+Trả Lời Chủ Đề
Trang 1/3
1 2 3
kết quả từ 1 tới 10/ Tổng số 29

Ðề tài: Tìm Hiểu Di Lặc Chơn Kinh

 1. #1
  Tham gia ngày
  May 2006
  Bài viết
  90

   TÌM HIỂU DI LẠC CHƠN KINH!
                                           Minh Pháp


   


  - Bài Kinh Di Lặc có tầm quan trọng như thế nào?
   - Sự tương quan giữa bài Kinh Di Lặc và các bài Kinh cúng Cửu, Tiểu Tường, Đại Tường.
  - Nếu chúng ta để ý thì trong bài Kinh Di Lặc nói đến " 6 " cõi Trời từ trên xuống là :


   1. Thượng Thiên Hỗn Ngươn ( Cõi Trời trên cõi Hỗn Ngươn )


   2. Hội Ngươn Thiên ( còn gọi là Hỗn Ngươn Thiên )


   3. Hư Vô Cao Thiên


   4. Tạo Hóa Huyền Thiên


   5. Phi Tưởng Diệu Thiên


   6. Hạo Nhiên Pháp Thiên


   và trong các bài cúng Cửu, Tiểu Tường, Đại Tường thì:


   1. Vườn Ngạn Uyển ( Nhứt Cửu ) ( Tượng trưng cho Hoa )


   2. Vườn Đào Tây Vương Mẫu ( Nhị Cửu ) ( Tượng trưng cho Quả )


   - Đây chỉ nói lên luật Nhân Quả ở cõi Trung Giới mà thôi


   3. Thanh Thiên ( Tam Cửu ) - Từng Trời thứ Nhất


   4. Huỳnh Thiên ( Tứ Cửu ) - Từng Trời thứ Hai


   5. Xích Thiên ( Ngũ Cửu ) - Từng Trời thứ Ba


   6. Kim Thiên ( Lục Cửu ) - Từng Trời thứ Tư


   7. Hạo Nhiên Thiên ( Thất Cửu ) - Từng Trời thứ Năm


   8. Phi Tưởng Thiên ( Bát Cửu ) - Từng Trời thứ Sáu


   9. Tạo Hóa Thiên ( Cửu Cửu ) - Từng Trời thứ Bảy


   - Từ đây trở xuống vẫn còn đầu thai chuyển kiếp để Lập Công vì còn nằm trong " Bát Hồn Vận Chuyển "


   10. Hư Vô Thiên ( Tiểu Tường ) - Từng Trời thứ Tám


   11. Tạo Hóa Thiên ( Đại Tường ) - Từng thứ Chín


   + Tới đây là đắc vị Kim Tiên ( Cửu Chuyển ) nhưng dưới quyền Giáo ChủGiáo Chủ ngự nơi Thượng Thiên Hỗn Ngươn.Vậy tổng cộng chi có Mười Một Từng Trời cộng thêm Từng Thượng Thiên Hỗn Ngươn là " 12 " " Thập Nhị Khai Thiên " con số Huyền Bí của THẦY nhưng thật ra chỉ có " 10 " " Bao Hàm Thập Thiên Can " cõi Trời mà thôi cộng thêm vào " 2 " cõi ở Trung Giới nữa thành con số " 12 " " Thập Nhị Địa Chi "


   - Cho nên người TU cần tụng Kinh Di Lặc bằng Chơn Niệm để tự Cầu Siêu cho mình, đến khi Bỏ Xác thì không cần ai Cầu Siêu cho mình nữa. Vì khi còn Sống minh đã tự Cầu Siêu cho chính mình rồi như vậy mơi đúng câu " Tự Tu Tự Độ " là vậy.


   - Mặc khác, khi ta đọc các cõi Trời từ trên xuống thì thấy khác so với các bài Kinh Cửu và Tiểu Tường như sau : Khi đọc từ trên xuống có thêm các từ ở giữa ở " 4 " cõi Trời là : " CAO - HUYỀN - DIỆU - PHÁP ", còn từ dưới lên trên không có như vậy. Ngày nay chúng ta muốn Đắc Đạo Giải Thoát thì cần phải thực hành Pháp môn Tu Tánh Luyện Mạng do Đức Ngôi Hai làm chủ, có được như vậy thì mới cảm nhận được Diệu lý ẩn tàng của Trời Đất mà hấp thụ Huyền Khí Huyền Diệu của Đức MẸ ban cho để đủ  " KHÍ " lực mà đăng sơn kiến Đức CAO ĐÀI " Đài Cao " của mỗi Người.


   * Nay mạo muội đôi dòng kính gởi mong chư Huynh - Tỷ - Đệ - Muội chấp nhận thông cảm, nghiên cứu và chỉ bảo.


                                                                                                                  

         

 2. #2
  Tham gia ngày
  Jan 2006
  Bài viết
  133
   Hiền huynh Minh pháp phân tích chổ này rất hay. Chúng ta cần phải tự cầu siêu cho mình hằng ngày, hằng giờ , hằng phút, cần phải độ chúng sanh trong bản thể thì mới mong " đăng sơn gặp Đức Cao Đài "và "hòa làm một với Ngài".Đức Thích Ca Mâu Ni có nói : "sát sanh thăng thiên đường, phóng sanh đọa địa ngục" chính là sát tâm phàm rồi độ chúng sanh trong bản thể. Mà chúng sanh chính là TINH nên mỗi chúng ta cần phải " luyện tinh hóa khi , luyện khí hóa thần, luyện thần hườn hư hườn vô"mới mong đến được "THƯỢNG THIÊN HỖN NGƯƠN chứ nhờ chư nho giúp thì khó lắm.Thầy có dạy : " mượn hữu hình bày tỏ chổ vô".Hơn nữa trong bài " nam ( nữ ) phái giáo quy" mở đầu cũng nói rỏ:
                                      Cuối hạ ngươn chơn truyền lạc lối
                                             Mở Đạo Trời chỉ mối vô vi
                                          Đọc bài nam (nữ) phái giáo quy
                                          khuyên đời răng chúng biết tùy tu thân.
  Vậy mỗi người con Cao Đài cần phải lấy tu thân làm gốc, xem hoán dụ mà ngộ đặng diệu lý rồi mượn pháp môn thực hành sẽ rỏ.
                                                                          Tệ đệ mạo muội đôi dòng

                                      
     

 3. #3
  Tham gia ngày
  Apr 2006
  Bài viết
  12

   Đa tạ huynh Minh Pháp, bài viết cực hay.


  Huynh phát tâm Bồ Đề giải thêm phần "CHƠN NIỆM" để chúng đệ được có cơ duyên Chơn Truyền mà  tiếp lĩnh Chơn Pháp vậy


  Kính huỵnh


 4. #4
  Tham gia ngày
  Feb 2011
  Bài viết
  61
  Kính gửi đến quý Huynh tỷ bài viết: Ích lợi của việc trì tụng "Di Lạc Chơn Kinh", "Kinh Cứu Khổ" và "Bát Nhã Tâm Kinh" để quý Huynh tỷ cùng tham khảo:
  http://tongiaocaodai.blogspot.com/20...tung-kinh.html
  Đạo đệ Chánh Tuân.

 5. #5
  Tham gia ngày
  Nov 2008
  Bài viết
  1.020
  1234's Avatar
  Kính Huynh Chanh Tuan : Nhân đọc qua bài

  Ích lợi của việc trì tụng kinh

  của huynh Chanh Tuan, đệ 1234 thấy có nhiều điểm tương đồng chia sẻ ...

  Huynh Chanh Tuan viết :

  Kỳ ba đại ân xá nên đạo Cao Đài được ơn trên ban kinh tận độ, đó là một ân phước vô cùng to lớn mà mỗi huynh đệ Cao Đài chúng ta được thọ hưởng từ Thầy Mẹ và các đấng Thiêng Liêng

  Đây là 1 Đại Hồng Ân lớn trong Đại Kỳ Ba này mà H.T.Đ.M chúng ta cần tạo cho mình cơ hội để nắm bắt ...

  Huynh Chanh Tuan :

  (Tụng càng nhiều càng tốt).
  Bản thân Chánh Tuân đã trì tụng 03 bài kinh trên trong suốt gần 04 năm qua mỗi khi đi trên đường (vừa đi xe HonDa vừa tụng, tụng liên tục từ nơi đi tới nơi đến) và cảm nhận thấy việc trì tụng 03 bài kinh ấy như những món “bửu bối hết sức hiệu nghiệm


  Về mặt bối cảnh ,hình thức trì niệm như Huynh nêu trên đệ cũng đã từng công hành cho đến nay trên mười mấy năm... trước đây mười mấy năm cứ hễ ngồi trên xe đi làm là đệ niệm.niệm.niệm.... cho tới sở làm, và trưa hay đột xuất lên xe chạy đâu đó hay đi mua đồ đệ vẫn ...niệm như vậy ! kể cả mỗi khi thoắt lên xe tải cùng bạn đi về tỉnh xa giao hàng... đệ vẫn luôn ý thức mật niệm, mật trì ... hằng tưởng các Đấng Thiêng Liêng

  Huynh Chanh Tuan :

  giúp người trì tụng giải trừ được các nghiệp chướng và tâm từ được mở rộng một cách đáng kể không thể nào ngờ đến được.

  Quả vậy trong quá trình hành niệm như hình thức trên của Huynh, mãi cho tận tới nay đã trên 15.năm cho đến... cả bây giờ mỗi sáng đưa con đi học đệ vẫn niệm,niệm,niệm... và tưởng... nhưng với cách hành như trên đệ vẫn chưa hề khuyên hay truyền bá với 1 ai khác ( nếu có chỉ là tâm sự trình bày mà thôi ! ) ... Vì cách hành này đòi hỏi chúng ta luôn Tỉnh Giác ( Niệm Tưởng nhưng vẫn hằng Thức Giác , Định Tĩnh ... )
  Và trong quá trình ấy theo thời gian cho chúng ta những mầu nhiệm,những cảm ứng về tâm linh ... rất xác thật ! ( mà trong đó chỉ có hành giả là người sẽ có những cảm nhận rỏ ràng nhất về những đều đó ! )

  Huynh Chanh Tuan :

  Ø Tình thương yêu càng ngày càng mở rộng đến chúng sanh (Phát triển tâm từ).
  Ø Bản ngã tư tâm dần dần được dứt bỏ và lộ dần Thuần Chơn Vô Ngã.
  Ø Kết thúc mỗi bài kinh đều có niệm câu chú Thầy 03 lần. Nếu chúng ta kiên trì tụng niệm đến suốt đời thì câu chú Thầy chúng ta sẽ niệm được không biết bao nhiêu lần mà kể. Điều này rất tốt theo lời dạy của đức Di Lạc Thiên Tôn về việc hằng niệm danh hiệu Thầy.
  Ø Tam nghiệp Thân, Khẩu, Ý giảm gây ra thêm một cách đáng kể.
  Ø Thân tâm an lạc, nhẹ nhàng thư thái (Nghiệp chướng oan khiên được giải trừ dần dần) và ngày càng cảm nhận được cuộc đời là giả tạm vô thường, đức tin ngày một tăng trưởng.
  Ø Luôn cảm nhận được sự hộ trì che chở rất mầu nhiệm của Ơn Trên trong nhiều lĩnh vực: Công việc, An toàn giao thông…
  Ø Sau một thời gian trì tụng kinh thì Ơn Trên sẽ khai mở cho bản thân chúng ta tự khải ngộ dần dần về nhận thức tâm linh của chính mình (hoặc vô tình mình được Ơn Trên soi dẫn “tự nhận thức được” hoặc sẽ có Huynh Đệ Đồng Đạo khác mách bảo cho chúng ta biết).
  Ø Luôn đón nhận được sự giao cảm rất khó tả giữa mình với Ơn Trên.
  Ø Đây chính là pháp môn tam công (công phu, công quả, công trình) được thực hiện đơn giản, dễ làm và rất hiệu quả.

  Quả vậy ! Chúng ta đi trên con đường Đạo Học ,dùng Tâm Linh => hướng đến thế giới Tâm Linh, chúng ta muợn con đường Tôn Giáo để đi thì cái vốn còn lại Duy Nhất và quý báu nhất của chúng ta là gì ? có phải chăng đó là Đức Tin ?

  Nếu chúng ta có Đức Tin Cần & Đủ ( Cần & Đủ như thế nào có lẽ tự chúng ta phân định và giám định lấy vậy ! ) Nhưng đệ luôn quan niệm rằng : Đức Tin là bệ phóng là nguồn nguyên liệu đưa chúng ta đi đuợc nữa hoặc hơn nữa đoạn đường của mục đích cơ cầu của chúng ta rồi vậy !

  Đức Tin có phải chăng cần có 2 vế ?

  + Tin vào Tha Lực Thiêng Liêng
  + Tin vào Tâm Lực nội tại tự thể chúng ta ( hướng đến sự giao cảm, tiếp ứng của Thiêng Liêng )

  Và có lẽ rất tâm đắc cùng huynh về lối công hành phá tướng ( không kẹt chấp,câu nệ nơi hình tướng ... công hành mà là mật hành, mật hạnh... ) và để gặt hái được sự giao cảm cùng những gì từ Thiêng Liêng hẳn nhiên là không phải chỉ trong 1 sớm, 1 chiều mà đòi hỏi nơi hành giả sự Tinh Tấn chuyên cần Đức tin dõng mảnh, Niệm Định kiên cường, dù nắng hay mưa Tâm Bồ Đề nguyện Bất Thối ! rồi cứ miên mật âm thầm hành như tựa chẳng hành, hành không hình danh sắc tướng, hành không 1 ai hay biết... nhưng Thiêng Liêng rất rỏ biết tận tường !

  Và đệ đinh ninh chắc hẳn rằng sẽ có 1 ngày đẹp trời nào đó hành giả sẽ thọ nhận được Báu Vật Thiêng Liêng giao cảm !

  Đệ từng phì cười khi từng thấy, nghe bao người ... kể về ... cúng , kiến này nọ ! nhưng ( phải cái trong tâm còn vướng,kẹt chấp nặng... chấp đủ thứ ! nệ cầu đủ chuyện ... tâm chưa thật sự rổng rang... ! với chúng ta trong thời đại cuộc sống cơ cầu bon chen ngày nay , thời gian thắt ngặt... chúng ta có thể vận dụng ,tận dụng khoảng thời gian hiếm hoi tưởng chừng như qúa ngắn ngủi của cuộc đời nhỏ bé này ! như không còn kịp nữa rồi ... ! Hãy vận dụng nó làm phương tiện, cứu cánh cho chúng ta tận dụng nó để công phu trong lúc có thể được ! chứ không nên quan niệm phải là tươm tất, chỉnh chu với bối cảnh, hoàn cảnh trang nghiêm... này nọ e rằng quá thiếu, không đủ thời lượng, không đủ công trình, để phát huy => công năng... cho chúng ta !

  Nhớ thuở nhỏ cơ cực ngày đi học tối đi bán hàng phụ người ta để kiếm thêm thu nhập, (trong lúc đứng không ) mắt vẫn nhìn dòng người nhưng đầu đệ đã tận dụng ôn bài học khi sáng đã học trong trường vì hoàn cảnh khi ấy mỗi tối đệ không có đuợc ngồi dưới ánh đèn ,bàn học như bao trẻ nhỏ khác mà là phải ý thức tận dụng thời gian ,không gian cho cùng 1 mục đích mà không lệ thuộc nơi hình thức, bối cảnh ... học !

  Vài hàng đồng cảm chia sẻ cùng Huynh Chanh Tuan.

  Kính


  thay đổi nội dung bởi: 1234, 02-03-2011 lúc 02:44 PM

 6. #6
  Tham gia ngày
  Feb 2011
  Bài viết
  61
  Kính huynh 1234!
  Đệ rất vui khi nhận được những lời chia sẻ đồng cảm của Huynh về việc hằng niệm danh hiệu Thầy và ích lợi của việc trì tụng kinh.
  Qua chia sẻ của Huynh, đệ tin rằng Huynh cũng đã có một quá trình mười mấy năm hành trì việc hằng niệm danh hiệu Thầy rất chuyên cần và đã đón nhận được nhiều ân điển của Thầy Mẹ và các đấng Thiêng Liêng chan rưới.
  Đối với đệ thì việc hằng niệm danh hiệu Thầy trong Tâm được thực hiện hằng ngày giống như một món ăn tinh thần không thể thiếu bởi vì mỗi khi câu chú Thầy được niệm lên trong Tâm (niệm danh hiệu Thầy nhưng không ai biết mình đang niệm) là đệ đón nhận được một nguồn an lạc thân tâm rất khó tả.
  Cầu chúc Huynh 1234 luôn thực hiện việc hằng niệm danh hiệu Thầy đến suốt đời như mười mấy năm qua Huynh đã thực hiện.
  Đệ Chánh Tuân.
  http://tongiaocaodai.blogspot.com/2010/09/hang-niem-danh-hieu-thay.html
  Chanh Tuan

  Website:
  http://www.chanhtuan.com/
  http://www.tongiaocaodai.com/

  Blog:
  http://www.tongiaocaodai.blogspot.com/

  Email:
  tranchanhtuan.cd@gmail.com
  tranchanhtuan.12@gmail.com

 7. #7
  Tham gia ngày
  Mar 2010
  Bài viết
  138
  Là người có tôn giáo , VL cũng đã và đang kinh kệ với lòng thành tín của mình ; Thế nhưng , tụng kinh bây giờ và tụng kinh trước kia của VL có nhiều chổ không giống nhau ; có lẽ là do… việc nghiền ngẫm lý đạo trong lời kinh ngày càng giảm xuống …bởi sự phân thân của suy nghĩ ngày càng tốt hơn , thậm chí có khi ngũ gục đọc cũng không sai lấy 1 lời

  Đây là “sự cố “ thường mắc phải trên con đường tu tiến ; Phải làm sao cho đạo lý trong lời kinh phải ngày càng thấm sâu hơn nghĩa là đọc ở ngày hôm sau phải hay vì hiểu hơn đọc ngày hôm trước, nếu không được như thế thì coi như ta chẳng có tiến bộ gì trong ngày qua vậy . Đức Khổng nói :” Nhật tân , nhật nhật tân , cẩu nhật tân , hựu nhật tân “ là có ý như vậy ; Tân này là tân trong ta , mới lòng hơn mới cảnh . VL nghĩ thế hổng biết có đúng không ?

  Quý huynh tỷ , huynh 1234 , huynh Chánh Tuan kính mến

  Đọc kinh thì cần cầu lý , nghe kinh thì cũng thế , nhưng tụng kinh thì không thể cầu lý được ; VL nghĩ thế ; Nhưng nếu ai đó hiểu kinh 1 cách sâu sắc thì người đó đọc kinh chắc phải là truyền cảm , họ sẽ truyền tải sự “đã “ hiểu lý đạo trong lời kinh vào âm lượng của mình ; Tất nhiên người đó phải có một số vốn là lòng từ bi không nhỏ : Ở 1 góc độ nào đó thì năng lượng từ âm thanh cũng là chiếc chìa khóa khai mở vô minh

  Từ “ kinh” thì có nhiều nghĩa , nhưng trong tôn giáo thì thường có 2 loại : Kinh tụng và kinh đọc . Nhiều người cho rằng kinh tụng là do từ kinh đọc mà ra , nó cố gắng chuyển tải nghĩa lý của kinh đọc một cách có vần điệu để có thể thống hợp đức tin của nhiều người vào trong 1 mối để tạo nên 1 năng lực hổ tương . Thương đế ban ơn phước cho ta , và ta cũng cần ban ơn phước cho nhau nhờ vào những năng lực này …đúng là Phật + Pháp nhưng cũng cần có Tăng nữa mới thành tam bảo

  Thỉnh thánh nghi cũng là 1 công án để chúng ta phải gẩm suy phải không ?

 8. #8
  Tham gia ngày
  Feb 2011
  Bài viết
  61
  Kính huynh Vien Linh!

  Theo Đệ nghĩ có thể chúng ta không thể hiểu hết ý nghĩa của một bài Kinh, đặc biệt là các câu Chú thường có âm tiếng Phạn nên cũng rất khó hiểu nghĩa nổi. Tuy nhiên nếu chí thành trì tụng Kinh Chú thì sẽ giúp cho người trì tụng dần dần khai mở về nhận thức tâm linh cũng như giải trừ nghiệp chướng oan khiên.

  Ví dụ như người Phật Tử trì tụng Lục Tự Di Đà (Nam Mô A Di Đà Phật) hoặc Lục Tự Đại Minh Chú (Án Ma Ni Bát Rị Hồng), rất có thể ban đầu họ cũng không hiểu hết ý nghĩa sâu xa của 2 câu Chú này. Tuy nhiên oai lực của 2 câu chú này đã tác động dần dần khai mở tâm linh cho người trì tụng rất mầu nhiệm. Mỗi một âm trong Lục Tự Di Đà hoặc Lục Tự Đại Minh Chú đều có uy lực giải trừ nghiệp chướng, đánh tan các dục vọng tham sân, dần dần khai mở các huyệt đạo và giúp cho tâm trí của chính người trì tụng ngày một sáng suốt và ngày càng giác ngộ tâm linh từ đó dần dần tự hiểu thêm về lý Đạo.

  Do vậy đệ nghĩ rằng việc trì tụng kinh và hằng niệm danh hiệu Thầy trong đạo Cao Đài chúng ta cũng không ngoài ý nghĩa trên.

  Huynh có gợi ý thỉnh Thánh Nghi cũng là một công án, đệ chưa trải nghiệm qua nên chưa thể có đóng góp được.

  Đệ Chánh Tuân.

  http://tongiaocaodai.blogspot.com/20...o-di-phat.html

  http://tongiaocaodai.blogspot.com/20...t-ri-hong.html
  Chanh Tuan

  Website:
  http://www.chanhtuan.com/
  http://www.tongiaocaodai.com/

  Blog:
  http://www.tongiaocaodai.blogspot.com/

  Email:
  tranchanhtuan.cd@gmail.com
  tranchanhtuan.12@gmail.com

 9. #9
  dk777 Thành Viên Chưa Chính Thức
  Tham gia ngày
  Jan 2011
  Bài viết
  8
  huynh chanh tuan và huynh 1234 , cho đệ hỏi mổi lần mình niệm khi đi đường hoặc khi rảnh , thì mình niệm bằng cách nói ra tiếng nhỏ bằng cách nhép môi , hay là niệm từ trong tâm ???

 10. #10
  Tham gia ngày
  Nov 2008
  Bài viết
  1.020
  1234's Avatar
  Kính .D.Đ , cùng Chư Huynh

  Huynh Viên Linh :

  Đọc kinh thì cần cầu lý , nghe kinh thì cũng thế , nhưng tụng kinh thì không thể cầu lý được ; VL nghĩ thế ; Nhưng nếu ai đó hiểu kinh 1 cách sâu sắc thì người đó đọc kinh chắc phải là truyền cảm , họ sẽ truyền tải sự “đã “ hiểu lý đạo trong lời kinh vào âm lượng của mình ; Tất nhiên người đó phải có một số vốn là lòng từ bi không nhỏ : Ở 1 góc độ nào đó thì năng lượng từ âm thanh cũng là chiếc chìa khóa khai mở vô minh

  Hẳn nhiên chúng ta ai ai cũng thường đọc, nghe kinh để => cầu lý ! còn tụng kinh thì không thể cầu lý !

  Khi chúng ta Tụng thì khó có thể => cầu Lý ? ( theo muội ý của riêng đệ thôi nhé ! chứ không hẳn là như vậy ! ) Có lẽ chăng Trạng thái Tụng thì chúng ta đã "NHẬP " vào "MẠCH" của Lý rồi thì còn gì mà cầu được nữa ! ( 1 phần tất yếu của Lý đó huynh ! chứ không phải là ý đệ muốn nói là Lý - Nghĩa trong Kinh Văn mà người tụng đang tụng niệm )

  Lý là 1 tiên đề ? là cái hẳn nhiên không thể đảo ngược lại được và nó luôn là ... như thế ! Vậy cái ý đệ diển trình bên trên là khi chúng ta Tụng thì khó cầu Lý . Vì chúng ta đã nhập vào 1 phần mạch của Lý rồi còn gì để mà cầu đợc nữa ! vậy cái Lý này là gì ?

  Có phải chăng người tụng kinh ( luôn kèm theo 1 mục đích cơ cầu, 1 nguyện lực ... bên trong, chứ không lẽ tụng kinh chỉ để mà ... chơi chơi ? ) Và để có Công Đức và gặt hái thành tựu của kết quả Tụng Niệm thì có phải chăng trước khi Tụng, trong khi tụng hành giả đều phải có 1 cái MẠCH đều trong Thân - Tâm ? Thần - Khí phải đều độ ? để chi ? => Để hành giả khi tụng nhiếp tâm, nhất tâm không phóng tâm, lo ra ( cho dù là chiều nay nhà mình có hết gạo nấu cơm,cho dù công ty sở làm,công việc làm ăn của mình đang có đều biến động ,xáo trộn, Cho dù là Đô La, Vàng, Xăng, Gạo ... tí xíu nữa có biến động lên giá xuống giá vù vù ... thì mình cũng mặc kệ ..... ! ) Trong này ý đệ muốn nói lên rằng :

  Khi tụng người tụng Kinh tâm không An Định => không nhiếp tâm,lo ra... tâm dao động => tụng vấp váp, hoặc nhớ trước quên sau... => sau buổi tụng chẳng có công đức,phước đức chi cả mà là mới chỉ có => sự Lập Tướng ( không đạt thật tánh không đủ chất Tụng ... )

  Mà 1 khi người Tụng khi tụng đạt và ở trong trạng thái Tâm An nhiên, tự tại thì họ sẽ tụng bằng cả tâm lực của nội tại , nhiếp tâm...cầu.nguyện => sự cơ cầu được thành tựu mỹ mản => chí ít cũng xét ra đúng nghĩa thì người Tụng trong trạng thái như ...thế ! như đã vô tình Nhập vào Mạch của Lý rồi còn gì nữa ! phải không Huynh ?

  Người phi hành gia khi chưa lên tới Mặt Trăng ngày nào họ còn ở dưới Đất là ngày ấy họ vẫn phải siêng năng luyện tập trong trạng thái chân không, không trọng lượng => ấy vậy mà 1 khi họ đã lên tận Mặt Trăng rồi là họ đã Nhập Mạch Chân không thực tiển ,rỏ ràng y như là ... Như Như rồi thì trạng thái nhập Lý đã như vậy rồi ! chả nhẻ bảo họ quán tưởng ngược lại trạng thái luyện tập chân không , không trọng lượng như ngày nào họ còn ở dưới mặt đất hay sao ?

  Chỉ là luận vui cùng Huynh Viên Linh vài hàng cho ấm lòng, chứ để đạt cái Kỳ Lý lại là cái điều đau đầu cho mỗi kẻ hậu học như chúng ta đây phải không huynh. Chúc huynh luôn Vui khỏe và nhất là bớt ... Cô Đơn !

  Huynh Chánh Tuân :

  Theo Đệ nghĩ có thể chúng ta không thể hiểu hết ý nghĩa của một bài Kinh, đặc biệt là các câu Chú thường có âm tiếng Phạn nên cũng rất khó hiểu nghĩa nổi. Tuy nhiên nếu chí thành trì tụng Kinh Chú thì sẽ giúp cho người trì tụng dần dần khai mở về nhận thức tâm linh cũng như giải trừ nghiệp chướng oan khiên.

  Ví dụ như người Phật Tử trì tụng Lục Tự Di Đà (Nam Mô A Di Đà Phật) hoặc Lục Tự Đại Minh Chú (Án Ma Ni Bát Rị Hồng), rất có thể ban đầu họ cũng không hiểu hết ý nghĩa sâu xa của 2 câu Chú này. Tuy nhiên oai lực của 2 câu chú này đã tác động dần dần khai mở tâm linh cho người trì tụng rất mầu nhiệm. Mỗi một âm trong Lục Tự Di Đà hoặc Lục Tự Đại Minh Chú đều có uy lực giải trừ nghiệp chướng, đánh tan các dục vọng tham sân, dần dần khai mở các huyệt đạo và giúp cho tâm trí của chính người trì tụng ngày một sáng suốt và ngày càng giác ngộ tâm linh từ đó dần dần tự hiểu thêm về lý Đạo.

  Do vậy đệ nghĩ rằng việc trì tụng kinh và hằng niệm danh hiệu Thầy trong đạo Cao Đài chúng ta cũng không ngoài ý nghĩa trên.

  Theo đệ thì có lẽ đệ nhớ 1 đại ý như vầy : Một cái khảy móng tay của Chư Phật => Chấn động Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới => vậy thì ý này muốn nói lên rằng âm thanh ( biểu thị cho tầng số dao động sóng => sóng âm, đệ lại nhĩ tiếp như vầy : Vậy có phải chăng Tư Tưởng chúng ta cũng tạo tác & hình thành nên 1 dạng sóng và sóng ấy sẽ giao thoa cùng không gian ? ) Vậy âm của Mật Chú => cũng không ngoài tạo ra 1 siêu sóng , mã hóa => Mở ổ khóa chìa trong Tâm linh, tâm thức kẻ Tu học, siêng năng tụng niệm , mật trì ... => hoặc khai mở cánh cổng thần thức => sự giao cảm với thế giới tâm linh => Có thể tạo cho Hành giả được diện kiến,trực kiến Vị Minh Sư, Vị Y Chỉ Sư của riêng mình trong Vô Vi tiếp nạp , dạy bảo, nhắc nhở .... thọ truyền Tâm Pháp !

  Đệ rất tán đồng cùng huynh Chánh Tuân niệm Thầy , niệm trì Mật Chú, niệm Phật ... cùng là quán tưởng các Đấng Thiêng Liêng 1 cách siêng năng chuyên cần... là tự thân hành giả đã thực hành, đã tự tạo đều kiện cho chính mình trên con đường đạo học hằng hướng về thế giới tâm linh với cơ cầu nâng cao nhận thức ( không phải là nhận thức trước mắt mà có khi là những cái âm thầm diển ra miên mật ngoài sự ước đóan, hiểu theo thông lệ mà mắt trần, ý trần chúng ta thường thấy thường thấy, biết... vậy ! ) Và là cũng là tự tạo cho mình có cơ hội gần gủi trực diện, trực kiến để được dạy dỗ ,được gỏ đầu bỡi Vị Minh Sư, Vị Y Chỉ Sư của chính mình mà ai ai cũng đều có Vị Thầy Vô Vi của riêng mình cả ! ( tùy theo căn cơ tu học của mỗi cá nhân mà chúng ta sẽ được dạy dỗ , học nhưng không hề 1 ai giống 1 ai cả ... ! Có thể được học với 1 Vị mà cũng có khi được học, được dạy dỗ bỡi nhiều Vị ...tùy theo căn cơ hành giả ! )

  Cùng huynh dk777 :

  huynh chanh tuan và huynh 1234 , cho đệ hỏi mổi lần mình niệm khi đi đường hoặc khi rảnh , thì mình niệm bằng cách nói ra tiếng nhỏ bằng cách nhép môi , hay là niệm từ trong tâm ???

  Cách hành như trên vừa là Động mà cũng vừa là Tịnh, đòi hỏi hành giả phải luyện tập và quen dần ( không nên đột ngột tập khi đang chạy xe ngay khi chưa quen ! ) có thể là chúng ta tập dần với trạng thái làm việc ở nhà hay công việc nhẹ nhàng ít nguy hiểm hơn ... thí dụ khi trước đệ ngồi giặt đồ,lặt rau, ngồi vẽ bảng hiệu... thậm chí khi ôm,vỗ con trên võng cho con ngũ, hay kể cả khi chúng ta làm những công việc lặt vặt ... khi đó chúng ta ứng dụng công phu lâu dần cho đến thuần thục quen dần thì chúng ta có thể đi xe mà công hành 1 cách an tâm hơn ! Nhưng khi đi đaờng gặp tình huống rắc rối chúng ta phải thức giác "Buông , Xã Niệm" ngay ! => để hoà nhập về thực tại vì khi hành giả nhập niệm thuần thục rất dể => trạng thái say niệm => bị niệm dẫn ! . Chúng ta công hành đương nhiên là phải nhiếp tâm nhưng 1 đều gút ở đây là hành giả phải cho thật Định Tĩnh ( Chúng ta luôn ý thức rằng chúng ta"NIÊM" theo Niệm nhưng đúng & cần thì chúng ta phải Buông,xã Niệm

  Chúng ta phải thực hành để tự luợng sức ,tự luợng tâm thức,tự ý thức để biết mình có Định Tĩnh hay không có bị Niệm Dẫn, có bị Say Niệm hay không ?

  Lúc vắng người đôi lúc chúng ta có thể niệm khẻ thành tiếng nhỏ như tự để nhắc mình,ý thức hơn nhiếp tâm hơn ràng mình đang thực hành 1 dạng công phu .... ! vì người khác không hiểu cho rằng mình là người lập dị ! và cũng cần miên mật không lộ tướng công hành ... đây là 1 câu mà Y Chỉ Sư của đệ 1234 dặn riêng đệ rằng :

  Ẩn sâu ...chớ lộ để càng thâm sâu !  Trồng Cây : Tưới nước - Bón Phân

  Trồng Người thì phải : Siêng Năng ở Lòng !

  ..............................

  Nói tóm lại tất cả đều xuất phát từ Tâm Niệm ( Vạn pháp Duy Tâm Tạo )

  1234 tặng Huynh dk777 1 bài tâm Pháp mà đệ được nhận nhân lúc công phu nhập định


  Cỏ non trời nuớc mãi... còn xanh

  Đạt Tổ Sư Thầy dạo gót chơn

  Không đạt - không đắc , chẵng ... vọng cầu

  Dẹp dứt vọng cầu , Tâm thông Đạo !

  Tùy hóa - tùy duyên lại ... tùy thời .

  Tùy dụng , tùy hành bỡi .... tùy duyên !

  Duyên thức tác thành do ... Tâm khởi

  Bỡi tại tùy duyên Pháp dụng hành

  Duyên khởi cũng là nơi ... Tâm khởi .

  Nếu chẳng là Tâm bảo ... là gì ?

  Vạn duyên Tâm ứng - Pháp dụng hành

  Nếu dứt lặng duyên . Pháp nào hành ?

  Cửa động Huyền Môn không ...có cửa !

  Chỉ bỡi tâm ta bít lối vào.

  Lối vào tuy khó nhưng ... chẳng khó !

  Chỉ sợ Tâm ta .... chẳng dám nhìn !

  Kính D.Đ .Chúc chư Huynh luôn tin tấn trong Tu - Học, trong niềm An Lạc Hạnh .

  Kính .
  thay đổi nội dung bởi: 1234, 12-03-2011 lúc 07:28 AM

Trang 1/3
1 2 3

Nội quy viết bài

Nội quy viết bài
 • Quý hiền không thể tạo chủ đề
 • Quý hiền không thể gởi Trả lời
 • Quý hiền không thể gởi tập tin đính kèm
 • Quý hiền không thể sửa bài viết của quý hiền
Chủ đề giống nhau
 1. Hỏi về tòa thánh ngọc kinh và tòa thánh chơn lý
  Bởi thienquang trong mục Vấn đáp học Đạo
  Replies: 32
  Có Bài Mới: 11-09-2011, 09:49 PM
 2. Tìm hiểu đạo: Thỉnh kinh sách ở đâu ?
  Bởi Daovadoi trong mục Gặp gỡ, Giao lưu
  Replies: 9
  Có Bài Mới: 01-05-2008, 10:35 AM