Thưa toàn thể diễn đàn,
Các bài viết tại chủ đề: “Hội thánh truyền giáo ?” đã có dấu hiệu vi phạm diễn đàn; QTV1 sẽ di chuyển bài viết để các QTV có ý kiến về quản trị bài viết cũng như các tài khoản đăng bài.
BQT sẽ trả lại chủ đề này sau khi hoàn tất việc quản trị.
Rất mong Quý thành viên hoan hỉ tham gia chủ đề khác tại diễn đàn.
Quản trị viên 1 – Thành viên Ban quản trị.