+Trả Lời Chủ Đề
Trang 38/38
1 ... 28 36 37 38
kết quả từ 371 tới 373/ Tổng số 373

Ðề tài: Vì một giáo hội Cao Đài duy nhất

 1. #371
  Tham gia ngày
  Dec 2012
  Bài viết
  209

  TRẢ LỜI.
  Bài viết hiền TN ngày 10-6- 13 08:49 PM#367

  Kính BQT trang web caodai.com.vn.
  Kính quí thành viên.
  Kính hiền Trung Ngôn.

  Văn Chí là một phần tử của ĐĐTKPĐ đến trang web với tinh thần học hỏi lẫn nhau, gầy dựng tình đoàn kết để phụng sự Đạo.

  Trong các bài viết của Văn Chí có phần tìm hiểu ví dụ như: Định Lý Thời Gian hay Địa Cầu 67 qua thể pháp.... những phần nầy nếu quí hiền qui kết: của cá nhân Văn Chí chịu trách nhiệm thì rất đồng ý. Chính Văn Chí cũng nói rõ như thế.

  Riêng với những văn bản của Hội Thánh ban hành thì Văn Chí có nương theo đó mà làm rõ một số vấn đề.

  Thí dụ cụ thể việc Đức Hộ Pháp được công cử cầm quyền Chưởng Quản Nhị Hữu Hình Đài Hiệp Thiên và Cửu Trùng thì Hội Thánh ĐĐTKPĐ đã có những văn bản giải thích.

  Hội Thánh ĐĐTKPĐ và Đức Hộ Pháp dạy rằng: Ngài cầm quyền Chí Tôn tại thế....

  Còn việc chấp nhận hay không là quyền tự do của mổi người. Văn Chí tham gia thảo luận và có nói rõ là tôn trọng mọi ý kiến khác. Không thuyết phục mà chỉ hiệp tác...

  Văn Chí có viết: Đức Hộ Pháp cầm quyền Chí Tôn tại thế (09 chữ) và tin là đúng.

  Hiền Trung Ngôn có đủ quyền để đồng ý và đủ quyền không đồng ý.
  Nhưng hiền Trung Ngôn đã viết rằng:
  “Đức Hộ pháp cầm quyền Chí tôn tại thế” (nguyên văn của cá nhân Văn Chí xác nhận). Đức Chí tôn (tức Đức Hộ pháp theo lời của Văn Chí)...
  ...trong trường hợp mà Chí tôn tại thế (như lời của Huynh Văn Chí)...

  &&&

  Dĩ nhiên hiền Trung Ngôn có đủ quyền để viết như thế.
  Văn Chí tôn trọng quyền đó và cũng không có yêu cầu chi hết.

  Văn Chí đang tự xét để tìm xem mình đã viết thế nào khiến cho hiền Trung Ngôn hiểu như thế.

  Văn Chí xét mình chưa xong nên tự xữ:
  Không nên trả lời những câu hỏi của hiền Trung Ngôn trong bài ngày 10-6- 2013. 08:49 PM#367
  Kính.
  Trần Văn Chí.
  Email: hoabinhchungsong220513@yahoo.com
  facebook:
  http://www.facebook.com/profile.php?id=100005939084186

 2. #372
  Tham gia ngày
  Dec 2012
  Bài viết
  209


  SỰ VIỆC.
  MỘT.
  Hiền TN viết:
  Kính HTDM,
  TN sẽ đặt câu hỏi với Huynh Chí với nội dung về của lời thuyết đạo của Đức Hộ pháp được ban tốc ký ghi lại có được xem là văn bản luật để thi hành hay không (dĩ nhiên cũng đặt câu hỏi xung quanh câu: có hay không mà thôi)?

  HAI.
  Văn Chí trả lời:
  Quí a! hay a! Chà hiền TN có được bản của Ban Tốc Ký ghi lại Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp là hàng hiếm đó nha...Văn Chí thành thật ngưỡng mộ và hoan nghinh....
  Dĩ nhiên rất vui khi nhận được câu hỏi của hiền TN.

  BA.
  Trung ngôn viết.

  Huynh à,
  TN không có tài liệu trên đâu, Huynh nhầm lẫn rồi. TN chỉ đặt vấn đề liên quan đến tài liệu trên mà thôi.
  Bây giờ xin nè: Huynh cho TN bản mềm - bản đánh máy - của “Lời thuyết đạo của Đức Hộ pháp” đi.
  Cám ơn Huynh.

  TRẢ LỜI.

  “Ngán thay cái mũi vô duyên,
  Câu thơ thi xã con thuyền Nghệ An”
  Cao Bá Quát.
  Tự cười mình.
  &&&

  1/- Văn Chí hiểu sai ý của hiền TN về việc hiền có Lời Thuyết Đạo Đức Hộ Pháp bản của Ban Tốc Ký.
  Thành thật xin lỗi nhé.

  2/- Bản Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp.
  Văn Chí coppy BẢN ĐÁNH MÁY từ tusachcaodai trên net.
  Khi đem về Văn Chí coppy lần nữa làm bản TIỆN ÍCH có đánh số VÀ sắp xếp để tiện tra cứu.
  Bản gốc cũng đã đánh số...ghi chú...trong đó để học nên cũng không còn đúng với nguyên bản...
  Từ Q 01 đến 04 là do Hội Thánh ban hành.
  Từ 05-06 là bản của Ban Tốc Ký.
  Lời Thuyết Đạo là những lời giảng từ khi Đức Ngài từ Madagascar về đến khi đi Nam Vang 1956.
  Do vậy hiền TN vui lòng lên đó lấy về nhé...
  Kính.

 3. #373
  Tham gia ngày
  Dec 2012
  Bài viết
  209

  Văn Phòng ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
  Chưởng Quảng HTĐ Tòa Thánh –Tây Ninh
  Số: 107/Q.CQHTĐ ………………………….
  Q. Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài
  Kính gởi: Hiền Hữu Phối Sư Thượng Cảnh Thanh nguyên Phó Trưởng Ban Đạo Sử
  Kính Hiền Hữu,
  Tôi có tiếp đặng văn thơ số 22/ĐS ngày 11 tháng 9 Mậu Ngũ (dl 12-10-1978) của Hiền Hữu trong đó Hiền Hữu cho biết rằng Hiền Hữu có tiếp đặng Đạo Lịnh số 11/ĐL ngày 29-8- Mậu Ngũ (dl 10-9-1978) 10 ngày sau ngày ký tên và sau 4 ngày văn thơ số 16/ĐS ngày 3-9-Mậu Ngũ của Hiền Hữu gởi cho tôi. Trong văn thơ số 22/ĐS kể trên Hiền Hữu có ý trách thiện rằng tôi đặt Hiền Hữu và Chức Sắc Cửu Trùng Đài hành sự nơi Ban Đạo Sử trước sự đã rồi.
  Hiền Hữu nghĩ như vậy là sai vì mặc dù Hiền Hữu hành sự nơi Ban Đạo Sử là một cơ quan trực thuộc Hiệp Thiên Đài, nhưng nên nhớ rằng Hiền Hữu là Chức Sắc hữu thệ Cửu Trùng Đài thì lúc nào Hiền Hữu cũng phải chịu dưới quyền trực thuộc của Cửu Trùng Đài về việc nội bộ của Cửu Trùng Đài.
  Hiền Hữu đã nhận được Đạo Lịnh số 11/ĐL thì chắc Hiền Hữu đủ thấy rõ trong đó có nói rõ lý do rồi chớ, có gì mờ ám đâu mà Hiền Hữu cho rằng Hiền Hữu không rõ nguyên do.
  Nếu Hiền Hữu không hiểu thì tôi xin nói rõ thêm rằng Hiền Hữu là Chức Sắc Cửu Trùng Đài được tạm cho Hiệp Thiên Đài sử dụng, nay có thơ của nhị vị Đầu Sư yêu cầu giao trả Chức Sắc Cửu Trùng Đài trở về hành sự nơi Cửu Trùng Đài, còn Ban Đạo Sử là cơ quan đặc biệt của Hiệp Thiên Đài thì do Hiệp Thiên Đài chọn người bổ dụng.
  Như vậy thì có gì lạ đâu mà Hiền Hữu không rõ nguyên do. Đã vậy việc nầy cũng đã có tiền lệ trước khi tôi lãnh phận sự Q.Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài như trường hợp chư vị Giáo Sư Tám ở văn phòng C.Q.HTĐ và Giáo Sư Tư và Còn ở văn phòng Hiến Đạo đã được trả về Cửu Trùng Đài bổ dụng phận sự khác, chớ Chức Sắc Cửu Trùng Đài tạm bổ dụng qua Hiệp Thiên Đài đâu phải biến thành người của Hiệp Thiên Đài và ở mãi bên Hiệp Thiên Đài luôn đến chết hay sao.
  Ngoài ra tôi thấy trong văn thơ Hiền Hữu gởi tôi tường số 20/ĐS của Hiền Hữu có nói, Ban Đạo Sử được thành lập bởi Hội Thánh Lưỡng Đài dưới quyền chù tọa danh dự của Đức Thượng Sanh do vi bằng số 02/VB ngày 20-10-Mậu Thân (16-11-1968) là một điều Hiền Hữu coi không rõ vi bằng nầy rồi hiểu lầm đó thôi.
  Thật ra sự soạn thảo Đạo Sử ĐĐTKPĐ do Đạo Lịnh số 32/ĐL ngày 14-8-Nhâm Dần (12-9-1962) của Hội Thánh Hiệp Thiên Đài do Đức Thượng Sanh và chư Thời Quân ấn ký, giao phó cho nhị vị Thời Quân Hiến Pháp Hiệp Thiên Đài đảm trách. Về sau Ngài Hiến Pháp còn lãnh chức vụ Chưởng Quản Bộ Pháp Chánh.
  Vì quá đa đoan phận sự Ngài Hiến Pháp có văn thơ số 14/KĐ ngày 21-4-Mậu Thân (17-5-1968) xin Đức Thượng Sanh cho phép mở rộng phòng Đạo Sử bằng cách xin bổ dụng thêm Chức Sắc Hiệp Thiên Đài, Cửu Trùng Đài và Phước Thiện cho có đủ người làm việc, được Đức Thượng Sanh chấp thuận cho văn thơ số 312 ngày 11-5-Mậu Thân (6-6-1968) về nguyên tắc.
  Do đó Ngài Hiến Pháp mới gởi văn thơ số 2/RS ngày 8-6-Mậu Thân (3-7-1968) cho Hội Thánh Cửu Trùng Đài xin bổ một số Chức Sắc Cửu Trùng Đài qua giúp Ban Đạo Sử, trong đó có đề cập đến cá nhân Hiền Hữu, buổi đó đang có phận sự trong ban sưu tầm sử liệu ở Cửu Trùng Đài.
  Được Hội Thánh Cửu Trùng Đài chấp thuận nên Ngài Hiến Pháp mới triệu tập phiên Đại Hội Ban Đạo Sử để bàn Ban Chấp Hành Trung Ương tại nhà Hội Vạn Linh. Bảng vi bằng số 02/VB ngày 26-10-Mậu Thân (15-12-1968) của Hiền Hữu nêu trên mà Hiền Hữu cho là phiên Đại Hội của Hội Thánh Lưỡng Đài để thành lập Ban Đạo Sử chỉ là phiên đại hội của Ban Đạo Sử để bầu cử Ban Chấp Hành Trung Ương mà thôi. Đức Thượng Sanh và chư vị Chức Sắc Lưỡng Đài được Ngài Hiến Pháp mời đến danh dự chứng sự cho thêm phần long trọng buổi hội riêng của Ban Đạo Sử mà thôi, chớ thật sự thì Ban Đạo Sử nầy đã đã thành lập từ năm 1962 đến 1968 mới có cử Ban Chấp Hành Trung Ương.
  Dầu sao, nếu Ban Đạo Sử đã được Hội Thánh Lưỡng Đài thành lập đi nữa những Chức Sắc Hiệp Thiên Đài hay Cửu Trùng Đài hoặc Phước Thiện được bổ dụng hành sự nơi Ban nầy cũng không có tánh cách miên viễn và cũng do như cầu Đạo sự của Đài mình mà thay đổi như ở các cơ quan khác vậy.
  Như thế việc giao hồi Chức Sắc Cửu Trùng Đài nơi Ban Đạo Sử về nguyên Đài do lời yêu cầu nhị vị Đầu Sư hiện cầm quyền lãnh Đạo Cửu Trùng Đài là lẻ dĩ nhiên, không có gì khó hiểu. Còn việc Đạo Lịnh của tôi gởi cho Hiền Hữu chậm mấy ngày là vì Đạo Lịnh nầy phải gởi trước qua hệ thống Cửu Trùng Đài giải quyết việc nội bộ của mình. Như vậy thì quá rõ ràng không còn gì thắc mắc nữa.
  Về đoạn sau văn thơ số 22/ĐS nêu trên của Hiền Hữu thì Hiền Hữu còn đề cập đến quyền hành của Đầu Sư. Việc nầy tôi giải thích rất rành mạch trong văn thơ số 80/Q.CQHTĐ ngày 21-6-Mậu Ngũ (25-7-1978) của tôi gởi cho Hiền Hữu, không lẻ Hiền Hữu còn thắc mắc gì mà phải nhắc đi nhắc lại với tánh cách gây mâu thuẫn giữa Cửu Trùng Đài và Hiệp Thiên Đài cho rằng: “Ngọc Đầu Sư rõ ràng nắm trọn quyền của Giáo Tông trong tay, đương nhiên tước hết cả quyền của Hiệp Thiên Đài”, và Hiền Hữu lại còn nói rằng: “Đại Huynh Ngọc Đầu Sư muốn tay Hiệp Thiên Đài đuổi chúng tôi cho hợp pháp”.
  Hiền Hữu thốt ra những câu trên, tôi không hiểu Hiền Hữu muốn gây mâu thuẫn chia rẽ giữa Cửu Trùng Đài và Hiệp Thiên Đài hay là có ý định gì. Nếu nói có ý nhắc cho tôi biết quyền hành của tôi thì lẽ dỉ nhiên tôi phải biết hơn ai hết quyền hạn của tôi đến đâu và của Cửu Trùng Đài đến đâu.
  Thật ra tôi cũng nhận thấy có nhiều vị Chức Sắc cả Lưỡng Đài hay đánh dấu hỏi, tại sao tôi không hành sự giống như Đức Hộ Pháp, Đức Thượng Sanh và chư vị Thời Quân trước và nghĩ rằng tôi tự làm mất quyền của Hiệp Thiên Đài.
  Chẳng phải vậy đâu? Và nghĩ như vậy là không nắm vững luật pháp của Đạo đó. Tôi biết rõ…….quyền hạn của Đức Hộ Pháp cũng như Đức Thượng Sanh và Chư Vị Thời Quân tiền bối ra sao và tôi rõ quyền hạng của tôi là như thế nào.
  Đức Hộ Pháp nắm quyền Chí Tôn tại thế tức là nắm luôn cả hai quyền Hộ Pháp và Giáo Tông do Đức Lý Giáo Tông ủy giao cho Đức Hộ Pháp. Đúng lý ra là Đức Hộ Pháp giữ quyền đó cho đến khi nào Đức Lý Giáo Tông lấy lại, nhưng trong các Thánh Lịnh của Đức Hộ Pháp luôn luôn có để câu thòng là Đức Ngài nắm giữ lưỡng quyền cho đến khi có Đầu Sư chánh vị, tỏ rõ quyền của Đầu Sư thế nào rồi.
  Phần của Đức Thượng Sanh và chư vị Thời Quân tiền bối lại khác, vì Đức Thượng Sanh và chư vị Thời Quân được cả Chức Sắc Cửu Trùng Đài đứng tờ thỉnh cầu quí Ngài về cầm giềng mối Đạo, tức là Cửu Trùng Đài đã giao quyền của mình cho Đức Thượng Sanh và chư vị Thời Quân.
  Thêm nữa, khi Ngài Hiến Pháp nắm quyền Hiệp Thiên Đài lại được Đức Lý Giáo Tông và Đức Hộ Pháp ban cho quyền truy phong Chức Sắc qui vị.
  Đến phiên tôi thì tôi không có các quyền trên và chỉ vỏn vẹn nắm quyền Hiệp Thiên Đài mà thôi còn quyền của Cửu Trùng Đài thì có Cửu Trùng Đài nắm giữ. Vì lẽ đó nên tôi không thể xâm phạm qua quyền Cửu Trùng Đài như chư vị tiền bối, chớ tôi đâu có để mất quyền của Hiệp Thiên Đài mà Hiền Hữu phải bận tâm lo dùm cho tôi mất quyền.

  Trong đoạn chót văn thơ số 22/ĐS kể trên của Hiền Hữu còn đề cập đến quyền hành của Đầu Sư và ba Chánh Phối Sư và cho rằng Đầu Sư lấn quyền 3 chánh Phối Sư và 3 vị nầy “bất quá là thùng thơ hay bù nhìn”.
  Điều đó Hiền Hữu nên đọc kỹ văn thơ số 80 của tôi đã chỉ quá rõ ràng và minh bạch về hai quyền nầy rồi khỏi cần nhắc lại, nhứt là quyền của Đầu Sư trong khi khiếm khuyết Giáo Tông và Hộ Pháp đặc biệt trong bài Thánh Giáo của Hiền Hữu sao lục gởi đến cho tôi tường của Đức Lý Giáo Tông lúc ân thăng vị Chánh Phối Sư Thượng Sáng Thanh lên quyền Đầu Sư chớ chưa phải là chánh vị mà Đức Lý đã nói rõ.
  Tuy nhiên Hiền Hữu cũng đủ quyền hành như Đầu Sư Chánh Vị. Từ đây Hiền Hữu trọn quyền điều khiển Cửu Trùng Đài.
  Như thế thì từ ngày đó cho đến nay đã có Đầu Sư Chánh Vị rồi thì Đức Lý Giáo Tông đã ban trọn quyền điều khiển Hội Thánh Cửu Trùng Đài cho Đầu Sư rồi thì Hiền Hữu còn thắc mắc gì quyền của Đầu Sư nữa, và chư vị Đầu Sư chỉ chịu trách nhiệm về sở hành của mình đối với Đức Lý Giáo Tông mà thôi, chớ người ngoài nhắm không phép ngó vào sự hành động của Đầu Sư.
  Hiền Hữu đọc lại kỹ đoạn chót bài Thánh Giáo của Bà Lục Nương mà Hiền Hữu đã trích lục gởi cho tôi tường về quyền hành của Đức Quyền Giáo Tông buổi nọ thì nay quyền hành của Đầu Sư cũng trong tinh thần đó.
  Cũng trong đoạn chót văn thơ của Hiền Hữu có nói: “Hiệp Thiên Đài âm thầm nhận lãnh rồi ra Đạo Lịnh giao hồi tất cả Chức Sắc Cửu Trùng Đài mà không hề cho chúng tôi biết lý do”.
  Chỗ nầy tỏ ra không lẻ Hiền Hữu lên đến phẩm Phối Sư rồi quên hết bổn phận của một Chức Sắc hiến thân hữu thệ của Cửu Trùng Đài là phải trọn tùng kỹ luật Đạo. Lẽ nào từ khi thọ phẩm Lễ Sanh đến nay lên đến Phối Sư, Hiền Hữu chưa được Hội Thánh thuyên chuyển hành sự nhiều nơi khác nhau vì nhu cầu Đạo sự hay sao mà phải thắc mắc.
  Hơn nữa, Hiền Hữu là một Chức Sắc Cửu Trùng Đài được Hội Thánh Cửu Trùng Đài tạm cho Hiệp Thiên Đài mượn, ngày nay Hội Thánh Cửu Trùng Đài vì nhu cầu Đạo sự yêu cầu giao trả thì Hiệp Thiên Đài giao trả, chớ có lý do gì để cho họ biết đâu và phải sợ ai đâu mà phải âm thầm nhẹ lánh.
  Cuối cùng Hiền Hữu tự ví mình so sánh với các vị ghi chép sử xưa, nhưng Hiền Hữu có biết chư vị đó hành sự cách nào, còn Hiền Hữu hành sự cách nào không?
  Các nhà ghi chép sử ngày xưa chỉ ghi một cách khách quan sự việc xảy ra, còn việc phê bình xảy ra đúng hay sai, tốt hay xấu là để cho mọi người từ buổi đương thời cho đến hậu tấn trọn quyền phê phán chớ người ghi chép sử không lấy ý riêng mình mà phê phán vì mặc cảm cá nhân.
  Lẽ ra đó là bổn phận của Hiền Hữu thì ngày lãnh phận sự ở Ban Đạo Sử hồi năm 1968 đến nay là 10 năm, không biết Hiền Hữu có làm tròn bổn phận ghi chép một cách khách quan và trung thực những việc xảy ra từng giai đoạn thăng trầm trong cửa Đạo về đại thể và không có tánh cách mặc cảm cá nhân hay không?
  KẾT LUẬN:
  Thật ra đây chỉ là một việc thuyên chuyển rất thường tình trong cửa Đạo từ trước đến giờ, không có gì đáng phải bận tâm mà tôi phải mất ngày giờ hồi đáp với một bức thư dài dòng như vầy.
  Nhưng nhận thấy Hiền Hữu quá nặng nề mặc cảm, nên chịu khó giải thích một lần chót nầy cho rõ ràng, ước mong Hiền Hữu nên bình tỉnh nhận định mọi sự việc để lo tròn bổn phận là hơn, chớ đừng vì để mất bình tỉnh mà thốt ra những lời lẻ có phần khiếm nhã nếu không nói là thất lễ với thượng cấp như Hiền Hữu dùng với tôi trong văn thơ kể trên rồi phải ân hận về sau.
  Nay kính
  Tòa Thánh, ngày 19-9-Mậu Ngũ (20-10-1978)
  BẢO ĐẠO HỒ TẤN KHOA
  (Ấn Ký)

  &&&: Qua bức thư trên thiễn nghĩ Ngài Hồ Bảo Đạo BIẾT RẤT RÕ TRÁCH NHIỆM & QUYỀN HẠN của Ngài trong Hành Chánh Đạo.
  Đây cũng là một trong những tư liệu của Đạo nên chúng tôi post lên để quí vị tham khảo...
  kính.

Trang 38/38
1 ... 28 36 37 38

Nội quy viết bài

Nội quy viết bài
 • Quý hiền không thể tạo chủ đề
 • Quý hiền không thể gởi Trả lời
 • Quý hiền không thể gởi tập tin đính kèm
 • Quý hiền không thể sửa bài viết của quý hiền
Chủ đề giống nhau
 1. TRÒ CHƠI LÀ NHÀ GIÁO DỤC ĐẠI TÀI NHẤT
  Bởi Quang Hung trong mục Bài viết tham khảo
  Replies: 0
  Có Bài Mới: 03-06-2008, 06:02 AM
 2. Tinh thần vạn giáo nhất lý
  Bởi DangVo trong mục Tiểu luận - bài viết
  Replies: 0
  Có Bài Mới: 14-10-2007, 11:38 AM
 3. TAM GÍAO QUY NGUYÊN - NGŨ CHI PHỤC NHẤT!
  Bởi Thanh Điện trong mục Vấn đáp học Đạo
  Replies: 7
  Có Bài Mới: 01-08-2007, 08:47 PM
 4. Những Tôn Giáo Lớn nhất trên thế giới
  Bởi Thai Nguyen trong mục Cao Đài và Tôn giáo
  Replies: 1
  Có Bài Mới: 08-05-2007, 07:42 AM
 5. Vạn Giáo Quy Nhất Lý!
  Bởi vongmotanhsao trong mục Cao Đài và Tôn giáo
  Replies: 0
  Có Bài Mới: 05-04-2006, 11:46 PM