+Trả Lời Chủ Đề
Trang 1/2
1 2
kết quả từ 1 tới 10/ Tổng số 14

Ðề tài: Đại Bồ Tát Ma Ha Tat?

 1. #1
  Tham gia ngày
  Mar 2007
  Bài viết
  1.028
  Hao Quang's Avatar

  Hôm nay có một người hỏi Đại ý: Đại Bồ Tát Ma Ha Tát là gì?
  HQ cũng trả lời Đại ý: Tiên Ông và Bồ Tát là hai phẩm chót của hàng Tiên Phật!

  Vừa xong cái tự nhiên ngẫm nghĩ lại! là sao ta???!!!

  Vì HQ nghĩ ngũ phẩm Đạo Tiên
  1 đến 5 có
  Nam:
  Chơn Quân
  Chơn Nhơn
  Đạo Nhơn
  Chơn Tiên
  Kim Tiên

  Nữ:
  Tiên Nữ
  Tiên cô
  Đạo Cô
  Tiên Nương
  Nương Nương

  Bên Phật có
  ( HQ nhớ 2 phẩm)...rồi đến"
  La Hán
  Bồ Tát
  Phật

  Vậy Thì Bồ Tát đâu phải là Phẩm chót?
  thay đổi nội dung bởi: Hao Quang, 17-07-2015 lúc 12:43 PM
  "ai đời, ai đạo, ai tri kỷ
  nhắn gởi cho ai một chút tình"

 2. #2
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar

  Hao Quang xem lại Tự điển Phật học nhe.

 3. #3
  Tham gia ngày
  Mar 2007
  Bài viết
  1.028
  Hao Quang's Avatar
  Dạ! Kính Huynh DongTam! Vì HQ chưa nghiên cứu nên có phần lũng cũng HQ đã xóa phần đó! nhưng mà đại ý câu hỏi là như thế!
  Vậy Huynh DongTam có thể giải đáp dùm thắc mắc của HQ không? chứ HQ thấy không ổn!
  thay đổi nội dung bởi: Hao Quang, 17-07-2015 lúc 12:41 PM
  "ai đời, ai đạo, ai tri kỷ
  nhắn gởi cho ai một chút tình"

 4. #4
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  Những điều HQ vừa trình bày căn cứ vào tài liệu nào?

 5. #5
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  Theo nhà Phật nếu tu đắc phẩm vị Phật: thoát ngoài vòng luân hồi sinh tử.

  - bậc dưới là Bồ Tát: còn vào đời hóa thân độ chúng lập công thêm.
  - bậc trên là Phật: thiền định ở cõi niết bàn độ chúng.

 6. #6
  Tham gia ngày
  Mar 2007
  Bài viết
  1.028
  Hao Quang's Avatar
  Dạ!Kính Huynh DongTam!
  Từ ngày nghỉ cty về làm " nông dân" nên rãnh rỗi!
  Một hôm đang đọc truyện Phong Thần thì một anh đến chơi! anh này cũng theo đạo. Vì đang đọc truyện Phong Thần nên rất nhiều thắc mắc sao nhiều vị Tiên dùng bảo bối đánh kinh thế và xưng nhiều Đạo hiệu khác nhau như Chơn Tiên ...Chơn Nhơn...Đạo Nhơn...Nương Nương! không biết ai cao ai thấp nên nhân tiện ảnh tới HQ hỏi luôn.
  Nên ảnh nói như HQ đăng ở trên! ảnh nói dưới phẩm Bồ Tát có La Hán và 2 phẩm nữa! Huynh DongTam bổ xung giúp HQ được không? HQ cảm ơn Huynh DT nhiều!

  Câu Chú Đại Bồ Tát Ma Ha Tát
  HQ tìm hiểu trên mạng như sau:
  Đại Bồ Tát Ma Ha Tát: Có nơi nói là Phật giáo! có nơi nói phẩm chót của Phật Đạo!

  Còn theo anh này ảnh ghé HQ chơi sau khi ảnh nói về cao thấp giữa các Phẩm thì ảnh nói như sau:
  Đại Bồ: là một Đại Nguyện lớn! như Các Đấng Thiêng Liêng nào giáng trần dạy đạo cứu giúp chúng sanh thì phải phát một đại nguyện!Như Phật Adi Đà có 48 đại nguyện, Đức Phật Dược Sư Lưu Ly có 12 Đại Nguyện, Đức Quán Thế Âm có 12 Đại Nguyện ...Đức Thượng Đế cũng có Đại Nguyện trong cuốn Đại Thừa Chơn giáo...
  Tát: là thành, là thành công
  Ma: cây nhỏ, thảo... ( thảo mộc -thú cầm - nhơn loại..) Trong Đạo Cao Đài độ từ thảo mộc, thú cầm , nhơn loại..
  Ha: Chiến Thắng, chiến thắng hoàn cảnh, vượt qua số phận
  Tát: Tát thành!
  Đại Bồ Tát: Một Đại Nguyện lớn phải thành
  Ma Ha Tát: Từ một cây bụi nhỏ ( thảo mộc ...) muốn tu tiến phải chiến thắng như ai đó từng nói gì ..... khồ rồi thọ khổ ..tùng khổ..thắng khổ rồi thoát khổ ...
  khi đã vượt qua được rồi thì ơn trên sẽ tát thành cho mình!
  anh đó ảnh nói vậy đó!
  Còn ai đó nói: Đại Bồ Tát Ma Ha tat là Phật Đạo thì cá nhân HQ hiểu được! nhưng nói phẩm chót của Phật Đạo thì HQ chưa hiểu! vì theo như trên dưới Phẩm Bồ Tát còn có La Hán và hai phẩm nữa!
  không biết ý của HTĐM thế nào?

  Còn HQ có một thắc mắc nữa: nói về Phẩm thì Bên Tiên tại sao có bên Nữ và bên Nam còn Phật thì không có Nữ Nam! Định hỏi thì ảnh có công chuyện về mất tiêu!
  "ai đời, ai đạo, ai tri kỷ
  nhắn gởi cho ai một chút tình"

 7. #7
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  1. Theo Phật học tự điển, các phẩm vị bên nhà Phật sau khi đắc vị gồm
  Thinh Văn, Duyên Giác; A La Hán; Bồ Tát, Phật.
  2. Cao Đài bên nam phái, theo kinh nghiệm đọc nhiều Thánh giáo thì:
  . Đạo Nhơn: phẩm Đại Thánh. Td: Hiển Thế Đạo Nhơn (Đầu họ Đạo đầu tiên của Tt Ngọc minh Đài)
  hay Chí Thánh. Td: Oai Linh Chí Thánh (Đầu họ Đạo đầu tiên của Tt Tân định)
  . Hàng Tiên: Chơn Tiên, Đại Tiên (Kim Tiên, Chơn Nhơn, Thiên Tiên)
  Nói chung những vị Đại Tiên nào khi giáng đàn mà có đồng tử báo đàn và xưng BẦN ĐẠO là đã thoát luân hồi. (phẩm Kim Tiên chưa có đồng tử báo đàn).
  Td: Nguyệt Đức Kim Tiên (Phan Khắc Sửu) chưa có đồng tử. Sau khi thăng lên Thiên Tiên có Thanh Hà đồng tử

 8. #8
  Tham gia ngày
  Mar 2007
  Bài viết
  1.028
  Hao Quang's Avatar
  Dạ! HQ cảm ơn Huynh DT! thì ra hai phẩm ấy HQ gõ đâu có sai! La Hán chỉ thiếu chữ A! Tức là ALaHán
  như vậy HQ chỉ đề cập đến NGŨ PHẨM! còn 4 phẩm nữa mới đủ cửu phẩm Tiên gia - Phật gia
  HQ đề cập vấn đề này chỉ để hiểu thêm thôi! để giải thích phần nào trong truyện Phong Thần! chứ sự tu học thì còn tối lắm!

  Huynh Trung Ngôn viết:

  Kính HTDM,
  Theo lời Thầy tức Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, vào ngày trước 15/10/Bính Dần 1926, Thầy có nói; được trích dẫn như dưới đây:
  Bài 30 / Q.1
  Samedi 11 Septembre 1926
  5-8-Bính Dần
  Nguyên văn bởi
  NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ VIẾT CAO ÐÀI
  TIÊN ÔNG ÐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT
  GIÁO ÐẠO NAM PHƯƠNG

  Hỉ chư môn đệ, hỉ chư nhu.
  Các con nghe.
  Các con coi bậc Chí Tôn như Thầy mà hạ mình đặng độ rỗi nhơn sanh là thế nào, phải xưng là một vị Tiên Ông và Bồ Tát, hai phẩm chót của Tiên, Phật. Ðáng lẽ thế thường phải để mình vào phẩm tối cao tối trọng; còn Thầy thì khiêm nhường là thế nào? Vì vậy mà nhiều kẻ môn đệ cho Thầy là nhỏ... Cười...
  Hạnh khiêm nhường là hạnh của mỗi đứa con, phải noi theo gương Thầy mới độ rỗi thiên hạ đặng. Các con phải khiêm nhường sao cho bằng Thầy. Thầy lại nói, buổi lập Thánh Ðạo, Thầy đến độ rỗi kẻ có tội lỗi. Nếu đời không tội lỗi, đâu đến nhọc công Thầy.
  Ấy vậy các con rán độ kẻ tội lỗi, là công lớn làm cho Thầy vui lòng hơn hết.


  Trung Ngôn có vài dòng giải thích thêm 2 phẩm chót mà Thầy tá danh.
  Hoặc là Thầy sai vì không đúng như ý mình (một vài người cho đến một đám đông người),
  Hoặc điển ký ghi chép sai,
  Hoặc chức sắc Hiệp Thiên Đài khi xuất bản TNHT đã không cẩn thận nên sai.
  Trung Ngôn chỉ dám nói lại những lời Thầy nói, ngoài ra không có ý gì hết.
  Kính. "
  Kính Huynh Trung Ngôn!
  Thực ra HQ biết bài Thánh Ngôn này! Thầy Thượng Đế đã dạy như vậy thì chắc chắn không bao giờ sai! Vì câu Chú này niệm hằng ngày nên HQ muốn tìm hiểu thật chi tiết nên HQ thắc mắc như vậy! ý nói là lỡ một bạn đạo nào bên phật vấn mình sao Bồ Tát là Phẩm chót?
  Chứ HQ không luận về đúng hay sai! HQ cảm ơn Huynh Trung Ngôn nhiều nhiều

  "ai đời, ai đạo, ai tri kỷ
  nhắn gởi cho ai một chút tình"

 9. #9
  Tham gia ngày
  Sep 2009
  Bài viết
  140
  luutunha's Avatar
  Đại Bồ Tát và Ma Ha Tát là 2 yếu tố hình thành đạo quả của người tu. Đại Bồ Tát là tâm từ bi - Trung dung - Chơn tâm là tâm hư không thuộc HỎA . Ma Ha Tát tức là nước rửa tội - Có nước nầy mới chuyển được nghiệp. Tứ thời cúng nước là khuyên người học đạo nên để tâm tìm nguồn Ma Ha Thủy nầy thì mới mong hạnh hưởng phước duyên.

  Gội mê đồ tắm nước MA HA-
  Sen vàng nay nở thêm hoa
  Lão Đam cũng biết Thích Già cũng quen.
  ( kinh giải oan ).

 10. #10
  Tham gia ngày
  Mar 2007
  Bài viết
  1.028
  Hao Quang's Avatar
  Dạ! HQ cảm ơn Huynh luutunha! HQ đã hiểu cơ bản Đại Bồ Tát Ma Ha Tát! Vậy Huynh luutunha giúp HQ hiểu thêm hai chữ Tiên Ông trong câu chú: " Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tat"
  Để HQ học hỏi thêm! vậy Có phẩm nào gọi là Tiên Ông không huynh luutunha!? HQ tìm mãi mà không thấy phẩm nào như thế!
  "ai đời, ai đạo, ai tri kỷ
  nhắn gởi cho ai một chút tình"

Trang 1/2
1 2

Nội quy viết bài

Nội quy viết bài
 • Quý hiền không thể tạo chủ đề
 • Quý hiền không thể gởi Trả lời
 • Quý hiền không thể gởi tập tin đính kèm
 • Quý hiền không thể sửa bài viết của quý hiền