+Trả Lời Chủ Đề
Trang 4/4
1 ... 2 3 4
kết quả từ 31 tới 32/ Tổng số 32

Ðề tài: Tịnh Thất và chữ tịnh trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ

 1. #31
  Tham gia ngày
  Oct 2007
  Bài viết
  1.368
  Trung ngôn's Avatar
  Bài 26 / Q.1
  9 Août 1926. 01-07-Bính Dần
  (Giờ Ngọ).

  Tái Cầu: Lần thứ tư (12 giờ khuya)
  Trong Tam Kỳ Phổ Ðộ và qui Tam giáo nầy:
  Phật thì có Quan Âm,
  Tiên thì có Lý Thái Bạch,
  Thánh thì có Quan Thánh Ðế Quân khai đạo.
  Vậy con lập cho đủ Ba Trấn chứng đàn; con phải lập bàn Ngũ Lôi, như Thầy dạy lúc trước; phải có bùa Kim Quang Tiên, còn con viết bùa Giáng Ma Xử để bàn vọng Hộ Pháp; rồi Cư chấp bút nhang cho Thầy triệu Ngũ Lôi đến; rồi nó xuống đứng gần bàn Hộ Pháp với Tắc và Sang; còn mấy đứa phò loan đứng vòng theo đó.
  Con biểu Tương, Kim, Thơ thề y như buổi trước; chư môn đệ thề như buổi Thiên phong. Con phải nhớ dặn chúng nó tịnh tâm mới đặng, vì có cả chư Thần, Thánh, Tiên, Phật chứng đàn.
  Các con nghe Tịch Ðạo, Thi:
  THANH Ðạo tam khai thất ức niên,
  Thọ như địa huyển thạnh hòa Thiên.
  Vô hư qui phục nhơn sanh khí,
  Tạo vạn cổ đàn chiếu Phật duyên.
  THANH là Tịch các con.
  Vậy thì, Tương là Thượng Tương Thanh,
  Kim là Thượng Kim Thanh,
  Thơ là Thái Thơ Thanh.
  Phải dùng tên ấy mà thề.
  Trung ngôn.

 2. #32
  Tham gia ngày
  Oct 2007
  Bài viết
  1.368
  Trung ngôn's Avatar
  Bài 62 / Q.1
  Tây Ninh, 16-01-1927 (13-12-Bính Dần)
  THÁI BẠCH

  Lão khen chư đạo hữu... Ðại hỉ... Ðại hỉ...
  Thượng Tương Thanh, coi Lão hành sự mà bắt chước.
  Mời Chưởng Pháp phái Nho.
  Thơ, chư hiền hữu bình thân.
  Ðứng dậy phân hai hàng.
  Chưởng Pháp, Ðầu Sư tọa vị. Phối Sư tam phái tới trước. Thái Thơ Thanh phải ôm bộ chú giải các luật, Tân Luật của các hiền hữu đến dưng cho ba vị Ðầu Sư, ba vị Ðầu Sư đồng đứng dậy bái và tiếp Luật một lượt, thế nào sáu bàn tay đều có trong sáu Bộ Luật, ngay giữa, dạy cả ba tiếp dưng lên; Chưởng Pháp cũng phải bái mà tiếp một lượt, đội dưng lên Ðại Ðiện, day vô đưa lên chí trán. Nghe dạy: Lão giao Luật nầy cho nhị vị Chưởng Pháp xem xét lại nữa, trong một tháng phải rồi mà giao lại cho Hộ Pháp cầu Lão sửa Luật. Phải làm một phòng thanh tịnh mà giả làm Hiệp Thiên Ðài. Thập Nhị Thời Quân phải có mặt, Thượng Sanh, Thượng Phẩm phải có mặt.
  Phải tái cầu nghe dạy:
  Nhị vị Chưởng Pháp đem Luật để ngay tượng Lão một đêm nay.
  Dương phải đội Hiệp Chưởng như Luật, đắp khậu như Luật.
  Nương phải sắm Thiên phục như Thơ vậy nghe.
  Ðem Luật để lên rồi xuống tọa vị, lên điện để xuống.
  Chư Thiên phong đồng lạy Thầy.
  Trung ngôn.

Trang 4/4
1 ... 2 3 4

Nội quy viết bài

Nội quy viết bài
 • Quý hiền không thể tạo chủ đề
 • Quý hiền không thể gởi Trả lời
 • Quý hiền không thể gởi tập tin đính kèm
 • Quý hiền không thể sửa bài viết của quý hiền