+Trả Lời Chủ Đề
Trang 1/6
1 2 3 ... 6
kết quả từ 1 tới 10/ Tổng số 59

Ðề tài: Pháp chánh truyền và việc thực thi

 1. #1
  QuanTriVien1 Khách Viếng Thăm

  Thưa Quý thành viên,
  Từ những gợi ý cũng như đóng góp và các nhận định của Quý thành viên tham gia diễn đàn; QTV1 mạo muội xin được tiếp tục lập chủ đề này.

  Chủ đề này có tên: Pháp chánh truyền và thực thi.

  Là một tín đồ Cao đài giáo, hẳn mỗi người đều đã nghe qua danh từ này, song không phải ai cũng có cơ hội học hỏi và hiểu thấu đáo ngọn ngành của bản văn ấy.

  Pháp chánh truyền được xem - dưới bất kỳ góc độ nào - là văn bản luật đầu tiên; làm nền tảng cho việc tổ chức giáo hội bao gồm giáo phẩm, tổ chức và cơ cấu họat động cốt lõi cho một Hội thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.

  Sau thời gian biến động cả trong lẫn ngoài; ngày nay, dường như tổ chức này không còn như xưa; tạm bỏ qua các cụm từ Chi phái, cao thấp, v.v. và v.v. lâu nay xuất hiện khá nhiều tại diễn đàn cũng như bên ngòai; QTV1 mạo muội tiếp tục lập chủ để này với ước mong Quý thành viên sau khi trút bỏ "cái ta", cùng nhìn nhận Đấng Cao Đài là Cha chung thì cùng nhau thảo luận trên tinh thần thật là Cao đài, nêu cho nhau nghe về sự hiểu biết của mình, đóng góp xây dựng lẫn nhau và dĩ nhiên không nằm ngòai Nội quy diễn đàn.

  BQT thành tâm rất mong các thành viên tham gia chủ đề này như đã tham gia tại chủ đề "Vì một giáo hội Cao đài duy nhất" [1];

  Chủ đề này là phần không thể tách rời của [1], được lập ra nhằm giảm thiểu áp lực đăng tải bài (đăng nhiều bài sẽ làm giảm độ nhanh khi truy cập). Ngòai ra, từng bước một, các vấn đề trao đổi sẽ đi vào nội dung cơ bản, chi tiết hoặc chuyên sâu hơn tránh lạc đề khi trao đổi.

  Cũng trong chủ đề này, các QTV sẽ có những bài viết mang tính định hướng để tránh các bài viết "lạc đề" cũng như không đúng gợi ý từ ban đầu của chủ đề.

  Cũng trong bài viết này, các bài viết của các thành viên được quyền sử dụng Thánh ngôn, tài liệu của bất kỳ Hội thánh, Thánh tịnh, Thất thất, Cơ quan, Cơ sở Đạo thuộc nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ (gọi tắt là Cao Đài giáo) và cận Cao Đài, v.v.. ưu tiên có nguồn gốc rõ ràng; nội dung các bài Thánh ngôn hay nguồn trích dẫn cần tuân thủ các quy định đã ban hành bởi Pháp chánh truyền và Tân luật [2]. Các bài viết cần có lập luận chặt chẽ, khoa học, không mâu thuẩn chính nó cũng như mâu thuẩn với luật cơ bản (là Pháp chánh truyền, Tân luật). Các thành viên khi đăng bài có thể bày tỏ chính kiến của mình; có thể không đồng quan điểm song nội dung bài viết cần tôn trọng lẫn nhau. Khi thảo luận, thiển nghĩ cũng nên trình bày quan điểm cũng như ý kiến của mình về phạm vi của nguồn Thánh giáo để tránh xung đột quan điểm (có thể xuất phát từ quan điểm cá nhân về ranh giới Thánh ngôn, v.v.).

  Pháp chánh truyền nguyên văn, Pháp chánh truyền chú giải và Tân luật, Quý hiền có thể tham khảo tại bản in giấy hay bản điện tử có tại trang web này.

  Cũng xin thưa trước rằng: Trong phạm vi và quyền hạn của các QTV, các bài viết có nội dung vi phạm Nội quy diễn đàn kể cả các bài viết lạc đề, v.v. sẽ được quản trị mà không cần có thông báo hoặc tin nhắn. Nếu có yêu cầu hoặc phản hồi, vui lòng gửi tin nhắn cá nhân đến các thành viên Ban quản trị để được hồi đáp.

  Kính.

 2. #2
  QuanTriVien1 Khách Viếng Thăm

  QTV1 - Thành viên Ban quản trị:
  Xin giới thiệu Bài thánh ngôn của Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế dạy sau ngày Khai minh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.
  Nguồn: Trích dẫn nguyên văn từ phần Thánh ngôn Hiệp tuyển bởi Tòa Thánh Tây Ninh tại trang điện tử này.
  _________________________________________________
  Bài 45 / Q.1
  Samedi 20 Novembre 1926
  (16-10-Bính Dần) Từ Lâm Tự
  NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ VIẾT CAO ÐÀI
  GIÁO ÐẠO NAM PHƯƠNG


  GIÁO TÔNG nghĩa là Anh Cả các con, có quyền thay mặt Thầy mà dìu dắt các con trong đường Ðạo và đường Ðời. Nó có quyền về phần xác chớ không có quyền về phần hồn. Nó đặng phép thông công cùng Tam thập lục Thiên và Thất thập nhị Ðịa giái đặng cầu rỗi cho các con, nghe à! Chư môn đệ tuân mạng!
  CHƯỞNG PHÁP của ba phái là Ðạo, Nho, Thích. Pháp luật Tam giáo tuy phân biệt nhau, song trước mặt Thầy vốn coi như một. Chúng nó có quyền xem xét luật lệ trước buổi thi hành, hoặc là nơi Giáo Tông truyền xuống, hay là nơi Ðầu Sư dâng lên. Như hai đàng chẳng thuận thì chúng nó phải dâng lên cho Hộ Pháp đến Hiệp Thiên Ðài cầu Thầy giáng xuống mà sửa lại, hay là tùy ý mà lập luật lại. Vậy chúng nó có quyền xem xét kinh điển trước khi phổ thông. Như thảng có "kinh luật" chi làm hại phong hóa thì chúng nó phải trừ bỏ, chẳng cho xuất bản. Buộc cả tín đồ phải vùa sức mà hành sự trước mặt luật đời. Thầy khuyên các con rán xúm nhau vùa giúp chúng nó. Mỗi Chưởng Pháp có ấn riêng. Ba ấn phải có đủ trên mỗi luật, mới đặng thi hành. Chư môn đệ tuân mạng!
  ÐẦU SƯ có quyền cai trị phần Ðạo và phần Ðời của chư môn đệ. Nó đặng quyền lập luật, song phải dâng lên cho Giáo Tông phê chuẩn. Luật lệ ấy phải xem xét một cách nghiêm nhặt, coi phải có ích cho nhơn sanh chăng. Giáo Tông buộc phải giao cho Chưởng Pháp xét nét trước khi phê chuẩn.
  Chúng nó phải tuân mạng lịnh Giáo Tông, làm y như luật lệ Giáo Tông truyền dạy. Như thảng luật lệ nào nghịch với sự sanh hoạt của nhơn sanh, thì chúng nó đặng phép nài xin hủy bỏ.
  Thầy khuyên các con phải thương yêu và giúp đỡ lấy nó. Thầy lại dặn các con, như có điều chi cần yếu thì khá nài xin nơi nó.
  Ba Chi tuy khác, chớ quyền luật như nhau. Như luật lệ nào Giáo Tông đã truyền dạy mà cả ba đều ký tên không tuân mạng, thì luật lệ ấy phải trả lại cho Giáo Tông, Giáo Tông truyền lịnh cho Chưởng Pháp xét nét lại. Chúng nó có ba cái ấn riêng nhau. Mỗi tờ giấy chi chi phải có ấn mới thi hành, nghe à! Chư môn đệ tuân mạng!
  PHỐI SƯ mỗi phái là 12 người, cộng là 36 người; trong 36 vị ấy có 3 vị Chánh Phối Sư. Ba vị ấy đặng thế quyền cho Ðầu Sư mà hành sự, song chẳng quyền cầu phá luật lệ, nghe à!... Chư môn đệ tuân mạng!
  GIÁO SƯ có 72 người, trong mỗi phái là 24 người. Giáo Sư là người để dạy dỗ chư môn đệ trong đường Ðạo với đường Ðời. Buộc chúng nó lo lắng cho các con như anh ruột lo cho em. Chúng nó cầm sổ bộ của cả tín đồ. Chúng nó phải chăm nom về sự tang, hôn của mỗi đứa.
  Như tại Châu Thành lớn, thì mỗi đứa đặng quyền cai quản cúng tế Thầy như thể Ðầu Sư và Phối Sư. Chúng nó đặng quyền dâng sớ cầu nài về luật lệ làm hại nhơn sanh, hay là cầu xin chế giảm luật lệ ấy. Chúng nó phải thân cận với mỗi môn đệ như anh em một nhà cần lo giúp đỡ, nghe à!... Chư môn đệ tuân mạng!
  GIÁO HỮU là người để phổ thông Chơn Ðạo của Thầy. Chúng nó đặng quyền xin chế giảm luật lệ Ðạo. Ba ngàn Giáo Hữu chia ra đều, mỗi phái là 1000; chẳng nên tăng thêm hay là giảm bớt. Chúng nó đặng phép hành lễ khi làm chủ các chùa trong mấy tỉnh nhỏ.
  LỄ SANH là người có hạnh, lựa chọn trong chư môn đệ mà hành lễ. Chúng nó đặng quyền đi khai đàn cho mỗi tín đồ. Thầy dặn các con hiểu rõ rằng Lễ Sanh là người Thầy yêu mến, chẳng nên hiếp đáp chúng nó. Như vào đặng hàng Lễ Sanh mới mong bước qua hàng chức sắc. Kỳ dư Thầy phong thưởng riêng mới đi khỏi ngả ấy mà thôi... nghe à! Chư môn đệ tuân mạng!
  Ðầu Sư muốn lên Chưởng Pháp thì nhờ 3 vị công cử nhau.
  Phối Sư muốn lên Ðầu Sư thì nhờ 36 vị kia công cử.
  Giáo Sư muốn lên Phối Sư thì nhờ 72 vị kia xúm nhau công cử.
  Giáo Hữu muốn lên Giáo Sư thì nhờ 3000 vị kia xúm nhau công cử.
  Lễ Sanh muốn lên Giáo Hữu thì nhờ cả Lễ Sanh xúm nhau công cử.
  Môn đệ muốn lên Lễ Sanh thì nhờ cả môn đệ xúm nhau công cử.
  Kỳ dư Thầy giáng cơ phong cho người nào thì mới ra khỏi luật lệ ấy mà thôi.
  Còn Giáo Tông thì hai phẩm Chưởng Pháp và Ðầu Sư tranh đặng, song phải chịu cho toàn môn đệ công cử mới đặng, kỳ dư Thầy giáng cơ ban thưởng mới ra khỏi luật lệ ấy mà thôi.
  Chư môn đệ tuân mạng!
  Thầy ban ơn cho các con.

 3. #3
  QuanTriVien1 Khách Viếng Thăm

  Thưa Quý huynh tỷ thành viên diễn đàn,
  Pháp chánh truyền đã được Thầy ban cho ngay sau ngày Khai đạo làm tiền đề cho sự hình thành các Bộ luật, Luật, Đạo nghị định và các văn bản hành chánh dưới luật.
  Một trong các đặc điểm quan trọng của việc hình thành Luật cơ bản (xin tạm gọi) của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ khác với việc hình thành Luật cơ bản của các nền tôn giáo khác, đó là: Cao Đài giáo được Đức giáo chủ lập luật ngay từ ngày Khai đạo; trong khi đó, các nền tôn giáo cổ bao gồm cả Tam giáo lẫn Kitô giáo, v.v. khi ra đời, tồn tại và phát triển sau một thời gian khá dài (có tôn giáo ước chừng có hơn 200-300 năm) mới hình thành được một tổ chức bao gồm Giáo chủ, tên gọi, giáo đồ, giáo luật, giáo lý, v.v..
  Đây, có lẽ là một trong những đặc ân vô tiền khoáng hậu mà Đức Thượng Đế - Thầy đã cho chúng sanh được hưởng trong cơ tận độ kỳ ba.
  Từ bản Pháp chánh truyền nguyên văn này đã được Hội thánh (lúc bầy giờ) hình thành nên Bộ Tân luật, Pháp chánh truyền chú giải, Tân luật chú giải, v.v. làm nền tảng cho việc tổ chức Giáo hội; tất cả thay mặt Thầy dẫn dắt nhân sanh trên đường về hội hiệp cùng Thầy.
  Để thấu đáo ngọn nguồn, xin Quý vị cùng nhau tìm hiểu về nội dung của văn bản luật này.
  Trân trọng.


 4. #4
  QuanTriVien1 Khách Viếng Thăm
  Thưa Quý huynh tỷ,

  Pháp chánh truyền đã được Đức Phạm Hộ Pháp chú giải, tuy nhiên, một số Hội thánh vẫn chưa có thực hiện chỉnh chu (nếu không muốn nói là không thừa nhận; mặc dù việc thừa nhận hay không, đến nay vẫn chưa thấy Hội thánh nào ra văn bản nào đề cập đến).

  Trong phạm vi chủ đề, QTV1 đề xuất việc trao đổi về Pháp chánh truyền trong Tân luật mà thôi. Các vấn đề khác xin được bảo lưu cho đến khi có dịp.

  Sau khi Pháp chánh truyền được lập không lâu, các vị tiền bối Đại đạo đã vâng lệnh Thầy lập Tân luật.

  Đây là Bộ luật đầu tiên được lập bởi thủ tục đã được quy định tại Pháp chánh truyền (bao gồm tính THIÊN - NHÂN hiệp nhất: hữu hình lập luật - vô vi duyệt luật; thủ lập luật, thủ tục dâng luật, trả luật để xét nét, tiếp tục dâng luật, v.v. và cuối cùng là ban hành để thực hiện).
  Đa số, các chủ thể được điều chỉnh bởi Pháp chánh truyền đã được thể hiện tại Tân luật; trừ một số vấn đề thuộc về "mầu nhiệm" mà con người chúng ta đang ở cõi nhị nguyên khó mà phán xét đúng - sai.
  Qua chủ đề này, QTV1 mong muốn Quý vị cùng nhau xem xét việc thực hiện Tân luật tại mỗi Hội thánh, Thất thất, Thánh tịnh, Cơ quan, Cơ sở Đạo trong giai đoạn hiện nay, đấy chính là xem xét việc thực thi Pháp chánh truyền vậy.
  Rất mong Quý vị đóng góp để tất cả các thành viên cùng nhau học hỏi, cùng nhau tiến bộ trên đường tu học hầu ngày mai làm vinh danh Đạo, vinh danh Thầy.
  Trân trọng.

 5. #5
  Tham gia ngày
  Jul 2006
  Bài viết
  506
  truongtam's Avatar
  Kính cùng huynh tỷ,
  Tại Điều thứ 9, 10, chương 2 của cuốn Tân Luật, có viết:
  CHƯƠNG II:

  Ðiều Thứ Chín:

  • Muốn xin nhập môn phải có hai người đạo đức tiến dẫn đến người làm đầu trong Họ. Hai người tiến dẫn phải lo lắng chỉ biểu và dìu dắt người mới cho hiểu biết đạo lý.

  Ðiều Thứ Mười:

  • Mỗi Thánh Thất từ đây phải lập minh thệ. Còn ai mới vô Ðạo, nội ngày đem tên vào sổ phải ra đứng giữa đại điện thề liền.
  • Buộc phải thuộc Kinh và thông hiểu Luật Pháp của Ðại Ðạo truyền ra.
  Xin hỏi tại điều thứ 9: Nếu vì căn duyên nào đó mà chỉ có một người tiến dẫn thì có được nhập môn không? Còn làm sao biết được người mình tiến dẫn có "hiểu biết đạo lý", cái nhiệm vụ lo lắng chỉ biểu này phải làm trước hay sau khi nhập môn? Tại điều 10: Phải thuộc Kinh và thông hiểu Luật pháp: vậy thuộc kinh gì, luật pháp đạo hay đời?

  Trong Tân Luật, phần Thế Luật:

  Ðiều Thứ Sáu:

  • Việc hôn là việc rất trọng đời người. Phải chọn hôn trong người đồng đạo; trừ ra khi nào người ngoài ưng thuận nhập môn thì mới được kết làm giai ngẫu.
  Vậy: Nếu những vị tín đồ trong họ mà lấy người ngoại đạo không chịu nhập môn Cao Đài và Đạo ai nấy giữ, vậy thì có phải phạm Tân Luật không? Nếu có thì vị Đầu Họ căn cứ theo Đạo luật (điều thứ mấy, phần nào) để phân đúng sai và xử lý như thế nào?

  Trân trọng.
  Tâm.

 6. #6
  Tham gia ngày
  Oct 2007
  Bài viết
  1.368
  Trung ngôn's Avatar
  Thưa Quý huynh tỷ,
  Pháp luật đặt ra nhằm để điều chỉnh tất cả các bên tham gia bởi các quan hệ pháp luật - đấy là luật đời.
  Tân luật Cao Đài giáo được thông qua bởi nguyên tắc THIÊN - NHÂN hiệp lại mà lập thành.
  Có thể hiểu giản đơn rằng: Các điều luật này do con người soạn ra và tự chịu trách nhiệm với các điều khoản ràng buộc đó, đây là phần hữu hình; phần vô hình chỉ thông qua và chấp nhận các đề xuất (qua các điều luật) của hữu hình đã dâng lên. Thiên điều cũng theo đó xác lập.
  Trong lời thề nhập môn, một người khi đọc lời thề này đã mặc nhiên chấp nhận phải tuân thủ các điều luật được lập ra bởi Đạo Cao Đài (dĩ nhiên phải hợp pháp) khi trở thành môn đệ của Đức Cao Đài; đó là "gìn luật lệ Cao Đài".
  Như vậy, "gìn luật lệ Cao Đài" là điều kiện tiên quyết của bất kỳ người tín đồ Cao Đài.
  Tuy nhiên, việc tuân thủ luật lệ ấy tùy thuộc vào mỗi Tín đồ. Sẽ có chư Thần Thánh ghi chép đầy đủ cho đến ngày chung cuộc.
  Cũng có thể coi Đại Đạo Tam Kỳ là một trường thi. Đậu hay rớt do người tín đồ đó học và thi như thế nào.
  Chỉ lạ một điều rằng bài học và đề thi của "trường" này thuộc loại "mở" mà học trò khó mà thi đậu.

  Đạo đệ hiểu đến đây, không biết có đúng không nữa, xin mọi người chỉ giúp để hiểu biết thêm.

  Kính.
  Trung ngôn.

 7. #7
  QuanTriVien1 Khách Viếng Thăm
  Thưa Quý thành viên diễn đàn,
  Pháp chánh truyền làm nền tảng cho Bộ Tân luật ra đời và đã đi vào đời sống pháp luật của người tín đồ đã hơn tám mươi năm qua.
  Tam bảo của tôn giáo có Phật, Pháp, Tăng. Cao Đài giáo cũng không ngoài lệ;
  - Phật chính là ngôi giáo chủ, tức là Đức Thượng đế đã tá danh Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.
  - Pháp chính là các văn bản luật và dưới luật nhằm đều hòa hoạt động của Giáo hội.
  - Tăng tức là giáo đồ.
  Ngày nay, sau các biến động nội tại cũng như lịch sử, cơ tận độ kỳ ba đã bành trướng ra khắp nơi trên địa cầu, Cao Đài giáo đã được nhắc đến khá nhiều trên trường Quốc tế.
  Trong lãnh thổ Việt Nam, được sự cấp phép của Chính quyền về tôn giáo, các Hiến chương, Đạo quy, v.v. của các tổ chức Cao Đài đã ra đời nhằm hoàn chỉnh về mặt luật Đạo và luật Đời để chi phối toàn diện hơn đối với chức sắc, tín đồ Cao Đài giáo.
  Pháp chánh truyền đã thể hiện không nhiều thì ít qua các văn bản luật này; để tìm hiểu rõ hơn về việc nhận thức, hiểu và áp dụng Pháp chánh truyền; QTV1 đề xuất tìm hiểu lần lượt Hiến chương, Đạo quy của từng Hội thánh, đơn vị Cao Đài, v.v..
  Rất mong nhận được sự đóng góp của Quý vị.
  Trân trọng.

 8. #8
  Tham gia ngày
  Oct 2007
  Bài viết
  1.368
  Trung ngôn's Avatar
  Vậy là truongtam và Trung ngôn bị lạc đề rồi???
  QTV1 đã có bài viết định hướng trễ làm TT và TN "ọt rơ" rồi.
  Hic.
  Trung ngôn.

 9. #9
  QuanTriVien1 Khách Viếng Thăm
  Thưa Quý thành viên diễn đàn,
  QTV rất mong nhận được sự đóng góp từ Quý thành viên để chủ đề được sôi động.
  Quý thành viên hiện tại đang sinh hoạt, tu học tại Hội thánh, Thánh tịnh, Cơ quan, v.v. có thể đăng tải Hiến chương, Đạo quy hay tên gọi khác của văn bản có nội dung tương tự; lần lượt từng đơn vị để chúng ta có thể cùng thảo luận, đóng góp về việc tuân thủ Pháp chánh truyền, Tân luật.
  Đề xuất: Bắt đầu từ Hội thánh đăng ký pháp nhân đầu tiên theo luật Đời.
  Từ đó có thể có một nhận định cho cá nhân mình trên đường tu học phù hợp với Pháp chánh truyền, Tân luật.
  Rất mong nhận được sự đóng góp từ Quý hiền.
  Trân trọng.

 10. #10
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  40
  kiennguyen's Avatar
  HIẾN CHƯƠNG  ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

  (Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh)  Năm Đinh Hợi - 2007

  LỜI NÓI ĐẦU  Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, gọi tắt là Đạo Cao Đài, là một tôn giáo được sáng lập vào năm Bính Dần (1926) tại nước Việt Nam, chọn Tây Ninh làm Thánh địa.  Đạo Cao Đài lấy sự thương yêu làm nền tảng, lấy nhân nghĩa làm phương châm, lấy phụng sự chúng sanh làm hành động, lấy sự cứu rỗi các chơn linh làm cứu cánh, phấn đấu cho nền hòa bình và công bằng xã hội nhằm mục đích phục vụ dân tộc, tổ quốc, nhân loại và chúng sanh.  Giáo lý Cao Đài tổng hợp có sáng tạo tinh hoa của giáo lý Tam giáo (Nho, Lão, Thích) và Ngũ Chi (Nhơn đạo, Thần đạo, Thánh đạo, Tiên đạo và Phật đạo), trên cơ sở đó đã xây dựng Pháp Chánh Truyền – Tân Luật là giới luật và các qui định căn bản về phẩm tước, chức năng nhiệm vụ, đạo phục của chức sắc, chức việc, tín đồ; kèm với luật công cử Chức sắc, cùng kinh lễ dùng trong nghi lễ tôn giáo.  Tôn giáo Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ (Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh) có tổ chức Hội Thánh duy nhứt lãnh đạo tinh thần, chăm lo sự nghiệp tu hành cho Chức sắc, Chức việc, tín đồ Cao Đài Tòa Tây Ninh và chịu trách nhiệm trước pháp luật Nhà nước và mối quan hệ với các pháp nhân.

  Chương I  DANH HIỆU - HUY HIỆU - ĐẠO KỲ - TRỤ SỞ  Điều 1 : Danh hiệu : Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Cao Đài Tây Ninh (Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh), gọi tắt là : Đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh.  Điều 2 : Huy hiệu của Đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh là hình 03 Cổ pháp :

  - Bình Bát vu (biểu tượng Thích giáo),  - Cây Phất chủ (biểu tượng Lão giáo),  - Quyển Xuân Thu (biểu tượng Nho giáo).

  Điều 3 : Đạo kỳ của Đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh là cờ Tam Thanh có 03 màu vàng, xanh và đỏ.

  - Màu vàng biểu hiện Thái Thanh, tượng trưng Phật giáo.  - Màu xanh da trời biểu hiện Thượng Thanh, tượng trưng Tiên giáo.  - Màu đỏ biểu hiện Ngọc Thanh, tượng trưng Thánh giáo.  Điều 4 : Trụ sở trung ương của Đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh đặt tại Tòa Thánh Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam.  Điều 5 : Cách thờ cúng :

  - Thờ Đức Thượng Đế :

  - Tại Đền Thánh : hình Thiên Nhãn giữa quả cầu Càn Khôn.  - Tại các Thánh Thất : hình Thiên Nhãn  - Tại tư gia : hình Thiên Nhãn hoặc Thánh Tượng Ngũ Chi.

  - Thờ Đức Phật Mẫu :

  - Linh vị " Diêu Trì Kim Mẫu " bằng chữ Nho (tại cơ sở thờ tự)

  - Cúng lễ phẩm Thiêng Liêng gồm :

  - Bông (chỉ về Tinh)  - Rượu (chỉ về Khí)  - Trà (chỉ về Thần)

  Chương II  GIÁO LÝ - TÔN CHỈ - MỤC ĐÍCH

  ĐƯỜNG HƯỚNG HÀNH ĐẠO - THÀNH PHẦN  Điều 6 : Giáo lý của Đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh là tổng hợp có sáng tạo tinh hoa của giáo lý Tam giáo (Nho Giáo – Lão Giáo – Thích Giáo) và Ngũ Chi (Nhơn Đạo, Thần Đao, Thánh Đạo, Tiên Đạo và Phật Đạo).  Điều 7 : Tôn chỉ mục đích là cầu xin cứu rỗi các chơn linh khỏi sa đọa trong đam mê trần tục, cầu xin mang lại hòa bình cho nhơn loại, hòa hợp hạnh phúc cho dân tộc, giáo hóa nhơn sanh vun bồi phát huy tính thiện và sự thương yêu chơn thật, tôn trọng sự công bằng, để loài người nơi trần thế được sống trong cảnh thái bình an lạc và tình huynh đệ tương thân, tương ái đại đồng.  Điều 8 : Tôn giáo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh hành đạo trong khuôn khổ Hiến pháp và Pháp luật nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, đoàn kết hòa hợp dân tộc, bình đẳng và tôn trọng giữa các tôn giáo.  Điều 9 : Thành phần của Tôn giáo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh gồm : Chức sắc, Chức việc, Tín đồ.

  a/- Tín đồ : là những người nam hay nữ, không phân biệt quốc tịch, dân tộc, giai cấp, nghề nghiệp, từ 18 tuổi trở lên, đã tự nguyện thọ lễ Nhập môn, đều được nhìn nhận là tín đồ Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ (Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh), được cấp Sớ Cầu Đạo để sử dụng trong phạm vi tôn giáo và được thọ phép giải oan.

  Đối với nam nữ thanh niên là tín đồ, đủ tuổi kết hôn và kết hôn lần đầu, được thọ phép Hôn phối.

  Trẻ em (đồng ấu) của tín đồ được thọ phép Tắm thánh.

  Tín đồ giữ tròn đạo pháp khi qui vị (từ trần) được thọ phép độ thăng.

  b/- Chức việc : Thông Sự, Phó Trị Sự, Chánh Trị Sự, nam hay nữ là những tín đồ tiêu biểu, tự nguyện tham gia vào đạo sự tại cơ sở, được đồng đạo nơi địa phương đó tín nhiệm công cử lên.  c/- Chức sắc : là những Chức việc hoặc tín đồ có công nghiệp với đạo pháp theo qui định, hoặc tốt nghiệp nơi trường đào tạo Chức sắc do Hội Thánh tổ chức, được cầu phong, cầu thăng theo luật công cử, từ phẩm Lễ Sanh và phẩm tương đương đến phẩm cao nhất.  Điều 10 : Thành viên của Tôn giáo có nhiệm vụ :

  - Tín đồ được đề cử, ứng cử để bầu vào hàng Chức Việc.  - Việc cầu phong, cầu thăng vào các cấp phẩm Chức Sắc phải hội đủ điều kiện theo quy định của điều lệ Cầu Phong, Cầu Thăng.

  (Hiệp Thiên Đài được thực hiện theo Hiến Pháp Chức Sắc Hiệp Thiên Đài ngày 26/12/1966).  - Nếu được cử làm đại biểu tham dự các kỳ hội nghị, đại hội thì có quyền thảo luận và biểu quyết các công việc của Đạo do Hội Thánh quy định.  - Có nhiệm vụ chấp hành Hiến Chương, Nội quy và các Quyết nghị của Hội Thánh, tự nguyện hiến cúng vào các sinh hoạt của Hội Thánh.  - Có lối sống lành mạnh, tốt đời, đẹp đạo vì mục tiêu Nước Vinh – Đạo Sáng  Chương III  HỆ THỐNG - TỔ CHỨC HÀNH ĐẠO- NHÂN SỰ  Điều 11 : Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ (Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh) gồm tất cả Chức Sắc nam, nữ từ phẩm Giáo Hữu và các phẩm tương đương trở lên của hai Đài hữu hình là Hiệp Thiên Đài và Cửu Trùng Đài, là Hội Thánh duy nhứt, hành đạo theo Pháp Chánh Truyền – Tân Luật trong niềm tin tuyệt đối nơi thiêng liêng vô vi là Bát Quái Đài, để xây dựng Thánh thể hữu hình của Đức Chí Tôn từ đời này qua đời khác.  Điều 12 :

  - Cửu Trùng Đài : có nhiệm vụ phổ thông chơn đạo, giáo hóa và phổ độ nhơn sanh trên đường Đạo và đường Đời. Cửu Trùng Đài là chơn thể của Đạo, thuộc Tinh.  - Hiệp Thiên Đài : có nhiệm vụ bảo thủ giáo pháp chơn truyền của Đạo. Hiệp Thiên Đài là chơn thần của Đạo, thuộc Khí.  - Bát Quái Đài : là ngôi thờ Đức Thượng Đế tá danh Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát và các Đấng Giáo chủ Tam giáo, cùng các Đấng Thiêng liêng trong Ngũ Chi Đại Đạo. Bát Quái Đài là linh hồn của Đạo, thuộc Thần.

  Điều 13 : Chức sắc Hiệp Thiên Đài do cơ bút Thiên phong từ buổi khai đạo gồm 15 vị :

  - 1 phẩm Hộ Pháp : Chưởng quản Hiệp Thiên Đài, chủ Chi Pháp.  - 1 vị Thượng Phẩm : chủ Chi Đạo.  - 1 vị Thượng Sanh : chủ Chi Thế.  - 12 vị Thời Quân thuộc ba Chi : Pháp, Đạo, Thế, đặt dưới quyền hành sự của Hộ Pháp, Thượng Phẩm và Thượng Sanh.  - Chi Pháp có 4 vị : Tiếp Pháp, Khai Pháp, Hiến Pháp và Bảo Pháp.  - Chi Đạo có 4 vị : Tiếp Đạo, Khai Đạo, Hiến Đạo và Bảo Đạo.  - Chi Thế có 4 vị : Tiếp Thế, Khai Thế, Hiến Thế và Bảo Thế.  - Các Chức sắc cấp dưới Thập nhị Thời Quân đổ xuống gồm các phẩm : Tiếp Dẫn Đạo Nhơn, Chưởng Ấn, Cải Trạng, Giám Đạo, Thừa Sử, Truyền Trạng, Sĩ Tải, Luật Sự. (Luật Sự được đào tạo do khoa mục).  - Chức Sắc Hiệp Thiên Đài còn có Thập Nhị Bảo Quân, Hộ Đàn Pháp Quân, Hữu Phan Quân, Tả Phan Quân.

  Điều 14 : Chức sắc Cửu Trùng Đài gồm :

  a/- Nam phái :

  - 1 phẩm Giáo Tông là Anh Cả, lãnh đạo tối cao của nền Đại Đạo.  - 3 vị Chưởng Pháp : nghiên cứu Luật pháp Đạo trước khi ban hành.  - 3 vị Đầu Sư : cầm quyền hành đạo, ban hành Luật pháp Đạo, điều định cơ phổ độ.  - 36 vị Phối Sư : có 3 vị Chánh Phối Sư làm đầu, dưới quyền 3 vị Đầu Sư, thi hành các Luật pháp Đạo do 3 vị Đầu Sư ban xuống.  - 72 vị Giáo Sư : dạy dỗ tín đồ trong đường Đạo và đường Đời.  - 3000 vị Giáo Hữu (chia đều mỗi phái 1000 vị) : lãnh phổ thông chơn đạo.  - Lễ Sanh : không hạn định số, là người có hạnh kiểm tốt, được quyền đi khai đàn Thượng Tượng cho mỗi tín đồ.

  b/- Nữ phái :

  - Chức sắc CTĐ nữ phái chỉ từ phẩm Đầu Sư đổ xuống Lễ Sanh, không hạn định số theo từng phẩm cấp.  - Nữ phái tùng theo Nam phái mà hành đạo. Nơi nào có bổ nhiệm Chức sắc nam phái làm Chánh thì bổ nhiệm Chức sắc nữ phái làm Phó.

  Chức Sắc nam, nữ được Hội Thánh bổ nhiệm hành đạo theo phương cách tại chổ hoặc luân chuyển hành đạo các nơi.  Điều 15 : Tất cả Chức Sắc nam, nữ của Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh đều phải thọ Thiên Phong tại Cung Đạo Tòa Thánh Tây Ninh Việt Nam.

  A. CƠ CẤU TỔ CHỨC HÀNH ĐẠO TẠI TRUNG ƯƠNG TÒA THÁNH  Điều 16 : Thường Trực Hội Thánh

  Chánh Phối Sư nam, nữ là Thường Trực Hội Thánh, có nhiệm vụ điều hành nền Đạo, chăm lo sự nghiệp tu hành cho Chức sắc, Chức việc và toàn đạo; thay mặt Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh trước pháp lý Nhà nước và trong các mối quan hệ của Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh với các pháp nhân khác.  Thường Trực Hội Thánh mỗi tháng họp một kỳ để giải quyết các công việc Đạo.

  Điều 17 : Cửu Trùng Đài

  - 3 vị Chánh Phối Sư nam đứng đầu 3 phái : Thái, Thượng, Ngọc và nữ Chánh Phối Sư điều hành Cửu Viện.  - Chánh Phối Sư nam phái và Chánh Phối Sư nữ phái do các vị Phối Sư cùng phái công cử được cấp trên phê chuẩn. Trường hợp chọn không được cấp Phối Sư cùng phái làm Chánh Phối Sư thì chọn Phối Sư phái khác hoặc Chức Sắc cấp dưới đảm nhiệm Quyền Chánh Phối Sư.  - Chánh Phối Sư nữ phái hiệp cùng Chánh Phối Sư nam phái chung lo việc Đạo và điều hành các Viện nữ phái.

  Dưới quyền các nam Chánh Phối Sư có 9 Viện :

  Trực thuộc Thái Chánh Phối Sư :  Hộ Viện (thủ quỹ tài chánh)

  Lương Viện (lương thực)

  Công Viện (xây dựng, tu bổ)  Trực thuộc Thượng Chánh Phối Sư :  Học Viện (giáo dục tu sĩ)

  Y Viện (chăm sóc sức khỏe)

  Nông Viện (sản xuất)  Trực thuộc Ngọc Chánh Phối Sư :  Hòa Viện (hòa giải, trật tự)

  Lại Viện (nhân sự)

  Lễ Viện (nghi lễ)  Dưới các Viện có các ban trực thuộc.  Mỗi Viện có vị Thượng Thống, Phụ Thống.  Các Văn Phòng hành đạo trung ương có các chức danh Tổng Quản Văn Phòng, Quản Văn Phòng và các Chức Sắc nhơn viên công quả phụ trách do Hội Thánh bổ nhiệm.

  - Thượng Thống được chọn từ hàng phẩm Phối Sư và tương đương trở xuống.  - Phụ Thống, Quản Văn Phòng được chọn từ hàng phẩm Giáo Sư và tương đương trở xuống.


  - Trường hợp khuyết Chức Sắc cấp trên thì chọn Chức Sắc cấp dưới bổ nhiệm làm Quyền.

  Điều 18 : Hiệp Thiên Đài  Cơ quan luật pháp Đạo : đứng đầu là 1 Chức Sắc Hiệp Thiên Đài có phẩm cao nhứt, có trách nhiệm giám sát việc hành đạo, đề xuất Hội Thánh điều chỉnh hoặc xử lý kỷ luật đối với các trường hợp vi phạm luật Đạo, luật Đời.  Các bộ phận sau do Hiệp Thiên Đài phụ trách :

  - Cơ Quan Phước Thiện là cơ quan trực thuộc Hội Thánh. Cơ Quan Phước Thiện có nhiệm vụ làm âm chất, tạo nền nhân cội nghĩa của Đạo, chuyên lo về mặt sản xuất, lương điền, công nghệ, kinh doanh thu hoa lợi để hỗ trợ phương tiện, vật chất cho việc từ thiện, xã hội để tế độ người tật nguyền cô độc, kẻ gặp tai ương thống khổ.  Cơ Quan Phước Thiện có Thập nhị phẩm cấp từ trên trở xuống gồm : Phật Tử, Tiên Tử, Thánh Nhơn, Hiền Nhơn, Chơn Nhơn, Đạo Nhơn, Chí Thiện, Giáo Thiện, Hành Thiện, Thính Thiện, Tân Dân, Minh Đức.  - Bộ phận tu chơn gồm 3 cung : Trí Giác Cung, Trí Huệ Cung và Vạn Pháp Cung dành cho những tu sĩ nam, nữ theo đường tu chơn, mỗi cung có 1 Ban Cai Quản, nhiệm kỳ là 3 năm công cử lại 1 lần, và phải được sự phê chuẩn của Hội Thánh  B. VIỆC TỔ CHỨC HÀNH ĐẠO TẠI ĐỊA PHƯƠNG  Điều 19 : Ban Đại Diện Hội Thánh tại Tỉnh, Thành Phố.

  - Ở tỉnh, thành phố, có nhiều Họ Đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh thì Hội Thánh bổ nhiệm Ban Đại Diện Hội Thánh tại Tỉnh, Thành Phố.  - Ban Đại Diện Hội Thánh gồm 1 Trưởng Ban và từ 2 đến 5 Phó Trưởng Ban chọn từ hàng Giáo Hữu nam, nữ và tương đương trỡ lên do Hội Thánh bổ nhiệm.  Ban Đại Diện Hội Thánh làm phận sự truyền đạt và hướng dẫn các Ban Cai Quản Họ Đạo thông hiểu và tổ chức thực hiện đúng các Đạo Lịnh, Thánh Lịnh, Huấn Lịnh, Thông Tri về đạo sự của Hội Thánh tới các Họ Đạo, đồng thời phản ảnh tình hình đạo sự ở địa phương và thỉnh nguyện của Chức sắc, Chức việc, tín đồ lên Hội Thánh; quan hệ với chánh quyền, Mặt trận Tổ quốc và các pháp nhân khác ở tỉnh, Thành phố, quận, huyện, thị xã để giải quyết những việc đạo sự cần thiết theo sự ủy nhiệm của Hội Thánh.

  Nơi làm việc của Ban Đại Diện Hội Thánh đặt tại văn phòng Ban Cai Quản của Họ Đạo thích hợp trong tỉnh, Thành phố.

  Điều 20 : Ban Cai Quản Họ Đạo.

  - Nơi có 500 tín đồ trở lên trong phạm vi một xã hoặc liên xã thì được thành lập một Họ Đạo. Thánh Thất, Điện Thờ Phật Mẫu là nơi thờ tự của Họ Đạo.  - Nơi có tín đồ và chưa có Họ đạo thì thành lập Ban Nghi Lễ (có lập Thiên bàn cúng, lễ) để phục vụ lễ nghi cho tín đồ.  - Ban Cai Quản Họ Đạo có nhiệm vụ quản lý hướng dẫn Chức Việc chăm lo việc đạo cho tín đồ trong Họ Đạo.

  - Ban Cai Quản có 5 thành viên, gồm :

  1 Cai Quản

  3 Phó Cai Quản nam, nữ

  1 Thư Ký

  Ngoài ra còn có bộ phận tứ Vụ (Lương Vụ, Công Vụ, Lễ Vụ, Hộ Vụ).  - Hội Thánh chọn từ phẩm Lễ Sanh và tương đương trở lên bổ nhiệm làm Cai Quản, Phó Cai Quản, nhiệm kỳ 3 năm.  - Thư Ký và Ban Tứ Vụ do Chức Việc kiêm nhiệm được Họ Đạo tín nhiệm công cử, được Hội Thánh phê chuẩn.  - Các thành viên Chức việc nam, nữ như Chánh Trị Sự, Phó Trị Sự, Thông Sự, phải do tín đồ tại Họ Đạo tín nhiệm công cử, được Ban Cai Quản Họ Đạo đồng ý, Hội Thánh phê chuẩn.  - Chức năng của Chức việc là phụ trách việc hướng dẫn các mặt nghi lễ cho tín đồ trong phạm vi địa bàn được tín đồ công cử theo Pháp Chánh Truyền quy định.  - Ban Nghi Lễ do Chức Việc nam, nữ đảm trách được Hội Thánh phê chuẩn.

  Điều 21 : Các chức danh khác :

  a/ Các chức danh Khoa mục :

  - Luật Sự, Đầu phòng văn nam nữ, do Hội Thánh mở khoa thi và chọn bổ dụng giúp việc cho các Văn Phòng hành đạo ở Tòa Thánh, Ban Đại Diện Hội Thánh các tỉnh, thành phố.  - Hội Thánh mở khoa thi Lễ Sĩ, Giáo Nhi, Nhạc Sĩ cùng với chức sắc Nhạc để phục vụ nghi lễ tại Tòa Thánh, chọn bổ dụng hướng dẫn về chuyên môn cho các bộ phận phục vụ lễ nghi tại các Ban Cai Quản Họ đạo khi có yêu cầu.  - Các phẩm cấp nhạc từ trên trở xuống gồm : Tiếp Lễ Nhạc Quân, Nhạc Sư, Đốc Nhạc, Đề Nhạc, Lãnh Nhạc, Quản Nhạc, Đội Nhạc, Cai Nhạc, Bếp Nhạc, Nhạc Sĩ.

  b/ Các chức danh nghiệp vụ chuyên môn về thợ hồ, thợ mộc, Thuyền bát nhã :

  - Tổng giám, Phó Tổng giám, Tá lý và Công thợ viên, do Hội Thánh thâu nhận và bổ dụng để giúp việc xây dựng, cơi nới, trùng tu, sửa chữa nâng cấp các cơ sở thờ tự và cơ sở phục vụ cho Đạo từ Tòa Thánh đến địa phương như Thánh Thất, Điện Thờ Phật Mẫu và các công trình phụ tại các Họ đạo khi có yêu cầu.  - Tổng giám, Phó Tổng giám, Tá lý Thuyền Bát Nhã (xe tang) do Hội Thánh thâu nhận để phục vụ về mai táng ở Tòa Thánh và bổ dụng để hướng dẫn về chuyên môn cho các đội xe tang của Ban Cai Quản Họ đạo khi có yêu cầu.  - Từ Tòa Thánh đến các Ban Cai Quản Họ Đạo được thành lập Đội Mai Táng, có Thuyền Bát Nhã (xe tang) theo mô hình thuyền rồng do Hội Thánh quy định và bộ phận Nhạc, Lễ, Đồng Nhi để phục vụ nghi lễ của tôn giáo cho đồng đạo qui vị (từ trần) và phục vụ cho xã hội khi có yêu cầu.  - Các chức danh trên được đối phẩm với Chức Việc, Chức Sắc Hội Thánh.

  Điều 22 : Ấn Tín

  a/ Các khuôn dấu sau đây có giá trị pháp lý trong quan hệ với Nhà nước và các pháp nhân khác :

  - Khuôn dấu của Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ (Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh)  - Khuôn dấu Ban Đại Diện Hội Thánh tại các tỉnh, thành phố.  - Khuôn dấu Ban Cai Quản Họ đạo.

  b/ Các khuôn dấu chức danh sau đây dùng để ấn ký các văn bản ban hành mang tính giáo quyền, có giá trị trong nội bộ tôn giáo :

  - Khuôn dấu của 3 vị Đầu Sư (Phái Thái, Phái Thượng, Phái Ngọc) và Đầu Sư Phái nữ  - Khuôn dấu của 3 vị Chánh Phối Sư (Phái Thái, Phái Thượng, Phái Ngọc) và Chánh Phối Sư Phái nữ.  - Khuôn dấu của Cửu Viện nam, nữ.  - Khuôn dấu của Cơ Quan Phước Thiện,  - Khuôn dấu Cơ Quan Pháp Luật Đạo (Hiệp Thiên Đài)  Chương IV  VIỆC HÀNH ĐẠO Ở NƯỚC NGOÀI  Điều 23 : Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ (Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh) công nhận tín đồ hành đạo ở các nước theo Hiến Chương Đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, phù hợp với Pháp luật của nước sở tại và Pháp luật của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.  Điều 24 : Chức Sắc, Chức Việc nam, nữ hành đạo ở nước ngoài được Hội Thánh công nhận bổ nhiệm, khi hội đủ điều kiện công nghiệp theo qui định của Hội Thánh phù hợp với Pháp luật của nước sở tại và phải có ý kiến của Ban Tôn Giáo Chính Phủ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, thì được dự sổ cầu phong, cầu thăng (phong chức, phong phẩm). Thường xuyên báo cáo việc hành đạo của mình tại nước sở tại cho Hội Thánh hiểu biết để có hướng chỉ dẫn và giúp đỡ.

  Chương V  ĐẠI HỘI - HỘI NGHỊ  Điều 25 : Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ (Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh) có 3 hội lập Quyền Vạn Linh :

  Đại Hội Nhơn Sanh

  Đại Hội Hội Thánh

  Thượng Hội

  Điều 26 : Đại Hội Nhơn Sanh 5 năm họp một kỳ sau Đại lễ Hội Yến Diêu Trì Cung (ngày 15 tháng 8 âm lịch) do Hội Thánh triệu tập để :

  - Nghe báo cáo việc hành đạo của Hội Thánh trong 5 năm qua và nghe chương trình hành đạo 5 năm tới.  - Nghe đóng góp ý kiến của nhơn sanh cho Đại hội Hội Thánh nhằm phát huy mối Đạo.  - Thông qua danh sách cầu phong và nghe danh sách cầu thăng.

  Thành phần Đại biểu tham dự Đại Hội Nhơn Sanh gồm :

  - Phẩm Lễ Sanh và các phẩm tương đương nam, nữ được Hội Thánh bổ nhiệm đang hành đạo.  - Chức việc và tín đồ tiêu biểu ở Họ Đạo, do Đại Hội cơ sở công cử hoặc Ban Cai Quản Họ Đạo giới thiệu.

  Đại Hội Nhơn Sanh tại các họ đạo địa phương được mở trước 90 ngày Đại hội Trung Ương ở Tòa Thánh, theo chương trình của Hội Thánh quy định.  Điều 27 : Đại Hội Hội Thánh tổ chức 5 năm một kỳ sau ngày Hoằng Khai Đại Đạo (15 tháng 10 âm lịch), do Hội Thánh triệu tập để :

  - Xem xét việc hành đạo trong 5 năm qua  - Ấn định chương trình hành đạo trong 5 năm tới.  - Xem xét vi bằng của Đại Hội Nhơn Sanh dâng lên.  - Thông qua hồ sơ danh sách cầu phong, cầu thăng của Chức sắc, Chức việc và tín đồ theo luật công cử .  - Khen thưởng và xem xét hồ sơ Chức Sắc vi phạm luật Đạo, luật Nhà nước.  - Sửa đổi Hiến Chương và thông qua Hiến Chương sửa đổi nếu cần.

  Đại Hội Hội Thánh gồm Chức Sắc nam, nữ được Hội Thánh bổ nhiệm đang hành đạo từ cấp phẩm Giáo Hữu và phẩm tương đương trở lên.  Điều 28 : Thượng Hội được tổ chức 1 năm một kỳ sau ngày Lễ Giáng Sinh do Hội Thánh triệu tập để xem xét vi bằng của Hội Thánh dâng lên.

  - Thành phần đại biểu Thượng Hội gồm Chức Sắc cao cấp từ phẩm Đầu Sư trở lên đang hành đạo.  Trường hợp Thượng Hội chưa đủ thành phần Chức Sắc cao cấp mở Thương Hội thì Hội Thánh hiện hữu có quyền xem xét và giải quyết các việc Đạo.

  Điều 29 : Hội nghị Hội Thánh một năm họp một kỳ sau ngày 15 tháng mười âm lịch để :

  - Xem xét việc điều hành đạo sự năm qua và chương trình năm tới của Hội Thánh.  - Xem xét việc khen thưởng và kỷ luật trong Đạo.  - Xem xét nội dung, chương trình mở khóa học đạo cho Chức Việc, khóa hạnh đường cho Chức Sắc để hành đạo.

  Điều 30 : Thường Trực Hội Thánh mỗi tháng họp một kỳ. Ngoài ra, Thường Trực Hội Thánh mở Hội nghị mở rộng không định kỳ gồm toàn thể Chức Sắc làm đầu Cửu Viện, Cơ Quan Pháp luật đạo, Cơ Quan Phước Thiện và Ban Đại Diện Hội Thánh các tỉnh, thành phố, để giải quyết các vấn đề cần thiết của Đạo.  Ban Đại Diện Hội Thánh các tỉnh, thành phố mỗi tháng họp một kỳ với các Ban Cai Quản Họ Đạo để :

  - Truyền đạt các văn bản đạo sự từ Hội Thánh gửi xuống.  - Xem xét việc hành đạo trong tháng qua.  - Thông qua chương trình hành đạo trong tháng tới.

  Ban Cai Quản Họ Đạo mỗi tháng họp một kỳ gồm Ban Cai Quản Họ đạo, Chức Việc và Ban Tứ Vụ để :

  - Xem xét việc hành đạo trong tháng qua  - Thông qua việc hành đạo trong tháng tới.  - Chọn cử Đại biểu đi dự Đại Hội Nhơn Sanh (nếu trùng với Đại Hội Nhơn Sanh) hoặc công cử các chức vụ Thư ký, Ban Tứ Vụ hoặc bổ sung nhân sự khi có khiếm khuyết.  Chương VI  TUYÊN DƯƠNG - KỶ LUẬT  Điều 31 :

  - Chức sắc, Chức việc và tín đồ có công đức với Đạo pháp, có thành tích tham gia vào các việc ích nước, lợi dân, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, góp phần củng cố mối quan hệ Đạo - Đời tương đắc thì sẽ được Hội Thánh tuyên dương khen thưởng theo luật Đạo.  - Chức sắc, Chức việc và tín đồ nào vi phạm luật Đạo, làm thương tổn đến thanh danh của Đạo thì sẽ bị xử lý nghiêm minh theo luật Đạo.  - Chức sắc, Chức việc và tín đồ nào có hoạt động vi phạm luật nước, làm phương hại đến đại đoàn kết dân tộc và hòa bình, độc lập, thống nhất Tổ quốc thì sau khi nhà Nước xử phạt theo pháp luật, Hội Thánh sẽ xử lý nghiêm theo luật Đạo.  - Nếu Chức sắc, Chức việc nào bị tước quyền công dân thì đương nhiên bị mất tư cách Chức sắc, Chức việc. Khi được phục hồi quyền công dân thì sẽ được Hội Thánh xét cho phục hồi tư cách Chức sắc, Chức việc nếu có yêu cầu.

  Điều 32 : Hội Thánh khoan hồng cho những Chức sắc, Chức việc và tín đồ phạm lỗi biết ăn năn, tỉnh ngộ, lập công đức để chuộc tội với Đạo và chuộc tội với Đời.

  Chương VII  TÀI SẢN  Điều 33 : Tài sản của tôn giáo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh gồm có :

  - Động sản và bất động sản do nhơn sanh hiến cúng hoặc chuyển nhượng hợp pháp cho Hội Thánh và cho các Ban Cai Quản Họ Đạo.  - Động sản và bất động sản do Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh và Ban Cai Quản Họ Đạo cơ sở tự tạo hợp pháp.  Chương VIII  THỰC HIỆN HIẾN CHƯƠNG  Điều 34 : Để áp dụng Hiến Chương này, Hội Thánh sẽ ban hành các văn bản qui chế hành đạo của Thường Trực Hội Thánh, các Viện, các Ban trực thuộc Cửu Viện, của Ban Đại Diện Hội Thánh và của Ban Cai Quản Họ Đạo cơ sở cùng với Pháp Chánh Truyền – Tân Luật - Đạo Luật - Kinh Lễ là các văn bản có tính cách nội quy, nội luật điều hành đạo sự của Đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh.

  Chương IX  SỬA ĐỔI HIẾN CHƯƠNG  Điều 35 : Hiến Chương được sửa đổi khi có ý kiến thỉnh nguyện của Đại Hội Nhơn Sanh và phải được 2/3 tổng số Chức sắc Đại biểu Đại Hội Hội Thánh biểu quyết và được Thượng Hội phê chuẩn.  Điều 36 : Hiến Chương này được Đại Hội Hội Thánh thông qua ngày 26 tháng 10 năm Đinh Hợi (dl. 05/12/2007) gồm : Lời Nói Đầu, 9 Chương và 36 Điều, có hiệu lực để thay thế Hiến Chương Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ (Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh) năm Nhâm Ngọ (dl. 2002) .  Những quy định trước đây trái với Hiến Chương này đều bãi bỏ.

  HỘI THÁNH ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

  (CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH)

Trang 1/6
1 2 3 ... 6

Nội quy viết bài

Nội quy viết bài
 • Quý hiền không thể tạo chủ đề
 • Quý hiền không thể gởi Trả lời
 • Quý hiền không thể gởi tập tin đính kèm
 • Quý hiền không thể sửa bài viết của quý hiền
Chủ đề giống nhau
 1. Đạo quy Hội thánh Truyền Giáo và Pháp chánh truyền, Tân luật
  Bởi QuanTriVien1 trong mục Đề tài thảo luận
  Replies: 96
  Có Bài Mới: 11-08-2016, 10:21 AM
 2. Vài Cảm Nghĩ Về TÂN LUẬT PHÁP CHÁNH TRUYỀN
  Bởi thanhphong12011 trong mục Bước đầu tìm hiểu Đạo
  Replies: 0
  Có Bài Mới: 05-08-2013, 08:28 PM
 3. Pháp chánh truyền chú giải và các quả địa cầu.
  Bởi Trung ngôn trong mục Vấn đáp học Đạo
  Replies: 8
  Có Bài Mới: 19-04-2013, 09:00 AM