Kính thưa quý huynh tỷ,


Mến chào các bạn,
Để việc theo dõi các đề tài trên Diễn đàn được thuận lợi hơn, nội dung đi sâu và nâng cao hơn. Đặc biệt, để thiết thực kỷ niệm lần thứ 81 Khai Minh Đại Đạo - đại lễ ra mắt Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ với nhơn sanh. Qua các ý kiến xây dựng, BQT xin nêu ra kế hoạch cho các họat động trong suốt tháng 10 Đinh Hợi 2007 như sau:- Bên cạnh Thánh giáo về Khai Minh Đại Đạo, dự kiến ít nhất sẽ có 4 đề tài mới trải ra trong 4 tuần, bao gồm:


1. Thánh Sở là Trường Giáo Đạo (1 trọng điểm sứ mạng trong khi thực hiện Hoằng Khai Đại Đạo )


2. Kỷ niệm đức Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhựt (13-10)


3. Kỷ niệm 80 năm đăng Tiên của đức Ca Bảo Đạo


4. Kỷ Niệm 80 năm ra đời quyển Thánh Ngôn Hiệp Tuyển bổn thứ nhứt 1928


5. (Các tin tức và chủ đề khác phát sinh)


Với kế hoạch này, hy vọng Diễn đàn sẽ góp một phần nhỏ vào những họat động kỷ niệm nhân ngày rằm tháng 10 sắp tới.


Trân trọng!


Admin – Thay lời BQT.

 QuanTriVien439395.253912037