+Trả Lời Chủ Đề
kết quả từ 1 tới 2/ Tổng số 2

Ðề tài: tại sao lúc ban sơ lập đàn cầu cơ !

 1. #1
  Tham gia ngày
  Nov 2008
  Bài viết
  24
   

  Cho đệ hỏi :


  Tại sao lúc trước đàn nào cũng có cầu cơ mà bây giờ ngưng vậy?


  Cảm ơn chư huynh tỷ muội !


 2. #2
  Tham gia ngày
  Sep 2009
  Bài viết
  1.137
  hienhuu's Avatar
   
  ChàoQuíHiền ! Có đoạn Thánh-Giáo này nên lưu ý:
    " Thất-Nương Diêu-Trì Cung.
    Tiếc thay, em có dặn trước ngày em đến đặng hội hiệp đông đủ cùng nhiều chị, nhưng phò-loan trễ-nải, nên em không phương gặp đặng, nhất là về việc Diêu-Trì-Cung bị mượn danh nơi khác mà dối gạt nhơn-sanh. Cái hại ấy vốn chẳng vừa về phần tín-ngưỡng.
    Chớ chi thất tại tà-quyền thì có mấy em trừ-khử, nhưng tại nơi đồng-tử thì mấy em không phương giải nạn cho mấy người mê-tín. "
    Những đồng-tử tiền định của Thầy phò-loan trễ-nải nên mấy Bà không đến được và những nơi khác Kim-Quang-Sứ cũng lập đồng tử riêng mượn danh Diêu-Trì-Cung mà dối gạt nhơn-Sanh. và nhơn-sanh mê-tín thì khó mà phân biệt của ai.
    Cho nên Thầy đã biết cái hại ấy mà ra Lịnh nhưng cơ Phổ-Độ ở các nơi. Chỉ còn tại Cung Đạo mà thôi. Và Chúa Quỉ kêu nài nếu ngưng thì ngưng hết sao lại chừa tại Cung Đạo e thiếu công bằng.
    Cho nên giờ này tất cả đều tạm ngưng hết, chờ khi âm tuyệt dương sanh tức là ngày cùng của Chúa Quỉ hết khảo thì sẽ có Cơ-Bút trở lại tại Cung Đạo./.

Nội quy viết bài

Nội quy viết bài
 • Quý hiền không thể tạo chủ đề
 • Quý hiền không thể gởi Trả lời
 • Quý hiền không thể gởi tập tin đính kèm
 • Quý hiền không thể sửa bài viết của quý hiền