Thưa quý huynh tỷ,

Bộ phận kỹ thuật của Caodaivn đang thực hiện một số thay đổi để tăng tính thích dụng cho diễn đàn Tuổi Trẻ Đại Đạo.

Trong đó có phần cho hiển thị những ngày lễ vía và kỉ niệm trong Cao Đài mỗi khi đến dịp.

Khi đó, sẽ có một nội dung lễ vía hiển thị trên banner cùng với hình ảnh liên quan (tương tự như banner hiện tại).

Nhưng B/p kỹ thuật đang gặp khó trong việc xác định ngày, nội dung lễ vía; cũng như số ngày lễ vía trong năm của toàn Đạo.

Do vậy Đạo đệ viết bài này để mong quý huynh tỷ nào đã có sẵn nguồn tư liệu, hoặc có thể dành ít thời gian tập hợp giúp những thông tin về ngày lễ vía và kỉ niệm trong Cao Đài.

Đạo đệ đã làm sẵn mẫu, nếu quý huynh tỷ nào xung phong, chỉ cần tải mẫu bên dưới về và điền thông tin theo mẫu có sẵn.

Rất mong nhận được trợ giúp từ quý huynh tỷ.

Link tải về: http://caodaivn.info/up/images/dw81vmf7tunjw2br48d1.xls

Thach Khe