+Trả Lời Chủ Đề
Trang 2/7
1 2 3 4 ... 7
kết quả từ 11 tới 20/ Tổng số 61

Ðề tài: Phương tu cao đài

 1. #11
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  II. THUYẾT TIẾN HÓA “TÂM VẬT” theo Cao Đài giáo:

  1. ĐẠI LINH QUANG phóng phát các Tiểu Linh Quang,

  Thái Cực bao gồm âm dương, vì thế trong mỗi Tiểu linh quang, chúng sanh trong vạn vật đều được thọ hưởng bản thể của Đại Linh quang nên cũng có đủ đầy âm dương nguyên thủy.

  Đó là Nguyên Thần của Huyền Thiên Thượng Đế (nghi Dương) và Chơn Thần của Diêu Trì Kim Mẫu (nghi Âm).

  2. LUẬT TIẾN HÓA:

  Chúng sanh trong vũ trụ vạn vật tiến hóa qua 3 cõi: Hạ giới, Trung giới và Thượng giới.

  Theo giáo lý Cao Đài, chúng sanh sẽ tiến hóa qua 72 địa cầu, ba ngàn thế giới và ba mươi sáu tầng trời. Địa cầu chúng ta đang sống đứng ở vị trí thứ 68 là một thành phần của Hạ giới.

  Cuối năm 2013, lần đầu tiên khoa học thiên văn phát hiện ra một hành tinh ở ngoài Thái dương hệ đặt tên là Kepler 78b tương tự như trái đất nhưng bề mặt nóng đến 2000C.

  2.1. Cõi hồng trần: (Hạ giới)

  Nơi địa cầu này, chúng sanh gồm 4 hạng: Khoáng Sản - Thảo mộc - Cầm thú - NHÂN LOẠI. Đức Chí Tôn có dạy:

  ▪ “Từ loài vô tri vô giác như kim khí sanh đến loại thảo mộc, qua đến côn trùng, rồi tới phi cầm, tẩu thú, các con mới bước sang loài người, linh cơ vạn vật.”

  a. Trước tiên khi nói về hình thể của các sinh vật,

  Thầy dạy trong Đại Thừa Chơn Giáo bài Nhơn Vật Tiến Hóa

  Luật tiến hóa của thảo mộc, thú cầm, nhơn loại, nó từ từ tăng tiến mãi nhưng cũng có thoái hóa vậy.

  Các con nghe: như loài thảo mộc cũng có thọ nơi Thầy một điểm nguyên hồn. Nó cũng sống nhưng trí hóa khờ ngây.

  Các con coi đó, từ thảo mộc bắt đầu lên cho chí loài người có ba cái phép:

  1- Như thảo mộc thì các gốc trở xuống, ngọn day lên (gốc là đầu ngọn là chơn);
  2- Rồi nó tấn hóa đến bực thú cầm thì cái đầu với cái đuôi ngang nhau;
  3- Thú cầm qua nhơn loại thì cái đầu trở lên, cái chơn xuống dưới
  .”

  Như vậy, về hình tướng, sự tiến hóa của các sinh vật trên địa cầu này được thể hiện qua cửa tiếp nhận nguồn dinh dưỡng của hệ thống tiêu hóa và thần kinh trung ương bao gồm đầu và trục xương sống.

  Với cầm thú và loài người, bộ não và xương sống chứa đựng thần kinh trung ương gồm 2 hệ: thần kinh sinh dưỡng và thần kinh vận động. Sự khác biệt giữa người và vật là hoạt động của thần kinh cao cấp: suy tư và sáng tạo.

 2. #12
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  2.1. Cõi hồng trần: (Hạ giới)

  Nơi địa cầu này, chúng sanh gồm 4 hạng: Khoáng Sản - Thảo mộc - Cầm thú - NHÂN LOẠI. Đức Chí Tôn có dạy:

  ▪ “Từ loài vô tri vô giác như kim khí sanh đến loại thảo mộc, qua đến côn trùng, rồi tới phi cầm, tẩu thú, các con mới bước sang loài người, linh cơ vạn vật.”

  a. Trước tiên khi nói về hình thể của các sinh vật,

  Thầy dạy trong Đại Thừa Chơn Giáo bài Nhơn Vật Tiến Hóa

  “Luật tiến hóa của thảo mộc, thú cầm, nhơn loại, nó từ từ tăng tiến mãi nhưng cũng có thoái hóa vậy.
  Các con nghe: như loài thảo mộc cũng có thọ nơi Thầy một điểm nguyên hồn. Nó cũng sống nhưng trí hóa khờ ngây.

  Các con coi đó, từ thảo mộc bắt đầu lên cho chí loài người có ba cái phép:
  1- Như thảo mộc thì các gốc trở xuống, ngọn day lên (gốc là đầu ngọn là chơn);
  2- Rồi nó tấn hóa đến bực thú cầm thì cái đầu với cái đuôi ngang nhau;
  3- Thú cầm qua nhơn loại thì cái đầu trở lên, cái chơn xuống dưới.”

  Như vậy, về hình tướng, sự tiến hóa của các sinh vật trên địa cầu này được thể hiện qua cửa tiếp nhận nguồn dinh dưỡng của hệ thống tiêu hóa và thần kinh trung ương bao gồm đầu và trục xương sống.

  Với cầm thú và loài người, bộ não và xương sống chứa đựng thần kinh trung ương gồm 2 hệ: thần kinh sinh dưỡng và thần kinh vận động. Sự khác biệt giữa người và vật là hoạt động của thần kinh cao cấp: suy tư và sáng tạo.

  b. Trong các sinh vật cũng có phần tâm linh.

  Giáo lý Cao Đài cũng chỉ ra, song song với thể xác:

  Thảo mộc: có một phần hồn = Sinh hồn.
  Cầm thú : có hai phần hồn = Sinh hồn + Giác hồn.
  Nhân loại: ba phần hồn = Sinh hồn + Giác hồn + Linh hồn.

  Đây là quan niệm về các cấp độ hồn của sinh vật, một quan điểm hoàn toàn mới so với trước kia.

  Thầy dạy tiếp:

  ▪ “Vậy từ thảo mộc có một phần hồn. Thảo mộc tấn hóa mãi, muôn vàn kiếp mới bước sang qua thú cầm.

  Thì từ thú cầm đã đặng hai phần hồn. Thú cầm mới dần dần tấn hóa mãi, trăm ngàn muôn kiếp, lên đặng làm người thiệt trăm đắng ngàn cay, muôn thảm vạn sầu, biết bao nhiêu là công phu khổ hạnh, xá thân giúp đời một khó khăn, cực nhọc; nhưng cũng vui lòng, mãn kiếp nọ sang kiếp kia cứ lập công quả mãi. Vàn vàn muôn muôn lần đầu thai mới qua đặng phẩm bực loài người. Khi tấn hóa đến loài người đã đủ trọn tam hồn thất phách
  .”

  Đức Lý Giáo Tông cũng có dạy:

  ▪ “Những tiểu linh quang ấy đã ngấm ngầm ẩn tàng từ loài khoáng sản đến thảo mộc côn trùng nhân loại rồi tiến đến hàng Thần Thánh Tiên Phật.

  Sự tiến hóa mau chậm tùy theo trạng thái của mỗi thể từ loài chỉ có một sanh hồn đến loài có cả giác hồn và chí đến loài có đủ cả tam hồn là sanh, giác và linh hồn
  .” [Tây Thành Thánh Thất, 13 rạng 14.3 Canh Tuất (18.4.1970)]

  ▪ “Từ một kiếp luân hồi nhân quả,
  Từ loại nào, sắt đá hình hài;
  Rồi lâu năm tháng dạn dày,
  Nên còn chuyển kiếp là rày chi chi?
  Loài thảo mộc còn gì hơn nữa,
  Nhưng chưa bằng sắp sửa đổi thay;
  Chuyển qua cho mấy ngàn ngày,
  Rồi ban muôn dạng năm dài luân thông.
  Kiếp thú cầm ở trong nhân quả,
  Đã nặng nề rồi đã thành hình;
  Luân hồi đạo nghiệp rộng thinh,
  Cho đời biết rõ kiếp mình là chi?
  Kiếp thú cầm nhiều khi tu niệm,
  Cũng tiến lên hiển hiện kiếp người;
  Kiếp người nhiều bực tốt tươi,
  Phân ra ba loại kiếp người ra sao?
  Kiếp hóa nhân khi nào mới chuyển,
  Nên tánh còn thú hiện nên thơ,
  Nên còn lời lẽ vật vờ,
  Rồi nhiều tai ách, mộng mờ thương đau.
  Kiếp nguyên nhân là bao nhiêu kiếp,
  Rõ máy huyền nối tiếp đường tu;
  Kiếp này dầu dãi công phu,
  Nguyên nhân trọn vẹn thì tu thêm phần.
  Thêm một kiếp xoay vần hóa tạo,
  Là Chơn Nhơn đạo giáo sẵn đề;
  Mới tường đường lối trở về;
  Mới tường bến giác hồi quê Tiên Đài.
  Kiếp chơn nhơn không rày sa đọa,
  Bởi thông tường vấp ngã thế nào;
  Nhưng lòng còn ẩn phong trào,
  Tu Di Sơn phải thế nào nương thân
  .” [Đức Lý Giáo Tông, 01.01 Quí Sửu (03.2.1973)]

 3. #13
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  c. Tiền căn của kiếp Người

  Đoạn thi bài trên, chúng ta thấy xuất hiện một khái niệm mới của giáo lý Cao Đài về con người với 3 phẩm bậc tiến hóa là: “hóa nhân, nguyên nhân và chân nhân”.

  Trong Đại Thừa Chơn Giáo, Thầy đã có giải thích thêm:

  Hễ có ân ái ắt phải sanh sản ra con cháu (con cháu ấy thuộc về hóa nhân cũng như hạng cầm thú mới chuyển kiếp đặng làm người vậy)… …
  Nguyên nhân là nguyên khí chất tiên thiên giáng sanh làm người. Hóa nhân là từ bực côn trùng thảo mộc tiến hóa lên cho đến loài người
  .”

  c.1. Chơn Nhơn:

  Là những bậc Thần Thánh Tiên Phật từ Đạo sanh ra vào thuở hình thành Càn Khôn vũ trụ.

  Thí dụ như Đức Khổng Tử. Có câu kinh: “Cửu thập ngũ hồi, Chưởng thiện quả ư thi thơ chi phố”. Chín mươi lăm lần vào đời lập công trong lãnh vực ngôn ngữ phát minh chữ viết.

  Nơi Bạch Ngọc Kinh hơn sáu chục năm trước chư Thần, Thánh, Tiên, Phật thấy đại nộ Thầy, nên ra tình nguyện hạ thế cứu đời.

  c.2. Nguyên nhân:

  Trong Kinh Kim Bàn Phật Mẫu, Đức Mẹ đã cho vào thế gian này 96 ức nguyên căn. Sau 2 kỳ phổ độ trước, đã có 4 ức trở về được. Còn kẹt lại “Cửu thập nhị tào chi mê mụi”.

  c.3. Hóa nhân: Ơn trên có dạy:

  Sự kiện nhân loại tiến hóa từ linh trưởng được giáo lý Đại Đạo xác nhận:

  ▪ “Khi các thú cầm đã hóa sanh đầy đủ, thì các Sanh hồn và Giác hồn đã đến lúc huệ khai; vì đó, Chí Tôn rưới Linh Quang, ban cho một thể thứ ba là Chơn Linh. Giống hầu là giống đã được tấn hóa hơn, nên vì cớ, la hầu đã được Chơn Linh điểm trí mà tạo nên thủy tổ loài người.” [Đức Cao Thượng Phẩm; Bộ Pháp Chánh Hiệp Thiên Đài Tòa Thánh Tây Ninh, đêm 22-01 Nhâm Thìn (17-02-1952); Luật Tam Thể.]

  ▪ “... có thể nhìn một số người nào đó rồi suy đoán rằng họ chỉ mới chuyển kiếp từ thú ra người chưa được mấy kiếp.
  Cũng như thế, có thể nhìn đức hạnh hoặc tư cách của một người hay một số người nào đó rồi có thể suy đoán họ đã làm người rất nhiều kiếp học hỏi, hoặc nhiều kiếp tu tiến
  …”
  [Đức Vạn Hạnh Thiền Sư, Minh Lý Thánh Hội, 18.7 Nhâm Tý (26.8.1972)]

  Song song với việc tiến hóa, con người cũng đối mặt sự thoái hóa trở lại làm kiếp “dị nhân – quái nhân” hay tệ hơn là rớt xuống làm kiếp cầm thú.

  Đức Quan Thánh có dạy:

  Có căn mới được kiếp con người,
  Phải biết mà tu chớ dễ ngươi;
  Kẻo trở lại đời trong thoái hóa,
  Khó mong gặp đặng phúc ân Trời
  .”

  Cũng có thể tệ còn hơn nữa, con người còn có thể bị thoái hóa vào cõi âm nơi dương thế hay tụt xuống cõi trung giới và bị rớt đến kiếp ma quỷ.

 4. #14
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  2.2. Cõi Trung giới:

  - Khi lìa bỏ xác phàm, linh hồn phải vào cõi trung giới một khoảng thời gian ngắn hay dài tùy theo công đức đã tạo để chờ biết kết quả sẽ chuyển luân đi đầu thai.

  Những vong đã vướng nhiều tội lỗi sẽ rớt vào A Tỳ.

  - Còn nếu ai mắc lỗi quá lớn làm mất hết phần chơn dương, sẽ bị thoái hóa vào kiếp ma quỷ.

  Đức Chí Tôn có giải thích trong Đại Thừa Chơn Giáo:

  Đã không được nhập vào thế giái nào thì lũ quỉ ma ấy chỉ phải nương dựa gió mây mà chờ ngày tiêu diệt thôi.

  Vã không nhập vào thế giới nào được cũng chỉ tại chúng nó đã làm cho tiêu mất hết cả các phần chơn dương của chúng nó rồi.

  Chớ như các linh hồn phạm tội, tuy vậy chớ còn được chút ít chơn dương. Vì còn chơn dương nên còn nhập vô cõi Diêm phù mới chịu hình phạt được, mà hễ còn chơn dương thì lại càng mong mõi có ngày sẽ đầu thai trở lại thế gian được nữa.

  Bởi vậy tuy thọ hình trả quả nơi Diêm Phù mà còn có phước hơn là làm ma làm quỉ
  .”

 5. #15
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  2.3. Cõi Thượng giới:

  Con người nếu biết và hiểu rõ phương tu; song hành phổ độ và tu luyện; đồng thời thực hành đúng phương cách với tâm thuần chơn; cũng như hành thâm đúng mức, thì có thể tiến hóa lên đến các phẩm bậc cao hơn là: Thần Thánh Tiên Phật.

  Khi Khai Minh Đại Đạo, Thầy có dạy:

  Vậy Thầy lại dặn các con:

  nếu kẻ không tu, làm đủ phận người, công bình, chánh trực, khi hồn xuất ra khỏi xác thì cứ theo đẳng cấp gần trên mà luân hồi lại nữa thì biết chừng nào đặng hội hiệp cùng Thầy?

  Nên Thầy cho một quyền rộng rãi cho cả nhơn loại Càn Khôn Thế Giái, nếu biết ngộ kiếp một đời tu, đủ trở về cùng Thầy đặng
  …” [Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Dimanche 19 Décembre 1926, 15.11 năm Bính Dần]

  Tam kỳ Phổ độ, ngay cả tà quái cũng có cơ hội lập công để tiến hóa chuyển lên cõi thượng giới.

  Đức Đông Phương có nói:

  Tuy nhiên thời mạt pháp, tà quái lộng hành đua tranh thuật pháp cũng để tiến hóa theo luật tắc thiên nhiên, nếu đúng với Chơn Đạo thì được vào hàng Thần Thánh, bằng nghiêng ngả theo bàng môn sẽ bị tán khôi trần trong khi lập đời Thượng nguơn Thánh đức. [Đức Đông Phương, Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 15.01 Quý Sửu (17.02.1973)]

 6. #16
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  3. BÁT HỒN vận chuyển hóa thành chúng sanh.

  Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:

  "Càn Khôn sản xuất hữu hình,
  Bát hồn vận chuyển hóa thành chúng sanh
  "

  Đức Phạm Hộ Pháp giải thích:

  "Có Càn Khôn là có âm dương.

  Phật Mẫu biến ra hình thể của vạn linh. Còn về phần hồn, Phật Mẫu vận chuyển hóa ra bát đẳng cấp chúng sanh: kim thạch hồn, thảo mộc hồn, thú cầm hồn, nhơn hồn, Thần hồn, Thánh hồn, Tiên hồn, Phật hồn
  ".

  Như vậy Nhơn Hồn đứng ở vị trí trung tâm. Có những loại hồn tiến hóa lên thành Nhơn hồn nhưng cũng có những loại hồn nguyên căn chuyển đổi vào Nhơn hồn trở lại để tu tiến.

  Ngày nay các con hữu hình nhơn loại, các con có biết cái hữu phước ấy không các con?
  Cười… từ loài vô tri giác như kim khí, sanh đến loại thảo mộc qua đến côn trùng rồi tới phi cầm tẩu thú các con mới bước sang qua loài người, linh ư vạn vật. Các con thấy cái đời vô cùng mà ngao ngán cho không?
  Tới cõi trần, sanh làm người. Đó là con đường tiến hóa đã được nhiều. Nhưng gẫm đến nhơn loại nơi thế nầy chịu biết bao nhiêu điều thống khổ.
  Vả, rồi cứ trong cái khuôn khổ trả vay, vay trả của đời mà các con đành chịu dưới luật luân hồi mãi mãi thì cái đời các con có phải hoàn toàn thanh thú đâu?
  Các con muốn tránh khỏi nẻo luân hồi, các con ráng lo tu niệm. Đó là con đường chánh đại để giúp các con về cõi u nhàn trường sanh bất tử.
  Các con nên vui mừng mà hành theo Đại Đạo Thầy nghe các con
  .”
  [Thầy, Trước Tiết Tàng Thơ; 20.4 Quý Dậu (1933)]

  Chỉ có ở kiếp người mới có thể tu tiến nhanh để vượt qua được nhiều cấp của 72 địa cầu, 3000 thế giới và 36 tầng trời. Vì sao làm được như thế?

  Vì bộ máy của con người là Tiểu Thiên địa tương đồng với bộ máy âm dương của Tạo Hóa - Đại Thiên Địa; chỉ ở vị trí làm người hệ thần kinh mới phát triển đến mức có trí khôn đầy đủ để nắm được phương pháp tự mình huyền đồng cùng Tạo Hóa; sau cùng nhờ Đại ân xá nên có thể trả nghiệp mau lẹ.

  Vạn vật trong vũ trụ không vật nào hơn hay kém. Trước sau đều đồng một thể là Chơn Linh lập đời, định thể, đặng các phẩm Tiên Phật có nơi học hỏi và thi dụng tài năng, hầu tô điểm thêm phẩm giá Thiêng Liêng vị. Do lẽ đó, các phẩm chưa đủ sức lo tròn địa vị, phải luân hồi chuyển kiếp mà bồi bổ thêm.
  Lúc khai Thiên lập Địa thì các đẳng Chơn hồn ấy phải đi từ vật chất lên thảo mộc, thú cầm, rồi mới chuyển kiếp làm người được. Tính ra, mỗi phẩm đi từ đầu chí cuối mà không bị lầm lạc thì phải đủ chín chục ngàn kiếp (90.000) mới trở về Thiêng Liêng vị được.
  Vì cớ, mà các đẳng Chơn Hồn lúc bị lầm lạc, sa đọa, phải luân hồi chuyển kiếp mãi mãi, chưa về đặng nơi cõi Thiêng Liêng Hằng Sống
  .”
  [Đức Cao Thượng Phẩm; đàn cơ tại tư gia của nhân viên Bộ Pháp Chánh Hiệp Thiên Đài (Tòa Thánh Tây Ninh), đêm 16-09 Canh Dần (1950); Luật Tam Thể.]

 7. #17
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  III. KẾT LUẬN

  ▪ “Phải nhiều kiếp luân hồi tiến hóa,
  Đi từ từ chỗ đọa đến thăng;
  Con người là Tiểu Linh Quang,
  Từ trong khoáng sản ẩn tàng cỏ cây.
  Đến cầm thú ngô ngây khờ dại,
  Nhiều kiếp rồi biến cải linh hồn;
  Tiến lên đến bậc vi nhơn,
  Có luôn thất phách tam hồn quy nguyên.
  Người tu được thành Tiên tác Phật,
  Khỗ công tu chẳng mất ai ơi;
  Tu đi một vốn mười lời,
  Nhà băng thượng giới Cha Trời dành cho
  .”
  [Đức Quan Thế Âm; GH Tiên Thiên Minh Đức 20.9 Đinh Mùi (23.10.1967)]

  - Giáo lý Cao Đài đưa ra khái niệm về “nguyên căn – nguyên nhân” và “hóa nhân” và khẳng định mỗi tín hữu Cao Đài hiện nay đều là nguyên căn “Hữu duyên hạnh ngộ Cao Đài".

  - Quan điểm “Tiến Hóa” của Cao Đài giáo bao hàm đủ cả hai mặt thể chất và tâm linh. Là Luật Tiến Hóa hiện đại, vừa không mâu thuẩn với khoa học sinh vật vừa khai phóng con đường tiến hóa tâm linh cho nhân loại vào thời Hạ Nguơn Mạt kiếp (Bát hồn vận chuyển).

  Trong luật tiến hóa của nhơn vật, từ loài khoáng sản đến loài người, trải qua biết bao nhiêu triệu triệu lần thay hình đổi xác … có biết bao nhiêu nhân vật bền chí kiên tâm để nên bậc siêu nhân quán chúng và tạo Tiên tác Phật… May mà gặp thời ân xá, Đại Đạo Kỳ Ba, một kiếp được hoàn thành sứ mạng sẽ đắc quả thành công ví bằng muôn triệu kiếp.” [Đức Đông Phương CQ; Ngọc Minh Đài 15.3 Bính Ngọ (1966)]

 8. #18
  Tham gia ngày
  Sep 2009
  Bài viết
  140
  luutunha's Avatar
  Trong bài kinh cúng cửu 9 có nói:

  Vùng THOẠI KHÍ BÁT HỒN vận chuyển,
  Tạo hóa thiên sanh biến vô cùng.
  Hội Bàn Đào, Diêu Trì Cung,
  Phục sinh đào hạnh rượu hồng thưởng ban.

  Theo quý huynh thì Vùng Thoại Khí nầy ở đâu mà bát hồn vận chuyển và sanh biến vô cùng ?

 9. #19
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  Chào hiển hữu, lâu ngày gặp lại.

  Để hiểu thêm về "thoại khí" xin theo đường dẫn: http://caodaism.org/CaoDaiTuDien%28v...A%A1i_kh%C3%AD

  Cảm ơn

 10. #20
  Tham gia ngày
  Nov 2008
  Bài viết
  75
  dtcl's Avatar
  Xin ké theo huynh Dong Tam về cõi Thượng Giới và Trung Giới, vừa rồi có chụp được 1 ảnh Bàn Tay Tạo Hóa trình bày về các cõi, xin gửi quý huynh tỷ tham khảo (mọi thắc mắc xin hỏi ở nơi đăng ảnh, dtcl không biết gì để trả lời ạ):


  Tâm tĩnh lặng

Trang 2/7
1 2 3 4 ... 7

Nội quy viết bài

Nội quy viết bài
 • Quý hiền không thể tạo chủ đề
 • Quý hiền không thể gởi Trả lời
 • Quý hiền không thể gởi tập tin đính kèm
 • Quý hiền không thể sửa bài viết của quý hiền
Chủ đề giống nhau
 1. Phương tu thời tam kỳ phổ độ
  Bởi dong tam trong mục Đề tài thảo luận
  Replies: 146
  Có Bài Mới: 09-10-2013, 04:04 AM
 2. NHỚ BẠN PHƯƠNG XA!
  Bởi Nhat Minh trong mục Thi - Văn - Nhạc - Họa
  Replies: 14
  Có Bài Mới: 05-05-2008, 12:58 PM
 3. Phương Cứu Khổ của Đức Chí Tôn
  Bởi Phụng Thánh trong mục Thi - Văn - Nhạc - Họa
  Replies: 0
  Có Bài Mới: 18-02-2008, 08:58 PM
 4. Ý nghĩa thờ phượng
  Bởi ngochoa_ha trong mục Vấn đáp học Đạo
  Replies: 0
  Có Bài Mới: 20-06-2007, 11:17 PM
 5. Sứ mạng Cao Đài ở Phương Tây
  Bởi Nhan Nai trong mục Câu chuyện lý thú Đại Đạo
  Replies: 2
  Có Bài Mới: 16-05-2007, 09:40 AM