Có một bài cơ (mà hình như là Thiên Cơ nghe rất lạ,quý huynh tỷ nào đã gặp được bài này và biết là do ai giáng cơin cho đạo đệ tường tận,vì đạo đệ có bài này trong một quyển kinh (chép bằng tay nên không ghi xuất xứ vì vậy nhờ huynh tỷ chỉ dùm và BÌNH LUẬN BÀI CƠ này)


Bài ấy như sau


"Ngựa hú rắn nhìn cảnh đổi thời


 Vượn cười một tiếng,pháo đành mòn


 Gà về sống động,thây đầy đất


 Chuột đến an vui,nở nụ cười


 Cười cảnh chó bay heo lội nước


 Khóc ta ngủ giấc say ngoài trời


 Hoả thiêu tứ xứ rồi hoa nở


 Đặng thấy gió xuân gởi giấc nồng"


Hết !