TT là trẻ nhỏ?! Q ước gì mình cũng là trẻ nhỏ! hihi

Đã mấy thu rồi??

Bao lần chân ghé chốn thiền môn
Chân bước đến chân kéo …dập dồn
Nghĩ tại hay mình còn kẻo kẹt
Phàm tâm lớn tựa ….nỏn nòn non
Bao nhiêu thu đến chờ đưa khách
Ai biết đông sang đợi ..mỏi mòn
Điểm lại tâm mình xem đã đủ?
Lòng thành vẫn chút …cỏn còn con! hic

làm thơ hay ..không bằng ..hay làm thơ mà! HTĐM cũng đừng chấp nhen! nhân mùa tu HTĐM hãy nói lên cảm xúc của mình nhé!
Chúc HTĐM ngủ ngon