+Trả Lời Chủ Đề
Trang 10/10
1 ... 8 9 10
kết quả từ 91 tới 92/ Tổng số 92

Ðề tài: Đạo luật Mậu Dần - 4 CQ Hành chánh đạo

 1. #91
  Tham gia ngày
  Dec 2012
  Bài viết
  209
  TRẢ LỜI (tt)

  Hiền dong tam viết:

  2. Về cách bài trí lễ phẩm trên Thiên bàn:

  2.1. Nếu huynh có tài liệu chứng minh đây là sản phẩm "con đẻ" của Ngài Hộ Pháp Phạm Công Tắc thì xin được mục thị để ghi nhận, học hỏi thêm. Được biết trong Đại Thừa Chơn Giáo (1936) của Chiếu Minh, Đức Chí Tôn có giải thích ý nghĩa của các lễ phẩm trên Thiên Bàn. Vì thế nếu chúng ta không đưa ra được "vật chứng" cụ thể khả dĩ chứng minh đựoc đây là sáng kiến của Ngài Phạm Công Tắc thì mọi người có quyền hiểu rằng Ngài chỉ là người diễn đạt lại ý của Thầy mà thôi. (giống như kiến trúc Đền Thánh vậy).
  &&&

  Xin phép chia ra từng đoạn cho rõ.

  ĐOẠN MỘT.
  2.1. Nếu huynh có tài liệu chứng minh đây là sản phẩm "con đẻ" của Ngài Hộ Pháp Phạm Công Tắc thì xin được mục thị để ghi nhận, học hỏi thêm.

  TRẢ LỜI.
  Cả Đức Hộ Pháp và toàn thể nhân sự ĐĐTKPĐ chân chính đều nhìn nhận Đức Chí Tôn là giáo chủ của nền Đạo.

  Đức Hộ Pháp được Hội Thánh và Quyền Vạn Linh công cử cầm luôn Quyền Chưởng Quản Cửu Trùng Đài là Ngài có quyền Chí Tôn tại thế để LẬP THÀNH CHÁNH GIÁO theo lịnh Thầy (Ngọc Hư Cung).

  Cầm chánh giáo là chủ.

  Lập thành chánh giáo là thi hành mạng lịnh của chủ.

  Đây là nền tảng cho cả bài viết. Văn Chí đã lập đi lập lại nhiều lần.

  Như vậy cả sở hành của Đức Hộ Pháp đều theo lịnh Đức Chí Tôn. Ngài không tự tạo ra kinh, không tự tạo ra thiên bàn hay điều chỉnh các việc khác.

  Do hiền (ngắt khúc) nên hiểu sai ý của Văn Chí mà có yêu cầu trên mà thôi.

  Còn văn tự trong tôn giáo thì Văn Chí không chia xẽ chữ “con đẻ” của hiền dùng. Cho dù nó trong dấu ngoặc văn chí cũng nghĩ rằng nó không thích hợp với tôn giáo trong trường hợp nầy.

  Dĩ nhiên Văn Chí có quyền nhận xét còn hiền có đủ quyền giữ nguyên chữ “con đẻ” mà xài tiếp nếu thấy còn thích.
  &&&

  ĐOẠN KẾ TIẾP:
  Được biết trong Đại Thừa Chơn Giáo (1936) của Chiếu Minh, Đức Chí Tôn có giải thích ý nghĩa của các lễ phẩm trên Thiên Bàn. Vì thế nếu chúng ta không đưa ra được "vật chứng" cụ thể khả dĩ chứng minh đựoc đây là sáng kiến của Ngài Phạm Công Tắc thì mọi người có quyền hiểu rằng Ngài chỉ là người diễn đạt lại ý của Thầy mà thôi. (giống như kiến trúc Đền Thánh vậy).

  TRẢ LỜI.

  Chuyện thiên bàn của Pháp Môn Cao Đài Chiếu Minh Tam Thanh Vô Vi bố trí thế nào, có bao nhiêu lễ phẩm...Văn Chí không rõ lắm và xét thấy nó độc lập với ĐĐTKPĐ nên Văn Chí không tham gia bàn luận.

  Còn thiên bàn của ĐĐTKPĐ Văn Chí cũng hiểu như hiền là Đức Hộ Pháp vâng lịnh Đức Chí Tôn mà bố trí như thế.
  Không riêng về thiên bàn mà toàn bộ sở hành của Đức Hộ Pháp can hệ đến tôn giáo Ngài đều vâng lịnh Đức Chí Tôn mà thi hành.

  Tư cách giáo chủ (để lập thành chánh giáo) của Ngài thể hiện qua 02 phương diện:

  + Đem những điều Đức Chí Tôn dạy đến cho nhơn sanh.

  + Để cho đời sau không được phép tự ý chỉnh sửa.

  Đó là với chúng ta, người có tín ngưỡng và tin vào Đức Cao Đài.....

  Còn với người không có tín ngưỡng (không tin có Trời có Phật) họ nói chắc rằng: Tôi không thấy ông Trời, ông Phật nào hết Tôi thấy nó phát xuất từ ông Phạm Công Tắc nên tôi nói đó là của Ông Tắc làm ra... văn chí cũng không thể CÃI LẠI ĐƯỢC HỌ. Mình phải tôn trọng quyền tự do không tín ngưỡng của họ mà thôi.
  &&&

  CÂU 2.2.

  2.2. Cách sắp đặt lễ phẫm CHỈ tượng hình chữ VƯƠNG, nếu thêm Thiên Nhãn để thành chữ CHỦ thì:
  - Thiên Nhãn không là lễ phẩm mà chỉ là biểu tượng (symbol) cho đức Cao Đài trong Tam kỳ phổ độ.
  - Cứ cho là Thiên Nhãn cũng là lễ phẩm để tựong hình chữ Chủ, thì nơi Đền Thánh Thiên Nhãn nằm trên bề mặt quả Càn Khôn còn ngọn đèn Thái Cực ở bên trong giữa quả Càn Khôn. Vậy thì nếu xét theo vị trí trong không gian, đèn Thái Cực có vị trí nằm trên cao sau Thiên Nhãn.

  TRẢ LỜI.
  Văn Chí hiểu 12 lễ phẩm trên thiên bàn tại tư gia nó vừa là thể pháp và có bí pháp trong đó.
  Văn Chí chỉ thảo luận (theo mức độ giới thiệu) cách bố trí theo Kinh Thiên Đạo và Thế Đạo để phục vụ bài viết.
  Mà thể pháp và bí pháp nói một câu cũng đủ; nói cả đời cũng chưa hết. Văn Chí gượng gạo trình bày mấy câu may mà không có sai.
  Còn như đi xa hơn nữa thì Văn Chí phải học thêm và viết trong bài khác.
  &&&

  (CÒN TIẾP CÂU 3)

 2. #92
  Tham gia ngày
  Dec 2012
  Bài viết
  209
  TRẢ LỜI (tt và hết)

  CÂU 3:
  Hiền dong tam viết:
  3. Có vẽ là huynh Văn Chí nhầm lẫn giữa "bản đồ" là các Long Vị tượng trưng cho Ngũ Chi Đại Đạo là thể pháp chỉ 5 cấp tu tiến với các lễ phẩm tượng trưng cho "bí pháp" Tiên gia luyện đạo của Cao Đài. Vì thế việc "Cắt ngắn đường (5-9), kéo dài đường (10, 12)" chẳng ảnh hưởng chi đến ý nghĩa về mặt đạo pháp vì hình tượng chữ Vương chẳng hề thay đổi.
  Xin đựoc học hỏi thêm.

  TRẢ LỜI.

  Văn Chí trình bày về Thiên Bàn thờ tại tư gia từ khi có Kinh Thiên Đạo và Thế Đạo theo cách của Hội Thánh chỉ dạy. Không hề có sự nhầm lẫn nào hết.

  Văn Chí bảo đảm chính xác 100% còn cái chi ngoài nữa (như Long Vị chi chi) thì Văn Chí không có đề cập (bởi không nằm trong đề tài).

  Việc thay đổi đường (5,9) và kéo dài (10,12) là có thật.

  Đó là đã thay đổi thể pháp của tôn giáo.

  Thay đổi thể pháp tôn giáo rồi bàn luận là điều Văn Chí rất kỵ.

  Còn hiền cho là thay đổi như thế chẳng ảnh hưởng chi cũng là một cách hiểu. Thôi thì chờ khi có hội nhơn sanh thì nhơn sanh định quyết xem theo cách của giáo chủ bố trí hay theo cách các vị trí thức chỉnh sửa.

  Khai mở ĐĐTKPĐ Thầy đã xác định dùng TIẾNG AN NAM làm chánh tự.

  Tiếng An Nam ngày nay được thể hiện bằng chữ quốc ngữ. Văn Chí không hiểu chi về chữ CHỦ hay chữ VƯƠNG
  Văn Chí cũng có bạn đạo là bậc túc nho (viết chữ Nho như lặt rau) giảng hoài chữ Vương chữ Chủ nầy mà cái cục đất sét trong đầu không vỡ ra nên Văn Chí không hiểu chi trong đó đành chịu yếu kém nên không bàn.

  Văn Chí nói vui mình ăn chay, học đạo mà sao nở KÉO CHÂN CON VỊT, THÚC GIÒ CON HẠC cho nó đau khổ vậy?

  Các vị hỏi sao?

  Văn Chí đáp thì kéo đường (10,12) và thúc đường (5,9) chẳng phải là kéo ra nó khổ, thúc vào nó đau như Nam Hoa Kinh của Trang Châu viết đó sao?

  Các vị ném cho câu:
  Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu,
  Thoại bất tương đồng bán cú đa.
  (Uống rượu với bạn hiểu nhau ngàn chung còn ít,
  Nói chuyện mà không hợp thì nữa câu cũng nhiều).

  Văn Chí cười khì nói rằng mình không ở vào diện nào hết...mình ngon lành hơn nhiều; mình là bạn đạo nên cứ thương và quí nhau làm chính.

  Văn Chí và hiền dong tam là bạn đạo nên rất vui khi được câu hỏi của hiền.

  Thành thật cảm ơn hiền đã gởi câu hỏi.
  Văn Chí mong rằng hiền tiếp tục thảo luận để cùng nhau minh lý.

  Nay Kính.

Trang 10/10
1 ... 8 9 10

Nội quy viết bài

Nội quy viết bài
 • Quý hiền không thể tạo chủ đề
 • Quý hiền không thể gởi Trả lời
 • Quý hiền không thể gởi tập tin đính kèm
 • Quý hiền không thể sửa bài viết của quý hiền
Chủ đề giống nhau
 1. Quyền lập luật trong Pháp chánh truyền
  Bởi Trung ngôn trong mục Đề tài thảo luận
  Replies: 5
  Có Bài Mới: 30-12-2015, 10:22 AM
 2. Vài Cảm Nghĩ Về TÂN LUẬT PHÁP CHÁNH TRUYỀN
  Bởi thanhphong12011 trong mục Bước đầu tìm hiểu Đạo
  Replies: 0
  Có Bài Mới: 05-08-2013, 08:28 PM
 3. CƠ QUAN HÀNH CHÁNH
  Bởi Trung ngôn trong mục Vấn đáp học Đạo
  Replies: 40
  Có Bài Mới: 01-01-2010, 10:18 PM
 4. Nghiên Cứu Luật: Quyền Hành Đầu Sư
  Bởi Thanh Điện trong mục Vấn đáp học Đạo
  Replies: 71
  Có Bài Mới: 17-05-2009, 04:51 PM