+Trả Lời Chủ Đề
Trang 2/2
1 2
kết quả từ 11 tới 17/ Tổng số 17

Ðề tài: THIÊN BÀN (trật tự sắp đặt)

 1. #11
  Tham gia ngày
  Sep 2009
  Bài viết
  1.137
  hienhuu's Avatar
  Bạn maihanh ! 3 ly rượu sắp như mấy hình trên là trúng rồi và hiện nay rất nhiều như vậy đâu có hiếm thấy đâu ?
  Về ý nghĩa vẫn là 3 ly rượu để cúng lễ. nếu để chung gọp lại thì không được thẳng hàng và cũng trật với sơ đồ của Hội-Thánh bố trí trong Q. Kinh Thiên-Đạo./. Thân

 2. #12
  Tham gia ngày
  Sep 2009
  Bài viết
  1.137
  hienhuu's Avatar
  Bạn Truonghuuduyen à !
  Đèn Thái-Cực thờ ở Tư-Gia, Thánh-Thất Và Đền-Thánh thì cái nào cũng ngay Giữa Tâm và 2 bên thì có Dĩa Quả và Bình Bông phải cân phân cho đồng và chỉ có vậy thôi chớ ở Long Châu Ngai thứ 7 chi ?
  Ở Tư-Gia có Thánh Tượng Thiên-Nhãn như hình 1 thì không có Ngai ?
  Ở Tư-Gia có Thánh Tượng Thiên-Nhãn như hình 2 thì thấy nghiêng không trực diện ?
  Ở Tư-Gia có Thánh Tượng Thiên-Nhãn như hình 3 thì thấy trực diện.
  Thì Đèn Thái-Cực cứ phân ngay giữa Tâm chu vi ngay Thánh-Tượng thì được !
  Bạn dùng từ nhầm vì Đèn Thái-Cực Đặt bên ngoài Thánh-Tượng thì luôn-luôn phải đặt trực diện phía trước Thánh-Tượng Thiên-Nhãn chớ không phải là đặt sau Thiên-Nhãn ???./. Thân

 3. #13
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  Quý htdm,

  Về cách bài trí nơi Thiên Bàn hiện nay chưa có sự phân biệt rõ: TB nơi Tòa Thánh khác TB ở thánh thất cái gì! Và TB tư gia đã được Thầy dạy thiết lập ra sao, khác với cách thờ ở Thánh thất và Tòa Thánh như thế nào!

  Muốn xác định rõ vấn đề này cần phải khảo cứu về lịch sử xem Đức Chí Tôn đã dạy thế nào từ đó sẽ thấy hiện nay có độ chênh lệch ở đâu!

  Thí dụ:
  1. Cách sắp đặt Thiên Bàn vì sao có nơi xây dựng theo 3 nghi, có nơi chỉ có 1 nghi. Vậy cái nào đúng hay cả 2 đều đúng? Chứng cứ lịch sử lời dạy về những thiết kế này trong đàn cơ nào?

  2. Nơi hàng Tam Giáo Đạo Tổ: hầu hết hiện nay các nơi đều thờ với tên gọi là Thái Thượng, Thích Ca, Khổng Tử. Có đúng như vậy hay không ?

  Vì ai có học giáo lý đều rõ Đức Thái Thượng lập Tiên Đạo vào Nhứt Kỳ còn Đức Thích Ca và Khổng Tử lại là Giáo Chủ của Phật và Thánh Đạo trong Nhị Kỳ.

  Sao lại trong cách thờ lại có sự lẫn lộn giữa các đấng Giáo Chủ trong Nhứt và Nhị Kỳ như thế ?

  Thánh Ngôn nào Đức Chí Tôn dạy về vấn đề này ? (có đăng trong kinh sách nào?)

  Rõ ràng, những vấn đề nêu trên chỉ có thể giải đáp qua nghiên cứu Đạo Sử mà thôi!

  Vậy trong htdm chúng ta, ai sẽ cung cấp những dẫn chứng lời Thánh Ngôn dạy những vấn đề này hiện đang có trong kinh sách nào?

  Hãy thử đặt vấn đề, khi người đạo hữu mới nhập môn hỏi những câu đại loại như thế thì chúng ta sẽ đưa ra chứng cứ từ đâu sao cho thuyết phục (có chứng cứ cụ thể khoa học)

  Thân ái

 4. #14
  Tham gia ngày
  Sep 2009
  Bài viết
  1.137
  hienhuu's Avatar
  Ta thấy hình thờ hiển nhiên tại Thánh-Thất như Lão Tử, Thích-Ca, Khổng-Tử ?
  Mà ai cũng biết Thái Thượng Đạo Tổ là Nhứt Kỳ sang Nhị Kỳ chính là Lão-Tử.
  Và Nhiên-Đăng Cổ-Phật là Nhứt Kỳ sang Nhị Kỳ chính là Thích-Ca.
  Và Văn-Tuyên Đế-Quân là Nhứt Kỳ sang Nhị Kỳ chính là Khổng-Tử.
  Nên Tam-Giáo Nhứt-Kỳ và Tam-Giáo Nhị-Kỳ chính là Một nên không có lẫn lộn.
  Đến Tam-Kỳ thì khác nên các Giáo-Chủ không có giáng sanh mà gọi là Tam-Trấn thì có Đức Lý Thái-Bạch lãnh Nhứt Trấn thuộc Tiên.
  Đức Quan-Âm lãnh Nhị Trấn thuộc Phật. Đức Quan-Thánh lãnh Tam-Trấn thuộc Thánh chỉ Giáng Điển chớ không giáng sanh. Nên Thầy mới nói Không giao Chánh-Giáo cho tay phàm tức không giáng sanh nữa mà giáng điển để dạy Đạo và Ngai của Thầy tại Cung Đạo mà đồng tử là Hiệp-Thiên-Đài là nơi Thầy Ngự mà Chúa Quỉ thì không dám ngồi vào những đồng tử tiền định mà Thầy đã định rồi.
  Vậy Tam-Giáo Nhứt Kỳ và Nhị-Kỳ chỉ là một mà thôi nên Thái Thượng nhứt Kỳ cũng chính là Lão-Tữ của Nhị-Kỳ !./. Thân

 5. #15
  Tham gia ngày
  Sep 2009
  Bài viết
  1.137
  hienhuu's Avatar
  Còn về Nghi cúng thì Thánh-Thất thì phải 3 nghi ? lý do Nhơn-Sanh Tín-Ngưỡng lắm ? ở bên ngoài mà có ụ mối nổi lên giống dạng phật ngồi thiền thì chỉ một lời đồn thôi thì nhơn sanh kéo tới ùn ùn để bái lạy và nhiều ụ mối nổi lên thì nhơn sanh lại càng tín ngưỡng thêm ?
  Cũng có nơi chỉ làm 1 nghi cúng thì cũng không sai ?
  Khi ta đi giữa đồng trống chẳng có Nghi Cúng nào ? Mà tới giờ cúng thì ta day về hướng Bắc làm lễ vì Thầy nói Thầy Ngự nơi Sao Bắc Đẩu thuộc hướng Bắc.
  Nếu ta đi giữa lòng Sài-Gòn xe cộ qua lại, mà tới giờ Cúng thì lúc tới Đèn Xanh được 30 giây thì ta ngừng lại mà niệm thầm Danh hiệu Thầy tại Tâm vì Thầy nói Thầy là thị Tâm.
  Đến mức độ cao nữa thì ta không cần niệm thầm gì nữa mà lúc nào Tâm ta đã niệm rồi. Nên có câu : Nhứt Cú Di Đà Vô Biệt Niệm; Bất Lao Đàn Chỉ Đáo Tây-Phương. Có nghĩa là 1 câu A Di Đà Phật không cần niệm; Chẳng nhọc khải tay vẫn tới được Tây-Phương là vì Tâm đã Thuần và luôn niệm cho Ta, nên Ta không cần niệm lầm thầm nữa ?./. Thân

 6. #16
  Tham gia ngày
  Sep 2009
  Bài viết
  1.137
  hienhuu's Avatar
  Huynh Truong huu Duyen à ! Ai mà đi nói vậy ?
  Thánh Tượng Thiên-Nhãn ngó về phía trước thì Đèn Thái-Cực đặt như thế thì gọi là Đặt ở phía trước Thiên-Nhãn, chớ ai mà lại nói sau Thiên-Nhãn ?.
  Ở tại Tư-Gia trước Thập-Niên 70 trở về trước thì ở Tây-Ninh chỉ có Thánh Tượng Thiên-Nhãn 1 và 2 mà thôi ? Như Thánh-Tượng 1 thì đâu có Ngai Long Châu thứ 7 gì đâu ? Đèn Thái-Cực ngay giữa Tâm Thánh-Tượng thì được rồi !./. Thân

 7. #17
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  HTDM,

  Lý giải của huynh hienhuu về Tam Giáo Đạo Tổ mà cho rằng 3 vị Lão Tử, Thích Ca, Khổng Thánh là 3 Đấng tái kiếp của Thái Thượng, Nhiên Đăng và Văn Tuyên thì e rằng chưa được thuyết phục trọn vẹn!

  Điều quan trọng là trình bày của huynh hienhuu chỉ là ý kiến cá nhân chứ chưa đưa ra dẫn chứng cụ thể ý kiến này dưa theo kinh sách hay đàn cơ ngày nào!

  Vấn đề cũng tương tợ là về hình thức xây dựng 3 nghi thờ hay 1 nghi thờ xuất xứ từ Thánh Ngôn của đàn cơ nào !

  Chúng ta đã bước sang thế kỷ 21, ngày nay thói quen của dân trí phổ thông tầm thế giới đòi hỏi hể nói ra thì phải "Nói có sách, mách có chứng cứ"

  Anh chị em hãy xem lại kiến thức của mình về vấn đề thông dụng này mà huynh truonhuuduyen nêu lại để học hỏi giáo lý, xem mình có thể lý giải thuyết phục hay không? hay bản thân mình cũng còn lơ tơ mơ! Có nhìn thẳng vào vấn đề và thấy khiếm khuyết của mình thì mới mong cải tiến. Có như thế thì mới hy vọng mai sau mình sẽ góp phần trong việc Hoằng Khai Đại Đạo ra năm châu thế giới. Đây chính là tinh thần học hỏi của Diễn Đàn Tuổi Trẻ Đại Đạo.

  Nhân đây, xin được ngõ lời cảm ơn người nhắc lại (Truonghuuduyen) một đề tài quá thông dụng nhưng phần đông tuổi trẻ Cao Đài vẫn chưa thông suốt! Đồng thời cũng hoan hô sự nhiệt thành đáp ứng của huynh hienhuu đã giúp mọi người học hỏi thêm và làm cho Diễn Đàn được sinh động


  Thân

Trang 2/2
1 2

Nội quy viết bài

Nội quy viết bài
 • Quý hiền không thể tạo chủ đề
 • Quý hiền không thể gởi Trả lời
 • Quý hiền không thể gởi tập tin đính kèm
 • Quý hiền không thể sửa bài viết của quý hiền
Chủ đề giống nhau
 1. PHƯỚC THIỆN thuộc HIỆP THIÊN ĐÀI?
  Bởi hoc.tro trong mục Vấn đáp học Đạo
  Replies: 22
  Có Bài Mới: 03-08-2007, 12:49 AM