dtcl hiền muội,
Hãy lên chuyến xe buýt gần nhất rồi bắt đầu cuộc hành trình đi về Đất thánh Tây Ninh. Người xưa nói "đường ngay miệng".
Hãy trải nghiệm và kể cho mọi người nghe về những gì mình đã đi qua.
Sẽ hết bối rối khi đã biết đường để chi cho mấy người bạn nước ngoài của mình!
Hãy kể cho Trung ngôn nghe về cuộc hành hương này.
Với mấy bạn người nước ngoài thì dùng cách này khi không đi được: In trên tờ A4 câu: "Hãy chỉ cho tôi đường đi đến Tòa Thánh Tây Ninh ở huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh - đi bằng xe buýt. Cám ơn nhiều!"
và đưa cho họ, nói rằng: Hãy đưa cho bất kỳ người Việt Nam nào và nói rằng tôi cần giúp đỡ.
Cười vui.
Người Việt Nam rất hiếu khách.
Người Cao Đài còn hơn thế nữa!!
Thân.