+Trả Lời Chủ Đề
Trang 2/3
1 2 3
kết quả từ 11 tới 20/ Tổng số 24

Ðề tài: Ý NGHĨA NGÀY 13 THÁNG 3

 1. #11
  Tham gia ngày
  Oct 2006
  Bài viết
  3.036

  b. 5 năm sau, tại Vĩnh Nguyên Tự, vào ngày 13 tháng 3 Bính Dần – 1926 hai vị Đầu Sư Thượng Trung Nhựt và Ngọc Lịch Nguyệt được Thiên phong. Am dương đã hình thành và chuyển “pháp” để phổ độ nhơn sanh qua vai trò của Hộ Pháp Phạm Công Tắc.


  Về Đạo số, ngày 13 tháng 3 của năm Bính Dần này được Đức Đông Phương giải thích tiếp:


  Kế đến lập thành lưỡng nghi nơi Vĩnh Nguyên Tự. Đó là Nhựt Nguyệt Âm Dương. Từ Thái Cực biến lưỡng nghi trở thành cái Pháp sanh hóa muôn loài vạn vật mà cái Pháp ấy Hộ Pháp đã tượng trưng.[1]


  Ba vị Đại Thiên Phong đầu tiên được phong thánh. Hình bóng của “Lưỡng nghi” và “Tam cực” cho thấy chiều hướng phóng phát của Đạo để cứu độ vạn linh.


  Nhưng nếu nhơn sanh nào “hữu duyên hạnh ngộ Cao Đài” thì trước tiên phải nhập môn với nghi thức đọc lời minh thệ gồm 36 từ trước chư chức sắc và đồng đạo. Đây là bước đầu căn bản phải “gỏ cửa Cao Đài” mà không ai có thể bỏ qua được trước khi học và thực hành Tân Pháp Cao Đài nếu muốn được hưởng duyên lành đại ân xá kỳ ba.


  Ngày nay, hầu như chỉ còn tại Vĩnh Nguyên Tự mới duy trì nghi thức nhập môn y như buổi ban đầu đã được dạy: vừa đọc lời “minh thệ” trước Thiên bàn và vừa đọc trước bàn thờ Hộ Pháp.


  [1] Đức Đông Phương CQ, Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 20.02 Quí Sửu (24.03.1973)


 2. #12
  Tham gia ngày
  Jul 2006
  Bài viết
  512

  Xin huynh Đạt Tường trích dẫn thêm về nguồn thánh giáo dạy về:"...nghi thức nhập môn y như buổi ban đầu đã được dạy: vừa đọc lời “minh thệ” trước Thiên bàn và vừa đọc trước bàn thờ Hộ Pháp..." cho A C E được rỏ thêm.


  Xin đa tạ, 
   


 3. #13
  Tham gia ngày
  Feb 2007
  Bài viết
  614
  Nhan Nai's Avatar

   


                              NGÀY BAN BIỂU HIỆU   13.3. THIÊN NHÃN.


     Con mắt trái mở rộng hào quang rực sáng là hình ảnh được chính thức biểu tượng thờ cúng của Đạo Cao Đài và được gọi là Thiên Nhãn.


      Thiên Nhãn tượng trưng cho Thần của Vũ trụ , Đức Thượng Đế , Đấng Giáo Chủ, cũng là chánh pháp của Cao Đài .


       Đây không phải là một hình ảnh do trí tưỡng tượng của con người tạo ra để đáp ứng nhu cầu thờ phượng, cúng kính mà chính là một sự kiện lịch sửc có thật đã xãy ra trong thời kỳ đầu xây dựng nền tảng Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ mà trong đó Đức Ngô Minh Chiêu là nhân vật chính không thể không nói đến.


      Để bắt đầu sự thành lập một nền tôn giáo mới , việc trước nhất là phải xác minh có một Đấng Giáo Chủ và một biểu tượng thờ kính. Đức Thượng Đế đã làm điều đó bằng cách giáng thế xưng Cao Đài Tiên Ông và nhận làm Thầy dạy đạo cho Ngài Ngô Văn Chiêu .


      Sau đó, để hổ trợ cho việc học đạo và hành đạo , Đức Cao Đài đã bão Đức Ngô hãy nghĩ ra một dấu hiệu riêng để thờ.


      Lúc đầu, Đức Ngô chọn dấu hiệy chữ thập , nhưng Đức Cao Đài khuyên nên chọn một dấu hiệu khác vì đã có một tôn giáo dùng chữ thập làm biểu tượng thờ. Đúuc Ngô nghĩ mãi không ra .  Sau cùng , Đức Cao Đài đã giúp ý bằng cách thị hiện Thiên Nhãn giữa ban ngày tại Dinh Cậu ( Phú Quốc ) . Việc ấy đã được kể lại trong quyển " Lịch sử Quan Phủ Ngô Văn Chiêu " Người sáng lập Cao Đài Đại Đạo như sau


       " Một buổi sớm mai , lối tám giờ, Ngài đương ngồi chơi trên võng phía sau dinh quận . Bỗng đâu Ngài Thấy trước mặt cách xa độ hai thước tây , lộ ra một con mắt thiệt lớn , rất tinh thần chói ngời như mặt Trời. Ngài lấy làm sợ hãi hết sức  , lấy hai tay đậy mắt lại không dám nhìn nữa. Đâu độ chùng nửa phút đồng hồ Ngài mở mắt ra thì cũng còn thấy con mắt ấy , mà lại càng chói hơn nữa.  Ngài bèn chấp tay vái rằng :" Bạch Tiên Ông, đệ tử rõ biết cái huyền diệu của Tiên Ông  rồi, đệ tử xin Tiên Ông đừng làm vậy đệ tử sợ lắm  . Như phải Tiên Ông bão thờ Thiên Nhãn thì xin cho biến mất tức thì."  Vái xong, thì con mắt lu lần rồi mất ."


      Đây là quyển sử đầu tiên nói về nhũng diễn tiến của sự kiện nầy  mà về sau , các quyển sử khác cũng the đó ghi lại  . Tuy nhiên , có một chi tiết mà quyển sử trên không nói rõ . Đó là yếu tố thời gian không đầy đủ ,chỉ có giờ mà không có ngày   tháng , năm. 


       Nhưng chúng ta có thể biết đựoc năm xảy ra sự kiện do ở doạn bên dưới trang ấy có câu : " Năm 1921, sau khi thấy Thiên Nhãn hiện hai lần ,..." 


       Còn ngày tháng của sự kiện thì có lẽ xưa kia , Đức Ngô mới bắt đầu học đạo ở một hòn đảo giữa biển , chỉ có một Thầy một trò  nơi xa xôi vắng vẻ thanh tịnh.  Ngài đã  không nghĩ rằng mình đang tham gia ở bước đầu của một kế họach mở một nền đạo lớn cho nhân lọai, do đó Ngài  không quan tâm đến việc ghi nhớ ngày tháng của sự kiện nầy.


       Riêng trong quyển lịch sử Cao Đài  -  Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ  - Phần Vô Vi , tác giả Đồng Tân trang 71 , có đoạn rằng : " Có lẽ vào hạ tuần tháng ba  năm Tân Dậu , khoảng Mars - April , 1921. "  ( còn nữa )

     

 4. #14
  Tham gia ngày
  Oct 2006
  Bài viết
  370
  Thưa quý huynh tỷ,

  Tác gỉa Đồng Tân ghi: "Có lẽ vào hạ tuần tháng ba năm Tân Dậu"

  Nhưng nếu chính xác ngày Ngài Ngô thấy Thiên Nhãn lần đầu là ngày 13.3 Tân Dậu thì lại là "trung tuần" tháng 3 rồi

  Như vậy việc đức Ngô xác định cho hậu thế thời điểm của sự kiện lịch sử này rất quan trọng. Và việc vị huynh tỷ đã nhìn thấy ý này và công bố thì cũng có ý nghĩa rất lớn.

   

 5. #15
  Tham gia ngày
  Dec 2006
  Bài viết
  747
  Đại Đồng's Avatar

   Dinh Cậu (Phú Quốc) ngày nay


     

 6. #16
  Tham gia ngày
  Oct 2006
  Bài viết
  3.036
   

  c. Và ngày 13 tháng 3 năm Nhâm Thân – 1932, trên sông Tiền của dòng Cửu Long, Đức Ngô đã “cỡi rồng về nguyên” với hình ảnh của mắt trái mở sau khi thoát xác. Và kể từ đó hình ảnh này đã trở thành dấu hiệu báo tin vui kết quả của một đời tu hoàn thành sứ mạng Kỳ Ba.


            Sau này, qua thực tế nhiều trường hợp đã cho chúng ta thấy hiện tượng “mắt trái mở” sau khi liễu đạo của những vị đã dầy công quả phổ độ hay tu luyện.


  Đây là tín hiệu riêng, chỉ có trong Cao Đài giáo.


  Về Đạo số, nếu như 8 giờ sáng (giờ Thìn) ngày 13 tháng 3 năm Tân Dậu là thời điểm khởi đầu của năm thứ nhứt (số sinh) của sự kiện lần đầu tiên Đức Ngô được kiến nhận Thiên Nhãn. Cũng vào ngày này của năm Nhâm Thân lúc 15g (giờ Thân), vừa bắt đầu cho năm thứ 12 [1] từ khi Thiên Nhãn xuất hiện là thời điểm đánh dấu ngày thành đạo của người đệ tử Cao Đài đầu tiên. Kết quả này đã thể hiện lý số của Kinh Dịch và Đạo số của Đấng Cao Đài Giáo Chủ.


  Một cách tổng quát, chuổi các sự kiện liên quan đến ngày 13 tháng 3 cho chúng ta thấy hình ảnh “sinh thành” của một chuổi vòng tròn trôn ốc đi từ khởi điểm phát sinh đến giáp mối thành quả. Hình ảnh này gợi ý cho nhân sanh tín hữu lộ trình cần phải thực hiện nếu muốn trở lại với “Nhứt Nguyên”. Đó là phải thực hành Tân Pháp Cao Đài (Pháp môn Tam Công).


  [1] Số 12 là con số của Thầy, là số thành 6 nhân 2 (thập nhị tùng lục)


 7. #17
  Tham gia ngày
  Feb 2007
  Bài viết
  614
  Nhan Nai's Avatar

   ( tiếp theo )


   Ngày ban biểu hiệu 13.3. THÁNH NHÃN .


       Còn về ngày xuất hiện THIÊN NHÃN thì không thấy sách nào đề cập.  Phải chăng ngày nầy mang ý nghĩa quan trọng là ngày đầu tiên Thượng Đế giáng lâm bằng một hình ảnh tượng trưng cho nên về sau , năm 1967, đã đươc minh xác bổ sung bỡi chính Đức Ngô Đại Tiên , nguyên là nhân vật duy nhất chứng kiến sự việc .


      Trong dịp được Cao Đài Hội Thánh Dương Đông Phú Quốc  mời dự lễ  kỷ niệm ngày quy Tiên  của Đức  Ngô Minh Chiêu (13.3). Co9 quan Phổ Thông Giáo Lý có thiết lập đàn cơ  vào đêm 14.3.Đinh Mùi (23.4.1967 ). Đức Ngôi Hai Giáo Chủ Ngô Đại Tiên đã giáng đàn dạy như sau :


       " Hôm nay , chư đệ tử thiết lễ kỷ niệm  để nhớ ơn Thầy , và thay mặt Thầy mời chư đồng đạo các nơi quy tụ đến  mảnh đất nhỏ hẹp này để đánh dấu lịch sử ngày Thượng Đế ban biểu hiệu  cho Đạo Cao Đài trong Kỳ Ba ân xá.". 


        Như vậy,Ngài đã xác nhận rằng 13.3. là ngày quy Tiên của Đức Ngô mà cũng là ngày Đức Thượng Đếban biểu hiệu cho  Đq5o Cao Đài vào năm Tân Dậu. 1921.       


      Việc Đức Ngô xưng Ngôi Hai Giáo Chủ cho thấy tính chất long trong của sự kiện và tinh thần trách nhiệm của Ngài trong việc xác nhận sự kiện.  


        Ban tổ chức buổi lễ cũng như các vị hiện diện lúc ấy vẫn nghĩ rằng đó là lễ kỹ niệm ngày quy Tiên  của Đức Ngô, nào ngờ lại được đặt trong tình thế dự lễ kỷ niệm ngày THIÊN NHÃN xuất hiện .


       Có một điều cũng cần được giải thích . Tuy ngày lập đàn cơ kỷ niệm là ngày 13.3. Đinh Mùi, và dù trong đoạn Thánh ngôn kể trên có dùng từ  " hôm nay " , nhưng không thể coi ngày 14.3. là ngày xuất hiện  Thiên Nhãn , bỡi vì ngày lễ được tổ chức là do ở ý nghĩa của ngày 13.3. 


      Hơn nữa, ngày 13.3. còn có ý nghĩa đặc biệt đối với cơ Đạo mà Đức Đông Phương Chưỡng Quản đã xác nhận :


        * Ngày thâu nhậa ba vị sứ đồ trung kiên làm nòng cốt cho việc khai đạo truyền bá giáo lý. Đó là  Ba   vị Đầu sư Thựơng  Ttrung Nhựt, Ngọc Lĩch Nguyệt và Hộ Pháp Phạm Công Tăc  .NHỰT  tượng trưng cho Dương, NGUYỆT tượng trưng cho Âm , Có PHÁP, âm dương  sẽ vận chuyển cơ đạo phát triẻn không ngừng.              


         * Từ những ý nghĩa trên mà ngày 13.3. cũng được dùng làm ngày khánh thành ngôi Vĩnh Nguyên Tự sau khi được tái thiết ( Quý Sửu, 1973 ) Mà Vĩnh Nguyên Tự vưa là di tích lịch của Đạo  vừa là nơi được chọn làm một trong những trung tâm hoằng pháp về sau.


      Như vậy, ngày 13.3. có một lý số huyền nhiệm về mặt siêu hình mà người phàm chúng ta không thấu hết được. Hiện nay, chúng ta chỉ biết ý nghĩa của ngày nầy qua bốn sự kiện lịch sử như sau :


            1.-  Ngày Đức Thượng Đế thị hiện lần đầu tiên qua biểu tượng THÁNH NHẠN


            2.- Ngày Đức Ngô Minh Chiêu vị đệ tử đầu tiên của Đức Cao Đài Thượng Đế quy Tiên  .


            3.- Ngày Thiên phong ba vị  đại tông đồ của Đức Cao Đài là  ; Đầu Sư Thượng Trung Nhựt, Đầu Sư Ngọc Lịch Nguyệt và Hộ Pháp Phạm Công Tắc.


          4.- Ngày khánh thành công trình tái thiết Vĩnh Nguyễn Tự.


       Các sự kiện lớn trong lịch sử  Đạo CAO ĐÀI cùng với các di tích của nó đều được toàn Đạo ghi nhận và hành lễ mỗi năm  , như ngày Khai Tịch Đạo (23.6), ngày Khai Minh Đại Đạo (15.10),...Do đó, ngày 13.3. - ngày Đức Thượng Đế  đích thân thị hiện qua biểu hiệu THÁNH NHÃN  - cũng cần được người Cao Đài  ý thức , nhắc nhỡ, tin kính trong những buổi kỷ niệm hằng năm , để đáp lại phần nào đặc ân đã nhận lãnh./- 


                                 Rất mong thay  !


                           _____________________


                        Bài của soạn giả LẬP HẠNH

   

 8. #18
  Tham gia ngày
  Oct 2006
  Bài viết
  3.036

  Và việc Đức Ngô từ năm Tân Dậu được kiến nhận Thiên Nhãn và rồi năm Nhâm Thân “về Nguyên” có gợi ý cho chúng ta hình ảnh và ý nghĩa lời sấm của Ngài Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm cho dân tộc Việt: “Thân Dậu niên lai kiến thái bình” hay không ?


  Sự xuất hiện của Thiên Nhãn là dấu hiệu của ngọn đuốc soi đường cho nhân sanh vượt qua thời Hạ Nguơn Mạt Kiếp hướng về thời Thượng Nguơn Thánh Đức. Thiên Nhãn xuất hiện vào năm Dậu là biểu tượng tin vui gà cất tiếng gáy vang báo hiệu bình minh, cơ đại ân xá kỳ ba tạo điều kiện cho nhân sanh được có cơ hội có thể chấm dứt kiếp nhân sinh “lăng xăng”[1] của mình chỉ với một kiếp tu. Và nếu dân tộc này ý thức thực hiện tốt vai trò “dân Nam sứ mạng tiền phong” trong sứ mạng kỳ ba thì thái bình thạnh trị sẽ đến với Nam bang Thánh địa trước khi lời tiên tri của Thầy “Một nước nhỏ nhoi trong vạn quốc, Ngày sau làm chủ mới lạ kỳ” sẽ trở thành hiện thực.


  [1] Lăng xăng là đặc trưng của loài khỉ


 9. #19
  Tham gia ngày
  Oct 2006
  Bài viết
  370
  "Xin huynh Đạt Tường trích dẫn thêm về nguồn thánh giáo dạy về:"...nghi thức nhập môn y như buổi ban đầu đã được dạy: vừa đọc lời “minh thệ” trước Thiên bàn và vừa đọc trước bàn thờ Hộ Pháp..." cho A C E được rỏ thêm."

  Thưa "HUYNHDEDAIDONG", tiểu đệ thấy trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển số 1 có bài sau (xin trích giới thiệu trong khi chờ huynh Đạt Tường có ý kiến thêm)

  22 et 23 Avril 1926, 11 và 12 tháng 3 năm Bính Dần.
  Ngọc-Hoàng Thượng-Đế Viết Cao-Đài
  Tiên Ông Đại Bồ-Tát Ma-Ha-Tát
  Giáo Đạo Nam Phương

  Ba con nghe dạy cuộc sắp Thiên-Phong: ... ... ...

  ... Rồi biểu hai vị Đầu-Sư xuống ngai,quỳ đến trước mặt Ngũ-Lôi, hai tay chấp trên đầu quì ngay bùa (Kim-Quang-Tiên) mà thề như vầy:

  "Tôi là Lê Văn Trung tự Thiên Ân là Thượng-Trung-Nhựt và Lê Văn Lịch tự Thiên Ân là Ngọc-Lich-Nguyệt, thề Hoàng-Thiên, Hậu-Thổ,trước Bửu-Pháp Ngũ-Lôi rằng làm trọn Thiên-đạo má diều-dắt cả mấy em chúng tôi đều là Môn-Đệ của Cao-Đài Ngọc-Đế; nhứt nhứt do lịnh Thầy phân định, chẳng dám chuyên quyền mà lập thành tả đạo; như ngày sau hữu ti thì thề có Ngư-Lôi tru diệt".

  Đến bàn Vi-Hộ Pháp cũng quỳ xuống,vái y vậy đều câu sau như vầy:
  "Như ngày sau phạm Thiên-Điều, thề có Hộ-Pháp đọa Tam-đồ bất năng thoát tục".

  Rồi mới biểu Giảng-xướng lại nữa "Phục-Vị" thì nhị Đầu-Sư trở lại ngồi trên ngai, chư Môn-đệ đều đến lạy mỗi người hai lạy.

  Tới phiên các Môn-đệ, từ người đến bàn Ngũ-Lôi mà thề rằng:
  "Tên gì ?. . . . . . . Họ gì ? . . . . . . Thề rằng : Từ đây biết một Đạo Cao- Đài Ngọc-Đế, chẳng đổi dạ đổi lòng, hiệp đồng chư Môn-đệ, gìn luật lệ Cao-Đài, như sau có lòng hai thì Thiên-tru, Địa-lục".

  Tới trước bàn Hộ-Pháp, cũng thề như vậy, rồi mới đến lạy nhị vị Đầu-Sư
  ."  

 10. #20
  Tham gia ngày
  Oct 2006
  Bài viết
  3.036

  5. Kết Luận


            - Như vậy đã có 3 cột mốc thời gian về ngày 13 tháng 3 trong “tiến trình của ngày sơ khai Đại Đạo” qua các năm Tân Dậu-1921, Bính Dần-1926 và Nhâm Thân-1932.


  Hàng năm, vào ngày 13 tháng 3 này, với những nơi nào có tổ chức kỷ niệm mà bấy lâu nay thường chỉ trú trọng đến ý nghĩa là ngày “về Nguyên” của Đức Ngô với mắt trái mở thì cũng nên ghi nhớ đến sự kiện lần đầu tiên Ngài được Đức Cao Đài ân ban cho kiến nhận Thiên Nhãn. Và đây cũng là ngày Thiên phong lần đầu tiên cho ba vị cao đồ chức sắc Cửu Trùng Đài và Hiệp Thiên Đài của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ cùng lời minh thệ được Thầy ban cho trong nghi thức nhập môn. Như thế chúng ta mới có được cái nhìn tổng quát nhứt đầy đủ sự kiện lịch sử về ngày 13 tháng 3 trong “thời kỳ khai nguyên lập đạo”.


  Cám ơn hiền đệ DT đã trả lời giúp rất chính xác

   

Trang 2/3
1 2 3

Nội quy viết bài

Nội quy viết bài
 • Quý hiền không thể tạo chủ đề
 • Quý hiền không thể gởi Trả lời
 • Quý hiền không thể gởi tập tin đính kèm
 • Quý hiền không thể sửa bài viết của quý hiền
Chủ đề giống nhau
 1. Ý nghĩa ngày lễ Trung Ngươn
  Bởi Nhan Nai trong mục Bước đầu tìm hiểu Đạo
  Replies: 1
  Có Bài Mới: 28-08-2009, 08:21 AM
 2. Ý nghiã Lễ Thương Ngươn Rằm tháng Giêng
  Bởi Nhan Nai trong mục Vấn đáp học Đạo
  Replies: 2
  Có Bài Mới: 15-02-2009, 12:15 AM
 3. Ngày cá tháng tư (1/4)
  Bởi dophin trong mục Bài học từ cuộc sống
  Replies: 5
  Có Bài Mới: 14-12-2008, 04:55 AM
 4. Cho đệ hỏi các ngày ăn chay và ý nghĩa !
  Bởi NAMMÔ trong mục Vấn đáp học Đạo
  Replies: 7
  Có Bài Mới: 30-05-2008, 02:15 AM