+Trả Lời Chủ Đề
Trang 1/3
1 2 3
kết quả từ 1 tới 10/ Tổng số 23

Ðề tài: Lục long là gì...?

 1. #1
  Tham gia ngày
  Apr 2010
  Bài viết
  213
  truonghuuduyen's Avatar

  LUCLONG...
  Lục: Sáu, thứ sáu. Long: rồng.
  Lục long là sáu con rồng.
  Quẻ Càn trong 64 quẻ của Kinh Dịch gồm 6 hào dương nên biểu thị bằng 6 vạch liền song song nhau. Càn là Trời, có tánh cách thuần dương, mạnh mẽ, cương kiện, nên 6 vạch nầy được ví 6 con rồng, hán văn gọi là Lục long.
  Người xưa xem rồng là con vật linh thiêng, biến hóa luôn luôn, ẩn hiện trong mây nên thuộc dương tính.
  Vương Bậc đời Tam Quốc chú giải Kinh Dịch, nơi quẻ Càn (Kiền) viết như sau: "Thời thừa lục long dĩ ngự Thiên, Kiền đạo biến hóa các chính tính mệnh." nghĩa là: luôn luôn cỡi sáu rồng để ngự trị Trời, đạo Càn biến hóa, mỗi vật giữ ngay ngắn mạng vận của bổn tánh.
  KNHTĐ: Thời thừa lục long, du hành bất tức.
  KNHTÐ: Kinh Ngọc Hoàng Thượng Ðế.

 2. #2
  Tham gia ngày
  Apr 2010
  Bài viết
  213
  truonghuuduyen's Avatar
  Lục long phò ấn:
  • 六龍扶印

  Lục: Sáu, thứ sáu. Long: rồng. Phò: Phù: giữ gìn. Ấn: cái ấn.
  Lục long phò ấn, nghĩa đen là sáu rồng giữ cái ấn.
  Chữ Long ở đây chỉ Long mạch tức là mạch nước ngầm dưới đất. Lục long là sáu mạch nước ngầm, phò ấn là giữ cái ấn, ý nói cùng giáp vào một chỗ với nhau.
  Lục long phò ấn là 6 mạch nước ngầm giáp nhau một chỗ.
  Cuộc đất được chọn làm Thánh địa để xây cất Tòa Thánh của Đạo Cao Đài được Đức Lý Giáo Tông giáng cơ cho biết cuộc đất đó có Lục long phò ấn.
  "Lão cắt nghĩa vì sao cuộc đất ấy là Thánh địa: Sâu hơn 300 thước, như con sông, giữa trung tim đất giáp lại trúng giữa sáu nguồn làm như sáu con rồng đoanh nhau, nguồn nước ấy trúng ngay đỉnh núi, gọi là Lục long phò ấn, ngay miếng đất đó đặng ba đầu: một đầu ra giếng mạch Ao Hồ, hai đầu nữa bên cụm rừng bên kia."
  LỤC LONG KỲ
  Lục: Sáu, thứ sáu. Ngoạt: Nguyệt: tháng. Kỳ: thời hạn.
  Lục ngoạt kỳ là thời hạn sáu tháng.
  Phúc trình Lục ngoạt kỳ: Báo cáo trình bày những vấn đề đạo sự xảy ra trong 6 tháng để cấp trên biết rõ.

 3. #3
  Tham gia ngày
  Apr 2010
  Bài viết
  213
  truonghuuduyen's Avatar
  Bây giờ xin htđm luận giùm đệ

  lục long trong chánh điện và đài sen (trong tòa thánh tây ninh)

  rất mong sự đóng góp chân thành của htđm  lục long trong chánh điện thật sự hàm ý gì (TÒA THÁNH TÂY NINH)
  LỤC LONG 6 PHONG DÙ(TRẦN ) CHÁNH ĐIỆN HÀM Ý GÌ
  TẠI SAO THÁNH THẤT PHẢI THAY LỤC LONG BẰNG ĐÀI SEN
  ___

 4. #4
  Tham gia ngày
  Sep 2009
  Bài viết
  1.137
  hienhuu's Avatar
  Trong càn khôn vũ trụ có Thời Thừa Lục Long du hành bất tức, nghĩa là có 6 con rồng bay lượn khắp nơi không nghỉ để thông báo tin tức.
  Thì trong tiểu càn khôn của ta cũng có Lục Long là:
  Nhãn Long, Nhĩ Long, Tỉ Long, Thiệt Long, Thân Long và Ý Long.
  Những bộ long này đã thông báo tin tức cho ta biết.
  Tại tại Đền Thánh có 6 mạch nước gọi là Lục Long Phò Ấn và chỉ độc nhứt vô nhị nơi đó mới có, Nên Đền Thánh có làm Lục Long.
  Còn các Thánh Thất không được phép làm Lục Long là vì không có 6 mạch nước như Lục Long Phò Ấn ở tại Đền Thánh .
  Mà chỉ được phép làm Đài Sen tượng trưng cho Ngôi Vị nên gọi là hằng hà sa số Phật tức là có rất nhiều Thánh-Thất nên chỉ làm Đài Sen./.

 5. #5
  Tham gia ngày
  Dec 2007
  Bài viết
  997
  Phụng Thánh's Avatar
  Cuộc đất được chọn làm Thánh địa để xây cất Tòa Thánh của Đạo Cao Đài được Đức Lý Giáo Tông giáng cơ cho biết cuộc đất đó có Lục long phò ấn.
  "Lão cắt nghĩa vì sao cuộc đất ấy là Thánh địa: Sâu hơn 300 thước, như con sông, giữa trung tim đất giáp lại trúng giữa sáu nguồn làm như sáu con rồng đoanh nhau, nguồn nước ấy trúng ngay đỉnh núi, gọi là Lục long phò ấn, ngay miếng đất đó đặng ba đầu: một đầu ra giếng mạch Ao Hồ, hai đầu nữa bên cụm rừng bên kia."

  Tôi thích Đọc những gì đặc biệt của Đạo .

 6. #6
  Tham gia ngày
  Apr 2010
  Bài viết
  213
  truonghuuduyen's Avatar
  TRƯỚC LỄ KHÁNH THÀNH DẪU BIẾT ĐÚNG SAI CŨNG PHẢI IM MIỆNG NHƯNG QUA RỒI MỌI CHUYỆN CŨNG AN BÀI...
  THEO HIEN HUU
  Tại tại Đền Thánh có 6 mạch nước gọi là Lục Long Phò Ấn và chỉ độc nhứt vô nhị nơi đó mới có, Nên Đền Thánh có làm Lục Long.
  Còn các Thánh Thất không được phép làm Lục Long là vì không có 6 mạch nước như Lục Long Phò Ấn ở tại Đền Thánh .

  Mà chỉ được phép làm Đài Sen tượng trưng cho Ngôi Vị nên gọi là hằng hà sa số Phật tức là có rất nhiều Thánh-Thất nên chỉ làm Đài Sen./.
  CHUYỆN NÀY CHỈ ÁP DỤNG CHO MẪU SỐ 3 .4.5
  CÒN MẪU SỐ MỘT VÀ HAI KHÔNG NẰM TRONG QUY ĐỊNH NÀY (SỐ 1 TAYNINH.,SỒ 2 ĐALAT)
  BẠN HH CÓ THÔNG TIN NÀO CHỨNG MINH ĐƯỢC ĐIỀU NÀY ĐĂNG LÊN CHO ĐỆ HỌC HỎI
  DĨ NHIÊN THÌ CHUYỆN SỬA ĐỔI CŨNG NHƯ VÁN ĐÓNG THUYỀN RỒI

 7. #7
  Tham gia ngày
  Sep 2009
  Bài viết
  1.137
  hienhuu's Avatar
  Chỉ có Đền Thánh là có Lục Long, còn những nơi khác thì không có phép làm là vì Hội-Thánh đã Qui Định 14 khoản cho Thánh-Thất Địa-Phương Vì lúc đó chỉ có mẫu số 3 làm chuẩn đã thực hiện ở các nơi rồi nên lấy đó mà nói chớ không có nói 4hay 5 hay là 2 ? nhưng cũng đủ hiểu là nói chung cho tất cả các Thánh-Thất nơi các Địa-Phương. Xin phép sao lục :

  CỬU TRÙNG ĐÀI
  ÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ÐỘ

  Văn Phòng
  (Tứ thập ngũ niên)

  Thượng Chánh PS
  TÒA THÁNH TÂY NINH

  -----

  Số: 5/TgCPS/BQĐ

  BẢNG QUI ĐỊNH
  TRANG TRÍ NỘI NGOẠI DUNG
  THÁNH THẤT TÂN TẠO ĐỊA PHƯƠNG


  Do Hội Thánh Hiệp Thiên và CTĐ ấn định theo Vi Bằng số 5/VB ngày 3 và 8-3-Canh Tuất (1970) của Hội Thánh CTĐ và Vi Bằng số 12/VB ngày 7-4-Canh Tuất (1970) của Hội Thánh Lưỡng Đài duợt xét do Đức Thượng Sanh chủ tọa đồng chấp thuận 14 khoảng được kiến tạo và không được kiến tạo như dưới đây:

  1. Thánh Thất địa phương cất theo kiểu duy nhứt về hình thức bên ngoài bản đồ số 3 của Hội Thánh Lưỡng Đài đã chấp thuận trong Vi Bằng số 9 ngày 4-3-Canh Tuất (dl 9-4-1970) nhưng lớn nhỏ tùy theo châu vi phần đất. Còn việc trang trí nội dung, toàn Hội đề nghị những chi tiết ghi chú nối tiếp sau đây:

  2. Chấp thuận cho đắp hình Đức Di-Lạc trên nóc HTĐ.

  3. Chấp thuận cho đắp hình Ông Thiện và Ông Ác như ở Đền Thánh.

  4. Không chấp thuận đắp hình Đức Quyền Giáo Tông và Bà Nữ Đầu Sư ở các Thánh Thất.

  5. Không chấp thuận đắp hình: Sĩ, Nông, Công, Thương, Ngư, Tiều, Canh, Mục trên bao lơn đài, chỉ được vẽ bông y trong họa đồ.

  6. Chấp thuận có hình Tam Thánh cũng như ở Đền Thánh, nhưng phải vẽ cho giống.

  7. Nơi ngai Hộ Pháp, chỉ thờ chữ Khí, không được đắp Thất đầu xà và hình tượng Đức Hộ Pháp và Cao Thượng Phẩm như ở Đền Thánh.

  8. Không chấp thuận đắp cột rồng và làm 9 nấc CTĐ như ở Đền Thánh, chỉ được làm plafond dù không có hình lục long.

  9. Hai bên hông CTĐ đắp hình chữ THỌ, không được đắp hình Thiên nhãn và bông sen như ở Đền Thánh.

  10. Trên diềm BQĐ đắp bông dây, không được đắp hình Tam giáo, Tam trấn, Bát Tiên và Thất Thánh.

  11. Chấp thuận cho đắp cột rồng ở BQĐ mà thôi.

  12. Không chấp thuận hai bên hông đắp hình Kim Mao Hẩu như ở Đền Thánh.

  13. Trên nóc Thánh Thất làm y trong họa đồ, không có hình Long mã và ba vị Cổ Phật.

  14. Không chấp thuận mái hiên chung quanh Thánh Thất đắp dây nho, chỉ làm y theo họa đồ.

  Nếu nơi nào bất tùng luật lịnh nầy, Hội Thánh Tòa Thánh Tây Ninh không nhìn nhận Thánh Thất đó và rút giấy phép không cho làm Lễ Khánh thành.


  Tòa Thánh, ngày 12 tháng 10 Canh Tuất.
  (dl 10-11-1970)
  Q. THƯỢNG CHÁNH PHỐI SƯ
  Thượng Tửng Thanh (ấn ký)

 8. #8
  Thanh Phong's Avatar
  Trên diềm BQĐ đắp bông dây, không được đắp hình Tam giáo, Tam trấn, Bát Tiên và Thất Thánh.
  Tiểu đệ thắc mắc là không được đắp hình Tam giáo, Tam trấn nhưng đắp hình Ngũ chi thì có được không ?
  Kính !
  Hư tâm học Đạo, thị đạt chơn Đạo

 9. #9
  Tham gia ngày
  Sep 2009
  Bài viết
  1.137
  hienhuu's Avatar
  Được hay không thì hh không biết ? Nhưng thấy nhiều nơi có đắp Tam-Giáo, Tam-Trấn thì giống như Gạo đã nấu thành Cơm thì chỉ có ăn mà thôi không lẽ đem đổ bỏ thì tội cho hạt ngọc của Trời ? Do đó mà Hội-Thánh cũng châm chế và cũng có Khánh Thành hay An Vị, thì theo hh thì thấy nó được rồi ! ? Chẳng qua là Hòa là xong…..Cười…../.

 10. #10
  Tham gia ngày
  Apr 2010
  Bài viết
  213
  truonghuuduyen's Avatar
  KHI CHƯA XIN XÂY DỰNG THÁNH THẤT THÌ CHƯA BIẾT ĐỨC PHAM HỘ PHÁP ĐẶT MẪU XÂY DỰNG 2.3 Ở ĐÂU ,ĐỊA DANH NÀO
  NHƯ VẬY MẪU SỐ 2 ĐÃ THUỘC VỀ THÀNH PHỐ HOA (DALAT.LÂMVIEN)
  CÒN MẪU SỐ 3 KHÔNG BIẾT ĐÚC NGÀI ĐỂ Ở ĐÂU.....?
  MONG MỘT NGÀY BÌNH MINH TỚI CHÚNG TA ĐƯỢC CHIÊM NGƯỞNG NGÔI THÁNH THẤT MANG MẨU SỐ 3

  XIN NHẮC LẠI CHO HTĐM TRÊN DIỄN ĐÀN
  MẪU SỐ 2 CỦA THÁNH THẤT ĐALẠT KHÔNG TÙNG BẢNG QUY ĐỊNH CỦA HỘI THÁNH

  Do Hội Thánh Hiệp Thiên và CTĐ ấn định theo Vi Bằng số 5/VB ngày 3 và 8-3-Canh Tuất (1970) của Hội Thánh CTĐ và Vi Bằng số 12/VB ngày 7-4-Canh Tuất (1970) của Hội Thánh Lưỡng Đài duợt xét do Đức Thượng Sanh chủ tọa đồng chấp thuận 14 khoảng được kiến tạo và không được kiến tạo như dưới đây:

  1. Thánh Thất địa phương cất theo kiểu duy nhứt về hình thức bên ngoài bản đồ số 3 của Hội Thánh Lưỡng Đài đã chấp thuận trong Vi Bằng số 9 ngày 4-3-Canh Tuất (dl 9-4-1970) nhưng lớn nhỏ tùy theo châu vi phần đất. Còn việc trang trí nội dung, toàn Hội đề nghị những chi tiết ghi chú nối tiếp sau đây:

  VÌ SAO,,,? VÌ ĐỨC PHẠM HỘ PHÁP LÀ NGƯỜI TRỰC TIẾP ĐẶT VIÊN ĐÁ MÓNG ĐẦU TIÊN VÀ BẢNG VẼ MẪU SỐ HAI ,,,, DO CHÍNH TAY NGÀI PHÊ DUYỆT../.

  ĐỆ SẼ ĐƯA TOÀN BỘ BẢNG VẼ CỦA ĐỨC NGÀI LÊN 4R XEM...


Trang 1/3
1 2 3

Nội quy viết bài

Nội quy viết bài
 • Quý hiền không thể tạo chủ đề
 • Quý hiền không thể gởi Trả lời
 • Quý hiền không thể gởi tập tin đính kèm
 • Quý hiền không thể sửa bài viết của quý hiền
Chủ đề giống nhau
 1. Lòng Tốt
  Bởi Hao Quang trong mục Bài học từ cuộc sống
  Replies: 36
  Có Bài Mới: 20-08-2011, 03:01 PM
 2. Thật lòng TU !
  Bởi Nhan Nai trong mục Thi - Văn - Nhạc - Họa
  Replies: 2
  Có Bài Mới: 03-10-2009, 08:24 PM
 3. DẶN LÒNG
  Bởi daoky_tqb trong mục Gặp gỡ, Giao lưu
  Replies: 0
  Có Bài Mới: 12-12-2007, 03:35 PM
 4. Lòng Son
  Bởi 5thanhcuchi trong mục Bài học từ cuộc sống
  Replies: 0
  Có Bài Mới: 14-09-2007, 09:55 AM
 5. Nỗi Lòng Nhớ Mẹ
  Bởi Nhat Minh trong mục Thi - Văn - Nhạc - Họa
  Replies: 4
  Có Bài Mới: 23-03-2007, 01:16 PM