+Trả Lời Chủ Đề
kết quả từ 1 tới 8/ Tổng số 8

Ðề tài: Tiên Tri Về Sự Ra Đời Đạo Cao Đài

 1. #1
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  648
  admin's Avatar

   NHỮNG LỜI TIÊN TRI VỀ SỰ


                                RA ĐỜI CỦA ĐĐTKPĐ


  Sự chào đời của ĐĐTKPĐ không phải là một việc bình thường hay âm thầm, lặng lẽ mà chẳng một ai hay biết. Trái lại, nó là Thiên ý hay là Ý muốn của Trời và chính ý muốn ấy đã được báo trước từ mấy trăm năm qua hoặc còn lâu hơn nữa ở nhiều nơi trên thế giới.


  1.      Trong quyển GIÁC-MÊ CA (một tác giả tu tiến) có câu:


  Hữu duyên mới gặp Tam-Kỳ Phổ-Độ,


  Muôn  đời  còn  TỬ - PHỦ  nêu  danh


  Ba  ngàn  công  quả  đặng viên thành


  Mới   đặng   Thiên   thơ   chiếu  triệu,


  2. Trên hai câu liể­n ngoài bìa một quyển kinh ra đời năm Canh-Dần (1650) của các vị Lão sư Trung Hoa tặng Bảo kinh nầy cho các vị Lão sư Việt Nam (Minh Sư hay Minh Đường):


  CAO như Bắc khuyết nhơn, chiêm ngưỡng,


  ĐÀI  tại  Nam  phương  đạo  thống  truyền


  3.      Trong Kinh Nhựt tụng của phái Minh-Sư do cụ TRẦN-CAO- VÂN biên soạn, có câu :


  Con cầu PHẬT-TỔ NHƯ-LAI,


  Con cầu cho thấu CAO-ĐÀI TIÊN-ÔNG


  4.      Sự thờ phượng THIÊN-NHÃN được lưu truyền  trong dân gian tại tỉnh Mỹ-Tho, trước năm 1926 :


  Ngũ quí cuộc cờ pháo ngựa qua,


  Hai  vua  nặng gánh một vai bà,


  Trời  Nam    thể cây sơn Cấm,(núi ở Châu-Đốc)


  Đất  Bắc  hỡi  còn  cột  đỉnh Ba. (Tản Viên)


  Thú  dữ  một  sừng  đà  lố  mặt,


  Còn  NGƯỜI MỘT MẮT lại chưa ra.


  Chừng nào nhựt nguyệt quang minh hội,


  Bốn  biển  âu ca hưởng thái hòa.


  5.      Thánh thi dạy Đạo của cụ THỦ-KHOA-HUÂN tại ngôi chùa Phật ở Cao-Lãnh, tỉnh Sa-Đéc đã cho biết trước danh từ :CAO- ĐÀI vào ngày 03/01/1913 :


  Dung tất Cao-Đài nhiệm khuất thân,


  Tứ   triêm  đào    nhứt  môn  xuân.


  Canh   tân   bội   ức  giang  san  cựu,


  Trừ  cựu  thời  thiên  tuế  ngoạt  tân.


  Cửu  thập  thiều  quang    bán  lục,


  Nhứt  luân minh nguyệt vị tam phân.


  Thừa  nhàn  hạc giá không trung vụ,


  Mục  đỡ  CAO-ĐÀI  tránh  chí  thân.


  6.      Danh từ ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ bằng tiếng Tây-Tạng được dịch ra từ tiếng Anh, đã khắc trên Ngôi tháp cổ tại Kinh đô LHASSA (Tây Tạng): Vào khoảng năm 1930 - 1932, một tu sĩ Tiểu thừa tên là TẠO ở Thủ Dầu Một sang Nam Vang vào chùa học tiếng PALI, rồi lại qua Vọng Các học tiếng Anh, kế đó đến Népal (Ấn Độ) và viếng Tây Tạng. Vị tu sỹ này rất may duyên yết kiến được Đức BĂNG-THIỀN LẠC-MA (một thanh niên 17 tuổi) và xin bạch hỏi: ĐĐTKPĐ, còn gọi là Đạo CAO-ĐÀI ở Việt Nam vừa mới ra đời năm 1926 phải là Chánh Đạo không . Đức Thiền-Sư liền dắt tu sỹ TẠO ra vườn Thượng uyển và chỉ lên một Ngôi tháp cổ trên có khắc mấy chữ tây Tạng dịch ra tiếng Anh thì có nghĩa là ĐĐKPĐ và tiếp rằng : Hiện nay người theo Đạo này đang tu phước chớ chưa tu huệ. Trích diễn văn ý nghĩa  Lễ Khai Đạo 23/8 Tân Hợi (1971) của cụ HUỆ LƯƠNG.


  7.      Theo lời dạy của Đức TÀO-QUỐC-CỰU Đại-Tiên trong đêm 17/06 năm Quí-Hợi (30/07/1923) tại Miếu Nổi, Bến-Cát, Gò-Vấp: ... Chư nhu có phước, có duyên nên mới gặp Đạo mở kỳ nầy là kỳ thứ Ba. Thiệt chư nhu có đại căn mới gặp trước thiên hạ đó. Hữu duyên đắc ngộ TAM KỲ độ. .................?


  8.      Năm 1923, vào đêm 2 tháng 9 (nhằm 22/7 Quí Hợi), tại chùa


  NGỌC-HOÀNG, Đất Hộ, Đa Kao Đức HUÊ-QUANG ĐẠI-ĐẾ giáng cơ dạy :


  HUÊ   phát   TAM - KỲ  ĐẠO  dỉ  khai


  QUANG minh tứ hướng thượng Tam tài,


  ĐẠI   phước   Kim   đơn  thân  đắc  ngộ,


  ĐẾ    quân    giáng    hạ   nhữ      tai.


  9.     Trong Kinh Phật Tông Nguyên Lý có ghi: Vào thế kỷ thứ 5 trước Công nguyên, lúc Đức THíCH-CA gần viên tịch, đệ tử là A NAN ĐÀ rơi lệ, hỏi : Khi Tôn Sư nhập Niết Bàn rồi, ai là người dạy bảo các con . Đức THẾ-TÔN đáp : TA chẳng phải là vị PHẬT đầu tiên hay cuối cùng, ngày sau sẽ có ĐẤNG khác xuất hiện, rất chí Thánh, chí giác, cực kỳ cao thượng, một ĐẤNG lãnh đạo vô song, ấy là vị CHÚA-TỂ của PHẬT, TIÊN, THÁNH, THẦN và của Nhân loại. ĐẤNG ấy sẽ phổ truyền một mối ĐẠO vinh diệu lúc sơ khai, lúc thịnh hành và khi kết cuộc. ĐẤNG ấy xuất hiện với một đời sống hoàn toàn đạo đức thuần khiết.


  (Trích Đại Đạo Căn Nguyên của NGUYỄN-TRUNG-HẬU, trang 9)


  10.  Theo Thánh-Tịnh kinh có viết  :


  Hữu di tích công viên quả mãn lãnh thọ đơn thơ Thiên mạng phương khả truyền ĐĐTKPĐ (Sources Taoistes).


  11.  Trong Minh-Thánh Kinh Linh Sấm hay CLEF DES ORACLES (Sources Confuceennes) có ghi :


                          Mạng hữu CAO DAI minh nguyệt chiếu.


            Du CAO DAI, la nouvelle foi luira comme la plein lune


  12. Trong quyển RENAISSANCE DE LA FOI DE LA HUMMANITÉ có đoạn :


                               Đại-Tiên Thiên hóa hoằng Chơn-Đạo,


                              Trợ  quốc,  cứu  dân  tích  thiện  luân,


                              NAM - HẢI  TỪ - HÀNG  chu  vạn  tế;


                              Tây-Phương Tiếp Dẫn Phật Đông lâm.


                      Hay     Mạt hậu CÀN-KHÔN đồng nhất đẫy,                                   


                             Thiền  môn  vạn  giáo tổng qui căn.


  Aux derniers temps le spirituel et le temporel s? uniront dans un même sac (Les vivants et les morts se communieront intimement), toutes sectes et les doctrines se fraterniseront au sein du Père.


  13. Theo sách VẠN-DIỆU THIÊN-THƠ CỔ-BẢN có viết :


                       TAM  -  GIÁO  kim  tùng  cổ  hóa  sanh,


                        Tiên-Thiên phương hữu thị Tam-Thanh,


                        PHẬT, PHÁP, NHO  hề qui Nhất Bổn;


                        Tam - Kỳ  hậu  thế  hiển  phương danh.


  14. Trong quyển ẤU-HỌC TẦM NGUYÊN hay GUIDE DE JEUNESS DANS LA RECHERCHE DE LA VÉRITÉ, có câu :


  Đầu thượng viết CAO-ĐÀI.


  CAO DAI se trouve la tête, au niveau de la tonsure


  15. Theo Thánh giáo của Chi MINH-THIỆN, vào giờ Tý, ngày 15-08 Ất-Sửu (1925) tại đảo Phú-Quốc. Trích Đặc san Thánh-Đức trang 24, số đặc biệt năm 1973 có đọan : kỳ nầy lập Đạo, Đức CHí-TÔN THƯỢNG-ĐẾ tá danh  CAO-ĐÀI là triệu chứng đã để lại muôn đời truyền thông VN, Chúng sanh khá nhớ :CAO vi Càn, Càn vi Thiên, ĐÀI vi Khảm, Khảm vi Thủy, tức là quẻ Thiên-Thủy tụng. Đó là do Trời định đoạt :


  Năm Ất-Sửu để lời Lão phán,


                                      Sang Bính-Dần đặng rạng cơ mầu,


                                            Lập thành  nguồn Đạo Á châu,


                                Đắp xây nền móng sùng âu đời đời?.


                 Hay                      Trên đường thiên lý dậm dài,


                                Lập thành Đại-Đạo CAO-ĐÀI độ dân.


  16. Đặc biệt trong quyển Kỷ-yếu Hội thảo Khoa học ngày 08 + 09-09-1995 về Di sản Văn hóa thời Trần và HƯNG-ĐẠO-VƯƠNG Trần-Quốc-Tuấn của tác giả Trịnh-Quang-Khanh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Văn-hóa Thông tin, giám đốc Sở Văn hóa Thông tin tỉnh NAM-HÀ đã nhắc đến Hồng danh CAO-ĐÀI từ bao giờ, trích một  đoạn : Hoặc, việc thăm dò khu vực thái ấp CAO-ĐÀI của Thượng tướng Thái-sư TRẦN-QUANG-KHẢI, đã phần nàogiúp chúng ta hình dung bố cục kiến trúc dinh thự, thể hiện ở nền móng công trình. Như vậy, danh từ CAO-ĐÀI đã có từ thế kỷ thứ XIII (1225-1400).


   


  (Nguồn : LỊCH SỬ CỦA NỀN ĐĐTKPĐ - LIÊN GIAO HÀNH ĐẠO ).


                                                                                      (Còn Nữa)

         

 2. #2
  Tham gia ngày
  Nov 2006
  Bài viết
  505
  Tien Duc's Avatar

   Kính chào quý huynh Admin!


  Quý huynh có thể vui lòng tiếp tục đăng bài Tiên Tri không ạ?


  Kính

       

 3. #3
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  648
  admin's Avatar

   Kích chào hiền huynh Tiến Đức,


  Thưa huynh, bài này được Đệ đăng tải vào những ngày đầu của Diễn Đàn (gần một năm). Và Đệ dự định sẽ đăng tiếp vì còn một phần nhỏ nữa. Tuy nhiên, hiện nay Đệ không thể đăng tiếp được vì:


  - Nguồn đăng hiện giờ không còn nữa (website: Liên Giao Hành Đạo),


  - Đệ hiện giờ với tài khoản Admin nên không có quyền và trách nhiệm đăng bài nữa (về mặt nội dung). Đệ chỉ nghiêng về mặt kỹ thuật và quản lý chung...


  Tuy vây, huynh cũng có thể tìm hiểu thêm ở một số trang web khác về Lời Tiên Tri Về Sự Ra Đời ĐĐTKPĐ.


  Chào thân ái.


 4. #4
  Tham gia ngày
  Nov 2006
  Bài viết
  505
  Tien Duc's Avatar

  Sau đây là một số tiên tri ở Tây Phương về vai trò quan trọng của đồng tử (médium ) trong tương lai, cũng như có sự xuất hiện của một nền tôn giáo mới :


  1) Lời tiên tri của Thánh Nữ Jeannne D'Arc hồi năm 1913:


   " Thiên sứ sẽ là những điển đồng, nghĩa là những người được Ơn thiên khải và khắp nơi sẽ trổi lên những tiếng nói có đủ quyền lực để công bố  sự cải tiến của địa cầu. Một kỷ nguyên mới sẽ nổi lên trên thế giạn ".


  Trích trong quyển THUYẾT ĐẠO , Thiên Châu Tinh Quân soạn, in lần thứ sáu, Thượng Ngươn Bính Dần 1986, trang 63.


  Ghi Chú: Chữ médium là đồng tử đã được tác giả dịch là điển đồng.


  Nguyên văn:


       " Les hérauts - Les hérauts de Dieu seront des médiums, c'est - à - dire  des personnes inspirées, et, de toutes parts, s'élèveront des voix puissantes proclamant la rénovation de la terre."


          Une ère nouvelle se lève sur le monde."


  (còn tiếp )

   

 5. #5
  Tham gia ngày
  Nov 2006
  Bài viết
  505
  Tien Duc's Avatar

   2) Trong chương XX (Influence morale du Médium) của quyển Le Livre des Médiums, chúng tôi thấy có mẫu đối thọai của 1 chơn linh với ông Allan Kardec về việc tuyển chọn đồng tử. Chơn linh cho ông biết là Ơn Trên thích chọn các đồng tử có năng khiếu, tâm linh cao thượng vì đồng tử là nhân vật trung gian thông truyền lại ý tưởng của các Ngài.


       Nếu đồng tử u tối, kiêu ngạo, không học thức thì các chơn linh sẽ mất nhiều công sức để giúp chơn thần của đồng tử bày tỏ thông điệp của quý Ngài. Ngòai ra mẫu đối thọai sau đây giúp ta thấy rõ tầm quan trọng của CƠ BÚT và gián tiếp tiên tri về sự xuất hiện của Cao Đài giáo. Vào thời điểm của hậu bán thế kỷ XIX, không có nhiều đồng tử đáp ứng các tiêu chuẩn trên, tuy nhiên một chơn linh đã tiên tri như sau :


  Tạm dịch:


  Hỏi:  • " Trong những bài học được giảng dạy qua trung gian đồng tử có tính cách đại chúng không nhắm vào cá nhân, có phải đồng tử được dùng như một công cụ thụ động để giáo hóa quần sanh? "

  Đáp:  •  " Thông thường những lời giảng dạy khuyên bảo không phải dành riêng cho đồng tử mà dành cho những người mà chúng tôi chỉ có thể liên lạc qua trung gian đồng tử, nhưng đồng tử phải biết tiếp nhận từ đó những bài học liên quan tới mình nếu họ không bị mù quáng bởi lòng tự ái.
  • Đừng nghĩ rằng khả năng thông công được ban cho là dùng để giáo hóa một hay hai người; không, mục đích này to lớn hơn vì nhắm vào toàn nhân lọai. Trên phương diện cá nhân, đồng tử là một công cụ không quan trọng. Do đó, chúng tôi sử dụng những ai có năng lực khi cần dạy đạo cho đại chúng; nhưng chắc rằng sẽ có một thời điểm mà những đồng tử xứng đáng trở thành là việc khá bình thường để mà chư Thượng Đẳng Thiêng Liêng không cần sử dụng những công cụ xấu. (công cụ xấu là ý nói những đồng tử không xứng đáng, không có khả năng.)
     

 6. #6
  Tham gia ngày
  Nov 2006
  Bài viết
  505
  Tien Duc's Avatar

  3) Ngày 30-04-1856, chơn linh Zéphir có tiên tri với ông Allan Kardec như sau :


  " Bientôt, il n'y aura plus de religions; et il en faudra une, mais vrai, mais grande, mais belle, mais dingne du Créateur... Les premiers fondements en sont déjà posés. Toi, Rivail, ta mission est là".


  Tạm dịch:


  " Sắp đến, sẽ không còn các tôn giáo nữa.; nhưng sẽ cần một Đạo ,  chân chánh thích hợp , vĩ đại, thiện mỹ, xứng đáng là của đấng Tạo Hóa... Những nền tảng đầu tiên đã được đặt để. Hiền hữu Rivail, sứ mạng của hiền hữu là  đó ".


  Ghi chú: chữ " vrai" tùy theo chỗ có nghĩa là thật hay thích hợp. Ở đây Tiến Đức để luôn 2 nghĩa, vì nếu ai đã nghiên cứu về Cao Đài giáo sẽ thấy được giáo lý và nền tổ chức của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ vì sao mà thích hợp cho thế giới hiện nay.


  Đức Thượng Đế tới Viêt Nam lập Cao Đài giáo để Qui Tam Giáo, hiệp Ngũ Chi nên trên lập trường chủ quan của mình,Tiến Đức tin rằng lời tiên tri này là ám chỉ cho Cao Đài giáo. Tuy nhiên cũng phải nói rõ là câu tiên tri này Tiến Đức không có hiểu rằng rồi đây thế giới chỉ còn có 1 tôn giáo , vì  sự đa dạng của khu vườn Đại Đạo là ở chỗ có  nhiều tôn giáo đồng phát triển song song, bổ túc cho nhau chớ không triệt tiêu lẫn nhau. Chắc chắn các tôn giáo sẽ có và có muôn đời, nhưng Đạo thì chỉ có một mà thôi. Vào thời của ông Allan Kardec chưa có danh từ surreligion để ám chỉ về chữ Đạo. Ngày nay các sách viết về tôn giáo khi nói về Cao Đài họ cũng đã bắt đầu dùng luôn chữ DAO để nói về Đạo mà không dịch nữa.


  Vì tin như thế nên Tiến Đức đã dịch chữ "un" có nghĩa là một thành một Đạo.


 7. #7
  Tham gia ngày
  Feb 2007
  Bài viết
  614
  Nhan Nai's Avatar

   


                TAM GIÁO ĐẠO đều đồng quyền dưới Đức CAO ĐÀI.


                                                          CHÍ TÍN


      Người tín đồ Cao Ðài  vào Toà Thánh hay tại tư gia đề thấy có thờ y như nhau :


      - Trên cao thờ Thiên Nhãn , tượng trưng cho Đức Cao Đài Thượng Đế.


       -  Dưới có 3 bức tượng của Tam Giáo Ðạo Tổ là Ðức Lão Tử, Thích Ca và Khổng Tử.


       - Dưới có 3 tượng của Tam Trấn Oai Nghiêm là Ðức Quan Thế Âm Bồ Tát , Ðức Lý Thái Bạch và Ðức Quan Thánh Ðế Quân .


       - Dưới nữa là tượng của đức Jésus Christ và Khương Thái Công.


       Thiên ý đã đặt để Tam Giáo Ðạo Tổ ngang hàng đồng vị  đồng quyền trước Tòa Tam Giáo. Như vậy chúng ta không thể thắc mắc là vị nầy thấp hơn vị kia  , vì quyền năng của các Ngài  đồng nhau cả.


      Nếu chúng ta đi sâu vào Giáo lý do Tam Giáo Đạo Tổ truyền lại thế gian thì chúng ta nhận thấy rõ Giáo lý của các Ngài gồm có 2 phần :


       Ngọai Giáo Công Truyền cho đại chúng Tiểu thừa và Trung thừa để dẫn dắt tuyển chọn các hàng nguyên căn  tiến lên hàng Thánh, Tiên , Phật qua Nội Giáo Tâm Truyền với khoa Đại Thừa Tâm Pháp như Phật Giáo và Khổng Giáo mà kinh sách truyền lại đã chứng mỉnh rất rõ ràng minh bạch.  


      Riêng về Khổng Giáo có nhiều tín hữu Cao Đài thắc mắc cho hàng Đức Khổng Tử chỉ truyền Nhơn đạo dạy tu thân trở nên hiền nhân quân tử , biết tề gia và bình thiên hạ mà thôi, chớ không có truyền phần Thiên đạo  để giải thóat luân hồi sanh tử như Phật và Lão Giáo.


       Bác sỉ Nguyễn văn Thọ đã nhận định trong .  Lời nói đầu của " Khổng Học Tinh Hoa " như sau :" Nhiều người nghĩ rằng Khổng Giáo chỉ dạy con người trở nên hiền nhân quân tử, chứ không làm cho con người siêu phàm thóat tục như Phật Giáo , Lão Giáo. Đó là một sự ngộ nhận đáng tiếc. Thực ra Khổng Giáo có mục đích thâm viễn là thánh hóa con ngườit tiến đến cực điểm tinh hoa, sống trong cuộc đời hoàn thiện, phối hợp cùng Thượng Đế..."


       Chúng ta hãy trở về với Giáo Lý Cao Đài. Đại Thừa  Chơn Giáo trang 49, tái bản TLBT , Chúng ta đọc  : " Người muốn làm Tiên Phật  hay là các vị Tiên Phật đã đại giác ,đại ngộ, thành đạo đều phải tu từ bậc hay các vị Tiên Phật đả đại giác đại ngộ thành đạo đều phải tu từ bậc Tiểu Thừa rồi mới đến Đại Thừa.


       Tiểu thừa là nhơn đạo. Người tu theo bực Tiểu thừa phải chịu dấn thân vào khuôn khổ  Tôn giáo. Tiểu thừa  chỉ dạy về hữu hình . Con người giữ trọn theo giới luật đó tất cũng như mượn con đường hẹp ấy mà nương chân đi lần đến con đường rộng lớn mênh mông là Đại thừa vậy. Người mới tu đạo hạnh phải giữ cho hoàn toàn, trước nhân đạo cho xong, rồi sau bèn học đến Thiên đạo là tầm cở Siêu thóat ra khỏi thế giới  vật chất mà đến cõi thế giới tinh thần


        Bực Đại Thừa dạy về vô hình nên cần tu tánh luyện mạng, muôn việc có như không  có,  Xưa kia Khổng Tử cũng đã rõ thông chỉ lý về Đại Thừa trong lúc Hạng Thác truyền trao , nên sau mới thành đến bực " Đại Thành Chí Thánh ".  Nhưng phần nhiều truyền dạy cho người đời là chỉ về đường nhơn đạo, cứ lo rộng mở cho con người biết luân thường đạo lý. Còn về Tâm pháp thì dạy cho có một phần rất ít trong đệ tử thôi.


        Cho nên đời sau tưỡng lầm rằng Khổng Thánh không hề tu luyện đến Thiên Đạo , chớ kỳ trung sao sao cũng phải  rõ thông  cơ Tạo hóa , hòa hiệp máy âm dương mà luyện thành Kim Đơn thì mới thành Đạo đặng.  Vậy Đại Thừa  tức là " Đại học chi đạo, tại minh minh dức, tại Tân dân, tại chỉ  ư chí thiện 


      Thiên Đạo nầy  NHO GIÁO  gọi là  : Chấp trung quán nhứt


                                   THÍCH GIÁO gọi là  : Bảo Trung Quy Nhứt


                                 LÃO  GIÁO  gọi là   : Thủ Trung Đằc Nhứt


        Đọc tiếp Đại Thừa Chơn Giáo , trang 58 chúng ta thấy  :   Trời có 3 báu là  : Nhựt, Nguyệt , Tinh  hay là : tam Ngươn :  Thượng, Trung, Hạ.


        - Đất có  ba báu là   : Thủy, Hỏa , Phong.                            


         - Người có ba báu   : Tinh, Khí, Thần


          - Trời nhờ ba báu ấy mà dưỡng dục muôn lòai, hóa sanh vạn vật, luân chuyển Càn Khôn ,mới chia ra ngày,đêm,sáng,tối


           - Đất nhờ ba báu đó mà phong võ điều hòa, cỏ cây tươi nhuận,phân ra thời tiết  : Xuân, Hạ, Thu, Đông. 


             -Người nhờ ba báu đó mà tạo Tiên, tác Phật.


      Theo Tam Giáo  ( Nho,Thích, Đạo ) thì ba báu ấy như vầy :


       1.- NHO thì có Tam cang  : Quân thần cang là Ngươn Thần


                                                        : Phụ tử cang là Ngươn Khí.


                                                         : Phu thê cang là Ngươn Tinh 


      Tại sao Quân thần cang là Ngươn Thần ?


       Thần ở trong mình con người như vị Đế vương cai quản một quốc gia ; Khí cũng như Lục Hầu tể tướng; Tinh như con dận


       Hễ vị Đế vương hôn muội, thì quốc gia bất minh, chư hầu bất phục làm sao mà bình trị quốc gia. 


         2.- THÍCH thì Tam quy  :


                   -  Quy y  PHẬT  là tịnh dưỡng Ngươn THẦN.


                    -  Quy y PHÁP  là gìn giữ Ngươn KHÍ.


                     -  Quy y TĂNG  là bảo tồn Ngươn TINH.


          3.- ĐẠO thì  Tam Thanh  :


                       - Thái Thanh là Ngươn  KHÍ


                        - Thượng Thanh là Ngươn THẦN


                          - Ngọc Thanh là Ngươn TINH


        Đó là Đạo các con phải biết .


     THẦY THƯỢNG ĐẾ đã dạy :" Đại thừa tức :  Đại học chi Đạo,tại minh minh đức , tại Tân dân , tại chỉ ư chí thiện "


        Chúng ta hãy lật cuốn  " Đại Học "  của Tăng Tử  môn đồ của Đức Khổng Tử thì hiểu ý Thầy phân, cũng như chúng ta đọc quyển "Trung Dung " của Khổng cấp , thì rõ Đại học chi Đạo , học cách Phối Thiên của Nho Giáo , Đắc Nhứt của Lão Tử và Tịch Diệt của Phật Giáo không chi khác


       Xin kết luận với doạn thi của Đức Mẹ Diêu Trì Kim Mẫu trong một lễ Trung Thu Hội Yến Bàn Đào để người tu hành suy gẫm thấm thía Đạo Pháp  :


                Tu cho đạt Huyền đồng đại thể ,


                 Tu cho thành từ huệ Phối Thiên(1)


                 Tu cho Đằc nhứt (2) tẩn huyền


                 Tu cho Tịch Diệt thiên niên Niết Bàn .


                 .................................... .....................


        Và Đức Mẹ dạy tiếp phương tu Đắc Đạo là :


                    Muốn Tịch Diệt Liên Đài Phật giáo , 


                     Muốn Phối Thiên Nho Lão huyền đồng ,     


                     Trước con giữ dạ sạch trong ;


                      Phối đời,tịch Đạo , huyền cùng chúng sanh.


                      Tâm mà được chí chơn, chí chánh ,      


                        Tâm hòa quang mọi cảnh sẽ vui ;


                        Ớt , chanh nghe cũng ngọt bùi ,


                        Tâm tư đường, mật cũng mùi đắng cay..


                                    .................................... ......................


     (1) Phối Thiên , tức là hiệp nhất cùng Thượng Đế, cùng với THẦY , vì Thầy với các con là một.


     (2) Đắc Nhứt  là được một, đắc Đạo , tịch diệt Niết Bàn . Lời  xưa có nói : " Được mợt là được tất cà. Thiên đắc nhứt, Địa đắc nhứt ninh, nhơn đắc nhứt thành. Trời đặng một ấy  mà khinh thanh, Đất đặng một ấy mà bền vững , Người đặng một ấy mà trường tồn."


        Người biết tu luyện cướp đặng cơ cơ mầu nhiệm của Tạo Công thì là đắc nhứt.


          Nhơn đắc nhứt , chữ nhơn thêm  chũ nhứt là đại, thì vĩnh viển kiếp trường tồn, diên niên bất họai ./-


                                    _________


      Trích dẫn từ Cao Đài Giáo Lý  số 44 -10-1997  trang 39-43.

     (xin nhờ ban kỹ thuật xóa dùm bài này, vì huynh đã đăng lộn lên chủ đề này, xin đa tạ)

 8. #8
  Tham gia ngày
  Nov 2006
  Bài viết
  505
  Tien Duc's Avatar

   


  Một chơn linh từng nói như sau vào ngày 18-11-1919:


  "...La guerre vient de l'égoïsme.....et il y aura une nouvelle religion qui amènera une vraie compréhension, et tous les peuples de la terre ouvriront leur yeux et comptempleront les manifestations merveilleuses de Dieu ".


  Xin tạm dịch :


  "... Chiến tranh đến từ sự ích kỷ.... và sẽ có một tôn giáo mới dẫn dắt tới một một sự hiểu biết chân thật, và tất cả dân tộc của địa cầu sẽ mở mắt và chiêm ngưởng những hiển lộ tuyệt vời của Đức Thượng Đế."


  Nguồn: Trente Ans Parmi Les Morts, Édition Exergue, Collection Deux Mondes ,


                Carl Ạ Wickland, En collaboration avec Nelle M. watts, Celia L. Goerz et


                Orlando D. Goerz, trang 348.

     Tien Duc39443.9612731481

Nội quy viết bài

Nội quy viết bài
 • Quý hiền không thể tạo chủ đề
 • Quý hiền không thể gởi Trả lời
 • Quý hiền không thể gởi tập tin đính kèm
 • Quý hiền không thể sửa bài viết của quý hiền
Chủ đề giống nhau
 1. Lập luận TIÊN và TIỀN
  Bởi Nhan Nai trong mục Tiểu luận - bài viết
  Replies: 3
  Có Bài Mới: 04-03-2007, 11:52 PM