HỘI THÁNH TRUYỀN GIÁO CAO ĐÀI tổ chức Hội nghị Hội thánh bất thường nhằm thông qua Đạo quy lần III (có tu chính).


Tổ chức ngày 17 tháng 5 năm Đinh Hợi, nhằm ngày 01/7/2007.


Thành phần tham dự: Chức sắc Hội thánh, Chức sắc Đầu họ đạo của các Thánh thất, Chức sắc lãnh đạo các Thánh tịnh, Đại diện tỉnh thành, các cơ sở Đạo thuộc Hội thánh; Lãnh đạo Ban Tôn giáo các cấp cùng Chính quyền địa phương tham dự. (Tin từ cộng tác viên)

 (chi tiết xem tại đây http://www.caodaivn.com/forum_posts.asp?TID=1127&PN=1)