+Trả Lời Chủ Đề
Trang 3/6
1 2 3 4 5 ... 6
kết quả từ 21 tới 30/ Tổng số 59

Ðề tài: "Tim ...zero" đi tìm Đạo"

 1. #21
  Tham gia ngày
  Sep 2009
  Bài viết
  1.137
  hienhuu's Avatar
  Cám ơn HQ có pháp Công Phu Tốt ! Nhưng nếu mà mình ngồi 1 chổ Công Phu để nhơn sanh tự tìm đến thì đó cũng là 1 cách xưa.
  Còn nay Tam Kỳ Phổ Độ thì Lý Đạo phải tìm người mà độ. Nên Thầy nói “ Biết phận Già, không chờ chống gậy, nương theo con dại mới ra vầy”
  Còn việc Luyện Kim Thân thì Gốc nó có sẳn rồi Nên Thầy nói Khí Hư Vô sanh ra Thầy , Có Thầy rồi có các Con, có các con rồi có Thần Thánh Tiên Phật.
  Vậy việc gọi là luân hồi cũng là Lý Đạo tức là trở lại nơi chốn cũ. Cho nên dầu có ở đây hay là ở trên kia thì hh không có nao núng. Vì Lý nó cũng vậy như là Thầy đi xuống rồi đi lên và lên rồi lại xuống và cứ thế hoài hoài giống như bánh xe pháp luân thường chuyển quay riết thì không có cảm thấy quay nữa là hết lo tức an tâm rồi…Cười !
  Hh chỉ ngại là làm ác mắc công Thầy độ thôi ! Vì Thầy nói là đến để độ kẻ vô đạo tức là kẻ ác chớ không phải đến để lo cho người hiền vì người hiền là họ tự biết thế nào rồi và không phải nhọc công Thầy.
  Mình cũng biết có 3 phần như Thân xác nầy là Tứ Đại Giả Hiệp = Đất Thủy Hỏa Phong Và Chơn-Thần do nhái Thân Xác khi xuất ra. Còn Linh Hồn là Của Thầy.
  Nên của Tứ Đại thì trả cho Tứ Đại và của Thầy thì Theo Thầy. Chỉ có Chơn-Thần là đứng Trung Gian giữa Xác và Hồn mà có thì cũng có thể nói đó là do công của mình tạo vị là có do mượn 2 cái kia thì phải trả…
  Còn nói về Huệ Mạng Kim Tiên là ông Đạo Nhỏ ở núi Điện Bà thì Ông chỉ biết tụng Kinh và thường đi xuống núi gánh nước cho bá tánh uống thì được đắc Kim Tiên…Cười !

 2. #22
  Tham gia ngày
  Jan 2011
  Bài viết
  121
  Kính huynh dongtam ; nguyennhantu đã thọ pháp nầy rồi và đang hành trì . Mình học đạo hay bất cứ nghề gì cũng phải có thực hành mới hiểu một cách đúng đắn . Trường học ở đời phải tạo ra các phòng thí nghiệm cho học sinh vào đó thực tập. Chúng ta học đạo thì thấy đa số cứ lẫn quẫn ở chỗ tin hay không rồi cải lý với nhau không bao giờ rốt ráo . Thầy dạy phải làm công quả phải có công phu tịnh luyện thì ta cứ làm như thế thì sẽ biết thôi. Khi mình luyện pháp mà không có ấn chứng , thì xem thử có thiếu công quả hay không ; còn làm công quả hoài mà cứ gặp chuyện không đâu thì nên tìm nơi thanh tịnh mà thư giãn . Khi luyện pháp có kết quả thì thấy trong thân tâm mình xãy ra giống y như những gì Thầy thể hiện nơi chơn truyền thì rất hạnh phúc . Mình thấy tất cả chỉ là ảo tưởng ,mọi người bị lạc trong trận đồ mà Phật Tiên lập ra .
  Kính thưa quý HTDM , Thầy lập ra Pháp Chánh Truyền tức là Thầy truyền chánh pháp cho chúng ta qua cách thức đó . Vậy thì chúng ta tu luyện như thế nào với chánh pháp nầy ? nguyennhantu xin gợi ý xem có đúng không ? Đầu tiên , người muốn học đạo phải có đức tin vững chắc . Đức tin là chỉ vào bậc tín đồ . Có đức tin rồi phải tu tập . Cấp bậc kế tiếp là ban trị sự . Tu hành phải cho đúng nguyên lý thì mới mong có kết quả . Đa số người tu chỉ biết hành trì những gì được chỉ vẽ chứ không rõ lý lẽ . Cái khó nhất mà người nào thật lòng tu tập đều gặp phải là cái tánh xấu ta cố ý từ bỏ nó thì nó lại càng mạnh hơn . Vậy có bí quyết gì để thành công ? Thầy bập ban trị sự là chỉ cho đó . Bí quyết trị tâm là phải trung dung nếu thiên lệch là không thành công . Cách trị là không trị mà trị ( vô vi nhi trị ) cho nên Thầy dạy Chánh Trị sự và phó trị sự.Muốn hành cho đúng cho hợp thì phải thông thạo mọi việc ( cách vật trí tri ) nên Thầy dạy Thông sự . Người nào trị được tâm rồi thì quả đạo sẽ sanh . Đây là thời điểm đặc biệt, Thiên Chúa Giáo gọi là Đấng Cứu Thế giáng sinh , Phật giáo thì gọi Phật Mâu ni ra đời còn Thầy thì gọi Lễ sanh . Ai chịu khó hành trì không thối lui thì được làm bạn đồng hành với Phật Tiên ( Giáo Hữu ) Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh , bất thối bồ tát vi bạn lữ . Tiếp theo xin mời quý HTDM nghĩ thêm . Kính .

 3. #23
  Tham gia ngày
  Sep 2009
  Bài viết
  1.137
  hienhuu's Avatar
  Chào bạn Tu ! bạn nói những điều trên không đúng Pháp Chánh Truyền ! Vì PCT là để Hành Chánh Đạo chớ không phải để Luyện Đạo ?
  Trong Pháp Chánh Truyền có 2 phần là Cửu Trùng Đài và Hiệp Thiên Đài.
  Và Pháp Chánh Truyền Cửu Trùng Đài lại có 2 phần: là 1 phần của Đức Chí-Tôn từ Lễ sanh trở lên và 1 phần của Đức Lý Giáo Tông dạy lập ra tức là Chánh trị Sự , Phó Trị Sự và Thông Sự gọi chung là Bàn Trị Sự.
  Những phần trên là để Hành Chánh Đạo chớ không phải để Luyện Đạo !
  Hánh Chánh Đạo là Phổ Độ gần gũi mọi người.
  Còn Luyện Đạo thì vô phòng tịnh mà luyện cho mình chớ không phải phổ độ !

 4. #24
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  Huynh nguyennhantu

  - Vẫn chưa trả lời cụ thể: người tu ở cấp bậc nào mới được chỉ kiểu "có nhúng lên xuống" như lễ sĩ đi lễ? Xin hãy cho thí dụ cụ thể. Chẳng hạn như huynh, tu tới bậc nào thì được học pháp đó ?

  - Vấn đề giải thích của huynh về Chánh phó trị sự, v.v... có trong kinh sách nào của Hội Thánh Cao Đài nào? Hỏi để biết mà tìm đọc thêm.

 5. #25
  Tham gia ngày
  Jan 2011
  Bài viết
  121
  kính huynh dongtam ; Nếu ai thích thọ pháp của CM thì pháp nầy được chỉ đầu tiên , ở HTTG thì phải đến giai đoạn cuối của tu châu là Tam bảo hoàn châu mới có pháp nầy , ở CQPTGL thì có pháp thiền của Đức Đông Phương Lão tổ cùng với pháp luyện đơn nầy do Đạo Trưởng Chí Tín truyền lại . Các nơi khác thì nguyennhantu chưa có điều kiện tìm hiểu. Nhưng nói chung pháp tu nào cũng có kết quả , không vận động cũng quay hà xa và đưa tam bửu từ dưới lên được , nhưng vận động giúp hành khí công dễ hơn.
  Vấn đề huynh hỏi kinh sách nào giãi thích Pháp chánh truyền thì không có. Đây chỉ là bài toán đạo pháp Thầy ra đề còn bổn phận người học trò phải tìm phương giãi thôi . Chúng ta có thể giãi thích rất nhiều phương hướng khác nhau .Chân truyền Cao Đài là một bí ẩn còn đang im ẩn, Thầy đang chờ các học trò của Thầy minh chứng cho nhân loại thấy rõ , để họ chuyễn hướng quan niệm sống lạc lầm như hiện nay.Kết quả tu luyện không phải chỉ có thành danh Kim Tiên , Chơn Tiên . . . gì đó mà phải thể hiện khả năng ngang hàng trời đất của con người . Có thế mới thuyết phục được cái lối sống chạy theo lý trí của con người . Hiện nay con người chỉ biết đua theo trau dồi lý trí , chứ không biết tu luyện chơn tâm , trong khi đạo thì xem cái lý trí chỉ là giặc loạn của chơn tâm mà thôi. " Ôi Anan ! Cái đó chẳng phải tâm ông đâu ! " Nếu ai đó mến đạo tin Thầy thì nên tìm cách thể hiện quyền năng của cái tâm đi thì mới mong đánh đổ quan niệm sống bằng lý trí của khoa học , mới hoàn thành sứ mạng Đại Đồng được .
  Tu luyện không phải chỉ vô phòng tịnh mà luyện cho mình , đi đứng nằm ngồi đều phải tu luyện . Trước kia nguyennhantu tưởng Thầy lập Pháp Chánh Truyền là chỉ ra một bản hiến pháp ,tạo một hệ thống phân quyền hoàn chỉnh cho loài người dùng nó thì xã hội an bình thế giới đại đồng , nhưng càng suy gẫm càng thấy không hợp lý . Vì ngay từ đầu , áp dụng nó đã cho thấy sự sai sót không ổn rồi . Người có tài thì được chọn vào vị trí không có quyền hành pháp khiến phải xãy ra một người nắm cả 2 quyền . Nhị hữu hình đài do một người thống lĩnh để dể bề hành sự . Thật không ổn ! Phải chuyễn hướng suy nghĩ thôi . Sau một thời gian tu tập nguyennhantu thấy kết quả của đạo pháp trùng khớp với hệ thống pháp chánh truyền. Thì ra Thầy dùng cách lập luật pháp cai trị thế gian để chỉ cái yếu lý thiên đạo .
  Kinh phật chép : Đức Phật khi ra đời đi 7 bước có 7 hoa sen , pháp chánh truyền từ Lễ Sanh đến Giáo Tông cũng 7 bậc . Bậc Lễ Sanh là bậc thứ 3 , đúng với chuyễn thứ 3 trong đại thừa cữu chuyễn . luyện đạo đến chuyễn nầy là có kết quả linh đơn nhứt phẩm giống như người thi đỗ trạng nguyên bắt đầu có danh phận.Áo mão của phẩm Lễ sanh rất giống một vị tân khoa trạng nguyên . Chuyễn thứ 5 trùng với chức vụ Giáo sư,trong tu luyện giai đoạn nầy thì người tu luyện xuất thần lên mấy cõi trên , học thêm tâm pháp bí truyền cao siêu , tức là rõ hết lý đạo , đáng bậc giáo sư rồi . Bậc Phối sư là chuyễn thứ 6,người tu đến giai đoạn nầy thì bụi trần không thể đóng nhơ , linh đơn 2 phẩm giựt cờ thánh tiên . Phối sư là người đứng đầu trong việc giao phối , tu đến chỗ nầy thì không còn sợ sắc dục làm nhơ bẩn .Phối sư là Thánh nhân rồi . Còn 3 bậc trên là 7 vị ngồi trên ngai , phẩm vị Phật Tiên chúng ta khỏi nói cũng biết đó là tam bộ .
  Chân truyền Cao Đài còn nhiều lý thú ,khai thác đến 700.000 năm sau cũng còn có chỗ để bàn . Kính .

 6. #26
  Tham gia ngày
  Sep 2009
  Bài viết
  1.137
  hienhuu's Avatar
  Bạn Tu sáng chế và so sánh Pháp Chánh Truyền về Cửu Trùng Đài để Luyện Đạo cũng có lý ! Vậy Pháp Chánh Truyền Hiệp Thiên Đài thì so sánh ra sao ? Vì HTD là nơi Thầy Ngự nó còn quan trọng hơn CTD ?

 7. #27
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  Xin hỏi thêm

  1. Như vậy huynh Tu học kiểu này ở Chiếu Minh hay bên Truyền Giáo?

  Xin huynh nhắc lại, kiểu tu này ngoài chuyển động lên xuống của thượng bộ và hạ bộ (theo như huynh đã nói) thì còn có những điều kiện cần yếu nào nữa không ?

  2. Như huynh viết: "trong khi đạo thì xem cái lý trí chỉ là giặc loạn của chơn tâm mà thôi", hay "Vì ngay từ đầu , áp dụng nó [tức là PCT] đã cho thấy sự sai sót không ổn rồi", v.v...

  Hai chi tiết này, Xin Lỗi, sự hiểu giữa chúng ta e là có độ cách biệt khá xa!

  2.1. Thánh giáo Cao Đài dạy người tu phải biết dùng lý trí để phân biện chánh tà, để biết đâu là "vị kỷ" để tránh xa và đâu là "thuần chơn vô ngã" để hướng đến.

  2.2. Nói như vậy có nghĩa là "Áp dụng theo PCT là có sự sai sót". Hãy cẩn thận! "Một câu thất đức thiên niên đọa"

  Con người làm sai chứ Pháp chẳng hề sai!

  Cẩn ngôn!

 8. #28
  Tham gia ngày
  Sep 2009
  Bài viết
  1.137
  hienhuu's Avatar
  Kính Chào ! theo hh thì Pháp Chánh Truyền cho đến giờ nầy chưa ai dám nói là Sai mà bạn tu được bao lâu rồi ? mà nói như vậy !
  Còn về Nhị Hữu Hình Đài là do Đức Lý giao cho Đức Hộ-Pháp trong giai đoạn chưa có Giáo-Tông tại thế phần nầy có nói trong quyển 2 TNHT phần cuối trang.
  Nguyên do cũng buổi đầu Ngài Ngô không làm được Giáo-Tông cho nên Đức Chí-Tôn mới Giao cho Đức Lý Nhứt Trấn Kiêm Giáo-Tông DDTKPD và rồi Đức Lý mới Nhượng nửa Quyền Giáo-Tông Phần xác cho Ngài Thượng Trung Nhựt thì cũng là Pháp Chánh Truyền thì có gì mà không ổn ?

 9. #29
  Tham gia ngày
  Jan 2011
  Bài viết
  121
  Kính thưa quý HTDM;
  nguyennhantu đâu có nói pháp chánh truyền sai mà chỉ nói cách suy nghĩ của mình về pháp chánh truyền trước đây không ổn . Vì nhìn thấy con người phải canh cải luật pháp Thầy ban mới hành sự hợp thời , nên nói không ổn . Nếu nó ổn thì đâu có chuyện canh cải như thế . Pháp Chánh Truyền là khuôn mẫu của Thượng Đế lập ra cho nhân loại nương theo đó mà hồi đầu hướng thiện, không tuân hành nghiêm chỉnh để làm gương cho chúng sanh mà lại canh cải cho thuận tiện với việc hành sự của riêng mình, việc làm như thế là có tội hay là có công ? Hành đạo là hy sinh tất cả để phụng sự đạo pháp, sao người hành đạo lại không giữ đúng chơn pháp mà thay đổi như thế có phải là tội lớn coi thường phép trời hay không ?Người làm sai không bị kết tội ,người đời sau thấy thế nghi ngờ sao lại bị tội ?
  Kính huynh hienhuu ; hệ thống cữu trùng đài cho chúng ta thấy cái kết quả còn yếu tố quan trọng để có được thành quả nầy thì phải nhìn vào hệ thống Hiệp Thiên Đài mới rõ . Chữ Hộ Pháp cho thấy đây là yếu tố bảo vệ cho sự thành công . Trong cuốn Tây Du ký , nhân vật Tề Thiên đại thánh là người bảo vệ quan trọng nhất cho cuộc hành trình. Hình ảnh Tề Thiên Đại Thánh là một vị võ tướng , trong tay cầm như ý bổng trừ ma diệt ác .Ở đây vị Hộ Pháp trong chánh pháp Cao Đài cũng thế , vị võ tướng nầy cầm giáng ma xữ khử mị trừ tà bảo vệ chánh pháp . Yếu tố nầy trong người luyện đạo là gì ? Đó là Long Thần Hộ Pháp . Không có báu vật lấy từ Long cung nầy thì không thành công . Đi cùng với vị tướng nầy là hai yếu tố quan trọng nữa : Thượng sanh và Thượng Phẩm . Cái sự sinh sản và phẩm vị của thế gian nó tầm thường lắm ! Hãy tìm cái biến hóa cao hơn mới tốt !
  Bài Thánh ngôn lịch sữ :
  Chiêu Kỳ Trung độ dẫn Hoài Sanh.
  Bản Đạo khai Sang Quý Giãng thành.
  Hậu Đức Tắc Cư Thiên địa cảnh.
  Quờn Minh Mân đáo thủ đài danh .
  Kẻ không tin đạo , người viết cuốn ván bài lật ngữa nói đây chỉ đơn giãn là ghép mấy cái tên lại thôi chứ không có ý nghĩa gì . Người tin đạo ,thấy các bài báo của đạo giãi câu : Chiêu Kỳ Trung độ dẫn Hoài Sanh là Phất cờ cứu độ cả người còn trong bụng mẹ . Chắc là Đức Ngô khi đó rất buồn vì từ Phú quốc trở về may duyên hạnh ngộ bạn cùng chí hướng những mong được chia sẻ mối đạo trời nào ngờ chẳng ai hiểu được câu nầy. Buồn quá ! buồn quá ! Ngài bèn viết trên tường nhà giãi thích câu nầy như sau :
  Ngươn Thần hiện xuất sinh sinh hóa,
  Thử hỏi người tu có biết không ?
  Đó là THƯỢNG SANH , còn câu : Hậu Đức Tắc Cư thiên địa cảnh là THƯỢNG PHẨM . Không làm được Thượng Sanh thì không có Thượng phẩm còn hai báu vật Long Tu Phiến và Phất chủ nữa ,rất thú vị , nhưng thôi ! Xin dừng lại đây sợ nói nhiều bị TỔN ĐỨC . Kính.

 10. #30
  Tham gia ngày
  Sep 2009
  Bài viết
  1.137
  hienhuu's Avatar
  Chào bạn Tu ! Nếu bạn nói Pháp Chánh Truyền không sai là được rồi ! bạn nói suy gẫm không hợp lý hay không ổn là do suy nghĩ riêng của bạn là có nguyên do của nó ? Bạn có biết nguyên do của nó từ đâu không ?
  Là do Ngài Ngô Không làm được Giáo-Tông của Đức Chí-Tôn ban cho Nên Đức Chí-Tôn mới giao cho Đức Lý Kiêm Giáo-Tông và Đức Lý mới nhượng lại Nửa Quyền Giáo-Tông phần Xác cho Ngài Thượng Trung Nhựt khi Ngài Thượng Trung Nhựt Đăng Tiên năm 1934 thì Đức Lý mới giao cho Đức Hộ-PHáp làm giùm chờ Đức CHí-Tôn kiếm được người có khả năng là vì Đức CHí Tôn ban đầu chọn Ngài NGô mà NGài Ngô còn làm không nổi thì kiếm người khác thì khó gặp. Nhưng sau nầy cũng sẽ có Giáo-Tông thôi vì Đạo tới Thất Ức NIên chẳng lẽ không có ?
  Bạn nên nhớ Đức Hộ-Pháp sở dĩ lãnh làm Nhị Hữu Hình Đài trong giai đoạn là do Đức LÝ đã giao biểu phải làm điều nầy là Công Lớn chớ không tội tình gì ! Phần nầy muồn hiểu thì nó có trong phần cuối của Q.2 TNHT. Ta thấy lúc đó Đức Hộ-Pháp Giao Quyền Giáo-Tông lại cho Đức Lý nhưng Đức LÝ không chịu mà bắt buộc Hộ-Pháp phải Lãnh Làm giùm Chờ Đức LÝ và Đức Chí-Tôn đang kiếm người không phải lả dễ kiếm !

Trang 3/6
1 2 3 4 5 ... 6

Nội quy viết bài

Nội quy viết bài
 • Quý hiền không thể tạo chủ đề
 • Quý hiền không thể gởi Trả lời
 • Quý hiền không thể gởi tập tin đính kèm
 • Quý hiền không thể sửa bài viết của quý hiền
Chủ đề giống nhau
 1. Tìm Thánh Giáo dạy "Tâm Đức" & "Khả Năng"
  Bởi dtcl trong mục Ý kiến - phản hồi
  Replies: 4
  Có Bài Mới: 18-05-2009, 11:48 PM
 2. xin giảng:"VẠN GIÁO NHẤT LÝ " - "ĐẠI ĐỒNG
  Bởi 5thanhcuchi trong mục Vấn đáp học Đạo
  Replies: 2
  Có Bài Mới: 04-10-2008, 03:36 AM
 3. Cao Đài , " Chi Phái " hay Truyền Thống"?
  Bởi DangVo trong mục Cao Đài và Tôn giáo
  Replies: 2
  Có Bài Mới: 11-07-2008, 08:22 AM