Kính chào quý huynh, tỷ!
Đệ kính gửi đến quý huynh tỷ bài viết "Tìm về nguồn an lạc thân tâm" để quý huynh tỷ cùng tham khảo:

http://www.chanhtuan.com/tim-ve-nguon-an-lac-than-tam/

http://tongiaocaodai.blogspot.com/20...-than-tam.html


Đệ Chánh Tuân