CẦU CHO VIỆT QUỐC AN KHANG


CẦU CHO VIỆT QUỐC NHÀ NHÀ ẤM NO


QUÊ HƯƠNG XỨ SỞ THANH BÌNH


CÙNG LÀ CỐT NHỤC CÙNG DÒNG MÁU TƯƠI


DA VÀNG MÁU ĐỎ CÙNG CHUNG


CÙNG LÀ TIÊN TỔ LẠC HÙNG VIỆT BANG


DÂN TA HÀO KHÍ ANH HÙNG!


TRỐNG ĐỒNG VANG TIẾNG ANH HÙNG NGÀN XƯA!


SẺ CHIA TỪNG HẠT CƠM DẦY


CÙNG CHUNG TOAN TÍNH VẬN KỲ NAM BANG


LÊN HAY XUỐNG Ở HỘI NÀY?


LÊN HAY XUỐNG!CÓ ĐƯỢC LÀ TẠI SAO!?


TẠI VÌ THIÊN LỊNH SẮC BAN


AN NAM VIỆT QUỐC MÀN NÀY ĐI LÊN


VIỆT NAM ĐẠI QUỐC HÙNG ANH


ANH TÀI HÀO SĨ SỐ ĐÔNG NHIỀU NGƯỜI


CƠ TRỜI VẬN ĐẢO LÀ ĐÂY


CƠ THIÊN ĐÃ ĐỊNH VIỆT NAM HUY HOÀNG