+Trả Lời Chủ Đề
Trang 3/4
1 2 3 4
kết quả từ 21 tới 30/ Tổng số 39

Ðề tài: Lời dạy của Đức Thái Bạch Kim Tinh

 1. #21
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  B. Không phải chỉ nghiêm khắc với tín đồ đạo hữu ngay cả với các Đấng Thiêng Liêng khác Ngài cũng buộc phải hành đúng trách nhiệm đã nhận.

  Thí dụ: Ngay sau một chuyến hành đạo của chư vị nơi Giáo Hội Cao Đài Thống Nhất theo sắc lệnh Thiêng Liêng, trong đàn phục lệnh có Đức Lê Đại Tiên giáng dạy:

  Văn Duyệt… Này chư Thiên mạng, giờ điển quang Lão truyền nơi Văn Phòng trao sắc tứ cho Thiên Huyền Minh thay mặt hữu hình hầu dẫn dắt phái đoàn hồi cố. May thay! Lão chưa rời giây phút. Nếu trọng trách phải vươn nhằm xung điển của trược khí tụ thành một khối phản ứng xung lên làm cho phái đoàn một cơn kinh khủng. Nếu Lão không dùng huyền pháp đánh tan hắc khí thì Lão phải đi đọa tam đồ.

  Nên Lão phục lệnh báo tin chư Thiên mạng tường, cần cẩn mật khi thừa hành sắc tứ nghe chư Thiên mạng.

  Tiếp điển: Thái Bạch Kim Tinh… …

  THI
  Nhấp nhoáng ngoài tường hỏi đó ai?
  Nhìn vào trong điện khách Cao Đài,
  Tịnh bình, dao động do tay quậy,
  Chẳng hiện minh châu bởi sắc tài,
  Áo đạo phủ thân sao chẳng kín,
  Vì tâm phàm tục dấy lòng tà,
  Thương đời ngự bút mòn thân gỗ,
  Dẫn dắt trở về phục đức tài.

  Chư hiền cần kiên tâm làm được một điều chiếu sáng đó, cần nên thi hành muôn ngàn điều như thế để tựu trung vào một khối chói sáng tợ lằn Thiên điển. Như thế cho dù chư hiền nằm giữa lửa đỏ bao vây cũng không đốt đặng lòng người can trường thiết thạch. Bần Đạo dụng ý thức thử thách chư hiền, nhưng chư hiền vẫn nhứt tâm thi hành chánh đạo. Như thế Bần Đạo đáng khen nêu gương dũng sĩ.(…)

  Đời người nếu chư hiền không thừa hành Thiên mạng thì phải chịu luật nhục dục sai khiến không bao giờ để cho chư hiền đệ muội yên thân, dù cho chư hiền đã là người thượng đẳng. Vui thay! Bần Đạo luận đôi đề chư hiền làm món ăn hành đạo.

  Lê Văn Duyệt Thi
  Trách nhiệm Lão giao đã thực hành,
  Coi chừng ngọn kiếm của Trường Canh;
  Lẫn lơ uổng kiếp ngàn công trận,
  Cần giữ cho tròn cả chúng sanh.
  Huyền MinhHuyền Minh Thiên mạng đã lo tròn,
  Một mãi công trình tạc bảng son;
  Đánh dấu từ khi tên tuổi khắc
  Thủy chung tròn vẹn chứng đài son. (…)

  Tái cầu: Tả Quân, Lão mừng chư Thiên mạng,
  Thi
  Phận làm Thiên mạng chớ đơn sai,
  Luật pháp ban cho đã chỉ bày;
  Đứng trước nhơn sanh tua chỉnh đốn,
  Lão còn phải chịu há là ai.

  Cười!… Lão ban sắc lệnh chư Thiên mạng liệt vị. Trước kia tuy chưa điều sơ xuất mà còn phải chịu giới luật Thiên điều. Vậy Thiên mạng chư hiền nên cẩn thận mọi hành động để tránh điều phạm phải
  .”

  Việc gì đã xảy ra khiến Đức Lê Đại Tiên bị Đức Lý Giáo Tông khiển trách? Theo lời kể của chư vị có tham dự phái đoàn đi hành đạo lần đó thì Đạo Trưởng Thiên Huyền Minh, người được Đức Lê Đại Tiên giao trách nhiệm hướng dẫn phái đoàn trở về, đã không mặc Bạch Y Sa mà thay vào đó là bộ veste trắng. Trong khi đang ở trên không trung, máy bay lọt vào vùng không khí loãng nên bị rung động mạnh khiến mọi người đang hiện diện trên phi cơ một phen kinh sợ.

  Nhưng khi nhắc nhở, Đức Lý chỉ nhấn mạnh đến phần trách nhiệm của Đức Lê Đại Tiên còn về phần của ông Thiên Huyền Minh thì Ngài chỉ nhẹ nhàng nói phớt qua “Thủy chung tròn vẹn chứng đài son.”: làm việc gì cũng phải cho tròn vẹn như thế mới có công để ngày sau chứng quả ngôi vị. Tuy nhiên mọi người đều ngầm hiểu, đến như Đức Lê Đại Tiên còn bị Đức Lý răn đe “Coi chừng ngọn kiếm của Trường Canh” thì người ở trần thế dầu cho là Thiên phong chức sắc hãy lấy đó mà răn mình.

 2. #22
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  C. Về giờ giấc hành đạo

  Cũng như các đấng Thiêng Liêng khác, Đức Giáo Tông rất chặt chẽ vấn đề giờ giấc trong khi hành đạo.

  Ngài nhắc:

  Đã là khởi thủy, mỗi mỗi việc hành nên đặt cho thành cái nếp, cái khuôn mẫu. Khó nhứt là buổi đầu, nếu dễ dãi quá sẽ là cái đà xuống dốc cho sự thất bại.
  [Đức Lý Giáo Tông, Ngọc Minh Đài, Rằm tháng 4 Mậu Thân (11.5.1968)]

 3. #23
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  2. Một nhà Giáo Dục tận tâm với trách nhiệm:

  Khi cơ đạo đã trải qua 36 năm theo Thiên thơ tiền định, sự phân để hóa hầu phát triển việc phổ độ nhơn sanh, Tam Giáo Tòa đã chuyển hướng cơ quy nguyên thống nhất theo chiều hướng đi vào chiều sâu: “phổ thông giáo lý siêu đẳng đạo mầu và phổ thông giáo lý thế sự nhân tình” nhằm tạo ra sự thống nhất tinh thần trong đa dạng. Đây cũng là điều kiện căn bản để hoằng khai Đạo Trời ra năm châu hầu thực hiện sứ mạng mang tầm vóc nhân loại.

  2.1. Với Ban Cai Quản các Thánh thất:

  Triển khai Thánh Ý của Đức Chí Tôn từ lúc mới Khai Lập Đạo, về đạo sự ưu tiên: “… tùy sức mỗi đứa lo lập: - một Sở Trường Học - một Sở Dưỡng Lão Ấu và một Nơi Tịnh Thất.”

  Đức Lý đã hướng dẫn các Hội Thánh quan tâm đến việc mở trường lớp dạy chữ quốc ngữ từ những năm cuối thập niên 20 cho đến thập niên 50, đem Đạo vào đời góp phần cùng xã hội thực hiện việc xóa mù chữ trong nhân dân và nâng cao dân trí nhứt là với lứa tuổi thanh thiếu niên.

  Vào cuối thập niên 60 khi trình độ chung của xã hội và thanh thiếu niên đã được nâng cao một bước, với định hướng vào việc phổ thông giáo lý, các Đấng Tiền Khai và Ngài đã nhiều lần giáng đàn hướng dẫn Ban Cai Quản cần phải ý thức đến vấn đề làm sao để mỗi Thánh sở đều trở thành một trường giáo dân:

  "Thánh Thất là trường giáo dân, ngoài chỗ thờ phượng tôn nghiêm đơn giản, nếu mỗi Thánh Đường dùng mọi trang trí lộng lẫy huy hoàng tôn nghiêm tráng lệ mà chung quanh vùng đó chưa có nhiều người vào đạo, hiểu đạo, thậm chí đến con em trong gia đình hướng đạo cũng không được sự dạy dỗ đạo lý, đó là trái với mục đích mở đạo của Thượng Đế Chí Tôn.

  (…) Bần Đạo muốn thấy mỗi một Thánh Thất, Thánh Tịnh ý thức thể hiện được một hình thể tạm gọi là trường giáo dân. Trước nhứt là giáo dục con em trong gia đình đạo hữu để làm đà tiến cho các lãnh vực rộng rãi khác trong khuôn viên đạo đức… … Còn điều căn bản là sở tại địa phương nào phải lo theo địa phương ấy trong đường hướng đào tạo mầm non hướng đạo tương lai, đừng bao giờ quan niệm rằng ngồi không chờ ngày Chí Tôn vận hành cho cơ đạo thành.

  Nếu không có lớp người căn bản nòng cốt, không chương trình ý thức đào tạo mầm non, chẳng những đạo không phát triển khai phóng mà trái lại thối lùi là khác.

  [Đức Lý Giáo Tông (1970)]

 4. #24
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  2.2. Còn với đạo hữu: Ngài dạy

  THI
  Lòng thành giác ngộ chọn đường tu,
  Học đạo cho lòng hết tối lu;
  Đạo hữu sao không nghe đạo giảng
  ,
  Tín đồ há lại chẳng đồ tu?
  Đến chùa học đạo chừa tâm ác,
  Vào thất nghe kinh sửa trí ngu
  ;
  Trời Phật không cần ai lễ bái,
  Mong người tu giải kiếp phàm phu.

  (…) Các lớp giáo lý không được tham dự đầy đủ thì làm sao mà tiến bộ. Lớp lớn hãy làm gương cho lớp nhỏ. Cần học giáo lý để mở mang trí tuệ mà sáng suốt trên đường phụng sự
  . [Đức Lý GT, Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 01.12 Bính Dần (31.12.1986)]

 5. #25
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  Trong quá trình hướng dẫn, chăm sóc đạo hữu, Đức Lý đã nhiều lần thể hiện là

  2.3. Một nhà sư phạm tâm lý:

  Thí dụ, liên quan đến việc tái thiết Vĩnh Nguyên Tự, Ngài khéo léo để lời:

  a. Dạy việc xây dựng

  Hiền muội Bạch Tuyết!
  Bần Đạo cảm thương tâm đạo và thiện chí của hiền muội đối với việc tái thiết Vĩnh Nguyên Tự. Tuy đạo tâm không thiếu, thiện chí có thừa, nhưng kiến thức còn quá nghèo nàn eo hẹp và đơn độc.

  Hiền muội đã chọn ngày 13 khởi công đào móng cũng tốt, nhưng không tốt ở vĩnh cửu của nó
  .”

  Chúng ta, nhiều người đã biết và có kinh nghiệm vào những ngày Tam Nương như (03, 07, 13, 18, 22, 27) nếu khởi công bắt đầu một việc thường hay gặp trục trặc hay thất bại về sau. Đức Lý vẫn nói “chọn ngày 13 khởi công đào móng cũng tốt, nhưng không tốt ở vĩnh cửu của nó.”

  Vậy hiền muội nghe Bần Đạo dạy đây: ngày khởi công đào móng đúng vào giờ Ngọ, ngày Dần tháng Ngọ, Trực Thành, năm Canh Tuất, nghĩa là 12 tháng 5 năm Canh Tuất.”
  [Đức Lý Giáo Tông, Văn Phòng Cơ Quan PTGL,12.4 Canh Tuất (16.5.1970)]

 6. #26
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  b. Dạy thờ phượng theo hướng giảm hình tướng

  … hai nghi tả hữu, chư hiền thờ Nhị Trấn và Tam Trấn là thờ cái chi của lý đạo đó chư hiền? Không phải thờ Quan Âm Thị Kính, cũng không phải thờ Quan Âm Diệu Thiện. Làm sao nói lên sự thờ kỉnh cái đức cứu khổ phổ tế nhơn sanh của Đấng ấy. Theo ý kiến Bần Đạo, không nên thờ hình tạc tượng mà chỉ vẽ chữ thờ thôi. Thí dụ như bốn chữ Hán tự: “Từ Hàn Phổ Tế”. Nhưng Bần Đạo nhường quyền quyết định cho chư hiền.

  Còn bên kia thờ Quan Thánh trong giai đoạn nào? Nếu thờ hình, thử hỏi giai đoạn xem binh thơ hay giai đoạn cầm Thanh Long Đao trừ tà diệt nịnh? Hay giai đoạn trung phò Nhị Tẩu? Theo ý Bần Đạo nên vẽ Hán tự bốn chữ “Đức Sùng Diễn Chánh
  ”.

  Nhưng Bần Đạo cũng nhường quyền quyết định cho Ban Tổ Chức.”

  Hôm đó, Đức Lý Giáo Tông đã chỉ dạy một khía cạnh mới về hình thức thờ phượng nhắm đến mốc mục tiêu mới của tiến trình nâng cao tầm nhận thức của người tín hữu Cao Đài “chế giảm dần hình tướng, hướng về vô vi” của quá trình “Vạn thù quy nhứt bổn”. Nhưng Ngài không ra lệnh phải thi hành, trái lại “nhường quyền quyết định” cho Ban Cai Quản Vĩnh Nguyên Tự hầu chư vị tự chứng minh trình độ thông hiểu đạo lý của mình.

 7. #27
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  c. Hướng dẫn tâm lý và cách thức hành đạo cho quý đạo trưởng lúc Cơ Quan mới được thành lập:

  Huệ Lương hiền đệ! Đã là Tổng Lý Minh Đạo một Cơ Quan, hiền đệ cố giữ uy tín đức độ và sự quí trọng của chức vụ.

  Hiền đệ cần hành sự đúng theo khuôn khổ Đạo luật Qui Điều, không nên quá từ bi bác ái, quá cảm tình dễ dãi rồi Bần Đạo e danh thể Cơ Quan phải giảm khinh chăng?…

  Chí Tín hiền đệ!… Người quân tử không để cho tiếng thị phi, lời dư luận làm xao động lòng mình, không vì một lời kích thích lòng tự ái, chí bảo thủ, tánh háo kỳ nhất thời mà để hỏng việc lớn.

  Cũng thời một hành động nào đó, đặt đúng chỗ, làm đúng lúc, chắc chắn thành công. Nhưng đặt không đúng chỗ, làm không đúng lúc, chắc chắn hoài công.

  Hiền đệ nên giữ chánh tâm, gìn chánh tín, tu chánh đạo mới thành chánh quả. Hãy tiết kiệm ngày giờ cũng như tài chánh mà hành cho phải chỗ phải lúc. Nếu không được vậy, e sau này hối hận rồi đổ lỗi cho Đạo
  .”
  [Đức Lý Giáo Tông, Thiên Lý Đàn, 23 tháng 3 Đinh Mùi (02.05.1967)]

  Còn nhiều thí dụ khác nữa cho chúng ta nhiều bài học kinh nghiệm cụ thể về phương cách xử lý vấn đề và phương pháp hướng dẫn của Đức Lý, tuy nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, thể hiện trình độ hiểu rõ vấn đề và đưa ra phương pháp sư phạm nhẹ nhàng nhưng hoàn toàn thích ứng tâm lý đối tượng.

 8. #28
  Tham gia ngày
  Mar 2007
  Bài viết
  1.028
  Hao Quang's Avatar
  cảm ơn Huynh DT có những bài viết hay! hôm nay HQ cũng chia sẻ cùng HTĐM
  Kính chào HTĐM!
  Đức lý là người giỏi thi tửu, ngâm thơ được người đời tôn là Thi Tiên tuy là một người giỏi thơ văn nhưng hình ảnh của Ngài luôn mang theo một thanh kiếm! Ngài là một người văn võ song toàn!

  Những HTĐM nào có cơ duyên đọc hoặc nghe những bài giáng cơ của Ngài kể về cuộc đời – sự nghiệp cũng không khỏi ngậm ngùi!

  Ngài sống thời Nhà Đường tức là Đường Huyền Tông cuộc sống rất phồn thịnh đến sa hoa! Là một người hay chữ, giỏi thơ văn nhưng chí hướng của Ngài không chỉ quanh quẩn bên mâm trà, chén rượu ngâm thơ mà có chí hướng phục vụ quốc gia dân tộc, bảo vệ bờ cõi!
  Khi An Lộc Sơn làm phản tiến vào Lạc Dương Ngài quyết định lên đường dẹp loạn! cuộc sống thời chiến nhiều khó khăn vào tù ra tội,

  “Lầu cao nhịp bước canh chày
  Thở than rồi lại chau mày thở than”

  Thời nào cũng vậy! chiến tranh làm cho gia đình ly tán, con mất cha, vợ mất chồng, người chết thành núi, máu chảy thành sông, ai cũng mong muốn ra đi để bảo vệ bờ cõi

  “Chiến trường rảo mắt xưa nay
  Ra đi rồi lại mấy ai trở về!”

  Trên đường dẹp loạn ngài bị bạo bệnh và qua đời! chứ không phải ngài uống rượu thấy ánh trăng dưới nước ngài nhảy xuống đâu!

  Hiện nay Ngài là Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ! Nắm quyền thưởng phạt trong tay! Là một người trực tính nhưng những bài dạy của Ngài lại sát với thời thế!
  Nhân ngày Kỷ niệm đức Lý HQ chi sẻ cùng HTĐM bài giáng cơ của Ngài dạy về Chữ Hòa trong cửa Đạo Tam Kỳ Phổ Độ!
  Chữ Hòa được thể hiện qua:
  - Thể xác con người với thực phẩm vật chất
  - Thể Trí ( Thể tư tưởng) và sự minh triết giáo lý
  - Thể Tâm của con người và Quang Điễn
  - Chữ Hòa qua vật chất vi tế nhứt và Đại thể Vũ Trụ


  “Làn gió thu đưa mát mẻ trần
  Gót hài đồng tử lướt từng vân
  Theo chơn Lý Trích ân sư đáo
  Nghinh tiếp Kim Tiên chuyển bút thần”
  Tiểu thánh đắc lịnh báo tin
  Thăng
  Tiếp điễn
  Thi

  Mưa thu tầm tã khắp trần ai
  Giọt đỗ bên song hạt vắn dài
  Người lại bon chen nơi lữ thứ
  Kẻ qua tấp nập chốn chương đài
  Tình đời dệt lẫn tình đen trắng
  Lý đạo khó phân lớp đúng sai
  Thế tận nhiễu nhương điều thiện ác
  Tu hành gắng giữ phận chiều mai

  Đại tiên Lý Bạch, bần đạo chào chư Thiên Mạng nơi … và Đạo tâm nơi đây. Hôm nay bần đạo nêu ra chữ Hòa và triết luận về ý nghĩa của chữ Hòa qua hình thức nho tự mà Thánh Nhân đã kết hợp từng bộ phận
  Chữ Hòa mà Bần Đạo đề cập là Hòa Thuận được viết như sau:
  Chữ Hòa được kết hợp bởi hai phần

  Ý nghĩa của chữ Hòa là ăn khớp với nhau một cách nhịp nhàng vừa phải chứ không thái hóa mà cũng không bất cập
  Tại sao Thánh Nhân lại có dụng ý kết cấu hai bộ phận là Bộ Hòa và bộ Khẩu thành chữ Hòa???
  Bộ Hòa (chữ trên)là: Lúa tức là một loại thực phẩm dùng để nuôi con người và các loài động vật khác
  Bộ Khẩu (chữ dưới) là: cái miệng dùng để ăn. Miệng là cái cửa của đường tiêu hóa gồm: miệng, thực quản, bao tử ruột


  Giờ đây qua chữ Hòa, Bần đạo luận về sự tiêu hóa là phương thức thông thường thuộc về y khoa sơ đẳng. bất cứ loại thực phẩm nào chẳng hạn như lúa, gạo ( cơm) được đưa vào miệng, nhai kỹ và trộn lẫn với dịch nước bọt, sau đó đưa qua ống thực quản rồi đến bao tử. ở đây thực phẩm cơm gạo sẽ được bao tử co bóp và trộn lẫn với dịch bao tử cho mau tiêu hóa, để rồi thức ăn được cho xuống ruột non. ở ruột non, thực phẩm được tiêu hóa hoàn chỉnh bởi nhờ các nhu động ruột và men tiêu hóa gọi là phân hóa tố. cuối cùng thức ăn sẽ được đưa vào máu qua sự hấp thu của thành ruột. chất bổ dưỡng sẽ được đưa đến nuôi khắp các tế bào thân thể.

  Nếu thức ăn là thực phẩm bổ dưỡng hoàn toàn vệ sinh thì nó sẽ giúp cơ thể mạnh khỏe và phát triễn (hòa) . còn nếu thức ăn là loại thực phẩm không bổ dưỡng và thiếu vệ sinh thì cơ thể chẳng những không mạnh khỏe mà ngươc lại thực phẩm ấy sẽ biến thành loại vi khuẩn mà độc tố của nó là hư hoại hư hoại đường ruột và cơ thể sẽ bị băng hoại.
  Như vậy chư hiền có thấy rằng giữa thực phẩm ( biểu tượng bột Hòa là lúa) và cơ thể con ngươì ( biểu tượng bộ khẩu là miệng) có liên quan mật thiết thế nào chăng?? Thực phẩm và đường ruột phải hòa hiệp nhau một cách nhịp nhàng. Còn nếu bất hòa thì sự tác hại không nhỏ vậy! đó là ý nghĩa của chữ Hòa
  Kết luận: chữ Hòa được thể hiện qua thể xác con người với thực phẩm vật chất
  Thi
  Thực phẩm dưỡng nuôi thể xác trần
  Phải nên chọn lựa loại thanh tân
  Tránh xa thực nhục nhiều âm trược
  Ngũ cốc hài hòa đúc luyện thân

  Bây giờ Bần Đạo luận chữ Hòa được thể hiện qua thể Trí ( thể tư tưởng) và sự minh triết của giáo lý
  Nếu ngũ cốc là thực phẩm vật chất để nuôi thân xác phàm thì tư tưởng minh triết của giáo lý cũng là loại thực phẩm tinh thần để nuôi trí não. Nếu giáo lý hoàn mỹ đủ sức đưa con người đến sự thánh thiện thì cái trí não của con người mới được cải tiến mỗi ngày càng tốt đẹp hơn.
  Muốn như vậy phải có sự hòa nhập một cách khắn khít giữa tư tưởng minh triết và trí não con người. nếu không có sự hòa nhập thì giáo lý ấy sẽ biến thành những ung độc làm hại kiếp đơì tu rất nhiều.
  tại sao vậy chư hiền??
  vì khi trí não hiểu biết về giáo lý đó nhưng không chịu tu tập ( tức là kg có sự hòa hợp,nhịp điệu) mà chỉ mượn sự hiểu bết đó để lòe người, là cho kẻ khác phải kính phục mình, thì sự thông thái đó sẽ biến thành những con vi trùng cóng cao ngã mạng quay lại phá hư trí não của mình.
  Kết luận : đó là chữ Hòa được thể hiện nơi thể trí con người và sự minh triết giáo lý
  Thi
  Minh triết kho tàng của hóa công
  Ẩn tàng giáo lý gắng vun trồng
  Dưỡng nuôi khối óc nên cao thượng
  Tư tưởng hài hòa thể trí thông
  Giờ đây bần Đạo luận qua chữ Hòa được thể hiện qua thể Tâm con người và Quang Điễn……..
  "ai đời, ai đạo, ai tri kỷ
  nhắn gởi cho ai một chút tình"

 9. #29
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  3. Một nhà thơ tài hoa

  Khi so sánh số lượng thể loại hình thức thơ được làm giữa các Đấng Thiêng Liêng và Đức Lý Giáo Tông, chúng ta dễ dàng nhận thấy riêng phần của Đức Lý đã trội hơn phần tổng hợp lại của các Đấng.

  Mặc dầu luôn thể hiện là một nhà quản lý nghiêm minh, đồng thời cũng là một nhà giáo dục nghiêm khắc nhưng tâm hồn của Ngài lại luôn chứa đựng những vần thơ bay bổng, sẳn sàng tuôn chảy như dòng suối mát hay trào dâng như dòng thác oai hùng!

  Nơi đây chúng ta hãy tham khảo một thí dụ vào giai đoạn đầu mới thành lập Văn Phòng Phổ Thông Giáo Lý. Sau đàn phúc trình kiểm thảo đệ nhị tam cá nguyệt năm Bính Ngọ 1966, Đức Đông Phương Chưởng Quản có lời chỉ dẫn:

  Đây Bần Đạo chỉ những lời than phiền của Đức Lý Giáo Tông trong bài Trường Thiên ở đàn phúc trình đệ nhị. Cho đem các vé trường thiên nối lại thành một bài Thi Bài và đọc suông từ trên xuống dưới, chủ ý biên kỹ Bần Đạo dạy đây:
  Những câu thất là khoán thủ.
  Hai vé đầu, lục bát khoán vĩ.
  Vé thứ ba, lục bát dùng chữ thứ tư là khoán tâm.
  Hai vé kế cũng như hai vé đầu.(4,5 khoán vĩ)
  Vé thứ sáu, câu lục dùng chữ thứ tư và câu bát (6)
  Cùng với hai câu lục bát vé thứ bảy dùng chữ thứ ba là khoán tâm.(7)
  Cứ như thế, từ trên đọc xuống dưới, sẽ có một bài tứ tuyệt đặc biệt riêng cho Cơ Quan
  .”

  THI BÀI

  Nâng trình độ tinh thần tiến hóa,
  Đỡ gian nguy phúc họa thời cơ;
  Non sông nhân loại đang chờ,
  Phổ thông giáo lý dựng cờ mới nên. (1)
  Bậc giác ngộ xây nền móng đạo,
  Trí thông minh hoài bão Tam Kỳ;
  Liên giao mở lối tương tri,
  Bá Nha âu phải Tử Kỳ hòa âm. (2)
  Thanh thiếu niên mầm non bất diệt,
  Trái ngon nhờ người biết gieo trồng;
  Đạo mầu hòa điệu quốc phong,
  Tương lai nếu nhờ trong hội này. (3)
  Mong đệ muội dụng tài sở hữu,
  riêng mình nghiên cứu lý chơn;
  Hết lòng chánh kỷ hóa nhơn,
  Văn chương đạo lý phục hưng trung hòa.(4)
  khuôn mẫu tạo ra chánh thể,
  Thế lập thành cải tệ phò nguy;
  Con đường vạn giáo hồi quy,
  Mau mau thực hiện trở về bổn nguyên. (5)
  Đạo đức sẵn mối giềng cơ bản,
  chú lo xứng đáng vị ngôi;
  Có câu “khuynh phúc tài bồi”,
  Vô hương tiền lập nghĩ thôi thế thường. (6)
  Xa mã ấy nhữ đường khanh tướng,
  Hậu trung tiền vấp vướng bao nhiêu;
  Học đi giới luật qui điều,
  Dầu chi chi cũng một chiều mới nên. (7)

  THI (chiết)
  Nâng đỡ, chờ nên bậc trí tri,
  Âm thanh trái điệu có mong gì;
  Nhơn hòa là thế quy nguyên đạo,
  Ký phúc lập xa hậu giới chi.

 10. #30
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  IV. KẾT LUẬN

  Hôm nay, nhân ngày lễ Kỷ Niệm chúng ta ôn lại vài sự kiện nổi bật trong vai trò trọng trách của Đức Giáo Tông vô vi Lý Đại Tiên Trưởng theo diễn tiến lịch sử của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Qua đây, người tín hữu Cao Đài học được nhiều kinh nghiệm có thể áp dụng trên đường hành đạo lập công bồi đức cho cá nhân và tập thể.

  Khi nghe thấy lời than thở của Đức Lý, tín hữu chúng ta có suy nghĩ gì và sẽ có những hành động nào theo đường hướng Ngài đã vạch ra và đeo đuổi trong khi thực hiện sứ mạng Kỳ Ba của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ trong hơn 80 năm qua.

  Ngày kỷ niệm tròn 60 năm Khai Minh Đại Đạo, Bính Dần 1986, Đức Giáo Tông tâm sự:

  Giáo Tông Đại Đạo... Nhắc đến sứ mạng đối với Đạo, bản thân Bần Đạo đôi phen tủi hổ với Đức Chí Tôn. Sáu mươi năm hành đạo tuy kết quả có đôi phần, nhưng chưa đối xứng với cơ tận độ kỳ ba, với muôn ngàn nhân sinh còn lặn hụp trong trần thế. Thế nên chư hiền đệ muội có nghĩ nguyên nhân nào cản trở đó không? (...) Đạo không xa người nhưng người với người có gần nhau chăng? Chư đệ muội có thật sự đoàn kết nhứt tâm trên đường sứ mạng hay không? (…) Hãy đoàn kết nhất tâm hơn nữa vượt qua mọi chướng ngại gay go thử thách sẽ đến.

  Những điều Bần Đạo vừa phân là điều then chốt phải thực hành ngay bây giờ.(…)

  Mỗi lần lễ Khai Minh Đại Đạo là mỗi lần Bần Đạo càng thêm trách nhiệm nặng nề


  Là đệ tử của Đức Giáo Tông, như vậy không có gì cụ thể và thiết thực hơn là chúng ta phải kiên quyết làm theo một số đạo sự căn bản mà Ngài đã hướng dẫn như: hướng dẫn con em ăn chay, tham gia các hoạt động cúng kính, sinh hoạt đạo sự và học tập giáo lý nơi Thánh sở của mình. Những việc đơn giản này, mọi người đều đã làm hay chưa? Nếu đã làm được thì làm có tốt hay không?

  Và luôn lấy lòng thành thật đối đãi với nhau, đoàn kết nhứt tâm trong sứ mạng phổ độ chúng sanh vì chúng ta ý thức "Đạo phát chậm trễ một ngày là có hại cho nhân sanh một ngày". Mỗi một ngày trôi qua, nhân loại đang ngày càng chịu nhiều thảm trạng đau thương của thời mạt kiếp như dịch bệnh, chiến tranh, thiên tai, v.v… càng làm chúng ta thấm thía đến trách nhiệm của dân tộc được chọn.

  Ơn Trên có dạy: Tổ chức kỷ niệm, không gì hay hơn là bước theo con đường người xưa đã vạch và cố gắng tiếp tục thực hiện hoàn thiện những gì còn dang dở.

  Đồng nguyện lòng như thế.

  18.8 Canh Dần

Trang 3/4
1 2 3 4

Nội quy viết bài

Nội quy viết bài
 • Quý hiền không thể tạo chủ đề
 • Quý hiền không thể gởi Trả lời
 • Quý hiền không thể gởi tập tin đính kèm
 • Quý hiền không thể sửa bài viết của quý hiền
Chủ đề giống nhau
 1. Tâm sự của Đức Lý Bạch Đại Tiên
  Bởi Hao Quang trong mục Cảm xúc Thành viên
  Replies: 0
  Có Bài Mới: 05-11-2010, 08:29 PM
 2. Đầu sư Thái Nương Tinh
  Bởi NAMMÔ trong mục Phòng chờ kiểm duyệt
  Replies: 0
  Có Bài Mới: 15-11-2008, 08:08 AM
 3. Lý Thái Bạch - Con Người muôn thuở ...
  Bởi Xí muội trong mục Cơ sở Đạo & Hội thánh
  Replies: 2
  Có Bài Mới: 16-04-2007, 12:09 AM