+Trả Lời Chủ Đề
Trang 1/4
1 2 3 ... 4
kết quả từ 1 tới 10/ Tổng số 32

Ðề tài: Tịnh Thất và chữ tịnh trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ

 1. #1
  Tham gia ngày
  Oct 2007
  Bài viết
  1.368
  Trung ngôn's Avatar

  Kính HTDM,
  Sau khi đọc Thánh ngôn hiệp tuyển, Pháp chánh truyền và Tân luật; TN có thấy trong các văn bản này thì Thầy và chư vị tiền bối có đặt vấn đề đến Tịnh Thất.
  Thế nhưng sau thời gian dài, nơi Tổ đình vẫn chưa thấy (xin thứ lỗi nếu hồ đồ) Tịnh Thất nào được xây dựng từ khi Hội thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ được lập đến giai đoạn hiệu nay - đầu thế kỷ 21.
  Trong quá trình tìm hiểu nguyên do, TN mạo muội lập chủ đề có tên như trên, sau đó trích đăng Thánh ngôn của Thầy lẫn chư vị Tiền bối cùng các Đấng thiêng liêng nói đến Tịnh Thất.
  Sau đó, TN tìm đăng Thánh ngôn có nhắc đến chữ tịnh theo giáo lý Cao Đài.
  Kính.
  Trung ngôn.

 2. #2
  Tham gia ngày
  Oct 2007
  Bài viết
  1.368
  Trung ngôn's Avatar
  Kính HTDM,
  Chúng ta tìm hiểu sự tồn tại của Tịnh Thất theo Thánh ý của Thầy cùng các Đấng thiêng liêng trong Pháp chánh truyền - có chú giải của Đức Phạm Hộ pháp.
  Nguồn: Pháp chánh truyền chú giải (bản tham khảo năm 2006- Internet).
  --------------------------------------------------------------------
  Thượng Phẩm là ai?
  Thượng Phẩm là người thay mặt cho Hộ Pháp, phải tùng lịnh Hộ Pháp mà hành chánh. Hễ bước chơn vào cửa Ðạo, thì là có Thiên Phẩm, mà hễ có Thiên Phẩm rồi thì Thầy lại đem lên cho tới Thượng Phẩm mới trọn nghĩa Phổ Ðộ.
  Các chơn linh dầu nguyên nhân hay là hóa nhân đều nhờ Thượng Phẩm gìn giữ binh vực cho ngồi đặng an ổn địa vị mình, giúp đỡ cho đức hạnh trổi thêm cao cho khỏi phạm luật lệ; xem sóc ngôi thứ chẳng cho giành giựt lẫn nhau, ắt giữ cho Cửu Trùng Ðài đặng hòa nhã êm đềm, khép cửa Thiên Môn, cấm đường không cho các chơn linh thối bước (hay). Phẩm trật nhờ người mà đặng thăng lên, hay là bị người mà phải hạ.
  Người nắm luật Ðạo nơi tay mà binh vực cả chư Chức Sắc Thiên Phong và các Tín Ðồ, chẳng cho ai phạm luật, vừa lo cho người Ðạo hạnh lên cho tột phẩm vị mình.
  Thượng Phẩm là chủ phòng cải luật, làm Trạng Sư của Tín Ðồ.
  (còn tiếp)
  Trung ngôn.

 3. #3
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  Ở Tây ninh, đến dưỡng lão đường Quy Thiện sẽ thấy có "Tịnh thất". Dấu tích của một nhà tịnh do đức Hộ Pháp lập theo lệnh dạy của Thầy.

  Ngày nay vẫn còn vài chức sắc hưu dưỡng (nam và nữ) nơi đây thực hành.

  Vấn đề là tương lai, khi những vị này về chầu Thầy thì "bí pháp" không biết còn ai sẽ có quyền pháp truyền trao!

  Một số Hội thánh khác cũng thế! Cho nên hiện nay chỉ "giữ tâm không" chứ không có pháp thực hành cụ thể từng cấp ra sao. Vì quý tiền bối đã mang theo về chầu Thầy rồi!

  Do đó, nơi nào còn lưu được pháp thực hành cụ thể thì quý biết bao.

  Đạo là âm dương, phổ độ và tâm pháp phải song hành thì mới có thể làm tròn sứ mạng đã nhận lãnh lúc xin Thầy vào trần lập công.

 4. #4
  Thanh Phong's Avatar
  Đợi lâu quá không thấy chủ Topic post tiếp nên đành mạn phép chen ngang
  Thưa Huynh Trung ngôn và HTĐM !
  Như Huynh dong tam đã post thì ở Tây Ninh, Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc đã từng lập Tịnh Thất theo lệnh của Đức Chí Tôn. Như vậy, tại các Hội Thánh (HT) khác trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ có tồn tại các "Tịnh Thất" hay không ?
  Ví dụ: Các Nhà Tu thuộc HT Ban Chỉnh Đạo có phải là Tịnh Thất ?
  Và pháp môn tu tịnh như chúng ta thường biết, là: Chiếu Minh Tam Thanh, pháp tu Châu của HT Truyền Giáo, pháp môn Vô Vi do Đức Đông Phương Chưởng Quản chỉ dạy tại Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, vậy còn có pháp môn tu tịnh nào nữa không ?
  Kính !
  Hư tâm học Đạo, thị đạt chơn Đạo

 5. #5
  Tham gia ngày
  Oct 2007
  Bài viết
  1.368
  Trung ngôn's Avatar
  Nguyên văn bởi Thanh Phong
  Đợi lâu quá không thấy chủ Topic post tiếp nên đành mạn phép chen ngang
  Thưa Huynh Trung ngôn và HTĐM !
  Như Huynh dong tam đã post thì ở Tây Ninh, Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc đã từng lập Tịnh Thất theo lệnh của Đức Chí Tôn. Như vậy, tại các Hội Thánh (HT) khác trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ có tồn tại các "Tịnh Thất" hay không ?
  Ví dụ: Các Nhà Tu thuộc HT Ban Chỉnh Đạo có phải là Tịnh Thất ?
  Và pháp môn tu tịnh như chúng ta thường biết, là: Chiếu Minh Tam Thanh, pháp tu Châu của HT Truyền Giáo, pháp môn Vô Vi do Đức Đông Phương Chưởng Quản chỉ dạy tại Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, vậy còn có pháp môn tu tịnh nào nữa không ?
  Kính !
  Kính Huynh Thanh Phong,
  Về Thánh ý lập Tịnh Thất đã có trong Thánh ngôn hiệp tuyển trong thời kỳ đầu Khai đạo, trong luật cơ bản là Pháp chánh truyền, trong Tân luật (theo ý vài người cho là phàm luật??? TN không hiểu vì lý do gì mà phân loại, sau khi phân loại thì mục đích có tốt hơn không nhỉ?), trong Thánh ngôn ở các Hội thánh, tổ chức Cao Đài theo Thánh ý của Thiêng liêng.
  Chữ Tịnh thất thực tế có thể có tên gọi khác như Thánh tịnh, Nhà tu, v.v.. Tuy nhiên, đối với người làm toán 1+1= 2 thì người ta sẽ xem xét công năng của Tịnh thất có được xây dựng, hoạt động theo như Pháp chánh truyền, Tân luật không?
  Nếu có khác thì khác như thế nào, có trọng yếu không ?
  Có thể nơi đó tên gọi là Tịnh thất như từng tồn tại ở Tây Ninh nhưng ngày nay đã chuyển công năng thành nhà hưu dưỡng (dongtam, 10g26p ngày 18/6/2013).
  Hay tại các nhà đàn thuộc Chiếu Minh thì không có tên là Tịnh thất (TN hiểu vậy) nhưng lại có công năng như một Tịnh thất (TN cũng hiểu vậy).
  Riêng HTTG CĐ thì Tịnh thất có tên là Tịnh thất, có công năng như Pháp chánh truyền và Tân luật quy định.
  Ví dụ: tại Đà Nẵng có Tịnh thất Thanh Đà, tại Quảng Nam có Tịnh thất Thanh An (Hội An, Quảng Nam), BRVT có Tịnh thất Thanh Châu.
  TN biết đến đậy, trao đổi với Thanh Phong đến đây. Thanh Phong có biết gì về các Nhà tu Trung thừa hay Hạ thừa thì cho TN biết thêm đi!
  Kính.
  Trung ngôn.

 6. #6
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  Nói lại cho rõ:

  Trong Trí.... Cung, bên cạnh Dưỡng Lão đường Quy Thiện có một cơ sở trông cỗ xưa với bảng hiệu "TỊNH THẤT".

  Nhà tu Trung Thừa của Ban Chỉnh chưa phải là Tịnh thất!

  Xin cho đựơc hỏi để dễ tìm đọc: trong PCT, Tịnh Thất được nêu ở khoản nào?

 7. #7
  Thanh Phong's Avatar
  Kính Huynh Trung ngôn
  Đệ có đọc một bài viết về VAI TRÒ CỦA NHÀ TU THƯỢNG THỪA

  1. Lý thuyết - Nếu Nhà Tu Trung Thừa là hạ tầng cơ sở để thực hiện chân truyền Đại Đạo, thì Nhà Tu Thượng Thừa là thượng tầng kiến thiết, để thực hành Tân Pháp của nền Đạo. Muốn cất một toà nhà, công việc đắp nền là gốc, tức là Nhà Tu Trung Thừa. Tu hành chính chắn ở bậc Trung Thừa thể như xây nền nhà cho kiên cố, thi mới mong dựng cột, xây tường, gác kèo và lợp ngói vững chắc được. Phần kiến thiết bên trên là thượng tầng, tức là Nhà Tu Thượng Thừa. Bậc tu Thượng Thừa phải đi đến kết quả của sự tu thân trau giồi Đạo hạnh và đắc thành “Tân Pháp” (Đạo Pháp mới buổi Tam Kỳ Phổ Độ).

  Một nền Đạo phải có Đạo Pháp, Đạo Pháp đó phải thực hiện được hữu hiệu qua cả hai mặt: độ rỗi kiếp hiện sinh và giải thoát phần tâm linh của con người. Và Đạo Pháp có được người tu đắc thành kết qủa tức là Đạo thành, thì mới gọi là một nền Đạo được. Trường hợp Thần Tú và Huệ Năng chứng minh cho chúng ta thấy Đạo Phật thành nơi Huệ Năng đắc thành Đạo Pháp, chớ không thành nơi thế lực bề ngoài, thinh âm sắc tướng của Thần Tú là người không ngộ đắc chơn truyền.

  Phương chi Đạo Cao Đài là một nền Đạo có tổ chức, có luật pháp hành chánh Đạo, có một nội dung đạo đức, luân lý thích hợp cho sự tiến hoá của nhơn sanh, trong thời kỳ chuyển nguơn tái tạo này và có phương châm phổ độ toàn diện con người (phần thể xác và phần linh hồn). Nếu không có Nhà Tu Thượng Thừa làm tiêu chuẩn tu thân và đào luyện nên bậc tu có đủ khả năng đức hạnh, có căn bản Đạo Pháp, thì làm sao có được hàng thiên sứ cầm giềng mối Thiên Đạo độ đời trong buổi Tam Kỳ Phổ Độ nầy. Nếu cơ quan hành chánh của nền Đạo là Hội Thánh, do Bàn Cửu Viện đảm nhiệm mà chức sắc lãnh đạo từ trung ương đến địa phương không do một trường rèn luyện nên bậc chân tu có đủ gương mẫu, tức là Nhà Tu Thượng Thừa, thì có thể nói phương châm phổ độ sẽ bị lệch lạc chân truyền, mọi việc lớn lao của Đạo cũng sẽ hỏng hết. Chánh thể và tổ chức hành chánh là cơ quan điều hành cơ phổ độ, sanh hoạt nội bộ căn bản theo Đạo Pháp của Đức Chí Tôn. Nếu không có những bậc chức sắc có khả năng và thoát khỏi ảnh hưởng lợi danh thường tình đảm đương nhiệm vụ từ dưới lên trên, thì Hội Thánh cũng phải vì đó mà lần lần hạ thấp những hiệu năng lãnh đạo và độ rỗi nhơn sanh.

  Chánh thể và tổ chức hành chánh của Đạo, từ hình thể lưỡng đài, Bàn Cửu Viện đến các cấp Tỉnh Đạo, Họ Đạo dù có hoàn bị đến đâu đi nữa, mà chức sắc lãnh đạo không được đào tạo nơi Nhà Tu Thượng Thừa, thì nền chánh giáo sẽ lần lần biến ra phàm giáo. Nền móng cơ sở của Đạo là Nhà Tu Trung Thừa dù có đồ sộ rộng rãi đến đâu, dù cho hằng ngàn tu xá, hằng ngàn học đường, hằng ngàn cơ sở từ thiện và công nghệ, mà sự lãnh đạo và xây dựng được xuất phát từ bởi nơi Nhà Tu Thượng Thừa, thì các cơ sở của nền móng ấy lần lần cũng biến thành công cuộc xã hội quy mô mà thôi, không tiến đến cứu cánh là giải thoát toàn diện con người (thể xác và linh hồn). Nhận như thế, không phải chúng ta cần những hình thức Nhà Tu Thượng Thừa, do các mái ngói rêu phong cổ kính của ngôi nhà, mà giá trị tuyệt đối của bậc tu là nội dung quy củ của bậc Thượng Thừa vậy.

  2. Vị trí của Nhà Tu Thượng Thừa – Muốn đi sâu vào nội dung Nhà Tu Thượng Thừa, thì trước hết chúng ta mô phỏng một đồ biểu để thấy rõ vị trí của Nhà Tu Thượng Thừa.


  Thành phần Hội Thánh xuất thân bởi Nhà Tu Thượng Thừa.

  Thành phần lãnh đạo Nhà Tu Trung Thừa và bậc Thượng Thừa được Hội Thánh bổ nhậm.

  Người tu lên bậc Thượng Thừa là do sự đào tạo bởi Nhà Tu Trung Thừa

  Nhà Tu Trung Thừa cũng là nơi để cho bậc Thượng Thừa lập công quả (hướng dẫn giáo dục bậc Trung và Hạ thừa). Nhà Tu Trung Thừa có bổn phận phục vụ cho cuộc sống hạnh phúc và đạo đức luân lý của con người; nhưng luôn luôn hướng thượng để vào bậc Thượng Thừa. Trái lại, Nhà Tu Thượng Thừa đào tạo người tu phải dứt bỏ nghiệp trần. Nhưng tâm chí luôn luôn hướng hạ, nhằm độ dẫn nhơn sanh thoát vòng bể khổ.

  3. Nhiệm vụ của Nhà Tu Thượng Thừa – Phương châm của Đạo Cao Đài à giải lần các nghiệp chướng về nhân sự. Tức là giải khổ ở hai phần: Nhơn Đạo và Thần Đạo để lần vào Thánh Đạo (nơi Nhà Tu Trung Thừa) và cởi mở các nghiệp lực của bản thân để rồi đạt đến giải khổ toàn diện con người lên hàng Tiên và Phật Đạo do nơi Nhà Tu Thượng Thừa.

  Vậy hành đạo nơi Nhà Tu Trung Thừa là tạo điều kiện căn bản, là công quả âm chất, để đi đến cứu cánh là thành Đạo nơi bậc Thượng Thừa. Hay nói cách khác, những nỗ lực phục vụ cuộc sống của con người: làm nhà cửa, tạo cơm áo, cung ứng mọi tiện nghi, giáo dục, văn hoá, đạo đức, lễ nghi xây dựng một giềng mối luân lý rộng rãi trong tình yên nhơn loại để an bài một cuộc sống công bằng và bình đẳng là chủ đích của bậc tu Trung Thừa. Lập công và học tập trong tổ chức Hội Thánh và Nhà Tu Trung Thừa, tức là dùng phương tiện đó để đi đến chỗ đắc ngộ Pháp thân mà thành Đạo, là hướng thực nghiệp của bậc tu Thượng Thừa, cũng gọi là tiêu cực tích cực hoá hợp.

  Nhận như thế, có người sẽ nghĩ rằng: “Nếu thế thì có ai xứng mình trong hàng Thượng Thừa? Và như vậy thì nền Đạo sẽ ra sao?”

  Thưa không. Phàm một phát minh khoa học nào của con người, khi đem ra thí nghiệm có kết quả, như làm một chiếc tàu thuỷ thành công thì đó là phát minh ấy đã thành công trong cuộc thí nghiệm đầu tiên. Lấy sự thành công đó cho người sau tin tưởng và kế tiếp làm theo.

  Ngày nay, “Tân Pháp và Chân Truyền” của ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ đã có Anh Cả [2]NGUYỄN NGỌC TƯƠNG là người đầu tiên thực hành đắc quả tức là Tân Pháp Chân Truyền của Đạo Cao Đài đã được thực nghiệm thành công, nghĩa là đã có bậc Thượng Thừa thành Đạo. Từ đây về sau nhơn sanh đang noi theo ấn chứng ấy mà tiến bước thực hành.


  Các cơ sở và các bậc tu thuộc Nhà Tu Thượng Thừa – Để đủ phương tiện thực hiện nhiệm vụ mình, Nhà Tu Thượng Thừa có những cơ sở:

  1. Nhà Tu Thượng Thừa nơi Hội Thánh.

  2. Các Nhà Tu Thượng Thừa chi nhánh (khi có những Nhà Tu Trung Thừa hàng tỉnh (thành phố) đủ điều kiện tiến lên lập thành)

  3. Tịnh xá.

  4. Những Đại Đạo Học Đường của bậc Thượng Thừa để nghiên cứu và đào luyện trên ba phương diện:

  a) Chân truyền: Đạo lý căn bản, phương pháp tu thân, phương châm hành đạo.

  b) Tân Pháp thực hành

  c) Nghiên cứu lịch sử Đạo Cao Đài và văn hoá nhơn loại.

  5. Những cơ sở tự túc trong cơ quan Thượng Thừa.

  Nhà tu Thượng Thừa tiếp nhận những tu sĩ bậc Trung Thừa do nhà tu này giới thiệu lên. Và sau mỗi ba năm sẽ có một lần tuyển chọn từ bậc Thính Thiện lần lên Hành Thiện, Chí Thiện,Giáo Thiện, Hiền Nhơn, Đạo Nhơn, Chơn Nhơn, Thánh Nhơn, Tiên Tử, Phật Tử. Việc tuyển chọn nầy lấy công đức phổ độ và hạnh đức bản thân làm căn bản cho các bậc trên. Hội Thánh cũng dựa trên căn bản đó mà lập công hạnh công cử các bậc Thượng Thừa để đưa vào hàng Hội Thánh, đảm nhiệm phận sự hành chánh Đạo. Nên mỗi tu sĩ bậc Thượng Thừa có một tập hồ sơ thật chu đáo về lý lịch, khả năng đạo đức và hạnh tu của mình. Hồ sơ nầy là điều kiện căn bản cho các cuộc tuyển chọn lên các bậc tu Thượng Thừa.

  Sinh hoạt nội bộ Nhà Tu Thượng Thừa – Mỗi người chỉ có tình huynh đệ chớ không phân biệt bởi thứ bậc tước phẩm chức sắc nơi phần Hội Thánh. Thứ bậc mười phẩm Thượng Thừa (từ Thính Thiện đến bậc Phật Tử) chỉ là thứ bậc của người anh dìu dắt dạy dỗ cho người em mà thôi. Nơi đây phẩm vị Giáo Tông cũng chỉ là người Anh Cả, và một em nhỏ tuổi nhứt cũg chỉ là người em và mọi người đều bình đẳng trong bậc người tu Thượng Thừa. Đức độ của bậc Thượng Thừa lúc nào cũng an nhiên thơ thới, luôn luôn thể hiện nơi bản thân đức tính: ôn, lương, cung, kiệm, nhượng. Lo tròn về phần Thiên Đạo, mà cởi mở phần Nhơn Đạo, lần đến dứt bỏ hết các oan nghiệt buộc ràng bởi danh lợi ở thế gian. Có như thế mới hoà hợp được cá thể của mình vào Đại Thánh Thể của Thầy, xem nhơn sanh là bình đẳng, là chủ đích phục vụ độ rỗi, đi đến cứu cánh là tự giải thoát và giải thoát toàn diện con người. Tất cả mọi tư tưởng, lời nói, hành động, xử sự chỉ hướng vào chủ đích và cứu cánh trên. Nên mọi người muốn tu bậc Thượng Thừa cũng phải từ bỏ mọi danh lợi ở đời, trước khi bước vào Bửu Điện đặt mình trước Đức Chí Tôn và các Đấng thiêng liêng, phát tâm thệ nguyện để trọn tâm chú trọng vào một sự vinh hiển, là thực hiện chân lý Đạo Trời ở thế này mà thôi.

  4. Đạo đức luân lý và giáo pháp căn bản của bậc Thượng Thừa – Người tu bậc Thượng Thừa đặt mình vào một đạo đức luân lý thoát ngoài ranh giới nhỏ hẹp của phần Thế đạo: gia đình, họ hàng, dân tộc, quốc gia, chủ nghĩa, đảng phái, mà phải đặt mình trọn phần Thiên Đạo, trong bổn phận là con của Thượng Đế, xem mọi người cùng là con người, là anh em với nhau, không chia quốc giới màu da, chỉ biết “thương yêu” mà không biết “ghét thù”, luôn luôn tranh thủ với mọi “tội ác” làm khổ lụy sa đoạ con người và đặt trách nhiệm mình phải phục vụ cho sự hàn gắn mọi khổ đau ở thế gian.

  Người có bổn phận trong địa vị nào phải tận tụy lo tròn, mà lòng luôn luôn trống không, vô tư và thanh tịnh, đó là giáo pháp căn bản của bậc Thượng Thừa.

  Địa vị càng cao, nhiệm vụ càng trọng đại, thì bổn phận càng tha thiết chu toàn, tâm chí càng về với hư vô: “Bổn lai vô nhứt vật” hay: “Lòng còn một điểm có, đừng mong thấy lẽ chơn”

  Cũng là: Sự vật hết vương nghiệp,

  Danh sắc hoá hư không,

  Chơn tâm thấy xuất hiện,

  Phật tính sẵn nơi lòng.

  Tóm lại: Giáo pháp của bậc tu Thượng Thừa là: tích cực vị nhơn sanh, hết lòng phục vụ và tiêu cực giải thoát toàn diện bản thân với phương pháp thực hành Đạo Pháp, thường xuyên tịnh định (phần này thuộc về bí truyền) để hiện bày cái chơn ngã con người.

  5. Để kết phần vai trò của Nhà Tu Thượng Thừa trong loạt bài tìm hiểu “Tân Pháp và Chân Truyền” của ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ. Chúng tôi trọn lòng tin nhận nơi việc hành đạo của Anh Cả NGUYỄN NGỌC TƯƠNG lấy phương châm tuần tự nhi tiến, lấy phương pháp Tiêu cực Tích cực hoá hợp làm nội dung, lấy phẩm vị chức sắc làm phương tiện cho con đường tu thân hành đạo, và đã đem lại chứng minh đắc quả cho nền Đạo…

  Bước đường hành đạo của Nguời, tích cực trong đoạn đời xử thế, Nhơn và Thần Đạo ở bậc Trung Thừa để bước lên Thánh Đạo ở bậc Thượng Thừa, tịnh luyện hành Đạo Pháp và lập công phổ độ, lập thành cơ Đạo nơi các nhiệm vụ chức sắc Hội Thánh, lên tới phẩm vị Giáo Tông, để có đủ công quả âm chất của bậc tối Thượng Thừa, rồi cuối cùng là phần vô vi của phương châm hành đạo, đắc thành “Tân Pháp Chân Truyền”.

  Do đó, nền ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ từ ấy đã có chứng minh Đạo thành, để cho hạng người có căn duyên lần lượt vào Nhà Tu Thượng Thừa làm tròn sứ mạng thiêng liêng của mình.

  THANH PHONG
  Nguồn đánh máy: Anh Sơn - Họ Đạo Bình Hòa - Tp HCM

  Nguồn: Link
  Qua bài viết trên chúng ta có thể nhận thấy:
  1- Nhà Tu Trung Thừa là "hạ tầng cơ sở" để thực hiện "chân truyền Đại Đạo"

  2- Nhà Tu Thượng Thừa là "thượng tầng kiến thiết" để thực hành "Tân Pháp" của nền Đạo và "cởi mở các nghiệp lực của bản thân để rồi đoạt đến giải khổ toàn diện con người lên hàng Tiên và Phật Đạo"

  3- Và cơ sở của Nhà Tu Thượng Thừa gồm có "Tịnh Xá"

  Như vậy, nếu bài viết trên là chính xác theo đường lối của HT Ban Chỉnh Đạo thì Nhà Tu Thượng Thừa gồm có cả Tịnh Xá trong đó, và có một "Pháp môn" để dành cho cấp Trung Thừa và Thượng Thừa

  Rất mong các HTĐM thuộc HT Ban Chỉnh Đạo vào chia sẻ thêm

  Chỉ trong Tân Luật mới có khoảng đề cập về Tịnh Thất !
  Kính
  thay đổi nội dung bởi: Thanh Phong, 24-06-2013 lúc 06:40 PM
  Hư tâm học Đạo, thị đạt chơn Đạo

 8. #8
  Tham gia ngày
  Oct 2007
  Bài viết
  1.368
  Trung ngôn's Avatar
  Nguyên văn bởi Thanh Phong
  Qua bài viết trên chúng ta có thể nhận thấy:
  1- Nhà Tu Trung Thừa là "hạ tầng cơ sở" để thực hiện "chân truyền Đại Đạo"

  2- Nhà Tu Thượng Thừa là "thượng tầng kiến thiết" để thực hành "Tân Pháp" của nền Đạo và "cởi mở các nghiệp lực của bản thân để rồi đoạt đến giải khổ toàn diện con người lên hàng Tiên và Phật Đạo"

  3- Và cơ sở của Nhà Tu Thượng Thừa gồm có "Tịnh Xá"

  Như vậy, nếu bài viết trên là chính xác theo đường lối của HT Ban Chỉnh Đạo thì Nhà Tu Thượng Thừa gồm có cả Tịnh Xá trong đó, và có một "Pháp môn" để dành cho cấp Trung Thừa và Thượng Thừa

  Rất mong các HTĐM thuộc HT Ban Chỉnh Đạo vào chia sẻ thêm

  Chỉ trong Tân Luật mới có khoảng đề cập về Tịnh Thất !
  Kính
  Kính hiền Thanh Phong,
  Theo tác giả bài viết, dường như nội dung chưa thấy làm nổi bật khái niệm “tu” như người Cao Đài thông thường hiểu – TN hiểu vậy.
  Thuật ngữ “Tịnh xá” cho thấy có gì đó chưa làm rõ ý có liên quan đến Tịnh thất như đã quy định tại Pháp chánh truyền chú giải, Tân luật.
  Và cuối cùng là “pháp môn” – theo lời của Thanh Phong – thì có lẽ ẩn vi quá, tín đồ Cao Đài như TN muốn thọ lãnh thì không biết phải làm sao, trong khi Thầy đã nói đại ý là bửu pháp đã bày ra.
  Huynh có bài viết nào của tác giả khác hoặc của chính Hội thánh nói rõ hơn về Nhà tu Trung thừa và Thượng thừa không, cho TN và mọi người xem qua.
  Kính.
  Trung ngôn.

 9. #9
  Tham gia ngày
  Oct 2007
  Bài viết
  1.368
  Trung ngôn's Avatar
  (tiếp theo)
  PHÁP CHÁNH TRUYỀN: Thượng Phẩm thì quyền về Ðạo, dưới quyền:
  Tiếp Ðạo
  Khai Ðạo
  Hiến Ðạo
  Bảo Ðạo
  Lo về phần Tịnh Thất, mấy Thánh Thất đều xem sóc chư Môn Ðệ Thầy, binh vực chẳng cho ai phạm luật đến khổ khắc cho đặng.
  CHÚ GIẢI: Các Tịnh Thất đều về quyền của Thượng Phẩm cai quản. Cả Tín Ðồ thì về phần người binh vực, chẳng cho ai phạm luật đến khổ khắc cho đặng, các Chức Sắc trấn nhậm mấy Thánh Thất phải do nơi quyền người thuyên bổ, liệu lượng tài sức mỗi người, mà chỉ định phận sự (công bình vậy).
  Thượng Phẩm là cây cờ của Ðạo. Hễ Ðạo nơi nào thì Thượng Phẩm nơi ấy.
  Thượng Phẩm đối quyền với Chưởng Pháp bên Cửu Trùng Ðài.
  Hiệp Thiên Ðài là luật lệ mà Thượng Phẩm lại là Chánh Trị, ấy vậy Thượng Phẩm là người của Cửu Trùng Ðài nơi Hiệp Thiên Ðài.
  Bốn vị Thời Quân của chi Ðạo, đồng quyền cùng Thượng Phẩm khi người ban quyền hành chánh, song mỗi vị có phận sự riêng, quyền hành riêng là:
  Tiếp Ðạo là người tiếp cáo trạng án tiết thì phải quan sát trước coi có oan khúc chi chăng, đáng ra binh vực thì phải dâng lại cho Khai Ðạo.
  Khai Ðạo khi đặng tờ kêu nài cầu rỗi, thì liệu như đáng rỗi, phải nhứt diện tư tờ qua cho Tòa Tam Giáo Cửu Trùng Ðài xin đình án bao lâu tùy ý, song chẳng đặng phép quá 15 ngày, nhứt diện dâng sớ cho Hộ Pháp cầu nhóm Ðại Hội Hiệp Thiên Ðại đặng định liệu, như phải đáng bào chữa thì Khai Ðạo phân giải giữa hội cho ra lẽ oan ưng, Hiệp Thiên Ðài cho lịnh thì mới dâng nội vụ lên cho Hiến Ðạo.
  Hiến Ðạo khi đặng tờ chi của Khai Ðạo dâng lên, tức cấp phải tìm biết căn nguyên cho rõ ràng, cấm không cho Hiến Ðạo thông đồng cùng Hiến Pháp và Hiến Thế.
  Sự chi đã vào tay Hiến Ðạo rồi thì đã ra bí mật, dầu cho Chức Sắc Hiệp Thiên Ðài cũng không đặng biết tới nữa.
  Hiến Ðạo phải dâng nội vụ lên cho Bảo Ðạo.
  Bảo Ðạo phải gìn giữ bí mật ấy cho kín nhiệm, làm tờ lý đoán binh vực chiếu y luật Ðạo rồi dâng lên cho Thượng Phẩm, đặng người lo phương bào chữa.
  Bảo Ðạo là người làm Ðầu Phòng Văn của Thượng Phẩm.
  Thượng Phẩm và tứ vị Thời Quân của chi Ðạo, phải thề giữ dạ vô tư mà hành chánh.
  Trung ngôn.

 10. #10
  Tham gia ngày
  Oct 2007
  Bài viết
  1.368
  Trung ngôn's Avatar
  Tiếp theo, chúng ta thấy Tịnh Thất được Tân Luật quy định tại chương II về Người giữ đạo, phần Đạo Pháp có ghi:

  Ðiều Thứ Mười Ba:
  • Trong hàng hạ thừa, ai giữ trai kỳ từ mười ngày sắp lên, được thọ truyền bửu pháp, vào tịnh thất có người chỉ luyện Ðạo.
  thay đổi nội dung bởi: Trung ngôn, 26-07-2013 lúc 09:27 AM
  Trung ngôn.

Trang 1/4
1 2 3 ... 4

Nội quy viết bài

Nội quy viết bài
 • Quý hiền không thể tạo chủ đề
 • Quý hiền không thể gởi Trả lời
 • Quý hiền không thể gởi tập tin đính kèm
 • Quý hiền không thể sửa bài viết của quý hiền