+Trả Lời Chủ Đề
Trang 1/20
1 2 3 11 ... 20
kết quả từ 1 tới 10/ Tổng số 196

Ðề tài: Bàn về Tu Tướng Châu của HTTG

 1. #1
  Tham gia ngày
  May 2006
  Bài viết
  97

   


   Minh Hòa trước kia sinh hoạt tại TT Từ Vân , có thọ Tướng Châu ,và luyện được thời gian dài nhưng chưa được tiến bộ lắm. Mỗi lần tu hội thì Nữ phái ngồi thời gian dài hơn Nam phái.
   Vừa rồi MH cò dịp ra  miềnTrung , gặp một số tỷ muội đang học khóa Hưng Đức 2 có thắc mắc vì sao cùng tu Tướng Châu như nhau mà nữ phái lại ngồi lâu hơn nam phái, điều thăc mắc này giống tâm trạng của tôi trước kia.
   Nay MH đưa vấn đề nầy ra để có huynh đệ nào biết giải thích dùm ,


                                                     Chào thân mền


   


   


 2. #2
  Tham gia ngày
  Jul 2006
  Bài viết
  506
  truongtam's Avatar
   Kính tỷ:

  Đối với pháp môn tu châu của Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài:


  Về Tướng Châu:


  Nam: chuỗi 18 hạt, một châu thiên vận 9 lần, chuỗi 18x9=162 hạt, đọc một biến KQC.


  Một thời tu 4 châu thiên 162x4=648 hạt và niệm 4 bài KQC.


  Nữ: chuỗi 108 hạt vận một thời tu 6 lần chuỗi, tổng cộng 108x6=648 hạt châu, niệm 6 bài KQC.


  Qua sự trình bày của Đệ, chắc phần nào tỷ đã biết ở mức trung bình vì sao nữ phái phải ngồi lâu hơn nam phái.


  Và đây là pháp môn, nên miễn bàn luận để tránh luật thiên điều.


  Kính chúc tỷ mạnh bước trên đường tu tiến.


 3. #3
  Tham gia ngày
  Oct 2007
  Bài viết
  1.368
  Trung ngôn's Avatar

   Kính Tỷ Minh Hoa cùng Quý huynh tỷ đệ muội,


  Tướng châu là một trong 04 tầng bậc luyện châu (công phu, v.v.) được Ơn trên ban cho Hội thánh truyền giáo Cao đài vào những năm của thời kỳ Chỉnh cơ lập pháp, khai cơ giáo pháp của Đại đạo Tam kỳ Phổ độ.


  Để đảm bảo thông tin chắc chắn hơn (căn cứ vào Thánh ngôn) xin Tỷ liên hệ với Đầu họ đạo hoặc Lễ sanh nơi Tỷ thọ pháp; nếu câu trả lời không thỏa đáng thì liên hệ với chức sắc chịu tránh nhiệm về Pháp tu của Hội thánh để được kiểm tu hay điều chỉnh kịp thời (tại các Tịnh thất hoặc chức sắc Hiệp thiên đài tại Họ đạo, Hội thánh).


  Kính.


     


 4. #4
  Tham gia ngày
  Sep 2009
  Bài viết
  76
  dotieucuc's Avatar
    Thân chào mọi người!

  TC có điều thắc mắc, ai biết giải thích giùm nhé, cám ơn trước.

  1- pháp môn tu châu hay luyện châu này là gi? có phải là pháp môn hành đạo tịnh luyện không? và do ai lập ra? vào thời gian nào?
  2- pháp môn này có liên quan gì đến nhà tịnh không?

  Đây là chủ đề cũ, rất cũ, nhưng vì TC không thấy, nay mạo muội hỏi mọi ngừời, ai biết chỉ dùm nhé.

  Thân chào.

 5. #5
  Tham gia ngày
  Mar 2007
  Bài viết
  1.028
  Hao Quang's Avatar

   Q chào Tỷ Tiểu Cúc và HTĐM! Tuy Q hổng rành nhừng có tài liệu này post xem Tỷ tiểu cúc và HTĐM xem sơ thử có đúng không!


  cái Pháp môn hay luyện châu gì đó mà Tỷ Cúc hỏi gọi là Tâm Pháp: tức là hướng nội, hướng về Tâm, dùng Tâm để học, dùng Tâm để Hành, dùng Tâm để truyền, dùng Tâm để thọ!


  Tâm Pháp này gồm có 4 tầng bậc: hồi hướng linh châu, tướng châu, Tâm châu và tam bảo hoàn châu


  Hồi Hướng Linh Châu: hồi là quay về, hướng là dõi theo, quay về với chơn Tâm cũng chính là quay về với Thượng Đế!Linh châu là bước khởi đầu nhằm chế ngự Tâm loạn động, bằng cách lấy ni6m chế niêm, nương theo hạt châu và câu chú


  Tướng Châu: Tướng là cái có thể thấy được, cái thấy được ở đây là cái ra vô của hơi thở là nhận biết được hiện tượng hô hấp, đồng thời cũng chính là sự đối đãi, hơn thiệt, phải trái, thánh phàm, sai đúng...Tu tướng châu là phươg môn dẹp bỏ đối tượng trở về một, trở về Thái cực gọi là quy nguyên hiệp nhật hiệp nhất là hiệp cùng với Thượng Đế, với sự sống, Người thực hiện phương môn này lấy sự làm chủ hơi thở làm cơ sở, từ đó làm cho khí tụ, tinh cơ bảo tồn được Tam Bửu, đó là bước đầu xây nền đắp móng cho Thần an.hai tầng bậc Hồi hướng linh châu, và tướng châu là phầnc cơ chỉ của bảo pháp luyện châu, Nó dẫn dắt cả tình thức, tư tưởng, ác niệm của chúng sanh trong lục Đạo quay về với Thượng Đế, có nghĩa là phá đối tượng về với Thái Cực, về với Đại Đồng, đức Hải Trièu Thánh Nhơn có dạy:


  " Ngồi mà luyện linh Châu mới biết, lòng được yên khí huyết được đều, hồn mình bay bổng cao siêu,kề tai nghe được Thiên Điều dạy khuyên, khuyên ta quay về miền Thanh tịnh, dạy ta nhiều phép kín độ đời, công ta nhờ đó tỏ ngời, tâm ta nương đó đất trời huyền thông, lần lần chuỗi đôi vòng thì biết, biết lần lần hư thiệt chẳng sai, biết ta trong pháp cao đài, không sanh không diệt không ngoài không trong, châu đã tỏ phá vòng u ám, châu đã minh thông cảm mạng trời, châu lòng lặng bặt tăm hơi, thì thân nào sợ đất trời đảo điên, muốn cho giặc được yên được dứt, thì phải lo điều tức điều thân, mình mà làm chủ được thân, khác chi muôn tạ hòn cân nhích băng...."


  Tâm châu: là bên trong con người, rất phong phú phức tạp, khó giải thích, tạm hiểu Tâm là ý thức chủ thể, là phần tâm lý gồm có hai mặt: chân và vọng


  Chân tâm là cái tâm chơn thật, là thiên địa chi tâm,cái tâm không bị vọng động, không bị phiền nãoo lôi kéo đó chính là Thánh Tâm


  Vọng tâm là cái tâm hư dối, là phàm phu chi tâm, cái tâm điên đảo vọng động, chạy theo trần cảnh nhơn dục dẫn đầy đó là phàm tâm


  Tâm châu là chuyển phàm tâm ra Thánh Tâm, tức là bỏ vọng tâm về với chơn tâm, công việc đó nằm trong xâu chuỗi hạt, nó không ngoài âm dương


  khi hạt châu quay vòng là ma chướng, ác nghiệp đều trở về một, về bầu châu tức là về với Thượng Đế, như nước sông rạch dù dơ bẩn, khi ra biển hòa nhập đại thể trong ngần, muốn quay tất cả về một thì phải dùng ý, vì ý luôn luôn là tà vạy, cho nên phải dùng tâm, phải " nhiếp tâm quy nhứt tại hồ hư tịnh" phải dùng hư tâm mà tịnh tâm, hư tâm và tịnh tâm là chánh pháp, dụng tâm là khó, trụ tâm ở chỗ như lý là gắn bó với Thượng Đế, Như lý ở chổ không không, an tâm ở chổ trống rỗng, giữ tâm ở chỗ bình thường, dụng tâm ở chỗ quán chiếu tức là soi rọi, soát xét lại, kiểm tra lại ở chỗ dụng tâm có phải là chánh pháp không! Ngộ tâm ở chỗ quên hết không câu chấp, không tự đắc, tảo thanh trừ khử vọng tâm để trở về nguyên lý, và phải biết rằng Chân Tâm nằm trong phền não, trong vô minh, trong thân phàm này đây, cho nên tìm chân tâm là tìm trong phiền nảo, trong vô minh, trong xác phàm, sen mọc từ bùn, Thượng đế có trong kẻ phàm phu, biết khử phàm phu sẽ thành Thánh Đức, kẻ đồ tể buông dao thành phật,con quỷ dọa xoa hôm nay là bồ tát ngày mai, cho nên không thể tìm được tiên thánh ngoài phàm phu


  Tam bảo hoàn châu: tam bảo là ba báu : TINH KHÍ THẦN tam bảo hoàn châu là tầng bậc cao nhất trong tứ bửu châu, đây là phương tu thượng thừa, "tam huê tụ đảnh, ngũ khí triều ngươn" vì tâm pháp Thượng Thừa của Tiên gia nên Qúy HTĐM có thể đọc trong cuốn Đại thừa chơn giáo!


  .....như vậy nền đạo Trung Hưng được thiết lập bởi Thầy, pháp môn Thầy ban cho một cách tuần tự và đầy đủ, chúng ta là môn sinh của cơ đạo Trung Hưng, phải đặt hến tâm ý vào nghiên cứu, học hiểu thực hành để lòng không lay chuyển, ý không nghi ngờ, hãy nhất tâm vào con đường mà Thầy và cấc Đấng Thiêng Liêng đã đặt đinh. từ đó nguyện giữ vững đường tu theo pháp đạo Trung Hưng, đó là con đường tánh mạng song tu, một phương tu phát huy tiềm năng, tiềm lực trong mỗi nhân thân, để làm hiển lộ Thượng Đế nội tại mà đạo gia gọi là Nguyên Thần, Phật gia gọi là BẢN LAI DIỆN MỤC! (tài liệu Sống Đạo)


  Q cũng muốn lục lọi tìm kiếm nhưng tài liệu chỉ bấy nhiêu! mong Tỷ Cúc hoan hỷ!


  chúc Tỷ Cúc và HTĐM ngủ ngon!

   

 6. #6
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài viết
  140
    Dotieucuc kính mến.

  Đệ cảm thấy chạnh lòng khi đọc những dòng tỷ viết


  Vẫn biết một người nông dân vô thần vẫn có quyền phê phán đức Phật là mê tín , vì cái chủ trương chết là còn hay chết là hết , chẳng có luật pháp nào đưa vào điều luật


  Trong muôn vàn sự lựa chọn , vẫn có rất nhiều điều không thể chọn lựa … Làm sao mà chọn lựa cha mẹ để cho hợp ý mình phải không ?  Có thể cha mẹ ta đui què sức mẽ …nhưng ta từ chối họ là ta đã từ chối cái nhân cách sơ khai nhất để làm người. 


   


  Thì trong muôn vàn điều đáng nói , sao tỷ lại nói lên những điều như thế , Các vị mà tỷ gọi là ông kia …vẫn là những cánh chim đầu đàn cho những người như đệ …bay theo . Dù  cái đích đến có thể là một vùng tâm linh hẻo lánh nào đó  trong đệ , nhưng thưa tỷ …đệ sẽ hạnh phúc …chỉ bởi những điều này


   


  “Tâm chánh mà gặp đạo tà  , cũng vẫn chánh cho ; Tâm tà mà gặp đạo chánh cũng thành tà vậy”  Nhưng Đạo chánh , Đạo tà làm sao mà phân biệt …Thôi thì đệ chỉ biết cố mà giữ cái lòng trung chánh mà tu vậy


   


  Chuyên đã qua ; tỷ nhắc lại có làm cho ai đó ngộ đạo thêm thì hãy nhắc , hoặc do nhắc lại mà bản thân tỷ đạt được những điều sở nguyện cho việc tiến tu của mình …thì hãy cho đệ xin lỗi vì đã viết lên những dòng chữ này. 


   


  Tỷ khỏi cần phản hồi …vì theo đệ …cũng chẳng để mà làm gì.


  Chúc tỷ thân tâm an lạc.  

   


 7. #7
  Tham gia ngày
  Nov 2008
  Bài viết
  246
  LongNguyen's Avatar
   
  Chủ đề này hay quá!

  Quả thiệt, một tôn giáo ra đời cũng cần có một phương pháp tu tâm hay pháp môn để giúp các vị tu hành giữ gìn tâm luôn thanh tịnh. Bên cạnh đó pháp môn còn giúp người tu thực hành cái ĐẠO  bên trong con người. Lâu nay được biết Cao Đài có đường lối tu thân tâm tương đương với Tiên đạo, nghĩa là hành thiền theo phép Tiên gia, giờ mới rõ ra là phép Tướng Châu. Cũng từng nghe, phép tu Cao Đài cũng là lối khẩu khẩu tương truyền, bất lập văn tự nên cuộc sống tu hành của tin đồ cũng nhiều mơ hồ khi nói đến pháp môn. Đôi lúc là lòng nghi hoặc và lo lắng!

  Các huynh thiệt hay khi vừa nói ra cái pháp (lập văn tự) vừa để cho ý được chừng mực mà không thành bài dạy pháp. Chợt nhận ra mọi người rất nghiêm túc tu học và tuân theo nguyên tắc hành đạo và tu học (không trái trên dễ dưới mà tự ý diễn bày pháp môn ra diễn đàn). Rất ngưỡng mộ tâm tu học thành tín của huynh đệ. Vậy rất mong được tiếp tục học hỏi các vấn đề hay như thế này!

  Đạo đệ cũng từng biết ngày xưa ở Tân Minh Quang cũng có pháp môn Tướng Châu này nhưng không biết có giống nhau hay không. Tuy nhiên thời gian dài, hình như khó ai lên lớp nổi hay sao mà ngày nay xuất hiện một pháp môn lạ. Mà cũng ngộ là cùng một nơi  tu học có đến 2 pháp môn. Cái đó mới đáng lo hơn là việc "đồ mạ" đã có chiều dài lịch sử và sự hộ trì của Thiêng liêng.

  Nếu được biết về các vấn đề sau thì hay biết mấy, rất mong các huynh trình bày:
  - Lịch sử pháp môn tướng châu?
  - Mục đích của pháp môn tướng châu?
  - Những câu chuyện hay về pháp môn này!
  ..và ai ở đây luyện pháp môn này không?

  Trân trọng

 8. #8
  Tham gia ngày
  Mar 2007
  Bài viết
  1.028
  Hao Quang's Avatar

   hihi! rất vui được tiếp nhận Quan điểm của Tỷ Cúc - HTĐM về vấn đề tu luyện! tuy Q hổng rành về vấn đề này nhưng cũng nêu ra những si nghĩ riêng mong HTĐM hoan hỷ!


  nói thiệt Q rất sốc khi nghe những ngôn từ mà HTĐM trình bày nhưng.....quen roài! xin vào vấn đề chính: Q không rõ quá trình lịch sử tiếp nhận pháp môn tu từ ơn trên, nhưng nếu Quan điểm của Tỷ cho rằng chỉ có Pháp môn của Chiếu Minh là chánh pháp còn lại các pháp môn khác không là chánh pháp! thì Tỷ có quy chụp quá không???


  Phái Chiếu Minh tu tâm pháp là chỉ chuyên tâm tu về phần vô vi! tức phế đời thậm chí Q nghe nói người tu ở chiếu minh phải từ 35 tuổi trở lên!


  còn HTTG các hội thánh khác không chỉ tu luyện mà còn phổ độ nhơn sanh! "đạo đời tương đắc" nên ơn trên truyền pháp môn theo 04 tầng bậc! nếu Tỷ đọc kỹ thì pháp môn thứ 4 là pháp môn Thượng Thừa và có nhắt đến Chiếu minh!


  sự tu luyện giữa CHIếu Minh và HTTG có khác nhau là do cách hành đạo khác nhau! Chiếu minh khi tu luyện thì chỉ chuyên tâm tu luyện "kín ngoài - kín trong" HTTG vừa phổ độ - vừa tu luện nên cái sự đời - đạo còn đan xen!


  Q liên tưởng sự tu luện giữa hai hội thánh như một người được cho đi học vậy! một học sinh có thể được tuyển thẳng do có điều kiện học tập - học giỏi - chỉ số IQ cao Q nghĩ chiếu Minh nằm trong trường hợp này!


  con HTTG được ví như một học sinh vừa phải làm việc kiếm tiền, vừa phải học tập nên phải tiến từng bước từ cấp 1- cấp 2- cấp 3 - đại học và ra trường! ứng với phép tu lyện với 04 tầng bậc như thế!


  còn việc Tỷ nói Ngài Huệ Lương chi mất xuất hiện ấn chứng là do bệnh mới có! thì ok! cứ theo Quan điểm của Tỷ! như Tỷ nói: "Quan trọng là ở chỗ có mở ấn chứng Thiên Nhãn thành đạo hay không thôi! "


  vậy Tỷ có thể nếu ý kiến như thế nào gần đâycó đạo trưởng Chí Tín ở CQPTGL khi còn sống mắt trái bị bệnh nhắm nghiền lại nhưng khi mất thì lại mở to ra??? Tỷ nêu ý kiến của mình như thế nào khi gần đây có Đạo huynh ĐẠT LINH ở TT bàu sen khi mất thì mắt trái mở to ra như lúc sống??? và nhiều ví dụ khác


  nhiều lúc liên tưởng nền đạo mình giống như một bàn cờ! mỗi nước cờ biến hóa khôn lường! cái gọi là chắc chắn thì không có gì chắc chắn! thực thực - hư hư!hic khi  thua thì đừng trách mình đi dở mà trách đối phương đi nước cờ quá hay! nếu bit đối phương đi nước cờ nào, biết nó biến hóa như thế nào thì còn gì là tìm tòi học hỏi phấn đấu kể cả hi sinh!


  HTĐM hoan hỉ!


   


   


   


 9. #9
  QuanTriVien1 Khách Viếng Thăm

  Thưa Quý thành viên,


   QTV1 lưu ý một số thành viên với nội dung sau: Một số bài viết, khi đăng bài, Quý thành viên đã sử dụng ngôn từ đã quá sự kiểm sóat. Các bài viết đăng tải Thánh ngôn không nêu rõ nguồn gốc. Nội dung bài viết không phù hợp với chủ đề.


  Tài khoản, bài viết của Quý huynh tỷ sẽ được quản trị mà không có tin nhắn hoặc thông báo.


  Trân trọng kính báo.


  Quản trị viên 1.


   

   

 10. #10
  Tham gia ngày
  Sep 2009
  Bài viết
  140
  luutunha's Avatar
   

        Châu là báu vật ,thứ quý hiếm ,như kim cương, vàng . . . Luyện châu là chúng ta dùng cái mà đa số người ta đều bỏ đi để luyện thành báu vật . Có báu vật nầy mới vào cửa trời được .Không có tam bảo dâng cho trời thì không có cách nào đóng địa ngục mở tầng thiên được . Báu vật nầy rất nhiệm mầu nên gọi là linh châu , nó không phải vô hình mà có hình tướng giống con người nên gọi là tướng châu , báu vật nầy dùng để nuôi dưỡng tâm cái cho mỗi ngày một khôn lớn nên gọi là tâm châu ; nó cũng có tên gọi là tam bảo hoàn châu vì nó do tinh ,khí thần hiệp lại mà thành .


         Phép tu luyện xưa nay và ngay cả pháp mà đức Ngô truyền lại cũng chỉ là luyện châu thôi . Bài Nhụy châu chỉ cho biết châu là gì và cách luyện ra sao . Đây là bài kinh chủ yếu của Đức Ngô để lại . Người tu Chiếu Minh hiện nay không thể nào hiểu nổi bài nầy cũng như cái bàn thờ nên không hiểu được pháp tu , vì thế mà không chứng đắc là tất nhiên .


          Phép tu luyện của các chi phái ,cũng như phép tu châu của HTTG đều đúng theo chân truyền Cao Đài nếu khi thọ pháp luyện công phải xin keo Thầy cho mới được chỉ . Nếu cá nhân nào tự ý truyền pháp thì người đó bị tội phản đạo , làm hại đến công cuộc cứu thế của Thầy .


         Kính.


Trang 1/20
1 2 3 11 ... 20

Nội quy viết bài

Nội quy viết bài
 • Quý hiền không thể tạo chủ đề
 • Quý hiền không thể gởi Trả lời
 • Quý hiền không thể gởi tập tin đính kèm
 • Quý hiền không thể sửa bài viết của quý hiền
Chủ đề giống nhau
 1. Ý nghĩa Tuần cửu,Tiểu Tường,Đại Tường
  Bởi truongtam trong mục Vấn đáp học Đạo
  Replies: 9
  Có Bài Mới: 02-04-2015, 04:30 PM
 2. Replies: 3
  Có Bài Mới: 04-01-2011, 01:21 AM