Chào!


    Mình thấy mật thư này cũng hay hay nên post lên anh em mình xem. sưu tầm  


Of     Đông Tây Nam Bắc
       Anh đi ngược hai hướng bằng đôi chân !
       Em thì đi thẳng bằng đầu!
       Anh em này chắc là không giống ai cả nhỉ !     BV: D,A,M,Q - E,L,X,C - M,Q,W,J,C