+Trả Lời Chủ Đề
Trang 2/3
1 2 3
kết quả từ 11 tới 20/ Tổng số 21

Ðề tài: Lược sử tu cứu độ cửu huyền thất tổ

 1. #11
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  MỜI HUYNH LƯU TỬ NHA GIẢI THÍCH giúp mọi người mở rộng tầm mắt.

  Càm ơn huynh.

 2. #12
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  Ngài Cao Quỳnh Cư và Ngài Cao Quỳnh Diêu cứu độ Cửu Huyền

  - Thân phụ của Ngài Cao Quỳnh Cư là Cao Quỳnh Tuân đắc vị Xuất Bộ Tinh Quân.

  Có lần Đức Chí Tôn cho Đức Tinh Quân giáng cơ báo tin nhờ vào công đức tu hành độ chúng sanh của hai vị nên vong linh cha và con cháu được siêu thoát.

  NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ kim viết CAO ĐÀI giáo đạo Nam phương

  Mầng mấy con.

  Mỹ Ngọc, từ đây việc nhà con an ổn, dầu điều chi, nhớ để ý rằng có Thầy bên con luôn.(…). Hãy dò theo đây mà day trở trong bước đường Đạo:

  Mối Đạo từ đây ráng vẹn gìn,
  Tu là khổ hạnh khá đinh ninh.
  Lòng thành một tấm Trời soi xét,
  Gương rạng nghìn thu nguyệt chiếu minh.
  Gai gốc lần đường công trước gắng,
  Thảnh thơi có lúc buổi sau dành.
  Dòng trần chìm nổi từ đây dứt,
  Công quả tua bền độ chúng sanh.
  Thầy sẽ cho Xuất Bộ Tinh Quân đến nhập cơ.
  Thăng
  .

  Tái cầu:

  CAO QUỲNH TUÂN
  Mừng mấy con và mấy cháu.

  Diêu! Từ đây thầy lấy làm vui mà thấy con đặng để bước vào đường Thánh đạo. Vậy hãy ráng tu hạnh hầu phục hồi cựu vị.

  Thầy rất vui thấy Cư và con đã đem tấm nhiệt thành mà cứu độ nhơn sanh khỏi dòng khổ hải. Ấy cũng là số phận rất may mắn của lịnh Ngọc Hoàng đã định cho con và Cư, Tắc, Sang. Vậy thầy có mấy lời thiết yếu cùng con sau đây:

  Cựu vị ngày xưa đã có rồi,
  Đường về chớ bỏ há con ôi.
  Công trình chớ nệ xây nền Đạo,
  Phước mỏng đâu hay bởi tứ Trời.
  Đức trước hưởng rồi tua trả đức,
  Ngôi sau gìn ắt đặng an ngôi.
  Từ đây son sắt vì sanh chúng,
  Cảnh tịnh mai sau cũng đặng ngồi.

  Thầy đã an lòng cho con và Cư.

  Còn Đức, An, Thân thì có lịnh Thượng Đế định phần cho chúng nó. Lượng từ đây phải ở nơi Lôi Âm Tự chầu Phật Như Lai và nghe lịnh, chừng có lịnh Thượng Đế đòi sai trấn thì nó sẽ về cùng con đặng. Thầy kiếu mấy con
  .

  (Đức: Cao Quỳnh Đức; Thân: Huệ Chương; Lượng: Cao Quỳnh Lượng. Đức, Thân, Lượng đều là con của Ngài Cao Quỳnh Diêu. An: Cao Quỳnh An, con của Ngài Cư).

  - Con và mẹ của bà Hương Hiếu cũng được trở về.

  THẦY

  Mỹ Ngọc, Hiếu! (…)

  AN được về Thầy, linh hồn trong sạch hơn ai hết. Nó ít quả mà được nhiều căn, nên Thầy khuyên mấy con nên lấp buồn để tiếp lo Đạo. Theo phần đời thì sự sanh ly rất đáng buồn, mà về phần thiêng liêng thì nên mừng giùm cho nó. Nếu để nó nhiễm trần rồi thì công lọc lừa xác thịt lại có dễ chi!

  Thượng Phẩm được an tâm và mừng rỡ vì đang dìu dắt phách thiêng liêng của nó vào Bạch Ngọc.(…)

  Hiếu! Mẹ con cũng được Thượng Phẩm lo về phần thiêng liêng, chớ nên buồn chi hết. Con nên dằn tâm trí, lo trau đạo đức, chờ buổi con gặp được những kẻ yêu mến quí hóa của con
  .

 3. #13
  Tham gia ngày
  Sep 2009
  Bài viết
  140
  luutunha's Avatar
  Kính chào Huynh Dong Tam;

  Trước khi tìm hiểu ý nghĩa những lời dạy của Ơn Trên ở đoạn trên, chúng ta thử xem 1 trong những chuyện ông bà chết rồi đầu thai làm con cháu trong gia tộc.

  http://www.duongvecoitinh.com/index....ai-minh-video/

 4. #14
  Tham gia ngày
  Sep 2009
  Bài viết
  140
  luutunha's Avatar
  Chuyện ông bà cha mẹ đầu thai thành con cháu trong nhà là chuyện bình thường. Đó là về thế gian trần tục còn với người tu luyện thì sao? Theo lý đạo: Một người tu luyện đắc thành thì người đó giống Thượng Đế. Quả đạo là một quốc độ cực lạc, có vô số con dân là những người do chính mình sanh ra và qui tụ thành. Những đứa con của người thành đạo được sống vĩnh hằng và liên kết với nhau thành một khối thống nhất rất hoàn hảo và thánh khiết. ( Hội Thánh - Đại Đồng - Cực lạc quốc )

  Nếu được như vậy , thì chuyện ông bà đầu thai thành con cháu cùng sống chung với nhau rất hợp lý.

  Theo quan niệm của người Việt Nam gọi Ông bà 7 đời trước mình là thất tổ cọng với con cháu đời sau của mình thì gọi là cửu huyền. Người tu luyện chủ yếu qui tam bửu tức con cháu của mình sinh ra thành một đại thiên quốc thì chuyện cứu độ cửu huyền là việc đương nhiên.

  Trong phép tu luyện thì các địa danh: Động Đình Hồ - Huỳnh Tuyền - Huỳnh Hà . . . Nay Cao Đài giáo có thêm tên ĐỘNG ĐÌNH TUYỀN cũng đều chỉ vào một nguồn nước đầy tinh tú : Ngân Hà.

  Còn Bạch Y Quan - cũng là tên mới đặt . Chúng ta thấy đạo phục người Cao Đài: Khăn đen + Áo trắng. Trên đầu màu đen thì có Huyền Quan - thì tất nhiên Bạch Y Quan là ở phía dưới thân mình rồi. Trước đây ở Bạch Y Quan ( phía dưới ) nay đến Cực Lạc ( thăng lên ) - đó là đạo pháp chuyển luân khi người tu luyện có kết quả.

  Vì ngài Lê Văn Trung chỉ nói đúng cái nghĩa những chữ của câu thơ chứ không hiểu đạo lý ẩn vi nên Bát Nương không trò chuyện tiếp.

 5. #15
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  CẢM ƠN huynh Lưu Tử Nha.

  Về đạo pháp huynh luôn có nhiều ý hay. Tiếp tục nhé.

 6. #16
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  Ngài Cao Quỳnh Cư và Ngài Cao Quỳnh Diêu cứu độ Cửu Huyền

  - Thân phụ của Ngài Cao Quỳnh Cư là Cao Quỳnh Tuân đắc vị Xuất Bộ Tinh Quân.

  Có lần Đức Chí Tôn cho Đức Tinh Quân giáng cơ báo tin nhờ vào công đức tu hành độ chúng sanh của hai vị nên vong linh cha và con cháu được siêu thoát.

  “NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ kim viết CAO ĐÀI giáo đạo Nam phương
  Mầng mấy con.

  Mỹ Ngọc, từ đây việc nhà con an ổn, dầu điều chi, nhớ để ý rằng có Thầy bên con luôn.(…). Hãy dò theo đây mà day trở trong bước đường Đạo:

  Mối Đạo từ đây ráng vẹn gìn,
  Tu là khổ hạnh khá đinh ninh.
  Lòng thành một tấm Trời soi xét,
  Gương rạng nghìn thu nguyệt chiếu minh.
  Gai gốc lần đường công trước gắng,
  Thảnh thơi có lúc buổi sau dành.
  Dòng trần chìm nổi từ đây dứt,
  Công quả tua bền độ chúng sanh.
  Thầy sẽ cho Xuất Bộ Tinh Quân đến nhập cơ.
  Thăng.

  Tái cầu:

  CAO QUỲNH TUÂN
  Mừng mấy con và mấy cháu.

  Diêu! Từ đây thầy lấy làm vui mà thấy con đặng để bước vào đường Thánh đạo. Vậy hãy ráng tu hạnh hầu phục hồi cựu vị.

  Thầy rất vui thấy Cư và con đã đem tấm nhiệt thành mà cứu độ nhơn sanh khỏi dòng khổ hải. Ấy cũng là số phận rất may mắn của lịnh Ngọc Hoàng đã định cho con và Cư, Tắc, Sang. Vậy thầy có mấy lời thiết yếu cùng con sau đây:

  Cựu vị ngày xưa đã có rồi,
  Đường về chớ bỏ há con ôi.
  Công trình chớ nệ xây nền Đạo,
  Phước mỏng đâu hay bởi tứ Trời.
  Đức trước hưởng rồi tua trả đức,
  Ngôi sau gìn ắt đặng an ngôi.
  Từ đây son sắt vì sanh chúng,
  Cảnh tịnh mai sau cũng đặng ngồi.
  Thầy đã an lòng cho con và Cư.


  Còn Đức, An, Thân thì có lịnh Thượng Đế định phần cho chúng nó. Lượng từ đây phải ở nơi Lôi Âm Tự chầu Phật Như Lai và nghe lịnh, chừng có lịnh Thượng Đế đòi sai trấn thì nó sẽ về cùng con đặng. Thầy kiếu mấy con.
  (Đức: Cao Quỳnh Đức; Thân: Huệ Chương; Lượng: Cao Quỳnh Lượng. Đức, Thân, Lượng đều là con của Ngài Cao Quỳnh Diêu. An: Cao Quỳnh An, con của Ngài Cư).

  - Con và mẹ của bà Hương Hiếu cũng được trở về quê xưa.

  THẦY

  Mỹ Ngọc, Hiếu! (…)

  AN được về Thầy, linh hồn trong sạch hơn ai hết. Nó ít quả mà được nhiều căn, nên Thầy khuyên mấy con nên lấp buồn để tiếp lo Đạo. Theo phần đời thì sự sanh ly rất đáng buồn, mà về phần thiêng liêng thì nên mừng giùm cho nó. Nếu để nó nhiễm trần rồi thì công lọc lừa xác thịt lại có dễ chi!

  Thượng Phẩm được an tâm và mừng rỡ vì đang dìu dắt phách thiêng liêng của nó vào Bạch Ngọc.(…)

  Hiếu! Mẹ con cũng được Thượng Phẩm lo về phần thiêng liêng, chớ nên buồn chi hết. Con nên dằn tâm trí, lo trau đạo đức, chờ buổi con gặp được những kẻ yêu mến quí hóa của con
  .

 7. #17
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  III. KẾT LUẬN:

  Tại Đại Đàn Cầu Kho, Thầy đã nhấn mạnh Lý Đạo về phương pháp căn bản của đường tu trong Tam Kỳ Phổ Độ:
  “Muốn đắc quả thì chỉ có một điều phổ độ chúng sanh mà thôi. Như không làm đặng thế nầy thì tìm cách khác mà làm âm chất thì cái công tu luyện chẳng bao nhiêu cũng thế đạt địa vị tối cao."

  Lời Thánh ngôn nêu nguyên tắc tổng quát cho tín hữu Cao Đài. Dựa vào cơ sở ấy, chúng ta thấy chân truyền giáo huấn về con đường tu cứu độ Cửu Huyền Thất Tổ trong Tam Kỳ được tóm lược qua lời của Đức Quán Thế Âm:

  Phương độ rỗi chắc chắn hơn hết là người sanh tiền phải luôn luôn thành tâm cầu nguyện và giữ vững đức tin, bồi bổ thêm công đức. (…) Chư thiện khá lưu tâm mà giữ tròn âm đức nhe.”

  1. Thành Tâm làm lành lánh dữ

  2. Vật chất của cải được dùng làm lễ phẩm để cầu siêu rỗi chỉ là điều thứ yếu!

  Chúng ta cần luôn ghi nhớ lời dạy của Thầy:

  Cái cách cầu siêu là thế lo lót. Mà Đấng Chí Tôn đâu thọ hưởng của lo lót bao giờ. Chánh Đạo vì cớ mà phân biệt giả Đạo. Chư chúng sanh cứ lấy chơn lý mà phân biệt.”

  Trái lại chúng ta chỉ cần:

  3. “Luôn luôn thành tâm cầu nguyện và giữ vững đức tin

  - Thường xuyên đọc các kinh: Cầu Siêu, Di Lạc...

  - Hành đạo với lòng thành, trọn tin vào Đức Chí Tôn, và “hiệp đồng chư môn đệ” vì “Đạo gốc bởi lòng thành tín hiệp”.

  4. Đồng thời “Bồi bổ thêm công đức - âm chất” bằng cách:

  - Thực hành và khuyến thiện. Bởi vì “Gốc bởi lòng làm phải làm lành”.

  - Phải nổ lực, hết lòng trong việc tu học và hành đạo với ý thức công quả “làm âm chất” và “phổ độ chúng sanh”.
  Người tu độ kẻ khác, độ kẻ khác là độ chính mình, độ mình là độ Cửu Huyền Thất Tổ. Đó chính là Hiếu vậy!”

  5. Để hiệu quả siêu độ tăng cao, cũng cần bước qua tâm pháp thực hành tu luyện.

  Siêng cúng tứ thời và hành pháp tu luyện hồi hướng đến chúng sanh sẽ có công đức rất lớn. Nhờ đó mà có thể cứu độ được nhiều thành viên trong CHTT.

 8. #18
  Tham gia ngày
  Oct 2007
  Bài viết
  1.368
  Trung ngôn's Avatar
  Kính Huynh dong tam,
  Cám ơn Huynh dong tam đã có bài viết bổ ích trong việc tu học của Trung ngôn.
  Sẽ cố gắng thực hành và nguyện cầu mỗi ngày.
  Kính.
  Trung ngôn.

 9. #19
  Tham gia ngày
  Mar 2010
  Bài viết
  3
  TâmThien's Avatar
  Cha Mẹ hiền tiền là 02 Vị Phật Sống.
  - Mọi thứ tại Tâm
  - có cảm thì có ứng
  - Nói nhiều quá không biết đường hành
  - Thánh Giáo quá nhiều mà không biết hành từ đâu
  - Lục Đạo không biết làm sao Tu
  - Tham, Sân, Si không diệt
  - Lấy gì chế ngự tham sân ?
  - Giải thoát nơi Tâm tự nhiên độ được
  - Lòng Từ Bi không có sao độ cứu Cửu Huyền ?

 10. #20
  Tham gia ngày
  Mar 2010
  Bài viết
  3
  TâmThien's Avatar

  Cha Mẹ hiền tiền là 02 Vị Phật Sống.
  - Mọi thứ tại Tâm
  - có cảm thì có ứng
  - Nói nhiều quá không biết đường hành
  - Thánh Giáo quá nhiều mà không hành từ đâu
  - Lục Đạo không biết làm sao Tu
  - Tham, Sân, Si không diệt
  - Lấy gì chế ngự tham sân ?
  - Giải thoát nơi Tâm tự nhiên độ được
  - Lòng Từ Bi không có sao độ cứu Cửu Huyền ?

Trang 2/3
1 2 3

Nội quy viết bài

Nội quy viết bài
 • Quý hiền không thể tạo chủ đề
 • Quý hiền không thể gởi Trả lời
 • Quý hiền không thể gởi tập tin đính kèm
 • Quý hiền không thể sửa bài viết của quý hiền