Kính chào tanthiengiang và vị Đạo Hữu Hoa Kỳ!


TM_BQT, Admin xin cảm ơn những lời động viên và góp ý từ quý vị. Những góp ý này Nhóm kỷ thuật sẽ cùng xem lại.


Cũng xin nói để quý vị vui là: hiện nay Phần Mềm đang được tiến hành thực hiện và bước đầu có kết quả. Tuy nhiên, có lẽ đợi đến khi nào hoàn chỉnh tương đối thì mới công báo công khai để tất cả huynh tỷ cùng góp ý.


Lần nữa xin được tiếp nhận những ý kiến.


Chào Phụng Sự!