Về nguyên lý: ... Thái Cực sinh lưỡng nghi (Thái âm, Thái dương) rồi lưỡng nghi sinh tứ tượng (tức là trong Thái dương có thiếu âm, trong Thái âm có thiếu dương)

Vây thì trong pháp môn ĐTKPD, Ngọai giáo công truyền là lúc chúng ta thực hiện các đạo sự hướng về nhơn sanh, còn Nội Giáo Tâm Truyền là lúc chúng ta công phu tứ thời (cúng hay tịnh tùy cấp độ tu học của mỗi tín hữu, làm sáng cái Đạo "tự hữu" trong mỗi người). Nhưng cái chung là dù thiên về pháp nào đi nữa thì lòng luôn hướng về nhân sanh


Đức Chí Tôn có nói : "Sáng lo độ thế, chiều mình công phu" là để nhắc chúng ta ý thức song hành bởi vì trong thực tế do duyên nghiệp riêng mà chúng ta khó thực hành được sự cân bằng như vốn dĩ như "âm dương" đã luôn tồn tại như thế