VUI ĂN CHAY - TRƯỜNG CHAY -THIỀN


 


   SAO KHÔNG ĂN MẶN ?  - - VUI ĂN CHAY


    ĐỪNG HỎI TẠI SAO !  -- TỚ NGỌ TRAI


    CHẲNG TẠI SAO  CẢ.... -- CHÁN RƯỢU THỊT  


    TƯƠNG-- CÀ-- RAU-- TRÁI--  MUỐI--- DƯA ----NHAI


ĂN GÌ CỦNG ĐƯỢC --------TÂM THIỀN TỊNH


  ÂN ĐIỂN THIÊNG LIÊNG ---- GIỚI SÁT NAY


   KHỨ TRƯỢC LƯU THANH NGƯỜI TU TIẾN


   CAO ĐÀI MUÔN THUỞ  THIỀN TRƯỜNG CHAY


   5 THÀNH CỦ CHI  1-6-2007