CHÀO MỪNG...!


Chào các anh em đã nhập Đàn!


Mừng nhau hội ngộ khắp nhơn gian


Thành tâm cầu chúc bao ân phước


Viên mãn quả công rỏ đạo vàng


Gia tăng Thánh Đức say mùi mới


Nhập đạo là con của Ngọc Hoàng


Diễn bầu đạo đức dìu sanh chúng


Đàn tiếng từ bi cứu thế gian./.


( Của thành viên Vongmotanhsao )