+Trả Lời Chủ Đề
Trang 3/15
1 2 3 4 5 13 ... 15
kết quả từ 21 tới 30/ Tổng số 147

Ðề tài: Phương tu thời tam kỳ phổ độ

 1. #21
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  Qua câu chuyện trên, chúng ta thấy kết quả của một đời tu không phụ thuộc nhiều bởi tiền tài, vật chất hay trình độ tri thức mà tùy thuộc vào lòng chí thành cũng như lòng tin vào Thầy Mẹ và lý tưởng Đại Đạo. Như thế những loại hình công quả sẽ có giá trị hơn, đó là:

  - Giáo dục tinh thần, nội tâm

  Cứu người trong cơn bịnh, giúp người qua lúc đói rách, đó là một nghĩa cử bác ái từ thiện, có công đức âm chất. Nhưng nếu đem so sánh với những phương tiện đem cứu người qua cơn bịnh về tinh thần, khỏi cơn đói về tư tưởng thì lại càng có công đức và âm chất nhiều hơn...

  Như vậy, việc đem đạo giúp đời hay cứu đời không phải chỉ có một phiến diện vật chất hoặc sức lực mà phải cần đến phần giáo dục tinh thần ở nội tâm lại càng quý giá vô cùng
  .”
  (Đức Vạn Hạnh Thiền Sư)

  Lời nói khuyến thiện hay góp phần giáo dục để mọi người sống lương thiện và biết yêu thương chia xẻ từ vật chất đến tinh thần với người khác là một dạng công quả cao quý giá trị hơn cả vật chất. Tất nhiên những hình thức qua ngôn từ, sách vở giúp người giác ngộ để tiến bộ về tâm linh lại càng quý hơn nữa!

  - Công Quả PHỔ ĐỘ CHÚNG SANH là căn bản

  Thánh Ngôn Hiệp tuyển có ghi lại câu chuyện liễu đạo của một vị Tiền Khai Đại Đạo là Ngài Thượng Chưởng Pháp Nguyễn Văn Tương:

  ▪ “Thầy có để lời cho Thái Bạch Kim Tinh cầu rỗi, nhưng Người giận Tương không công quả, dâng Bộ Công Thiên thơ ra trống trải lắm, tại nơi Tòa mới cãi chối nỗi gì. Người nhứt định không dự đến…

  Vậy trong hịch văn sớ tấu, các con phải thượng nơi Tòa Tam Giáo mà cầu rỗi cho nó thiệt hết lòng, rồi Thầy sẽ rỗi cho nó. Các con hiểu
  .”

  Vậy người tín hữu Cao Đài muốn được trở về phục lệnh dưới chân Thầy cần phải làm gì?

  Tất nhiên, thí dụ trên cho thấy cần phải có Công Quả. Nhưng loại công quả nào mới thật sự góp phần để cho việc trở lại quê xưa thành hiện thực?

  Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem điều căn bản chánh yếu của công quả là gì.

  ▪ “Thầy hằng nói cùng các con rằng: Một trường thi công quả, các con muốn đến đặng nơi Cực Lạc thì phải đi tại cửa này mà thôi.

  Thầy lại khuyên nhủ các con rằng: Thầy đã đến chung cùng với các con, các con duy có tu mà đắc đạo; phải đoái lại bá thiên vạn ức nhơn sanh còn phải trầm luân nơi khổ hải chưa thoát khỏi luân hồi, để lòng từ bi mà độ rỗi
  .”

  ▪ “Như chư đệ muội đây, khi nhập đạo đến giờ, từ người chức sắc đến tín đồ kẻ thì độ được năm bảy vị, người cũng độ được một đôi chục vị, có vị cũng chẳng độ được một ai.

  Chớ lúc còn cơ phổ độ thì những anh lớn của chư đệ muội trước kia, người độ cả số ngàn số muôn cũng có. Vì lẽ ấy, mà những bậc tiền bối quá vãng, ngày nay cũng đều được đắc quả Thánh Tiên cả thảy.

  Lão nhắc đây để cho chư chức sắc cùng đạo tâm hiểu lẽ trọng yếu ấy mà lo độ nhơn sanh sống trong chung quanh mình. Nghĩa là trong gia đình thân tộc cũng chưa phải là hoàn toàn nhập vào đạo Thầy hết, nên phải ráng lập công phổ độ
  .”
  [Đức Lý Giáo Tông, Thánh Huấn Hiệp Tuyển 2 tr45]

  Ơn trên dạy “Tu không phải độc thiện kỳ thân” nghĩa là không chỉ tu cho riêng mình. Thời Tam Kỳ này, công quả chánh yếu là phải góp phần “phổ độ chúng sanh” như lời trong bài kinh Ngũ Nguyện “Nhứt nguyện Đại Đạo hoằng khai, Nhì nguyện phổ độ chúng sanh”.

  Trên đường phổ độ, công quả có giá trị nhất là xây dựng và bồi đắp đức tin cho đồng đạo. Ơn Trên luôn nhắc nhở:

  ▪ “Các con liệu phương thế mà nâng đở đức tin của môn đệ cao lên hằng ngày. Ấy là công quả đầu hết.”

  ▪ “Lòng mong độ thêm người chưa biết Đạo phải song song với sự nuôi dưỡng đức tin đối với người bạn Đạo. Nếu vô tình hoặc cố ý để mất đức tin một người bạn Đạo lâu năm còn quan trọng hơn độ thêm năm, mười người khác nữa.”

 2. #22
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  - Làm với tinh thần “làm âm chất”

  Đức Quan Thế Âm đã dạy:

  Đừng nghĩ rằng phải có tiền ngàn, bạc muôn đem bố thí hoặc xây thất cất chùa lên cốt Phật hoặc in kinh mới gọi là công quả.

  Khi thấy một thế nhân bị cảm gió nhức đầu, chịu khó bỏ ra 10 phút cạo gió bóp gừng không gọi là công quả hay sao? Thấy người bất hạnh đói rách khổ đau, bỏ ra một viên thuốc, một chiếc áo thừa, miếng bánh mì nguội dư không thể gọi là công quả hay sao? Tùy khả năng sở hữu tới đâu làm tới đó, nhưng phải làm với tất cả tấm lòng bác ái không gọi công không gọi danh
  .”
  [Đức Quan Âm, Vĩnh Nguyên Tự, 03 tháng Giêng Giáp Dần (25.01.1974)]

  - Làm với lòng “chí thành”

  Về phần thi công lập quả, không phải người có vật chất hiến cúng mà đặng công quả, không phải người dày công nhọc sức mà đặng lập vị. Cả hai đều do ở chỗ chí thành tâm linh mới kết quả được. Khi chí thành đã có thì tâm linh phát hiện tự nhiên, Đạo Lý sẽ do nơi ấy mà xuất phát cho người. Ví như Lương Võ Đế ngày xưa cất bảy mươi hai cảnh chùa, sao lại còn đài thành ngạ tử thì vật chất có ích chăng?
  [Đức Lý Giáo Tông; Thiên Lý Đàn 01.02 Bính Ngọ (1966)]

  Công quả được Ơn trên ví như việc xây nền đắp móng, còn xây dựng nên khung căn nhà là công trình. Đức Chí Tôn có dạy:

  Vậy muốn đắc quả thì chỉ có một điều phổ độ chúng sanh mà thôi. Như không làm đặng thế nầy thì tìm cách khác mà làm âm chất, thì cái công tu luyện chẳng bao nhiêu cũng có thể đạt địa vị tối cao.”

  Làm âm chất là một khía cạnh của công trình.

 3. #23
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  1.4. Giá trị của Công quả:

  - Công quả bằng vật chất có hệ số giá trị thấp nhất!

  Tâm đã có, tâm phụng Đạo Trời,
  Nhưng chưa rốt ráo tánh con người;
  Dụng TIỀN hành đạo là phần phụ,
  TÂM ĐỨC khéo khôn mới độ đời
  .

  Nói một cách khác, khi chúng ta dùng vật chất làm phương tiện để công quả thì phải sử dụng một số lượng khá lớn mới có thể có được công đức. Điều này có nghĩa là hiệu suất của vật chất không cao. Vì thế Ơn trên thường nhắc tích Lương Võ Đế cất 72 cảnh chùa mà không có công đức chi!

  - Nhưng công quả bằng tinh thần lại có hệ số cao hơn

  Cứu người trong cơn bịnh, giúp người qua lúc đói rách, đó là một nghĩa cử bác ái từ thiện, có công đức âm chất. Nhưng nếu đem so sánh với những phương tiện đem cứu người qua cơn bịnh về tinh thần, khỏi cơn đói về tư tưởng thì lại càng có công đức và âm chất nhiều hơn… Như vậy, việc đem đạo giúp đời hay cứu đời không phải chỉ có một phiến diện vật chất hoặc sức lực, mà phải cần đến phần giáo dục tinh thần ở nội tâm lại càng quý giá vô cùng.”
  (Đức Vạn Hạnh TS)

  Lời dạy ở câu cuối giúp chúng ta thấy có thể công quả bằng cách “thành tâm cầu nguyện” mặc dầu không có vật chất, sức lực hay trí tuệ.

  Chư hiền đệ muội đã có duyên phúc được sinh vào chỗ tương đối an ổn, đã và đang tổ chức cuộc lễ triều kính Thiêng liêng là vì nhờ tâm đạo công đức chi nên cơ duyên hạnh phúc đã an bài cho được an ổn tiện bề tu thân hành đạo, hiến lễ. Vậy chư đệ muội hãy hướng tâm linh vào những nơi xa xôi, những vùng đất bất hạnh để cầu nguyện đưa điển lành trợ duyên cho những nơi ấy.”

  - Mót bòn công quả:

  ▪ “Các con đã từng nghe Thầy dạy rằng: Công quả dầu nhỏ nhoi đến độ nào cũng là công quả, không mất đâu! Các con cố gắng mót bòn dành dụm trong khoảng đời tu học như con kiến tha mồi lâu ngày ắt đầy ổ đó các con.Đừng chễnh mãng, đừng lười biếng, đừng chấp nhất giận hờn với bạn đạo rồi bê trễ đường tu tiến của mình. Các con cũng đừng ngần ngại trước những công quả dầu là công quả nhỏ mà không làm, cũng đừng sợ sệt trước trở ngại dầu là trở ngại lớn mà không tiến. Chí tâm sẽ chí đạo, con nên đạo là chỗ đó nghe các con.”

  ▪ “Công đức không nhỏ và phẩm vị thiêng liêng cho những ai công quả từng việc nhỏ đến việc thật tầm thường.”

  Mót bòn nói lên đức tính kiên nhẫn, không chê việc nhỏ hay việc tầm thường, không so đo chỉ lựa chọn việc lớn hay việc làm cho mình được nổi danh mới làm. Mót bòn là sự phối hợp giữa công quả và công trình.

  Công quả tùy theo tâm của người làm mà kết quả đạt được hoặc là “phước đức” hoặc là “công đức”.
  . Khi tâm còn vọng tưởng hưởng lợi cho bản thân hay gia quyến thì chỉ có Phước đức.(còn mê)
  . Cũng một công sức như thế nhưng nếu tâm vô cầu kết quả cho mình, gia quyến mình thì sẽ có Công đức.

  Người hữu phước phải luân hồi đầu thai trở lại để được hưởng phước, chỉ trường hợp công đức mới mang lại giá trị siêu thoát tâm linh! Vì thế Thầy có dạy: “Do Công đức mà đắc đạo cùng chăng

  Việc hành đạo là làm Công quả, còn việc tu thân chính là Công trình. Kết quả của Công quả sẽ là phước đức hay công đức lại liên quan đến Công trình. Như vậy công quả và công trình có luôn gắn kết chặt chẻ với nhau thì mới mang lại kết quả trên đường tiến hóa. Ơn trên dạy:

  Nếu hành đạo mà không tu thân là thiếu căn bản lương thiện. Nếu tu thân mà thiếu hành đạo thì sự tiến hóa bị chậm trễ không biết ngần nào. Tu thân và hành đạo phải gắn liền nhau như gấm thêu hoa. Tu thân và hành đạo cần phải được hỗ tương nhau để tiến hóa.”

  Ơn trên cũng dạy: “Công trình, công quả làm nền.”

  Trong Tam Công, công trình là thành phần mà đại đa số tín hữu Cao Đài hiểu chưa đúng hoặc hiểu còn rất hạn chế nhưng nó lại có tầm quan trọng rất lớn ảnh hưởng đến kết quả của một đời tu. Vậy chúng ta hãy chuyển sang để tìm hiểu những khía cạnh cốt lõi của công trình.

 4. #24
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  2. CÔNG TRÌNH:

  2.1. Định Nghĩa:

  Công Trình là sự gia công, trì chí.

  Ơn trên thường dạy: “Công trình luyện kỷ”. Đây là sự tu thân. Trong việc tu thân chúng ta phải thực hành các việc: trì giới, nhẫn nại và học hỏi.

  “Kỷ” là mình, là ta. Còn “Luyện” là sự trui rèn, như luyện kim khí tức là phải trải qua quá trình “nung nhiệt” và “đập dũa” liên tục lâu dài! Nói cách khác đây là sự chịu đựng, vượt qua từ khảo nghịch đến khảo thuận, từ bên ngoài đến bên trong: đạo giáo, gia đình, bản thân.

  Đức Quan Âm dạy:

  Công trình đó là đào luyện trui rèn ý chí phàm tánh bản năng sinh tồn.

  Đừng nói rằng mình ít oi về đạo đức, giáo lý, giảng dạy đó đây cho đời hướng thiện. Vậy chứ một cử chỉ nhỏ như tha thứ lỗi người, dằn cơn nóng giận để cảm hóa lòng người, gần đến giờ cúng thời (hoặc vào thiền công phu) hoặc đến ngày đi chùa thất, nghiệp trần dấy lên nêu đủ lý sự, nào mắc việc này bận việc kia, tại bần thần uể oải…

  Hãy cố gắng cương quyết diệt những tư tưởng chủ bại đó, dứt khoát làm liền ý định đúng lý của mình rồi thì được việc ngay. Đó không là công trình đặng sao


  2.2. Các hình thức Công trình:

  Tương tợ 3 yếu tố của Lục Độ Ba La Mật:

  Đức Quan Âm cũng đối chiếu Công trình trong Tam Công với Lục Độ Ba La Mật của nhà Phật là: “Trì giới, Nhẫn nại và Tinh tấn”.

 5. #25
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  - Giữ gìn giới luật:

  Đức Thích Ca có hướng dẫn:

  Vậy Hội Thánh (nay) cũng như giáo hội của Thế Tôn khi xưa phải cần nghiêm trì giới luật, vì có thực hành đúng theo giới luật, thì giáo hội hay Hội Thánh mới được vững vàng gương mẫu cho nhơn sanh kính phục.

  Bởi vậy khi Thế Tôn tịch diệt rồi, có một Tỳ Kheo còn si mê trong vòng thất tình lục dục, nên thốt ra câu nầy: Thích Ca còn ở đời hay đem giới luật ra mà bó buộc chúng ta, làm cho mất hết quyền tự do của chúng ta. Nói cái nầy nên làm, cái kia không nên làm, làm cho ta khổ tâm vì giới luật quá. Từ nay trở đi chúng ta sẽ tùy theo ý muốn. Bởi câu ấy thấu đến tai Ca Diếp nên mới triệu tập các đệ tử của ta lại mà kết tập Tạng Kinh và Tạng Luật truyền lại cho đến hôm nay đó. Thì đây cũng là một gương cho Hội Thánh trong Đại Đạo nên nghiêm trì giới luật. Thế Tôn để đôi lời đạo lý giáo hóa khuyến thiện nhơn sanh tinh tấn trên đường tu học
  .”
  [Đức Thích Ca, Tiên Thiên Thánh Huấn quyển XI xb 1961 trang 15.]

  Ơn trên cũng dạy:
  Sửa mình trong sạch ấy là tu,
  Gìn giữ giới qui cũng gọi tu.
  Công quả, công trình cho xứng phận,
  Cởi lần cái lớp của phàm phu
  .

  - Kiên nhẫn, trì thủ:

  Cụm từ “kiên nhẫn” bao gồm cả hai đặc tính của hai quẻ Kiền và Khôn. “Đức kiên” tương ứng với cụm từ “tự cường bất tức” của quẻ Kiền, còn “đức nhẫn” tương ứng với tính “nhu thuận” của quẻ Khôn.

  Đức Quan Âm dạy tiếp:

  Vẫn biết rằng trong cửa thiện, người người đã góp công góp ý vào việc thiện, nhưng hãy xét lại mình có được trọn vẹn với hai chữ vô tư chưa? Hay còn hẹp hòi, hay còn chấp nhứt, hay còn vị kỷ, hoặc thiếu tình thương, hoặc làm để được tiếng đời ca tụng rằng mình là bậc hiền nhân quân tử. Xem lại mình có thật tâm bảo vệ và nuôi dưỡng sự hành thiện cho đến nơi đến chốn cùng chăng?(…)

  Hay chỉ làm với mối từ tâm phát hiện nhứt thời, rồi một lúc nào đó vẫn còn đeo đuổi vì thể diện, vì nhân nghĩa, vì tai tiếng, vì cơ sở ràng buộc, tấn thối lưỡng nan, rồi hành sự với miễn cưỡng, được lúc nào hay lúc ấy.

  Nếu khi gặp một vài thử thách nặng nề, rồi buông xuôi cho đại cuộc dở dang, rồi nêu hai tiếng "tại" và "bị" để biện hộ cho danh dự của mình
  .” [Đức Quan Âm, Hoa Linh Nguyệt Điện , 14.8 Đinh Mùi (17.9.1967)]

 6. #26
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  - Học hỏi:

  Là một khía cạnh để có sự “tinh tấn”. Thầy có dạy:

  “Các con cũng nên lưu tâm, để hết công trình trí não lo lắng thì bước đường càng bữa càng tới, chẳng điều chi cản đặng. Duy có một điều là chư môn đệ và tín đồ xa khuất lời Thánh Giáo, nên phần nhiều để thì giờ mà chăm nom về nhơn sự.

  Các Giáo Hữu phải lo lắng về phần thuyết đạo cho kịp và mỗi đàn lệ, phải trích ra một bài Thánh Ngôn dạy về đạo đức và đọc cho chúng sanh nghe, như vậy thì lời Thánh Giáo như còn vẳng bên tai các môn đệ, để giục bước đường của chúng nó chẳng sụt sè vậy.(...)

  Tr... bạch: Con có ra đề hồi hôm nơi đàn Cầu Kho cho các Giáo Hữu làm bài thuyết đạo.
  Phải! Như các Giáo Hữu nào bê trễ về phận sự và không quản đến lời Thầy, thì con hội chư Thánh, dâng sớ lên cho Lý Bạch phân đoán nghe!”

  Một thí dụ: có một đạo tỷ được Ơn trên điểm danh nhắc nhở phải cố gắng thêm việc “học hành giáo lý” mặc dầu đã làm công quả khá nhiều.

  “Phạm Thị Chua thuở giờ đã có,
  Nhiều Quả công giúp đỡ phòng trù;
  Nhưng con còn thiếu hạnh tu,
  Học hành giáo lý, như mù đi đêm.”

  Một số đạo hữu có hoàn cảnh không thuận tiện cho nên việc học nơi trường lớp bị hạn chế, từ đó có tâm lý e dè trong việc học hỏi giáo lý.

  Chúng ta hãy tham khảo một kinh nghiệm sau:

  “Giờ này Bạch Liên tôi đắc lịnh của Đức Diêu Cung giáng đàn báo tin. Vậy đàn trung an tọa, để Bạch Liên tôi có đôi lời cùng chư hiền muội.

  Nầy chư hiền muội hướng đạo ôi! Bạch Liên tôi rất hân hạnh thấy chư Nhơn Thánh hội hiệp về đây dự lớp đông đủ, có phần thấy mình còn kém, bởi không biết chữ, nên xin nhắc lại. Khi Bạch Liên tôi còn xác thân hành đạo, lập công giữ gìn bản thể thì Bạch Liên tôi bất thành nhứt tự ký danh, mà được Ơn Trên ban phong phẩm Phối Sư và nhiệm vụ Học Viện Trưởng thì Bạch Liên tôi biết làm sao cầm bài giảng giải hay thuyết trình nghĩa lý chi chi.

  Chỉ ngồi nghe gọi là chứng sự, từ lớp này sang lớp khác, chỉ như thế mà Bạch Liên tôi khai thông trí huệ, tinh thần cứng gắng uy tín đủ đầy, nên mới hoàn thành nhiệm vụ hữu hình trong cơ lập giáo độ đời. Và khi được “Huờn Chơn” cộng lại hai phần âm dương là Bạch Liên Chơn Tiên.”

  Cụ thể, Đức Lê Đại Tiên dạy cho một đạo tỷ:

  “Bùi Thị Tri là đồng nhi cũ,
  Bận gia đình lam lũ sớm trưa;
  Tuy gìn chay lạt muối dưa,
  Nhưng về đạo lý thì chưa hiểu gì.
  Ráng lo học phú thi Thánh giáo,
  Nghĩa dưỡng nuôi lo báo hiếu ân;
  Bốn thời cúng một dưỡng thần,
  Để nhờ Thượng Đế điển ân hộ trì.”

 7. #27
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  Việc bắt đầu học Đạo không bao giờ trễ và cũng không khi nào chấm dứt vì “bể học mênh mông”. Càng học thì trí óc được mở mang, thấy những sai lầm hay khuyết điểm để sửa chữa và thấy những điều cần phải bồi bổ thêm để

  - Thực hiện tình thương:

  Nước sông kia vẫn nhớ về nguồn,
  Tâm đạo con người chẳng dễ buông;
  Cội rễ bao giờ xa vẫn đoái,
  Công trình xây dựng bởi tình thương
  . [Đức Đông Phương, Trúc Lâm Thiền Điện, 17.7 Tân Hợi (6.9.1971)]

  Nếu như trong phần Công quả, điều quan trọng nhứt là “phổ độ chúng sanh” thì điều này lại càng được nâng cao hơn nữa khi chúng ta hiểu rằng “yêu thương sanh chúng” là hạnh cao quý thể hiện đức bác ái, từ bi.

  “… nhìn vào bổn phận một tín đồ của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, một đứa con thương yêu quí mến của Thượng Đế Chí Tôn, lại càng phải nghĩ đến lòng nhân ái trước nhứt. Lòng nhân ái có thể làm một phương linh dược chế ngự tất cả những gì muốn bộc phát nơi thân tâm của con người, lòng nhân ái cũng là một bản đồ cho người nhìn theo phương hướng ấy về đến Bạch Ngọc Kinh. Phải chăng nhân ái tức là thương yêu. Hễ thương yêu thì mọi việc đều khoan dung tha thứ.” [Đức Lê Đại Tiên, Ngọc Minh Đài, mùng 9 tháng 5 Đinh Mùi (16.6.1967)]

  - Thực hiện “hòa ái”:

  Một khía cạnh Công trình khác mà người tu phải rèn luyện là “chữ Hòa”.

  Ngay từ khi mới lập đạo, Thầy đã dạy:

  Chẳng quản đồng tông mới một nhà,
  Cùng nhau một Đạo tức một Cha;
  Nghĩa nhân đành gởi thân trăm tuổi,
  Dạy lẫn cho nhau một chữ hòa
  .”

  Về mặt nhân sinh Thế Đạo, để góp phần mang lại hòa bình phát triển cho nhân loại, Đại Đạo Tam Kỳ có bổn phận xây dựng “thế nhân hòa” trên các mặt: kinh tế, chính trị, tôn giáo, v.v...

  Còn với ai đã bước sang phần tu luyện thì:

  Hòa là một món báu linh,
  Là chìa khóa mở Ngọc Kinh bước vào
  .” [Đức Chí Tôn, Đại Thừa Chơn Giáo bài Hòa Hiệp, 03.8 Bính Tý (1936)]

 8. #28
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  2.3. Giá trị của Công trình:

  Rèn luyện công trình sẽ giúp cho chúng ta phát triển được cả hai mặt tác phong đạo hạnh và trí tuệ. Nhờ có học và hiểu đạo lý, mỗi người sẽ nâng cao ý thức trên đường tu thân và hành đạo. Khi đó, người tín hữu mỗi khi làm một việc gì sẽ có ý thức rõ: mục đích vì sao mình phải làm việc đó, phương cách nào sẽ mang lại hiệu quả tốt cho cả hai mặt nhân sinh và tâm linh của mình, mang lại uy tín cho tập thể, làm sáng danh Thầy danh Đạo, v.v...

  ▪ Đức Bảo Hòa dạy:

  Tu học trước nhất là phải dồi trau đức hạnh, rèn luyện thân tâm, lễ nghi đúng phép, cung kính nghiêm trang, nói năng giữ gìn ý tứ, việc trái đạo chớ nên làm, lời vô ích đừng nói, tập ngồi, tập đứng, tập đi, có tôn ti trật tự, nói năng lễ độ, kính mến thương yêu, đừng buông thả như thuở ngoài đời ham bay ham nhảy, ham nói ham ăn. Dầu nơi chật hẹp mà lễ nghi giữ đủ, trật tự nghiêm minh, đứng ngồi đúng chỗ, nói năng đúng phép, đó là Đạo.

  Trái lại, lễ nghi không học, trật tự không hành, nhỏ lớn không tôn, dầu chùa rộng nhà cao, nhìn vào cũng như cánh rừng hoang, cây cối um tùm, nhỏ lớn không phân, chông gai bù bịch, đó là vô Đạo. Trật tự hữu hình là giá trị của người tu, tác phong đạo hạnh là lớp đầu của người Tu sĩ, và cũng là kết quả của cấp lãnh đạo.

  Có tác phong đạo hạnh thì được kẻ kính người mến, kẻ yêu người nể, và người ngoài hâm mộ mà noi theo, có lợi cho mình mà độ được người. Đó là đệ nhứt pháp môn. Vậy Thánh Nữ cũng khuyên con phải làm gương cho cháu, cháu phải siêng năng học tập, tập tánh nhẫn nại, kiên tâm, thì tu học mới kết quả
  .” [Đức Bảo Hòa Thánh Nữ, Vĩnh Nguyên Tự, rạng 17.6 Đinh Tỵ (31.07.1977)]

  ▪ Đức Ngô Đại Tiên dạy:

  Người ta đương chìm đắm nơi bể trần, dưới sự xô xát muôn lượn sóng trần, lòng mình có thương xô thuyền ra cứu không được người mà mình cũng bị chìm luôn một thể, vì thuyền ưởi, trống nan sổ chốt. Phải lo trét xảm cho kỹ mới đủ điều kiện cứu người, bằng hấp tấp vội vàng mà đem kẻ sống đến chỗ chết nghĩa là mình bị thuyền đắm phải chìm mà còn chìm cả thủy thủ nữa.

  Thuyền ấy là gì? Đức hạnh đó.

  Đức có đủ, nói người ta mới nghe, mà người có đức là người hay thương xót cứu sống muôn loài. Có hạnh là làm một việc gì, nói một lời gì, nghĩ một điều gì, cũng cân đo cẩn thận. Chư… đồ còn kém đức hạnh, phải tu cái đã…

  Tu nghĩa là quy căn thức vào trong để cho tâm hồn được sáng sủa. Tu nghĩa là bồi bổ cái căn tính bị khuy khuyết chừa bỏ các lỗi lầm trái nghịch. Vậy muốn hành Đạo phải tu. Còn về việc… tịnh luyện là một việc khác, nghĩa là người Thiên ân Quyền Pháp hành Đạo là theo sứ mạng, tịnh luyện là tu tiến bản thân
  .”
  [Đức Ngô Đại Tiên, Thánh Truyền Trung Hưng 4, Tu Xá Phước Huệ Đàn, ngày 08.02 ĐĐ34 Kỷ Hợi (16.3.1959)]

  Học và tập “thương yêu”, làm theo tình Tạo Hóa là vì đây là chìa khóa để mở cửa Bạch Ngọc Kinh:

  Tình thương trên hết, cùng một ý nghĩa với tứ vô lượng tâm: từ, bi, hỉ, xả. Tình thương sẽ cứu chuộc mọi nguồn tội lỗi, sẽ làm liều thuốc thần đơn trị lành mọi bịnh tình nhân loại. Tình thương là chìa khóa giải thoát con người ra khỏi bể trần tục lụy, là con đường đưa con người lên nấc thang tiến hóa. Ngôi vị chơn linh Tiên Phật được định giá bởi tình thương. Một tình thương cao thượng thiêng liêng sẽ giải quyết được vạn sự kiện của nhân sinh.” [Đức Vạn Hạnh Thiền sư, Minh Lý Thánh Hội, 05.9 Mậu Thân (26.10.1968)]

  Kết quả có được trên đường hành đạo là nhờ vào đức hạnh yêu thương của mỗi người và tập thể. Nhờ lòng nhân ái và tình thương rộng mở, chúng ta mới thực hiện được “dung hòa” với mọi người cho dù khác biệt về màu da, sắc tóc, ngôn ngữ, chánh kiến, tôn giáo, v.v...

  Chư hiền đừng hướng tầm mắt mình vào một ảo tưởng mông lung về vị ngôi Thần Thánh mà quên mất con người chung quanh mình đang đau khổ vì bệnh họan, vì dốt nát, vì nghèo đói bởi thiếu tình thương mà tình thương là căn bản của tôn giáo đó chư hiền đệ muội. Bởi muốn như thế, ngay từ buổi đầu Đức Chí Tôn lập ra Tân Luật để nhắm vào đường hướng ấy.” [Đức Lý Giáo Tông, Tiên Thiên Minh Đức, Lễ Cửu Thiên Khai Hóa, 10.01 Nhâm Tý (1972)]

  Công trình tu dưỡng mang lại kết quả là tác phong đạo hạnh sẽ gây được cảm tình với người, trí tuệ giúp cho có sự sáng suốt và kinh nghiệm để giải quyết các đạo sự thấu tình đạt lý! Những điều này càng được nâng cao lên nhiều hơn nữa khi chúng ta có thêm phần trí huệ của Công phu.

  Luyện kỷ tối nan, huờn đơn thậm dị”. Công trình luyện kỷ hết sức khó khăn, cho nên khi đã làm được rồi sẽ là bệ phóng cho Công phu ít bị khảo đảo.

 9. #29
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  Sau đây chúng ta tìm hiểu về Công phu.

  Chúng sanh có nhiều giai tầng căn trí, còn loài người cũng có nhiều giai tầng xã hội, từ phú quí vinh hoa đến bần hèn đói khổ... đều do căn nghiệp tu phước, tu huệ, những quá khứ kiếp của mỗi chơn hồn. Còn nói qua lãnh vực thiền định công phu tham thiền tịnh luyện, mỗi hành giả có được tu chứng đến đâu cũng đều do cái lý ấy mà ra.

  Trong hàng đạo hữu thường khi nghe đến lãnh vực thiền định công phu tu luyện thì đã nghĩ ngay đến về tạo Phật tác Tiên, thoát thai thần hóa. Nghĩ như vậy cũng đúng, nhưng chỉ mới đúng có một phân nửa mà thôi, còn phân nửa là phải hiểu rằng đó là yếu tố căn bản để giúp cho hành giả một phương pháp dưỡng sinh tuyệt diệu nhưng rẻ tiền, chỉ dụng nhiệt tâm trì chí là đạt thành tu chứng.

  Thứ nữa là nhờ pháp môn ấy để làm phương tiện chuyển hóa tâm hồn được thuần thành khả ái do không chấp, không câu, không nệ, không lự.

  Hễ lòng người không chấp, không câu, không nê, không lự sẽ được phóng khoáng thuần thành thơ thái vui tươi, khoan dung từ ái, ôn hòa, phúc hậu. Đó là diện mạo của Thánh nhơn tại tiền.

  Lão muốn đề cập thêm một khía cạnh nữa, đó là quan niệm thông thường, nhưng đa số trong giới người tu, đó là tu theo tài tử, nghĩa là hành giả bước chậm hoặc mau trên đường chơn đạo tùy theo sở hứng, sở thích hoặc vị kỷ, vị danh, hoặc thời giờ nhàn rỗi của mình.

  Nhưng nào hay đâu sự tu thân hành đạo rất cần gắn liền với sự sống theo nhịp thở từng phút từng giây
  .” [Đức Quan Thánh Đế Quân, Cơ Quan PTGL, 15.12 Giáp Dần (26.01.1975)]

  Đức Đông Phương Chưởng Quản dạy:

  Người tu thân hành đạo, ngoài phần công quả công trình để xây dựng nền tảng âm chất cho vững chãi, còn cần phải có thì giờ rèn luyện công phu. Chính phương diện này mới tạo được lâu đài. Đó là ngôi vị Tiên Phật hay phản bổn huờn nguyên cũng thế.”
  [Đức Đông Phương, Minh Lý Thánh Hội, 09.01 Nhâm Tý (24. 02.1972)]

 10. #30
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  III. TÔ ĐIỂM THƯỢNG TẦNG KIẾN TRÚC CÔNG ĐỨC:

  1. Định Nghĩa CÔNG PHU:

  - Gắng sức chuyên trì theo thời gian, làm một việc (Công phu tu hành)

  - Công phu thiền định: Gắng sức kềm tâm, dừng “tâm viên ý mã”, tỉ mỉ kiểm soát để đạt đến sự thanh tịnh.

  Một hiền muội mắt hơi làn, xỏ kim không kiếng nhắm vào một chỗ để luồn sợi chỉ cho qua, có khi mất cả mười phút. Trong mười phút đó chắc chắn rằng tâm thanh tịnh không tưởng việc nào khác hơn là luồn sợi chỉ qua kim. Như vậy không gọi là Công phu được sao? Nhưng đó là thiền định vô ý thức.” [Đức Quan Âm, Vĩnh Nguyên Tự, 03.01 Giáp Dần (25.01.1974)]

  2. Các hình thức Công phu:

  Tại sao phải tu tịnh? Đức Quan Thế Âm dạy:

  Tu tịnh là tích hay tồn cũng vậy. Vì chư hiền... tuổi đời đã cao, trên bước đường trần đã chung đụng với bao nhiêu việc phức tạp hằng ngày, đã làm hao nguơn tinh, tổn nguơn khí, tán nguơn thần. Vì vậy cần phải tu. Tu là sửa đổi, bồi bổ những gì đã mất đã hao. Do đó phải tu tịnh.

  Tịnh không những chỉ tịnh khẩu mà còn tịnh nhiều phương diện khác: “Mục bất đỗ, nhĩ bất thính, khẩu bất ngôn, ý bất tưởng phi lễ chi sự”. Tịnh cũng có nghĩa là tích, tích là chứa. Có tích mới có tồn, có tồn mới quy phục được những hao mất. Vì vậy mà nói luôn “tu tịnh tích tồn
  .”

  Như thế vấn đề tịnh định là điều hết sức cần thiết nhứt là với những đạo hữu đã lớn tuổi, theo thầy theo Đạo đã lâu. Nhưng dù tu thuộc cấp nào thì người thực hành Công phu cũng phải cố tập giữ sao cho tâm được Thanh tịnh.

  ▪ “Điểm đích trước tiên của người tu luyện Công phu là lấy sự thanh tịnh làm tông...

  Thanh tịnh là giữ cho tâm đừng xao, ý đừng động để noi theo cái lý vận hành của Trời Đất giáng thăng mà sống,.
  ..” [Đức Như Ý, Vĩnh Nguyên Tự 29.4 Nhâm Tuất (1982)]

Trang 3/15
1 2 3 4 5 13 ... 15

Nội quy viết bài

Nội quy viết bài
 • Quý hiền không thể tạo chủ đề
 • Quý hiền không thể gởi Trả lời
 • Quý hiền không thể gởi tập tin đính kèm
 • Quý hiền không thể sửa bài viết của quý hiền
Chủ đề giống nhau
 1. Phương tu cao đài
  Bởi dong tam trong mục Bước đầu tìm hiểu Đạo
  Replies: 60
  Có Bài Mới: 01-08-2015, 02:14 PM
 2. TÌM PHƯƠNG HƯỚNG
  Bởi Quang Hung trong mục Bài viết tham khảo
  Replies: 0
  Có Bài Mới: 08-05-2008, 10:42 AM
 3. NHỚ BẠN PHƯƠNG XA!
  Bởi Nhat Minh trong mục Thi - Văn - Nhạc - Họa
  Replies: 14
  Có Bài Mới: 05-05-2008, 12:58 PM
 4. Phương Cứu Khổ của Đức Chí Tôn
  Bởi Phụng Thánh trong mục Thi - Văn - Nhạc - Họa
  Replies: 0
  Có Bài Mới: 18-02-2008, 08:58 PM
 5. Sứ mạng Cao Đài ở Phương Tây
  Bởi Nhan Nai trong mục Câu chuyện lý thú Đại Đạo
  Replies: 2
  Có Bài Mới: 16-05-2007, 09:40 AM