằng, khi đã độ rỗi được vong linh kẻ tội lỗi thì âm chất của thiện tín cũng đã sang bớt cho vong linh ấy chút ít rồi.

  Như vậy, thiện tín cần phải lập công đức thêm đặng bù vào chỗ đã mất. Đó là chỉ nói về sự độ rỗi vong linh của kẻ thân thuộc mà thôi.


  Vì vậy, lúc mới Lập Đạo, khi độ dẫn ông Hội Đồng Lai ở Cần Đước - Long An, Đức Chí Tôn đã sớm dặn:

  Lai nghe dạy... Con khá độ cha con, phòng ngày sau khỏi hao hớt công quả con...”

  Vậy chúng ta cần phải làm những gì để có thêm công đức hầu có thể chia sớt cho vong linh Cửu Huyền Thất Tổ và bù đắp lại phần đã mất? Đức Chí Tôn và các Đấng Thiêng Liêng đã dạy phải làm âm chất.

  Nhưng làm công quả như thế nào mới có âm chất để đạt được hiệu quả có được công đức? Đàn tiếp theo sẽ giúp chúng ta có lời giải đáp.

 7. #17
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  3. “Độ dẫn nhân sanh” trên đường đạo là việc phải ý thức thực hành hơn là chỉ lo cúng cầu siêu.

  Trái lại, cho dầu thực hiện việc cầu siêu với lễ phẩm linh đình mà lại chưa ý thức được việc hành đạo giúp đời nên vẫn không có hiệu quả.

  Ý đạo căn bản này có được từ lời của Đức Chí Tôn dạy cho bà Lâm Ngọc Thanh vào ngày 25 tháng 8 Bính Dần, hai ngày sau khi hơn 245 đạo hữu tập hợp soạn thảo Tờ Khai Tịch Đạo:

  Lâm Thị con ôi! (…)

  Kìa, Quan Âm Bồ Tát đang châu mày đổ lụy mà cầu nguyện cho con, cầm sẵn tờ hịch chiếu cầu rỗi cho mẹ con,
  (…) Con nên thật lòng trông cậy nơi Thầy.

  Con ôi! Bao nhiêu của thế gian con đã đổ, đặng cầu siêu rỗi cho mẹ con mà chẳng đặng! Duy nhờ từ ngày con biết thờ phượng Thầy mà mẹ con đã vào Bạch Thiên Cung Án. Con đâu thấy điều ấy cho đặng. Tự nơi con, bởi công con mà Cửu Huyền Thất Tổ con đặng rỗi.

  Con phải hiểu biết, vì hiếu của con mà Thầy càng thêm luyến ái. Thầy khuyên con một điều là phải bỏ phận vinh hoa mà cam nâu sồng khổ hạnh. Ngày vinh hiển thiệt của con chẳng phải nơi chốn hồng trần vô vị nầy.Con thương Thầy, con tưởng lấy con, lo độ rỗi cho Thầy lập thành Nữ phái.

  Thầy trông cậy nơi con, cũng như con trông cậy nơi Thầy. Cha con hiệp đồng thì đủ quyền thế mà cải số Nam Tào chánh thức, con hiểu à!

  Con an tâm. Thầy đủ quyền hành đặng làm cho con đắc thành chánh quả đặng độ rỗi Cửu Huyền Thất Tổ con, con tưởng chắc vậy chăng? Thầy đã nói nó vào Bạch Thiên Cung Án mà còn tội lỗi gì con
  .”

 8. #18
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  Bài học:

  a. Nội dung của đoạn Thánh Ngôn trên cho chúng ta thấy tiền của mà bà Lâm Hương Thanh đã bỏ ra rất nhiều để cầu xin siêu rỗi cho mẹ nhưng không hiệu quả!

  - Qua một vài tài liệu Đạo Sử, khá nhiều người biết bà Hương Thanh giàu đến mức độ nào với cả rương vàng bạc châu báu! Và những từ mà Đức Chí Tôn dùng là “đã đổ” giúp cho chúng ta có ấn tượng mạnh mẽ để ý thức rằng vật chất của cải ít có giá trị trong việc cứu Cửu Huyền Thất Tổ. Trái lại, một lần nữa chúng ta thấy bóng dáng của yếu tố “lòng thành, tín” qua lời khuyên của Thầy: “Con nên thật lòng trông cậy nơi Thầy”.

  - Gần một tháng rưỡi sau, Đức Chí Tôn có dạy thêm:

  Thánh xưa có nói rằng: Thiên Địa vô tư, Thần minh ám sát. Bất vị tế hưởng nhi giáng phước, bất vị thất lễ nhi giáng họa. Cái cách cầu siêu là thế lo lót. Mà Đấng Chí Tôn đâu thọ hưởng của lo lót bao giờ. Chánh Đạo vì cớ mà phân biệt giả Đạo. Chư chúng sanh cứ lấy chơn lý mà phân biệt.”

  Nhiều người lầm tưởng phải lập trai đàn cho to, nhờ các vị chức sắc cúng cầu nguyện và chỉ cần làm như thế thôi thì vong linh người thân sẽ được siêu thoát! Đức Chí Tôn chỉ cho chúng ta thấy cách làm cầu siêu như vậy là lo lót, chẳng hề có hiệu quả vì Thiêng Liêng có bao giờ hưởng dụng của lo lót bao giờ!

  b. Lời tiếp theo của Đức Chí Tôn:

  Duy nhờ từ ngày con biết thờ phượng Thầy mà mẹ con đã vào Bạch Thiên Cung Án (…). Tự nơi con, bởi công con mà cứu Cửu Huyền Thất Tổ con đặng rỗi

  giúp cho chúng ta tin rằng từ khi nhập môn vào Đạo Cao Đài rồi thờ phượng Thầy, thực hành Tam Công (công quả, công trình, công phu) giúp đời, rèn luyện đức hạnh, siêng năng cúng kính, tu chơn, v.v… thì chúng ta đã khởi đầu được việc cứu Cửu Huyền Thất Tổ.

  Lời Thầy dạy “tự nơi con” nhắc nhở chúng ta nhớ lại vai trò ý nghĩa của chữ Tự trong chữ Đạo khi viết bằng chữ Hán, bản thân mỗi người phải nổ lực trên đường tìm Đạo cho mình. Đồng thời người tín hữu cũng cần phải “tự cường bất tức” nghĩa là phải nổ lực không ngưng nghỉ trên đường bồi công lập đức như đức tính mà quẻ Kiền đã nêu lên.

  Đức Chí Tôn lại dạy tiếp:

  Con thương Thầy, con tưởng lấy con, lo độ rỗi cho Thầy lập thành Nữ phái. (…) Thầy trông cậy nơi con, cũng như con trông cậy nơi Thầy. Cha con hiệp đồng thì đủ quyền thế mà cải số Nam Tào chánh thức, con hiểu à!”

  Chúng ta phải suy gẫm, để ý thức rằng một khi đã tin Thầy, tin vào con đường Cứu Độ Kỳ Ba thì phải gắng công lo “phổ độ nhơn sanh”. Trời đã ban cho “Đại Ân Xá Kỳ Ba” thì người tín hữu hãy hiệp tác cùng nhau và “Thiên Nhân hiệp nhứt” ra sức thực hành sứ mạng. Công đức này “đủ quyền thế mà cải số Nam Tào chánh thức”.

  Đoạn Thánh ngôn này thể hiện thêm những khía cạnh khác của Lý Đạo là lòng tin và lòng hòa hiệp trong câu kinh “Đạo gốc bởi lòng thành tín hiệp”.

 9. #19
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  4. Làm âm chất: kín đáo làm công quả, không phô trương

  Sau ngày Lễ Khai Minh Đại Đạo được hơn một tuần, trong khi cuộc lễ ra mắt của tân tôn giáo Cao Đài đang diễn ra ở Gò Kén – Tây Ninh, Đức Chí Tôn một lần nữa lại dạy ông Mắt:

  Mắt! Thầy dặn con cứ nghe lời Thầy.
  Con nghe, Thầy giúp con. Làm công quả đặng chuộc tội cho cha con và cứu Cửu Huyền Thất Tổ con.
  Song tùy theo con chớ Thầy cũng phải giữ lẽ công bình
  .”

  Nơi đây chúng ta thấy Đức Chí Tôn dùng đến từ công quả theo ý nghĩa kết quả có thể cứu Cửu Huyền Thất Tổ.
  Nhưng cần làm gì và làm như thế nào mới cứu độ được Cửu Huyền Thất Tổ? Thầy dạy tiếp:

  “… Chừng nào con làm đủ âm chất, Thầy sẽ cho cha con nhập cơ mà hội diện với con. Nghe à… Cười.”

  Bài học:

  Một lần nữa, từ “âm chất” được nhắc đến. Thế nào là làm công quả âm chất? Nói một cách đơn giản, đó là làm bất cứ điều gì miễn là việc đó mang lại lợi ích cho người khác nhưng phải làm với tâm vô cầu.

  Vì thế khi làm công quả chúng ta không phô trương; tay phải làm mà không cho tay trái biết; không mong và cầu nguyện để bản thân hay gia đình được hưởng kết quả chi cả. Làm vì thấy đó là lẽ phải là đạo lý phải làm, làm với tâm hồn an nhiên thanh tịnh.

  Cũng cần để ý tới câu “Song tùy theo con chớ Thầy cũng phải giữ lẽ công bình” và nhớ lại lời Thầy dạy bà Lâm Hương Thanh “Tự nơi con, bởi công con mà Cửu Huyền Thất Tổ con đặng rỗi” để ý thức rằng kết quả siêu độ có hay không, nhanh hay chậm là tùy thuộc vào phần lớn vào công đức của con cháu.

  Còn việc cầu siêu chỉ góp phần mang lại hiệu quả chứ không phải là yếu tố quyết định.

  Vì thế, bên cạnh những việc âm chất, chúng ta phải góp phần phổ độ chúng sanh để được có thêm công đức hầu cứu độ chính mình và Cửu Huyền Thất Tổ của mình.

  Tu là cứu Cửu Huyền Thất Tổ,
  Tu là cần phổ độ chúng sanh
  .”

  Bây giờ, chúng ta hãy tìm hiểu tiếp từ kho tàng Thánh ngôn vào thuở Cao Đài giáo vừa mới chính thức công khai trổ mặt với đời trong Đại Lễ Khai Minh Đại Đạo.

 10. #20
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  5. Tu độ kẻ khác, độ kẻ khác là độ chính mình, độ mình là độ Cửu Huyền Thất Tổ.

  Trong khi công cuộc Hoằng Khai Đại Đạo vẫn đang diễn ra tại Thiền Lâm Tự – Gò Kén – Tây Ninh, phần đông chư chức sắc Đại Thiên Phong đều lưu lại đó để lo độ nhơn sanh nhập môn cầu Đạo rồi lo hướng dẫn các tín hữu mới về nghi thức lễ bái cùng học hỏi những lời Thánh ngôn ban sơ của Đức Chí Tôn.

  Ngày 23 tháng 11 Bính Dần, mười ngày trước ngày giỗ của Đức Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn (03.12), Đầu Sư Ngọc Lịch Nguyệt có lời xin phép Đức Chí Tôn để được trở về Vĩnh Nguyên Tự lo cúng giỗ, Ngọc Đầu Sư được Thầy dạy:

  Lịch: xin cúng cơm cho ông Lão.

  - Đặng. Cười… Nếu Thầy định thì Thầy sẽ dạy con đừng cúng kiến chi hết, vì Chơn Nhơn chẳng còn hưởng của phàm bao giờ.

  Con làm tiệc đãi, chớ chẳng nên gọi cúng
  .”

  Đúng ngày giỗ, nhiều người tề tựu về Vĩnh Nguyên Tự. Đàn cơ ngày hôm đó, Đức Chí Tôn cho Đức Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn là cha của Đức Ngọc về dạy:

  Ngọc Hoàng Thượng Đế viết Cao Đài Giáo Đạo Nam Phương. Hỉ Chư Môn Đệ.

  Lịch, Ngã nhậm ngôn. Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn nhập cơ, Lê Văn Tiểng.

  Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn giáng cơ. Hỉ chư đạo hữu, chư đạo muội, chúng đẳng thính ngã.
  Đạo bất vị tế hưởng, vi hiếu giả. (…) Ngã vấn hà tất dĩ vi công quả hồ?”

  (Đạo chẳng phải để cúng tế, mà là hiếu vậy... Ta hỏi vì sao phải làm công quả?)

  Cửu thập nhị ức nguyên nhân kiêm triêu đọa lạc tại thế, bất thoát mê đồ, bất tri chơn đạo. Đẳng chúng bất độ, hà thế thành Đạo hồ?” (Chín mươi hai ức nguyên nhân ngày nay đoạ lạc tại thế gian, không thoát khỏi đường mê, chẳng hiểu biết Chơn Đạo. Không độ hết những kẻ đó thì làm sao thành Đạo tại thế?)

  Ngã vấn (…) nhơn nhơn bất tu bất thành Đạo, tu giả hà vi? (Ta hỏi đây? … Người mà không tu thì không thành đạo. Người tu làm gì?).

  Tu giả độ nhơn. Độ nhơn độ kỷ, độ kỷ độ Cửu Huyền Thất Tổ thị chi hiếu dã.” (Tu ấy là độ kẻ khác. Độ kẻ khác là độ chính mình. Độ mình là độ Cửu Huyền Thất Tổ. Đó chính là hiếu vậy.)
  [Vĩnh Nguyên Tự, Jeudi 6 Janvier 1927 (03.12 Bính Dần)]

  Qua lời của Đức Như Ý, Đức Chí Tôn thêm một lần nữa muốn dạy cho chư môn đệ phải ý thức đến việc công quả độ dẫn nhơn sanh. Nếu mỗi người tín hữu có ý thức làm được như vậy, kết quả đó chính là vừa độ mình vừa độ được Cửu Huyền Thất Tổ.

Trang 2/7
1 2 3 4 ... 7

Nội quy viết bài

Nội quy viết bài
 • Quý hiền không thể tạo chủ đề
 • Quý hiền không thể gởi Trả lời
 • Quý hiền không thể gởi tập tin đính kèm
 • Quý hiền không thể sửa bài viết của quý hiền
Chủ đề giống nhau
 1. Tản mạn cuối tuần
  Bởi Hao Quang trong mục Cảm xúc Thành viên
  Replies: 24
  Có Bài Mới: 19-01-2017, 10:45 PM
 2. Ý nghĩa Tuần cửu,Tiểu Tường,Đại Tường
  Bởi truongtam trong mục Vấn đáp học Đạo
  Replies: 9
  Có Bài Mới: 02-04-2015, 04:30 PM
 3. Mỗi Tuần Vài Câu Chuyện Thiền
  Bởi Thai Nguyen trong mục Cao Đài và Tôn giáo
  Replies: 18
  Có Bài Mới: 22-09-2007, 03:12 AM
 4. Cúng thượng tượng và cúng tuần cửu
  Bởi buivanhieu trong mục Vấn đáp học Đạo
  Replies: 2
  Có Bài Mới: 11-09-2007, 07:47 PM
 5. THẾ GIỚI SAU KỲ TUẦN HƯỜN ( KỲ I )
  Bởi Nhat Minh trong mục Tôn giáo và Khoa học
  Replies: 0
  Có Bài Mới: 14-06-2006, 10:03 PM