+Trả Lời Chủ Đề
Trang 1/2
1 2
kết quả từ 1 tới 10/ Tổng số 20

Ðề tài: Chánh Tín hay mê tín

 1. #1
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar

  Đồng tiến trên đường Chánh tín

  Mục lục

  1. Đồng tiến trên đường chánh tín
  2. Sự thờ phượng
  3. Sự lễ bái - hiến dâng
  4. Cầu nguyện
  5. Cúng tế người quá vãng
  6. Kỷ niệm tiền bối quá vãng
  7. Thiên đàng - địa ngục
  8. Trung thu hội yến hiến dâng lên đức mẹ
  9. Thế nào là đại lễ hiến dâng lên đức mẹ
  10. Mùa xuân nói chuyện chánh tín
  11. Thiên quang tứ phước
  12. Mê trong biển tỉnh

 2. #2
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  ĐỒNG TIẾN TRÊN ĐƯỜNG CHÁNH TÍN

  Đức Quán Thế Âm trong một lần giáng đàn đã dạy:

  Khi bước chân vào lâu đài tôn giáo, vào Đại Đạo, hầu hết ai cũng nghe và cũng nói nhiều về chơn lý, về sự chánh tín hay mê tín. Nhưng nghe là nghe, nói là nói, chớ kỳ thật giải quyết được vấn đề giải thoát khỏi màn lưới vô minh quả là mấy ai làm được!” [Đức Quán Thế Âm, Trúc Lâm Thiền Điện 07.01 Tân Hợi (02.02.1971)]

  Đức Lý Giáo Tông cũng có lời dạy:

  ▪ “Cuộc tuần hoàn nguơn hội đáo đầu, trải qua bao lúc sàng sảy, phân phàm lọc Thánh, định luật đến ngày đào thải tất cả những gì cặn bã trọng trược trong vũ trụ.

  Chư hiền đệ thử ôn lại, nhìn vào trong cửa tôn giáo khắp hoàn cầu. Như hiện tình không biết bao nhiêu là pháp môn, là đạo giáo, mỗi mỗi đều có tác dụng đóng góp vào Đại Đạo. Đến lúc tận thế, tam thiên lục bá bàng môn đều ra tranh hùng giành giật để lập công hầu chuyển mình qua kỷ nguyên mới, hưởng hạnh phúc thiên đường ở thế gian. Do đó đã diễn ra không biết bao nhiêu hình thái tranh giành tín hữu, kéo giật môn đồ, dùng đủ pháp thuật mê hoặc lôi kéo đám người mê tín cùng về để thực hiện cho kỳ được lòng tham vọng. Thế nên, đã biết bao nhiêu người đã hy sinh, đã ngã gục trước ngưỡng cửa tôn giáo.

  Nhưng than ôi! Hỏi ai là người hy sinh đúng chỗ, đúng lúc, đúng đường lối để nhìn thấy ngày hoàn thành sứ mạng đem đạo độ đời, năm châu chung chợ, bốn biển chung nhà, người người đều hưởng cảnh lạc thú tiêu dao trong tình thương bác ái, cùng nhìn nhau trong một đại gia đình nhân loại. Những hàng sứ mạng hướng đạo các tôn giáo lúc bấy giờ đã hoàn thành sứ mạng tam giáo quy nguyên, ngũ chi phục nhất, dưới Đấng Duy Nhất Chúa Tể Càn Khôn. Đó là việc rất khó!

  Chư hiền đệ muội đừng tưởng tu để thành Thần Thánh Tiên Phật là dễ. Không phải chỉ giữ mức bình thường, ăn chay niệm Phật, đi chùa tụng kinh, rồi đến ngày thoát xác về nơi bồng lai tiên cảnh. Tưởng vậy là sai lầm lắm!
  ” [Đức Lý Giáo Tông, Thiên Lý Đàn 23 tháng 03 Đinh Mùi (02.05.1967)]

  ▪ “Có một lần, Thiêng Liêng đã nói rằng: trong hàng giáo phẩm Thiên phong chức sắc cũng như chức việc tín hữu, đừng tưởng rằng mình đã nhập môn rồi với mỗi tháng mấy ngày chay, đi chùa thất cúng bạc hiến tiền là được vào hàng con cưng của Trời Phật; và các Đấng Thiêng Liêng sẽ hộ trì cho đến ngày thành Tiên tác Phật.

  Vẫn bị đọa như thường nếu không tìm hiểu được đâu là chánh tín, đâu là mê tín tà niệm, nếu nhập môn rồi mà không cố gắng học hỏi Đạo lý, hiểu việc nào nên làm nên nói nên suy nghĩ và điều nào không nên làm không nên nói không nên suy nghĩ. Không rèn luyện bản tâm cho thuần chơn, không chế ngự thất tình lục dục để cho chúng tự do loạn động.

  Thượng Đế thương đời, đã đem các giáo lý từ khó đến dễ kêu gọi thức tỉnh người đời, chớ Thượng Đế không bảo người đời quá chú trọng về mặt hình thức dập đầu cầu Phật. Nếu trong lúc ấy tâm thức chưa được mở mang thì tâm linh vẫn còn lúng túng trong bức màn vô minh, thì dầu có giữ đạo ngàn đời muôn kiếp cũng vẫn mãi còn lên xuống lặn hụp trong bánh xe luân
  .” [Đức Lý Giáo Tông, Ngọc Minh Đài 15.10 Kỷ Dậu (24.11.1969)]

  Và Đức Mẹ cũng dạy:

  Các con hữu duyên hữu phúc khải ngộ Tam Kỳ Phổ Độ đại ân xá. Phật Tiên Thánh Thần thường xuyên dẫn dắt, chỉ nẻo tắt, tránh đường quanh, chỉ chờ các con chí kỉnh chí thành tu hành chơn chánh, gieo giống chi gặt liền giống ấy... Tu theo Phật Trời được độ dẫn đến hư vô, mê theo ma quỷ bị dắt đến tam đồ lục đạo.” [Đức Vô Cực Từ Tôn, Thánh thất Bình Hòa 15.8 Giáp Dần (30.9.1974)]

  Vậy nên, chánh tín là chiều hướng phải được xác định rõ. Bởi vì nếu xác định sai, nghĩa là ngược lại thì đó là chiều mê tín! Vấn đề cũng rõ ràng và đơn giản như khi chúng ta biểu diễn đức tin của người có tín ngưỡng là một trục tọa độ, trên đó chánh tín thuộc về chiều dương còn chiều âm thuộc về mê tín.

  Qua những lời Thánh giáo, các biểu hiện mê tín của người có tín ngưỡng có thể được trông thấy ở một số hình thức tín ngưỡng thông thường sau đây:
  - Sự thờ phượng
  - Sự lễ bái, hiến dâng, cầu nguyện
  - Việc cúng tế người quá vãng
  - Kỷ niệm chư tiền bối
  - Việc xây dựng chùa thất
  - Nhận thức về Thiên đàng - Địa ngục...
  - Trung thu, hiến dâng lên Đức Mẹ
  - Mùa xuân xem bói, xin xăm, cúng sao…
  (còn tiếp)

 3. #3
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  Tiếp sau đây, kính mời quý đạo hữu cùng nhau tìm hiểu, học tập lời vàng tiếng ngọc của các Đấng Thiêng Liêng về các đề tài vừa nêu trên qua những lời nhắn nhủ:

  ▪ “Tu phải hiểu đức tin chánh tín,
  Mỗi việc hành, xét định minh quang;
  Chớ nghe tiếng uyển, tiếng đàn,
  Yếu lòng non dạ, tin càng mà nguy
  .”
  [Đức Quan Âm, Giáo Hội Tiên Thiên Minh Đức 20.9 Đinh Mùi (23.10.1967)]

  ▪ “Ráng tu tỉnh để qua hồi hắc ám,
  Khá bền tâm hầu vượt đám mây mù;
  Trọng tâm là tu học, học tu.
  Việc chánh bởi một câu chánh tín.

  Nếu chư hiền sĩ hiền muội không đủ pháp mầu để ta bà cứu độ, thì ít nhứt phải ráng tu mà tự cứu lấy mình
  .”
  [Đức Quan Thế Âm,Văn Phòng Phổ Thông Giáo Lý 19.02 Ất Tỵ (21.3.1965)]

  ▪ “Chư hiền đệ muội là những thành phần giác ngộ, may duyên gặp Đạo. Được các Đấng ở hàng Thượng Đẳng Thiêng Liêng dẫn dắt, hãy cố mà tu học, đừng vui đâu chúc đó chạy đó chạy đây để bị dẫn dắt bởi đường mê tín rồi làm việc tầm thường không đạt được Đạo mà tội nghiệp.
  Vì trong giới tín ngưỡng cũng có rất nhiều trình độ, phải ý thức lời nầy để khỏi trễ tràng công quả
  .”
  [Đức Lý Giáo Tông, Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý 15.01 Tân Hợi (10.02.1971)]

  Học để hiểu đâu là nẻo chánh đường tà hầu tu sửa mình trước và sau nữa giúp người khác cũng hiểu và hành theo nẻo chánh đường chơn như lời của Đức Vân Hương Thánh Mẫu:

  Chánh với tà, biết để làm chi các em?
  Không phải biết để gần với người chánh, rồi xa lánh dứt bỏ kẻ tà. Biết để giữ mình theo lẽ chánh, ngăn đón hoặc dẫn kẻ tà vạy lại nẻo chánh đường chơn. Nếu kẻ tà vạy tội lỗi bị vứt đi thì Thượng Đế đâu đến mở Đạo nơi trần gian làm gì và hàng hướng đạo đâu cần phải làm việc giáo dân vi thiện.

  [Đức Vân Hương Thánh Mẫu, Cơ Quan PTGL 02.8 Nhâm Tý (09.9.1972)]

  Với vai trò “phổ độ nhơn sanh”, cầm đuốc soi đường để tất cả “đồng tiến trên đường chánh tín”, tín hữu Cao Đài chúng ta phải là những người thông rõ đường lối như lời dạy:

  Người cầm đuốc dẫn đường luôn luôn phải là người thông hiểu rõ đường nào phải đi, đường nào phải tránh. Không được lẫn lộn với nhau.
  Cùng lúc phải giữ gìn ngọn đuốc cho sáng tỏ mãi mãi để mình và mọi kẻ đi mút được khoảng đường.
  Sự vinh quang thành công theo lý tưởng là ở đó
  .”
  [Đức Vạn Hạnh Thiền Sư, Minh Lý Thánh Hội 30.8 Tân Hợi (18.10.1971)]

 4. #4
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  ▪ “Hành Chánh Đạo cần phải lập chánh tín. Nếu không chánh tín thì phải chịu dưới tà quyền, nếu chịu dưới tà quyền thì Đạo sai tôn chỉ.”
  [Đức Cao Đài Tiên Ông, Trước Tiết Tàng Thơ 15.12 Mậu Dần (1939)]

  ▪ “Phải chánh tín để đem chánh tín cho mọi người.
  Phải thực hành chân lý để mọi người đều đến với chân lý
  .”
  [Đức Mẹ, Vạn Quốc Tự 15.8 Ất Tỵ (10.9.1965)]

  ▪ “Bần Đạo đến trần gian để giúp chư hiền đệ muội một vài Lý Đạo để nhận thức vị trí của mình trong trời đất, ngõ hầu tăng tiến trên bước đường tu học chân chính để khỏi sa vào nẻo mê tín mà bị bàng môn tả đạo lôi kéo vào hố sâu vực thẳm không ngày trở lại cùng Chí Tôn Từ Phụ.”
  [Đức Quan Thế Âm, Minh Lý Thánh Hội 14.1 Kỷ Dậu (02.3.1969)]

  ▪ “Đạo chẳng xương minh chánh pháp sáng tỏ lý chơn thì đời phải lạc lầm mê tín.”
  [Đức Phan Thanh Giản, Trúc Lâm Thiền Điện 02.01 Bính Ngũ (22.01.1966)]

 5. #5
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  SỰ THỜ PHƯỢNG

  I. Thờ phượng
  1. Thờ cúng ai?
  2. Thờ phượng để làm gì?
  3. Thờ phượng với sự kỉnh thành trang trọng
  II. Tạc tượng - Thờ phượng
  - Không lên cốt tượng
  - Để tiền bạc làm phước thiện


  "Thầy các con! Chư môn đệ nghe!

  Phần nhiều trong các con chẳng để lòng thờ kính Thầy, tưởng cho đem thờ Thầy vào nhà là chủ ý cầu một việc lợi riêng chi cho gia quyến mà thôi chớ chẳng hiểu là một nguồn trong sạch để rửa các tội lỗi phàm tục của các con.

  Nhiều đứa lại còn mơ hồ, đã thờ Thầy mà còn chưa chắc ý rằng thờ đặng chi và mở Đạo ra có ích gì?

  Đã bước chân vào đường đạo đức thì phải gia công tìm kiếm, học hỏi rõ ngọn nguồn để xứng đáng là môn đệ của Thượng Đế…
  ” [Thánh Ngôn Hiệp Tuyển 1, Đại Đàn Chợ Lớn ngày 27.12.1926]

  Lời Thầy dạy từ thuở Khai Minh Đại Đạo, xem ra vẫn có giá trị thực tiễn với số đông tín hữu Cao Đài chúng ta!

  Vậy hôm nay, trước tiên chúng ta cùng nhau học hỏi những lời Thánh huấn của các Đấng Thiêng Liêng về “sự thờ phượng”.

 6. #6
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  I. THỜ PHƯỢNG:

  Theo giáo lý Cao Đài, cõi vô hình chia làm hai hạng:

  - Thượng đẳng Thiêng Liêng: Thần, Thánh, Tiên, Phật, Trời.

  - Hạ đẳng thiêng liêng: ma, quỷ, yêu, tinh.

  Tất cả đều “vô hình” và có một "huyền năng" nhứt định. Chúng ta, là tín hữu Cao Đài, nên kỉnh trọng thờ phượng và cúng kính những ai?

  1. Thờ cúng ai?

  Đức Chí Tôn dạy:

  Chỉ thờ cúng Thượng Đế và trọng kỉnh ông bà cha mẹ.”

  Người tín hữu, môn đệ của Đức Chí Tôn, tuân lời dạy:

  - Tuyệt đối không thờ cúng Hạ Đẳng Thiêng Liêng, để cầu được hộ trì lợi lộc.

  Nếu như trong những ngày đại lễ, chúng ta thấy ở Thánh Thất, Thánh Tịnh có lập bàn thờ các đẳng cô hồn và cúng kính kinh kệ lễ phẩm thì phải hiểu rằng người tín đồ Cao Đài không bao giờ được phép thờ phượng Hạ đẳng thiêng liêng để cầu lợi lộc. Trái lại, người tín đồ Cao Đài chúng ta thiết lễ vì lòng nhân ái muốn độ tử cầu siêu và thỏa mãn phần nào sự thèm khát của các vong linh chưa siêu thoát như lời kinh:

  Thương thay thập loại cô hồn,
  Bơ vơ lưỡng cảnh, dập dồn tuyết sương.
  Ngày đêm dưới hố bên đường,
  Nhiễu nhương lân ấp, phố phường dọ ăn
  .”

  Xin được thuật lại một câu chuyện thật đã xảy ra tại Thánh Thất Tân Định quận 1 Sài Gòn, vào khoảng năm 1965:

  "Vào một kỳ cúng đàn sóc vọng thời Tuất (vì ở thành phố, nhiều đạo hữu là công hay tư chức đến 5 giờ chiều mới tan sở) số đạo hữu vào khoảng 70 vị, mọi người đang thành tâm tụng kinh đến bài Phật Giáo Tâm Kinh.

  Thình lình, có một tiếng "xạch" thật lớn phát ra từ một mảnh giấy được xếp gọn bị ném mạnh xuống nền. Mọi người đứng cúng dọc hai bên chánh điện chưa hết ngạc nhiên thì bỗng thấy một đạo tỷ đang quỳ cúng giữa điện tự tát vào mặt mình nghe bốp bốp. Tiếng cầu kinh bị khựng lại trong vài giây, rồi vị giáo nhi cất cao giọng lôi cuốn mọi người tiếp tục thời cúng. Khi ấy, đạo đệ quỳ trên vị ấy một hàng gối, tò mò quay lại chéo về bên trái phía sau của mình, thì thấy đạo tỷ ấy đang lạy liên tục!...

  Hết thời cúng, mọi người kéo nhau lên đền Phật Mẫu lạy Mẹ, trong lúc hành lễ ai cũng thấy đạo tỷ ấy khóc sướt mướt. Khi xuống Thiên Phong đường dùng trái cây, mọi người xúm quanh thăm hỏi. Đạo tỷ kể rằng:

  “Đang cúng ở chánh điện thì thấy một vị mặc áo đỏ bước đến chỉ vào mặt trách mắng vì sao đã là môn đệ của Đức Chí Tôn Thượng Đế mà còn tin vào bùa chú hạ đẳng? Và vị Thần tát cho mấy cái thật đau!

  Còn khi lên lạy Đức Mẹ thì đạo tỷ được một Đấng Nữ Thiêng Liêng an ủi khuyên lơn nên lòng cảm động, ăn năn”.

  Thật thà, đạo tỷ thú nhận là mình có nghe lời xúi giục, sắm lễ vật đi xin thầy bùa một lá và luôn cất trong người để hy vọng được chư vị phù hộ trong việc kiếm sống, nên mới bị quở phạt như thế!”

  Khi xưa, Đức Ngô Minh Chiêu trong một lần giáng đàn sau khi đắc đạo, có dạy một đạo hữu mới:

  Ngọc, hiền muội hãy tuân lịnh Thầy sắp đặt gia từ mẫu hiền muội lại cho chỉnh. Phải viết bài vị thờ Tam Giáo, Tam Trấn. Gỡ những bùa chú của tà và dẹp trang bóng chàng.
  Hễ thờ Thầy thì chẳng nên thờ quái mị.
  Vậy hiền muội cắt nghĩa cho từ mẫu hiền muội biết
  .”
  [Đức Ngô Minh Chiêu, Gia Định 13.3 QuýDậu (1933)]

  Vậy người tín đồ Cao Đài không được tin vào bùa chú của đồng cốt, thầy pháp.

  Đức Mẹ, một lần giáng đàn có dạy một vị nữ phái:

  ▪ “Huê con nghe Mẹ dạy:
  Tìm con đường chánh khó thay là,
  Hễ có Phật Trời ắt có ma;
  Chí trọn, sắt son, Thần Thánh chứng,
  Bôn chôn, dục vọng ắt xuông tà
  .”
  [Đức Mẹ, Trước Tiết Tàng Thơ 15.5 nhuần Quý Dậu (07.7.1933)]

  ▪ “Huê con trẻ tỉnh lần nghe Mẹ,
  Đạo chánh tâm là lẽ lý chơn;
  Xa đi đồng cốt gây hờn,
  Trên đường tu luyện linh hồn nhớ chăng ?

  [Đức Mẹ, Huờn Cung Đàn 14 rạng 15.9 Quý Mão (30.10.1963)]
  Và Đức Quan Thế Âm cũng có dạy một đạo hữu:

  V.K. Khoan hiền sĩ nghe đây:
  Đạo chẳng đâu xa, chính tại tâm,
  Sách kinh Thánh giáo học sưu tầm;
  Hỏi han bè bạn điều hay dở,
  Sẽ rõ đạo mầu lý thậm thâm.
  Chớ nghe cuối ngõ đầu đàng,
  Cốt đồng dắt dẫn luận bàn đó đây.
  Chung tay giáo lý phô bày,
  Công dầy quả đủ được ngày minh tâm
  .”
  [Đức Quán Thế Âm, Văn Phòng Phổ Thông Giáo Lý 19.2 Ất Tỵ (21.3.1965)]

  - Chỉ Việt Nam mới còn duy trì tục lệ thờ cúng ông bà

  Đây là một nét đẹp trong văn hóa tín ngưỡng của người Việt cần được giữ gìn. Hiện nay, tốc độ "đô thị hóa" ngày càng tăng. Đại gia đình truyền thống làng xã của người Việt chuyển đổi dần sang hình thức tiểu gia đình đô thị với không gian nhà cửa chật hẹp (dạng chung cư...) nhưng có nhu cầu nếp sống văn minh đô thị với các vật dụng tiện nghi vật chất điện tử nên diện tích lại càng thu hẹp. Thêm vào đó một số thanh niên sinh viên lên thành phố học tập, làm việc phải cư trú tập thể chật hẹp. Do đó một số người không có điều kiện thực hiện việc thờ cúng ông bà, lâu ngày đánh mất thói quen tốt đẹp, làm mai một truyền thống của dân tộc!

  Vì thế, tín hữu Cao Đài chúng ta cần ý thức vấn đề nầy để làm sao nếp sống văn minh vẫn hài hòa cùng đời sống văn hóa tín ngưỡng từ trong căn hộ của mình. Được như vậy thì sự bình thường của nếp sống hài hòa giữa văn minh vật chất và văn hóa tinh thần của chúng ta trở thành nét đẹp trong đời sống, thể hiện việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

  Lời Thầy dạy từ khi mới lập Đạo đáng để lưu ý:

  Chỉ có xứ Việt Nam còn duy trì được sự tôn sùng tổ phụ theo tục lệ cổ truyền mặc dầu xứ ấy chỉ biết chịu ở dưới quyền lệ thuộc từ ngày được tạo lập tới giờ. Ý Thầy muốn nó được giữ nguyên thể như vậy mãi...” [[Thánh Ngôn Hiệp Tuyển quyển 1, Vendredi 01 Octobre 1926]]
  (còn tiếp)

 7. #7
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  2. Thờ phượng để làm gì?

  Chúng ta hãy đọc lời của Đức Quán Âm để tự xem lại mình được xếp vào trường hợp trình độ nào trong sự tín ngưỡng:

  Thế thường trong giới thiện nam tín nữ khi đã có đức tin nơi Đấng Thần minh thì đã chọn một dấu hiệu nào đó để thờ phượng tín ngưỡng hầu làm nơi tựa tâm hồn vào đó. Nhưng trong sự thờ phượng thì có nhiều quan niệm khác nhau.

  Có người quan niệm về sự kính mến oai linh đức độ hoặc trung cang nghĩa khí, hoặc tiết liệt anh thư mà thờ. Có người vì muốn được sự phò hộ tế độ cho bản thân hoặc gia đình mà thờ. Có người vì muốn được sự báo ứng mách bảo những khi bất trắc tai nguy hoặc mách đường chỉ nẻo trên bước danh lợi mà thờ. Có người vì lòng kính mộ đạo phẩm uyên thâm nhiệm mầu huyền diệu, cần được Đấng ấy dạy dỗ dắt dìu trên đường tu học mà thờ. Cũng có đa số những người vì sợ tà ma yêu quái ám hại nên thờ để nhờ oai linh giữ gìn bổn mạng, tài sản, sự nghiệp cháu con... Nếu chỉ nói về sự tín ngưỡng thuần nhất thì những quan niệm ấy đã giống nhau về chỗ kính nể mến thương oai linh đức độ ngoài khả năng của mình mà thờ. Nhưng khi đem phân tích giá trị của mỗi quan niệm thì nó đã cách nhau nhiều trình độ
  .”
  [Đức Quan Thế Âm, Minh Lý Thánh Hội 6.4 Giáp Dần (27.4.1974)]

  - Thờ cúng các Đấng Thiêng Liêng là để học và hành theo gương tánh hạnh của các Ngài:

  Thí dụ chúng ta học và hành theo gương trung cang nghĩa khí của Đức Quan Thánh, tiết liệt của Đức Quán Thế Âm, trung liệt của Hai Bà Trưng, trung nghĩa của Đức Thánh Trần...), không cầu xin lợi lộc, thăng quan tiến chức... Trái lại, phải cố gắng thực hành theo đức độ và giáo lý của các Đấng đã chỉ truyền như lời dạy sau:

  Cúng lạy pho tượng tạm đặt tên Bần Tăng để thể hiện lòng sùng kính một Đấng từ bi cứu thế. Nhưng cần phải làm và làm cho nhiều theo đức độ và giáo lý đã chỉ truyền mới mong tự cứu rỗi thân tâm. Chớ quá chú trọng về mặt hình thức lễ bái cầu xin mà thiếu về phần nội tâm tự tu, tự cứu. Bần Tăng cũng không làm sao cứu rỗi giùm.”
  [Đức Di Lạc, Trúc Lâm Thiền Điện 02.01 Bính Ngọ (22.01.1966)]

  - Thờ cúng tổ tiên là một hình thức thể hiện nhân bản, “cây có cội, nước có nguồn”.

  Mỗi ngày thường xuyên thắp nhang khấn vái trước bàn thờ tổ tiên là một hành động giáo dục nhẹ nhàng cho con cháu về nguồn cội gia đình, ý thức về truyền thống của dòng họ để luôn sống xứng đáng với công khó của tiền nhân và nếu chưa làm sáng danh thì cũng không bao giờ làm mất danh dự của dòng họ.

 8. #8
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  3. Thờ phượng với sự kỉnh thành trang trọng:

  Đoạn Thánh giáo sau cho chúng ta một thí dụ để suy nghĩ:

  Các con nên sửa soạn sự thờ phượng nơi tư gia cho dời vào trong hoặc lên trên cho tôn nghiêm, vì trước đó là đường ra vô rất nên thất lễ.

  Trước kia vì sự sinh sống thiếu phương tiện, các con ép lòng phải để như vậy, nay hãy sửa lại, thờ như vậy không nên đó con. Đành rằng hồng trần là trọng trược, chỉ có lòng người khử trược lưu thanh, nhưng biết trước mà không khử, biết thất lễ mà không sửa sang là có tội con à.

  Con ôi!

  Trời Phật chẳng bảo ai thờ cúng,
  Đó tượng trưng thể dụng tu hành;
  Muốn cho trọn kỉnh trọn thành,
  Thì nên thờ phượng chỗ dành tôn nghiêm
  .”
  [Đức An Hòa Thánh Nữ, Văn Phòng Phổ Thông Giáo Lý 26.12 Kỷ Dậu (02.02.1970)]

  Đã tin yêu Thầy Mẹ và các Đấng Thiêng Liêng, mong muốn tập theo gương đức hạnh của các Đấng, người tín hữu chúng ta phải thể hiện đức tin và sự trọng kỉnh qua hình thức thờ phượng như lời dạy của Đức Linh Quang Thổ Địa:

  Còn tư gia những nơi thờ phượng,
  Phải chọn nơi cao thượng chánh trung;
  Để kỉnh thờ Chúa Tể Huyền Khung,
  Để bảo trọng Tiên Ông Trời Phật.
  Đó là chỉ những nơi tư thất,
  Dầu giàu nghèo rộng chật đến đâu;
  Không ngại gì đa thiểu phượng lầu,
  Miễn trọn kỉnh là đầu mọi việc.
  Chớ đừng tưởng đây phòng khánh tiết,
  Để đãi đằng yến tiệc nhà quan;
  Rồi phượng thờ tạm bợ một trang,
  Nhét bên góc hoặc hành lang cũng được.
  Đó là điều coi chừng tổn phước,
  ĐỊA thương đời nên mách trước việc này;
  Nếu ai còn hờ hững đó đây,
  Nên sửa lại an bày cho đúng.
  Để phương tiện những khi thờ cúng,
  Mình kỉnh thành, đại chúng kỉnh thành;
  Nếu mình tua đập dập có danh,
  Đời khinh rẻ thì dễ gì phổ Đạo lành ra khắp xứ.
  Vì thương mến khuyên ai nên xử sự,
  Bước tu hành gìn giữ hằng khi;
  Buổi ban sơ cần có hữu vi,
  Rồi sau sẽ vô vi bước tới
  .”
  [Đức Linh Quang Thổ Địa, Thiên Lý Đàn 20.11 Đinh Mùi (21.12.1967)]

 9. #9
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  II. TẠC TƯỢNG - THỜ PHƯỢNG:

  Để thể hiện lòng tín ngưỡng, kỉnh trọng các Đấng Thiêng Liêng người ta thể hiện qua hình thức thờ phượng. Tâm lý thông thường của nhơn sanh hay chuộng hình tướng, nên một số người có điều kiện tiền bạc khi muốn thể hiện lòng kỉnh thành của mình với một Đấng Thiêng Liêng nào đó thì tạo cốt tượng đồ sộ uy nghi hoặc sắm sửa xiêm y, lọng dù sặc sỡ ... Có thật sự cần thiết phải làm như thế hay không?

  1. Hình thức thờ phượng và giáo lý Cao Đài cho chúng ta thấy Ơn Trên dạy trong Tam Kỳ Phổ Độ phải giảm hình tướng và không lên cốt tượng để thờ.

  Đúng theo Thiên Ý nhất, chúng ta chỉ cần viết bài vị với dòng chữ nói lên đức hạnh và danh tánh của Đấng được kỉnh thờ. Có thể trích dẫn vài đoạn Thánh giáo sau:

  ▪ “Trời là một Đấng Cha chung,
  Kính thờ trọn Đạo tận trung với người;
  Linh hồn thọ lãnh của Trời,
  Xác hình ta lại nhờ thời mẹ cha.
  Mẹ cha sanh sản ta ra,
  Nên chi ta phải trọng mà hiếu thân.
  Ngoài ra Tiên Phật Thánh Thần,
  Là người sáng suốt đoạt phần thanh cao;
  Biết phương vào chỗ động đào,
  Thoát vòng sanh tử, ta nào dám khinh.
  Nhưng mà ngài đoạt chí linh,
  Kính thành là đủ, tạo hình làm chi
  ?

  ▪ “Về phần Diêu Trì Kim Mẫu, nên tạo linh vị đề chữ thay vào, hỏa thiêu hình cốt để nơi tiền bàn. Nhứt thống đó chư hiền!”

  ▪ “Vậy chiếu sắc Giáo Tông, Thiên Mạng phận sự nên tạo những Thánh Vị: Tam Giáo kế Tam Trấn cùng Thánh Đạo, Thần Đạo cho đủ trên tam cấp nghe chư Thiên Mạng phận sự. Thánh vị tạo bằng chữ, khuôn khổ tùy nghi nghe.”

  ▪ “Đến nay đời Hạ Nguơn chuyển Thượng, Đại Đồng xây dựng, chiếu sắc Ngọc Hoàng, Tam Tòa ấn định, Tam Trấn hạ trần chuyển khai nền Đại Đạo. Như thế thì Kim Tinh, Quan Âm, Quan Thánh là Tam Trấn hạ trần thế Thiên khai Đạo. Nay vì lòng tin tưởng của chư hiền nên dựng ảnh chơn thần để giải bày trong cơn khổ bịnh. Như thế Lão cũng chứng cho nhưng để về phần vô vi. Còn về phần chơn dung, Chơn Phước hiền đệ cùng Phong Vân nên thu hồi cho hợp lý nghe chư hiền đệ.”

 10. #10
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  2. Nếu quá kỉnh thành và theo lệ cũ mà tạc tượng để thờ thì đừng để rơi vào hình thức màu mè mà trở nên mê tín. Trái lại, thay vì chú trọng phát triển hình tướng thờ phượng thì nên dùng tiền bạc công sức mà lo việc phước thiện giúp ích những người khốn khó. Đó mới là chánh tín!

  Vài đoạn Thánh giáo sau cho chúng ta thấy rõ lời dạy của Ơn Trên:

  - Đức Linh Quang Thổ Địa, một lần khác giáng đàn có dạy thêm:

  Rằng tu kính trọng Thần linh,
  Sao còn hoán võ hô binh ấn phù.
  Tam Kỳ Đại Đạo dạy tu,
  Chuyển từ mê tín khởi từ chánh tâm.
  Đừng tìm viễn vọng xa xăm,
  Nặng phần sắc tướng thinh âm ma tà
  .
  Thấy sao nói vậy không ngoa,
  Chẳng thêm chẳng bớt người ta chút nào.
  Thương cho thế sự ồn ào,
  Chạy theo sắc tướng đi vào âm thinh
  .”
  [Đức Linh Quang Thổ Địa, Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý 18.01 Tân Hợi (13.02.1971)]

  - Có một lần, Đức Trưng Trắc Nữ Vương dạy không tô son vẽ phấn lên tượng thờ:

  Chuyển bút Thánh ngập ngừng đôi vận,
  Ánh hào quang là phận vô hình;
  Sanh tiền lập vị danh thinh,
  Ấy phần xác thịt phân minh với đời.
  Cũng nữ giới trong thời chinh chiến,
  Phận quần thoa thực hiện kiếm cung;
  Thịt da dạm nắng hãi hùng,
  Quả dâu rám mặt vô cùng khác đây.
  Nào son phấn như vầy hiện tại,
  Vì các em thời đại hiện kim;
  Tô son vẽ phấn đủ điều,
  Đó là ý tưởng nỗi niềm các em.
  Đó hình thức chốt then của chị,
  Chấm công em chung thỉ bày khai;
  Nhưng phần diện mạo đây rày,
  Bức tranh thủy mạc lòng nầy rõ em.

  Nầy các em, lòng ảo tưởng các em tạo nên hình dạng của chị để tượng trưng bút tích. Nhưng khác hơn các em. Nên thay đổi hình thức cho hợp thời của đời xác thịt trước kia
  .”
  [Đức Trưng Trắc, Đạo Lý 112 trang 35, Huờn Cung Đàn 14.01 Ất Mão (1975)]

  - Đức Lê Đại Tiên có lời khuyên khi một số đạo hữu Thánh Tịnh Ngọc Minh Đài quận 4 Sài Gòn vì cảm ân nghĩa nên tạc tượng của Ngài để thờ phượng:

  Do một số tâm thành nguyện vọng, Tr... đã vì sự cảm ứng mà nghĩ đến việc nghĩa ân với Lão, thật rất cảm kích, nên Lão mới đem việc này để minh định và dẫn dắt làm một ân huệ đáp lại thạnh tình của liệt vị.

  Hỡi liệt vị! đã tạc nên pho tượng của Lão, phải hiểu rằng: Khi sanh tiền Lão là một trung thần vị quốc, vì chánh khí mà đắc Thần vị. Do sự cảm mến của dân tộc nên mới bày lăng tẩm phụng thờ, thiết nghĩ ra, lịch sử là để ghi tấm gương trung cang nghĩa khí, chớ nào phải một vị Thần Thánh lại làm một việc ở thế gian bằng cách độc tôn trong một số người tín ngưỡng của địa phương sao? Nhưng sự đời đã thế, lòng tín ngưỡng trở thành mê tín, mê tín trở thành lợi dụng, lợi dụng trở thành một tai hại cho dân tộc nước non. Đây hiện tại, Lão nhắm ngay vào pho tượng mà liệt vị đã thành tâm tạc để phượng thờ. Đây là một hữu hình chi tướng, cũng cân đai áo mão, cũng oai vệ hiên ngang, nhưng gẫm ra pho tượng ấy hàm chứa được gì cho thế gian, cho bá tánh, mà nước nhà đang cơn ly loạn, dân tộc đang đói khổ gian nguy. Lão đành lòng nào hia mão cân đai, để chịu cho đời sùng bái. Liệt vị ôi!

  THI
  Liếc mắt mà xem khắp mọi nơi,
  Cái tình cốt nhục xẻ chia rồi;
  Con buôn xương máu còn trơ mặt,
  Đứa mượn ân tình chữa hổ ngươi.
  Hia mão cân đai thêm uất hận,
  Lộng tàng gấm vóc khó yên ngồi;
  Nâu sồng chay lạc cho cam phận,
  Chia sớt niềm đau với mọi người.

  Liệt vị! Lão chứng minh lòng tốt đẹp trong sự cảm ứng của liệt vị, nhưng cũng chỉ rõ sự lầm tưởng của liệt vị là nếu cảm ứng lành thì ứng lành. Lão có hỗ trợ liệt vị trên sự thành tâm thiện ý để được dễ dãi thăng tiến trong cuộc đời sinh hoạt, nhưng cũng do tiền định mà thôi.

  Ngày nay, liệt vị đã được thỏa nguyện thì phải nên nghĩ đến tiền nhựt. Trong lúc sanh tiền của Lão là "Nhứt hào bất phạm". Nếu có được dồi dào sinh hoạt, nếu có được tâm đạo kỉnh thành thì hãy đem lợi lộc ấy mà chia sớt cho các công việc từ thiện đạo đức trong địa phương, để tự mình tạo thêm âm chất và được người đời cảm mến hơn là liệt vị đã làm như thế này. Lời quyết định của Lão hôm nay để đáp lại thạnh tình của Tr... cùng tất cả liệt vị hầu thoát ra những vòng ảo mộng, trở lại chánh tín thanh cao, thì trên phương diện cảm ứng mới được hoàn toàn mai hậu.

  [Đức Lê Đại Tiên, Thánh tịnh Ngọc Minh Đài 15.7 Bính Ngũ (30.8.1966)]

Trang 1/2
1 2

Nội quy viết bài

Nội quy viết bài
 • Quý hiền không thể tạo chủ đề
 • Quý hiền không thể gởi Trả lời
 • Quý hiền không thể gởi tập tin đính kèm
 • Quý hiền không thể sửa bài viết của quý hiền
Chủ đề giống nhau
 1. Chánh Tà
  Bởi phimanh trong mục Tiểu luận - bài viết
  Replies: 0
  Có Bài Mới: 16-08-2013, 03:45 AM
 2. lẽ chánh tự nhiên có lẽ tà
  Bởi 1234 trong mục Bước đầu tìm hiểu Đạo
  Replies: 2
  Có Bài Mới: 19-07-2009, 10:20 PM
 3. Báo Cáo Tài Chánh
  Bởi Phụng Thánh trong mục Tin tức khắp nơi
  Replies: 0
  Có Bài Mới: 25-04-2008, 06:26 PM
 4. CHÁNH TÍN VÀ MÊ TÍN
  Bởi DangVo trong mục Cao Đài và Tôn giáo
  Replies: 0
  Có Bài Mới: 20-04-2008, 12:35 AM