+Trả Lời Chủ Đề
Trang 1/3
1 2 3
kết quả từ 1 tới 10/ Tổng số 30

Ðề tài: Tìm hiểu lịchsử danh từ Khai Minh Đại Đạo

 1. #1
  Tham gia ngày
  Oct 2006
  Bài viết
  3.036

  THÁNH GIÁO ĐỨC PHẠM HỘ PHÁP BAN CHO TÊN GỌI KHAI MINH ĐẠI ĐẠO


   


  Nam Thành Thánh Thất, Tý thời 23 tháng 8 Canh Tuất (22.9.1970)


   


  THI


                                         Bão tố trùng dương đã phủ đầu,


                                         Hỏi đoàn lữ khách hướng về đâu ?


                                         Đoái nhìn khởi điểm mau quay lại,


                                         Lê thứ mới mong thoát khổ sầu.


   


               THƯỢNG PHẨM CAO QUỲNH CƯ, Tiên Huynh chào mừng chư hướng đạo, chư hiền hữu hiền muội đàn tiền.


   


               Vâng lịnh ĐỨC ĐÔNG PHƯƠNG CHƯỞNG QUẢN, Tiên Huynh đến trước để có nhiệm vụ trao phó hai sắc lịnh :


   


  SẮC LỊNH THỨ NHỨT :


   


               - Để tiết kiệm thời giờ cho bộ phận Hiệp Thiên Đài hành sự;


               - Để tiết kiệm sức khỏe cho các phái đoàn cũng như nhơn viên các cấp hành sự trong cuộc lễ;


               - Truyền lịnh thiết lập hai ban cơ tiếp nối sau khi bãi đàn tạm thời trong 10 phút.


                  Ban cơ thứ nhứt: Pháp Đàn, đồng tử và độc giả giữ y bộ phận, duy có hai ban điển ký, một ban bên hữu (nữ) ghi phần xuất khẩu, ban điển ký bên tả (nam) ghi phần độc giả.


                  Ban cơ thứ hai: Bộ Phận Hiệp Thiên Đài: Bảo Pháp Lý Thanh Quan pháp đàn, đồng tử dương: Kim Quang, đồng tử âm: Thanh Căn, xuất khẩu truyền. Chỉ cần một ban điển ký là đủ.


   


               ĐÔNG PHƯƠNG LÃO TỔ truyền Bảo Pháp Chơn Quân Huỳnh Chơn thi hành nghiêm chỉnh.


  SẮC LỊNH THỨ HAI :


   (... ...)


                                                                                                                                      Đông Phương Chưởng Quản ấn ký.


   


               Hôm nay tái ngộ những người bạn cũ năm xưa, nhưng vì Tiên Huynh đến trong nhiệm vụ, và thời giờ có giới hạn, nên không tiện tâm tình hàn huyên đạo sự, thôi thì đành hẹn lại một dịp khác vậy. Tiên Huynh thân gởi lời chào tạm biệt chư hướng đạo và chư hiền hữu hiền muội với lòng trìu mến xây dựng đạo.


   


               Xin giã từ tất cả, thăng./-


   


               Tái Cầu


   


               ĐOÀN VĂN BẢN, Tệ Huynh chào chư hiền hữu, chào chư hiền  đệ hiền muội.


   


               Vâng lịnh Đức Chí Tôn, Tệ Huynh cùng Hộ Pháp đến hôm nay để chứng lễ Khai Tịch Đạo 23 tháng 8 này. Tệ Huynh để lời khuyên toàn đạo hãy lưu ý đến các giai đoạn diễn biến thành lập nên Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ để hòa đồng xây dựng một tương lai thái bình cho dân tộc. Tệ Huynh cũng để lời khen ban tổ chức Nam Thành Thánh Thất nam nữ đã thoát khỏi khảo thí. Hãy cố gắng hơn thì Nam Thành Thánh Thất sẽ huy hoàng trong sứ mạng.


   


               Hộ Pháp đã đến, Tệ Huynh hẹn còn gặp lại một dịp khác để đàm đạo thêm. Chư hiền hữu, chư đệ muội thành tâm tiếp người bạn hữu, Tệ Huynh xin chào tất cả, thăng./-


   


               Tiếp điển


  THI


                                         Trở gót đường mây để ít lời,


                                         Mừng mừng tủi tủi cố nhân ôi !


                                         Nề xưa nếp cũ vương hồn đạo,


                                         Nẻo trước đường sau lấp bụi đời.


                                         Một kiếp phù sinh đâu đấy nhĩ,


                                         Trăm năm sứ mạng há vầy thôi;


                                         Ngọn cờ Đại Đạo trương cao vút,


                                         Kẻ ở người đi khỏi ngậm ngùi.


   


               HỘ PHÁP PHẠM CÔNG TẮC, Quyền Thượng Tôn Quản Thế Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ chào chư hiền hữu, chào chư đệ muội đàn tiền.


   


               Vì muốn sáng tỏ Thiên cơ trên đường hành đạo, hôm nay Bần Đạo vâng lịnh Đức Chí Tôn và cũng thay mặt các Tiền Bối quá vãng đến để nói rõ ngày 23 tháng 8 và ngày Rằm tháng 10.


   


               Nói đây không phải để cho Nam Thành Thánh Thất, mà để xây dựng một tinh thần cho toàn đạo trong hiện tại và tương lai làm tròn sứ mạng Tam Kỳ Phổ Độ. Vậy Huệ Chơn, hiền đệ định tâm đến độc giả song điển. Miễn lễ chư hiền hữu, chư đệ muội đồng an tọa.


  (còn tiếp)

         Đạt Tường39396.7854166667

 2. #2
  Tham gia ngày
  Oct 2006
  Bài viết
  3.036

  (tiếp theo)


             Người làm việc nghĩa, người phụng sự Thiên cơ, người vạch lối chỉ đường cho xã hội, cho nhân loài đâu phải để cho người đi sau mình hàng năm nhắc nhở, nhớ đến và cúng tế. Nếu chỉ có bấy nhiêu ấy thì cái giá trị chính đó không cao hơn gì ngọn cỏ lau tranh.


   


               Đành rằng người tiếp nối đi sau, dĩ nhiên bổn phận là nhắc nhở tôn thờ. Điều quan trọng để nhớ ơn và thể hiện tinh thần, người tiếp nối phải làm thế nào để người ra đi không hờn tủi vì chưa ai biết đến cái kỳ vọng để đạt đến tiêu đề thâm diệu của tâm hồn mình qua những việc đã làm lúc hiện tiền. Đó mới chính là bổn phận của những ai đi sau.


               Nhắc lại một lần nữa ở đây, hiểu hết toàn diện các sự kiện đã trải qua, tôn thờ sự kiện ấy, truyền bá và tiếp nối, mới là ý nghĩa của mỗi khi làm lễ kỷ niệm nào, và đừng nghĩ là dịp lễ bái, dịp trưng bày của một phạm vi nào mà lu mờ chánh pháp của Đại Đạo.


  …………


  (còn tiếp)


 3. #3
  Tham gia ngày
  Oct 2006
  Bài viết
  3.036

  (tiếp theo)


  ……… Một chuỗi diễn tiến khi Chí Tôn đến Việt Nam này để khai Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, từ Dương Đông Phú Quốc, từ Vĩnh Nguyên Tự đến Thánh Thất Cầu Kho hay Nam Thành Thánh Thất, đến Gò Kén rồi Tây Ninh. Mỗi một nơi đều có một công trạng, một lịch sử riêng biệt của từng chuỗi, những đặc thù của nó vẫn là một xâu chuỗi và một dân tộc được chọn có sứ mạng trong Tam Kỳ Phổ Độ. Từ cái thai nghén đến khai sinh trưởng thành to rộng không một khoảng cách nào. Để thành hình, từ cái vỏ hột nhân đến cái mầm hột nhân, sự sanh cây trổ lá nẩy tược sanh cành, đơm hoa kết quả, mỗi một giai đoạn đều có đặc tính riêng biệt của nó, nhưng trên sự diễn tiến vẫn liên tục để trưởng thành.


   


               Thời kỳ truyền đạo trong Tam Kỳ Phổ Độ cũng vậy. Thượng Đế đến trần gian cũng phải tạm mượn những phương tiện, tiến hành những giai đoạn để cứu rỗi nhân loài trong thời mạt hạ. (còn tiếp)


 4. #4
  Tham gia ngày
  Nov 2007
  Bài viết
  133

                   "Truyền lịnh thiết lập hai ban cơ tiếp nối sau khi bãi đàn tạm thời trong 10 phút.


                  Ban cơ thứ nhứt: Pháp Đàn, đồng tử và độc giả giữ y bộ phận, duy có hai ban điển ký, một ban bên hữu (nữ) ghi phần xuất khẩu, ban điển ký bên tả (nam) ghi phần độc giả.


                  Ban cơ thứ hai: Bộ Phận Hiệp Thiên Đài: Bảo Pháp Lý Thanh Quan pháp đàn, đồng tử dương: Kim Quang, đồng tử âm: Thanh Căn, xuất khẩu truyền. Chỉ cần một ban điển ký là đủ."


   


                      Như vậy đàn này có tất cả 3 đồng tử cùng thủ cơ một lúc.


                     Có điều lý thú, các bạn thấy không, ở ban cơ 1 đồng tử vừa viết vừa xuất khẩu (song điển). Còn ngược lại ở ban cơ 2, có 2 đồng tử (song đồng âm dương) nhưng chỉ có 1 làn điển xuất khẩu. Nhưng cả 2 đồng tử đều xuất khẩu.


                      Vậy theo các bạn, trong buổi lập đàn hôm đó, những người hầu đàn nghe được giọng nói của bao nhiêu ngừoi tất cả?


 5. #5
  Tham gia ngày
  Oct 2006
  Bài viết
  3.036

  Cám ơn bạn Khai Minh đã phân tích


  Từ gợi ý của bạn, chúng tôi đã cố gắng tìm lại bản đàn in ronéo khi xưa nhưng tiếc là chưa có kết quả !


  Quả thật, đàn cơ hôm đó là một đàn có hình thức khá đặc biệt:


  1. " Thượng Phẩm ... ... Ban cơ thứ nhứt: Pháp Đàn, đồng tử và độc giả giữ y bộ phận "


       "Hộ Pháp...... Vậy Huệ Chơn, hiền đệ định tâm đến độc giả song điển "


  Điều này cho thấy, khởi đầu đàn cơ chỉ với 1 đồng tử "Hoàng Mai" của Bộ Phận Thông Công của CQ. PTGL với độc giả là Huệ Chơn. Đức Cao Thượng Phẩm giáng đàn qua hình thức đồng tử viết bóng trên mặt bàn cơ và độc giả đọc lại từng chữ.


  2. "Truyền lịnh thiết lập hai ban cơ tiếp nối":


  Sau khi theo lệnh dạy, xã đàn để sắp xếp trở lại vị trí và nhân sự cho 2 Ban Thông Công.


  a. Ban cơ thứ nhứt vẫn giữ y vị trí cũ. Quỳ bên phía nữ ngang với bàn cơ, Độc giả Huệ Chơn vẫn tiếp tục hành sự ở vị trí đảm nhiệm. Pháp Đàn là Bảo Pháp Chơn Quân Huỳnh Chơn quỳ hành sự ngay sau lưng đồng tử.


  b. Tiếp theo là Ban cơ thứ hai với "song đồng âm dương" Kim Quang và Thanh Căn. Sau lưng cặp đồng tử này là Bảo Pháp Lý Thanh Quang - Hiệp Thiên Đài Hậu Giang.


  Kim Quang là đồng tử của Giáo Hội Cao Đài Thống Nhứt (Minh Tân), còn Thanh Căn là đồng tử của Hiệp Thiên Đài Tiên Thiên Minh Đức.


  Như vậy, hôm đó sau sắc lệnh của Đức Đông Phương một cơ cấu Thông công hỗn hợp được hình thành ngay tại chỗ với thành phần nhân sự thông công từ 4 nơi về dự Lễ Khai Tịch Đạo tại Nam Thành Thánh Thất gồm Hiệp Thiên Đài của: Hội Thánh Tiên Thiên, Hội Thánh Hậu Giang, Cao Đài Thống Nhất, Cơ Quan PTGL.


  (còn tiếp)


 6. #6
  Tham gia ngày
  Oct 2006
  Bài viết
  370
  A, lâu ngày trở lại học được mấy điểm lý thú  Nếu quả thật như huynh trình bày thì Đức Hộ Pháp đã "vũ lộng Thần oai" khi trong cùng một lúc "phân thân" chơn thần của Ngài ra 3 làn điễn quang !

 7. #7
  Tham gia ngày
  Oct 2006
  Bài viết
  3.036

  Sau khi tái cầu với 2 ban cơ thì khởi đầu chỉ có một đại ngọc cơ chuyển động ở ban 1, đồng tử Hoàng Mai xuất khẩu bởi làn điển của Ngài Đòan Văn Bản.


  Kế tiếp là làn điển của Đức Hộ Pháp cũng khởi tiếp với hình thức xuất khẩu của đồng tử Hoàng Mai. Và sau khi Đức Hộ Pháp truyền lệnh “Huệ Chơn, hiền đệ định tâm đến độc giả song điển” thì một mình Ngài chuyển động đại ngọc cơ, vừa xuất khẩu vừa viết cho độc giả Huệ Chơn đọc.


  Đồng thời nơi ban cơ thứ 2, Đức Cao Triều Phát giáng cơ dạy Thanh Thiếu niên, cả 2 đồng tử âm dương thay phiên nhau xuất khẩu !


  Như vậy phải có 3 bàn điển ký, tổng cộng 6 vị, để ghi chép.


  Đến đây các bạn đã thấy và nghe có   ? … giọng nói cùng một lúc giữa đêm khuya thời tý rạng sáng 23 tháng 8 Canh Tuất 1970 trong bửu điện Nam Thành Thánh Thất.

  Đạt Tường39399.9899305556

 8. #8
  Tham gia ngày
  Oct 2006
  Bài viết
  3.036

           "Đại Đạo khai minh kỳ ba độ tận nhân loại trên mọi phương diện của cuộc đời. Thế nên sứ mạng trọng đại của người hướng đạo phải được xem là cần thiết và liên tục để thực hiện mục đích tối thượng cùng hoài bão trọng đại của Chí Tôn Thượng Đế.


               Hỡi ai là những hàng Thiên phong chức sắc ! hỡi ai là những bực hướng đạo độ đời ! hãy ý thức trách nhiệm của mình để đi gần lại nhau, đem tình thương yêu hòa ái chan hòa cho nhau, đem những kinh nghiệm sống hỗ trợ cho nhau. Hãy giữ gìn quyền pháp đạo luật. Hãy bảo trọng Thánh thể của Chí Tôn. Chung nhau thị hiện mục đích cao cả ấy là Đạo cứu đời. Đừng chia tay xẻ cánh, đừng mượn chiếc áo chức sắc Thiên phong để gói cái ta trong đó. Được vậy thì ngày hòa hiệp thành đạo không phải còn xa vời.


   


               Đây Bần Đạo trở lại vấn đề ngày Hai Mươi Ba tháng Tám. Ngày này là ngày Khai Tịch Đạo để mọi người trong tâm thành chí thiện, ý thức kết hợp thành một khối, để chuẩn bị đủ dữ kiện cho ngày Rằm tháng Mười, Khai Minh Đại Đạo trước nhân loài, trước quốc tế. Hai việc làm, hai thời kỳ có hai tác dụng. Một là hướng ngoại để xem thấy cuộc đời là đau thương khổ lụy hầu tìm phương cứu độ; một hướng nội để biết mục đích căn bản của Đạo và cứu cánh của Đạo để liệu sức mình hầu thị hiện cho có kết quả. "        (còn tiếp)

   Đạt Tường39399.2084722222

 9. #9
  Tham gia ngày
  Nov 2007
  Bài viết
  133

  Có phải lúc đó có 4 giọng nói ? Một của đọc giả, và 3 giọng nói của 3 đồng tử?


 10. #10
  Tham gia ngày
  Oct 2006
  Bài viết
  3.036

  À, nếu nói thật chính xác thì


  - Trong đàn có cả thảy 4 giọng nói: 3 đồng tử và 1 đọc giả


  - nhưng trong cùng một lúc chỉ có 3 giọng: 1 của đọc giả và 2 đồng tử (đồng tử nữ HM xuất khẩu liên tục nhưng 2 đồng nam TC và KQ xuất khẩu xen kẻ với nhau)


  Td:


  THI


  TC.  Sắc không dù phải cách xa nhau,


  KQ.  Tâm sự người, ta có khác nào,


  Những ngại tre tàn măng chẳng mọc,


  TC.  Vườn đời luống chịu cảnh tiêu hao.


  Cao Triều Phát, Tiên Huynh chào mừng chư hướng đạo, chư đạo tâm lưỡng phái.


Trang 1/3
1 2 3

Nội quy viết bài

Nội quy viết bài
 • Quý hiền không thể tạo chủ đề
 • Quý hiền không thể gởi Trả lời
 • Quý hiền không thể gởi tập tin đính kèm
 • Quý hiền không thể sửa bài viết của quý hiền
Chủ đề giống nhau
 1. Tìm hiểu lể Khai minh Đại Đạo
  Bởi Nhan Nai trong mục Bước đầu tìm hiểu Đạo
  Replies: 3
  Có Bài Mới: 25-12-2009, 08:11 AM
 2. Phân biệt Khai minh Đạo va khai tịch đạo
  Bởi Nhan Nai trong mục Bước đầu tìm hiểu Đạo
  Replies: 8
  Có Bài Mới: 28-05-2009, 12:22 PM
 3. từ Khai Nguyên đến Khai Minh
  Bởi Đạt Tường trong mục Vấn đáp học Đạo
  Replies: 34
  Có Bài Mới: 08-12-2007, 09:43 AM