+Trả Lời Chủ Đề
Trang 3/3
1 2 3
kết quả từ 21 tới 24/ Tổng số 24

Ðề tài: Không Cũng Như Không

 1. #21
  Tham gia ngày
  Nov 2008
  Bài viết
  1.020
  1234's Avatar
  Trên trời có lắm vì Sao
  Đời thì lắm vị tu ẩn mình
  Thế nên con thấy trong đời
  Có bao nhiêu kẻ - đi không biết ... dừng .

  Dừng vào chốn chỗ đáng dừng
  Dừng vào chốn chỗ thật tâm của mình
  Dừng dừng dừng dứt tâm mê !
  Dừng chân - dừng dứt tâm mê để tường

  Bởi còn chạy đuổi lòng vòng
  Tâm mê chưa dứt - tâm mê vẫn hoài .

  - Dừng chân Ta đợi Tri Âm
  Người xưa - Cảnh cũ - Dáng Hình Tri Âm ?
  Ngày ngày Ta đợi Tri Âm
  Người đi - kẻ đến Tri Âm chốn nào ?

  - Tri Âm ơi hởi Tri Âm
  Sao ta còn mãi đợi chờ ... Tri Âm ?
  Tri Âm có thấu - có tường.
  Có nghe thao thức lòng người đợi mong ! ?

  - Tri Âm ơi hởi Tri Âm
  Tri Âm bạn Lữ => Kịp Đò cùng Ta ?
  Ra đi Ta có Hẹn Thề
  Ngày về tương hội - trùng phùng Tri Âm

  - Ra đi tuy Bóng thiếu Hình
  Nhưng Hình với Bóng đều cùng bên nhau
  Nhưng Ai cứ mãi ... lòng vòng .
  Tri Âm => Than thở => Đợi chờ ... ngàn năm

  - Sanh ly - cách biệt từ đây .
  Tạo dây oan trái - ngàn năm trôi chìm .
  Có khi con đứng trước mình .
  Nhưng con chẳng biết được ... mình là Ai ?

  - Bởi nên con => Chối bỏ mình .
  Mặc cho trần thế - xác thân dập vùi ?
  Bởi nên con ngó ... kỹ xem !
  Tri Âm - Tri Kỷ của con ... ngày nào !

  Tri Âm tao ngộ trùng phùng .
  Đơm Hoa - Kết Trái => Ngày về .... không lâu .

  ( Vu vơ vắng vẻ viết vần vui vui 19 / 7/ 2012 )
  thay đổi nội dung bởi: 1234, 19-07-2012 lúc 02:26 PM

 2. #22
  Tham gia ngày
  Nov 2008
  Bài viết
  1.020
  1234's Avatar
  Ở đời con khéo biết rằng
  Đời không là chốn để mình ... trông mong !
  Bởi nên con thấy não lòng
  Bởi nên con thấy lòng con ... u hoài .

  Coi kìa trần tục đua tranh
  Tạo thanh , tạo thế, tạo thời ... mà chi ?
  Tạo nhiều - có biết => khổ nhiều ?
  Cứ coi sự khổ => làm tuồng sướng - vui ?

  Sướng - vui . Vui - sướng tại Tâm
  Tâm không trì níu - tâm không buộc ràng .
  Tâm bình thanh thản - an vui
  Tâm không bận bịu - tâm không rộn ràng .

  Tựa vừng Mây dạo Tiên Bồng .
  Không chi trói buộc - không phiền , không lo !
  Ngao du Tứ Hải tự do
  Mây tan , rồi tụ thong dong nhẹ nhàng .

  Buộc ràng bỡi tại Ý người
  Chứ Mây nào có buộc ràng ... chi đâu ?
  Buộc nhiều ắt phải gỡ nhiều .
  Buộc sao cho hết Ý người trần gian ?

  Bởi còn câu chấp Khôn - Ngu .
  Bởi còn câu chấp là Ta hơn người !
  Bởi còn sở kiến đa đoan .
  Bởi còn phân định Ta hay hơn Người .

  Bởi không chân thật với ... mình
  Bởi không thấy rõ được Người ... ra sao ?
  Bởi cho là có ... Đức Tin .
  Nhưng còn chưa rõ ... Đức Tin là gì ?

  Bởi còn dựa dẫm Yếu Nhân
  Nhưng chưa tự lượng Yếu Nhân là gì ?
  Bởi còn bản ngã To - Cao
  Nên chưa hề biết Tâm Không là gì ?

  Bởi còn ham muốn ... màu mè .
  Nên chưa hề thấy giản đơn ... đường về ?
  Bởi còn chạy đuổi lòng vòng .
  Vòng qua - vòng lại , vòng hoài ... trôi lăn .

  Ai ơi ! ai có ... như mình ?
  Xin ai . Chớ có ... như mình Ai ơi !

  ( Vu vơ vắng vẻ viết vần vui vui ) 29 / 07 / 2012
  thay đổi nội dung bởi: 1234, 01-08-2012 lúc 09:50 PM

 3. #23
  Tham gia ngày
  Nov 2008
  Bài viết
  1.020
  1234's Avatar
  Được nhiều người biết đến con .
  Thì con cần phải khéo nên ẩn mình
  Bởi vì thế đạo đa đoan .
  Con người ... kẹt chấp - kẹt luôn lối về !
  Bởi rằng ai cũng biết Tin .
  Biết Tu - biết Biện - biết Phân : Ta - Người .
  Bởi rằng tin thứ mình ... tin .
  Nhưng chưa thông đặng niềm tin nơi mình .
  Nhìn quanh con ngó - con xem .
  Con truy - con nghiệm - con suy ... thấy gì ?
  Thấy người Phân - Biện rẽ chia .
  Thấy người còn mắc vô minh sâu dày .
  Thấy người toan tính - tính toan .
  Toan toan - tính tính ... tính toàn => Tình tan .

  Ẩn tu là ẩn Hạnh tu .
  Ẩn không có nghĩa con => đi trốn đời
  Ẩn là con lộn trong đời .
  Ẩn là con nguyện - con hành tâm cơ
  Ẩn không có nghĩa chối từ
  Ẩn không là cái đem đi Phô bày
  Ẩn không có nghĩa : Cao xa
  Ẩn đây là ẩn tại đời tan thương
  Ẩn là con : Trở về Nhà
  Nhà con chẳng ở mà con ... ra Đường ?
  Ngoài Đường có lắm ... tuồng phường
  Người ngoài ngao ngán => Tìm phương về Nhà
  Ẩn không có nghĩa là Hèn !
  Là con vị kỷ hay con ... chối người .
  Bởi đời còn thứ đua tranh
  Bởi đời có lắm vị tu ẩn mình
  Nói sao cho cạn Ý - Lời .
  Nói sao cho hết lòng người trần gian ?

  Nói sao ? sao nói ? nói sao ?
  Nói sau - nói trước ... nói sao đây người ?
  Tu là cốt lõi về Nhà .
  Tu không có nghĩa là ... đi Ta Bà .
  Con bàn - con luận ... rất Hay !
  Ta nghe thánh thót - Ta nghe ... bùi ngùi .
  Con phân - con biện cũng Tài !
  Cũng vì Phân - Biện mà con .... chưa Về ?
  Mãi lo Phân - Biện Ta Bà
  Đông - Tây - Nam - Bắc ... Nhà con chỗ nào ?
  Nhà con ở tận chốn nao ?
  Mà con lo mải Biện - Phân Ta Bà .?

  Ta Bà là chốn ... người Già !
  Già môi- Già miệng - Già đời Biện - Phân .
  Ta Bà lắm kẻ ... Mất Nhà .
  Mải lo Phân - Biện Nhà mình ... quên Trông !

  Nhà người dù nhỏ cũng ... => Nhà .
  Nhà ta to lớn mà như ... => Không Nhà ?
  Bởi nên ai có Nhà rồi !
  Thì nên cố gắng => Về Nhà An Vui .

  ( Vui Vui vắng vẻ viết vần .... vu vơ ) 15 / 6/ 2012
  thay đổi nội dung bởi: 1234, 02-08-2012 lúc 03:23 PM

 4. #24
  Tham gia ngày
  Nov 2008
  Bài viết
  1.020
  1234's Avatar
  Coi coi trong chốn hồng trần
  Ai người thông lãm - ai thông hậu kỳ ?
  Bởi vì thế sự đa đoan
  Phân cao rẽ thấp - phân mà chi con ?
  Phân nhiều rồi ... tự rối nhiều
  Để tâm kẹt chấp - quên đi lối về !
  Ngày nào con thấy trong đời
  Không còn biện biệt - biện phần là gì !
  Ngày nào con thấy lòng người .
  Chung lo xây đắp - chung tình đổi - trau .
  Ngày nào con thấy ấm lòng .
  Ngày nào con thấy tình thương vạn loài .
  Ngày nào trời hết gió - mưa
  Ngày nào con thấy Mùa Xuân dạt dào ?
  Ngày nào đời hết bâng khuâng
  Ngày nào con thấy Mùa Xuân Đại Đồng ?
  Ngày nào con tự hỏi lòng
  Ngay nay có thể ... hay là ... thiên thu ?
  Đại Đồng - hai chữ Đại Đồng .
  Nói ra nghe dễ - làm thì ... chẳng xong !
  Đại Đồng là chốn Quy Nguyên
  Tâm chưa Đồng đặng => làm sao => Đại Đồng ?
  Nước sôi ... châm nước => bớt sôi
  Hay con dùng Lửa => bỏ ra bên ngoài ?
  Nước châm là cách ... tạm thời .
  Cách con bỏ Lửa là điều ... rất nên !
  Lửa làm tiêu tán Công Năng .
  Lửa thiêu đốt rụi Công Phu - Công Trình .
  Công Trình còn đó ... chình ình !
  Không lo vun vén , mãi lo luận bàn ?
  Nhen lên ngọn lửa cắt chia .
  Rồi ngồi đợi đó ! => Chờ mai => Đại Đồng ?
  Ngày Mai nắng đã lên cao .
  Đại Đồng hai chữ Thiêng Liêng tại lòng .
  Lòng con kỉnh bái Thiêng Liêng .
  Thì con cũng phải trọng tôn Đại Đồng .

  Đại Đồng Quy tại lòng con
  Nhìn ra Thế Giới => Thấy Xuân Đại Đồng .

  ( Vui vui vắng vẻ viết vần vu vơ 8 / 8 / 2012 )

Trang 3/3
1 2 3

Nội quy viết bài

Nội quy viết bài
 • Quý hiền không thể tạo chủ đề
 • Quý hiền không thể gởi Trả lời
 • Quý hiền không thể gởi tập tin đính kèm
 • Quý hiền không thể sửa bài viết của quý hiền
Chủ đề giống nhau
 1. Không kho....................
  Bởi quy nguyen trong mục Giải trí, đố vui
  Replies: 2
  Có Bài Mới: 23-11-2007, 12:32 PM
 2. Thơ Sắc và Không
  Bởi hien hoa trong mục Thi - Văn - Nhạc - Họa
  Replies: 0
  Có Bài Mới: 26-04-2007, 03:01 PM
 3. Đức Khổng Tử
  Bởi Thanh Tung trong mục Cơ sở Đạo & Hội thánh
  Replies: 2
  Có Bài Mới: 11-04-2007, 09:01 PM
 4. Cao Đài không Cao Đài
  Bởi DangVo trong mục Thi - Văn - Nhạc - Họa
  Replies: 0
  Có Bài Mới: 18-12-2006, 12:18 AM