đệ xin hỏi
xin hỏi về hội thánh truyền giáo
có phải do tòa thánh tây ninh lập ra không
mong các huynh muội chỉ giúp