Tu Dưỡng (Đối ngữ)


                                         Minh Tranh 


1. Một dạ tin Thầy, sớm tối kệ kinh


                                        cầu giải thoát,


    Một lòng giữ Đạo, mai chiều qui giới


                                      diệt phàm tâm.


 


2. Dưỡng tánh tồn tâm ,buổi buổi công phu,


         phăn tầm tâm thanh tịnh.


   Tu thân lập hạnh, ngày ngày sám tỉnh,


         tô điểm hạnh vi nhân.


  


3. Bỏ sân hận, dẹp si mê,


                   kinh kệ mai chiều, tâm an lạc.


    Học bác ái, lập từ bi,


                giới qui sớm tối, hạnh thăng hoa.


 4. Công quả mót bòn, thành kỉnh kỉnh thành


 từng việc nhỏ.


    Công phu trì thủ, tịnh yên yên tịnh


 mỗi thì thời.


  


5. Một túi gió trăng, lặng lẽ nâng niu 


                                           tình Tạo Hóa.


                              Đôi vần thi họa, tung tăng gợi nhớ


                                                                                    nghĩa quê hương!


                                                        


“Tu Dưỡng” là những suy tư  tôi viết cho chính mình, nhân tiện  xin đăng vào diễn đàn để tặng Quí Bạn Đạo đồng niên,  đồng hương Quế Sơn, QuảngNam, Đà Nẳng như là vài tâm sự trên đường tu.


                            Thân Kính,


                           Minh Tranh


 


 ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------


  *Các đối ngữ trên là do đạo huynh Minh Tranh gởi đến và nhờ Admin gởi vào diễn đàn (vì đạo huynh không gởi vào được). Hiện đạo huynh đang sống tại Hoa Kỳ - với các lời trên ta thấy đạo huynh Minh Tranh với một lòng tin thầy, giữ đạo, ngày đêm công phu tu học dù đang ở xứ người...


Cảm ơn những lời đạo huynh gởi đến Tuổi Trẻ Đại Đao.