+Trả Lời Chủ Đề
Trang 1/6
1 2 3 ... 6
kết quả từ 1 tới 10/ Tổng số 59

Ðề tài: Cùng nhau ôn lại Thánh Ngôn

 1. #1
  Tham gia ngày
  Feb 2013
  Bài viết
  95
  NguyenVanUt's Avatar

  Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế Viết Cao-Ðài
  Giáo Ðạo Nam Phương

  Các con... Mừng các con.

  Trung, Cư, Tắc; mấy con nhớ đêm nay năm rồi thế nào, còn nay ra thể nào chăng?

  Trịnh-thị Ái-Nữ, Hiếu, hai con đã thấy Thầy giữ lời hứa thế nào chăng?

  Thầy lập Ðạo năm rồi ngày nầy, thì môn-đệ cuả Thầy chỉ có 12 đứa, mà bốn đứa đã vào nơi tay Chúa-Quỉ, chỉ còn lại tám. Trong tám đứa còn lại thì còn một đôi đứa biếng nhác mà không hành Ðạo, Thầy hỏi nếu chẳng phải quyền hành Thầy, dầu cho một vị Phật Thiệt lớn giáng thế Ði nữa, cũng chưa có phương chi mà độ hơn bốn muôn sanh linh, nhờ tay có 6 đứa môn-đệ trong một năm cho đặng bao giờ.

  Thầy vui mừng, Thầy khen tặng hết cả bốn muôn Môn-đệ của Thầy. Thơ con đã ngoan Ðạo, mà sự ngoan Ðạo cuả con đó còn độ lắm kẻ. Thầy khen con.

  Bính Thầy thưởng công con, cho lên chức Phối-Sư, Thầy cám cảnh lòng yêu mến con, Thầy cảm ơn lòng Ðạo-Ðức con. Sanh linh nhờ công con mà thoát qua khổ hải

  Bản, Thầy thăng chức Giáo-Sư. Trò, Thầy cho lên chức Giáo-Hữu, nhiều đứa khác nữa, ngày mùng 9 Thầy biểu đòi về cho Thái-Bạch phong thưởng.

  Thầy ban ơn trọn cả các con, dầu không có mặt tại đây cũng vậy. Thầy giở cơ lên, các con đều chun ngang qua cho thầy ban phép lành; Thầy cầu cho các con đặng ngoan Ðạo như Thơ vậy, sửa mình cho nên chí Thánh, vì Ðạo năm nay sẽ rõ thấu hoàn-cầu. Môn-đệ tăng thêm hằng hà sa số, phận sự các con lại càng nặng nề hơn nữa, nhưng các con nhớ biết thương Thầy, mà hễ thương Thầy thì ắt thương Ðạo, mà biết thương Ðạo thì thương hết chúng-sanh. Các con biết Thầy là trọng thì biết trọng Ðạo, mà hễ trọng Ðạo thì cũng phải trọng cả chúng sanh.

  Trong tháng giêng nầy, Thái-Bạch sẽ hội Nữ-Phái đặng lập cho hoàn toàn, Thầy trông công các con lắm đó.

  Thầy ban ơn cho các con một lần nữa.

  Thầy thăng.
  thay đổi nội dung bởi: NguyenVanUt, 15-04-2013 lúc 06:06 AM
  Tín đồ trung kiên quyết ngăn ngừa t. qu... h.. Đ..

 2. #2
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  "Thầy lập Ðạo năm rồi ngày nầy, ... ...
  Thầy hỏi nếu chẳng phải quyền hành Thầy, dầu cho một vị Phật Thiệt lớn giáng thế Ði nữa, cũng chưa có phương chi mà độ hơn bốn muôn sanh linh, nhờ tay có 6 đứa môn-đệ trong một năm cho đặng bao giờ
  ."

  1. "Thầy lập đạo" có nghĩa là gì ?
  2. "độ hơn 4 muôn sanh linh ... trong một năm".
  Vậy năm rồi ngày này là ngày nào của năm nào vậy huynh Út?
  3. Ý nghĩa của lời Thánh ngôn này là gì, huynh Út?

 3. #3
  Tham gia ngày
  Feb 2013
  Bài viết
  95
  NguyenVanUt's Avatar
  Ngài Bảo Pháp Nguyễn Trung Hậu có dạy :"Tỷ thí một người câm thấy cảnh chiêm bao như thế nào rồi mà mô tả lại cho người khác biết. Chúng ta muốn giải lý cho rõ cái Đạo thì chẳng khác nào người câm muốn giải rõ chuyện chiêm bao kia vậy...".

  Kinh Phật có dạy :"Đạo khó mà nói ra. Học giả phải tự mình tỏ ngộ lấy".

  Cho nên chủ đề có ghi là :"cùng nhau ôn lại Thánh Ngôn" là vậy!
  Tín đồ trung kiên quyết ngăn ngừa t. qu... h.. Đ..

 4. #4
  Tham gia ngày
  Feb 2013
  Bài viết
  95
  NguyenVanUt's Avatar
  Samedi 7 Aout 1926
  29 Tháng Sáu Bính Dần
  Cao-Ðài

  Mầng mấy con
  Mấy con nghe.
  Những sự phàm tục đều là mưu kế cuả Tà-Mị Yêu-Quái cốt để ngăn trở bước đường Thánh-Ðạo cuả các con. Những mưu qủi quyệt ấy do lịnh Thầy dùng để thử các con. Thầy đã nói thầy thả một lũ hổ-lang ở lộn cùng các con; nó hằng thừa dịp mà cắn xé các con, song trước Thầy đã cho con mặc một bộ thiết-giáp, chúng nó chẳng hề thấy đặng là đạo-đức của các con. Thầy lại khuyên các con gìn-giữ bộ thiết-giáp ấy cho tới ngày hội hiệp cùng Thầy. Ấy vậy Ðạo là vật rất hữu ích như giáp hữu ích cho thân các con; nếu các con bỏ giáp thì thân các con ra trần lỗ; còn bỏ Ðạo thì các con ở dưới phép Tà-Thần.
  ... Các con chớ ngại. Ngày nay Ðạo đã khai tức là Tà khởi. Vậy thì các con phải hết lòng, hết sức mà gìn giữ lấy thân mình; đã chẳng phải giữ mình cho các con mà thôi, lại còn gìn giữ cả Môn-đệ Thầy nữa.
  Thầy nói cho các con hiểu trước rằng: Cả Môn-đệ Thầy đã lựa chọn lọc lừa, còn lối nữa phần vì Thầy cho Yêu quái lấy danh Thầy mà cám dỗ... Cười... Ði bao nhiêu đều mất bấy nhiêu. Các con chớ buồn vì Thiên-Cơ phải vậy. Thi nhiều đậu ít lá lẽ hằng. Các con liệu phương thức mà nâng đỡ đức-tín của Môn-đệ cao lên hàng ngày; ấy là công quả đầu hết.


  Tín đồ trung kiên quyết ngăn ngừa t. qu... h.. Đ..

 5. #5
  Tham gia ngày
  Feb 2013
  Bài viết
  95
  NguyenVanUt's Avatar
  Dimanche, 22 Aout 1926
  15 tháng 7 năm Bính Dần
  Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế Viết Cao-Ðài
  Giáo Ðạo Nam Phương

  Ð.. Nghe dạy.
  Buổi Bạch-Ngọc-Kinh và Lôi-Âm-Tự lập pháp " Tam-Kỳ-Phổ-Ðộ ", Quỉ vương đã khởi phá quấy chơn Ðạo. Ðến danh ta nó còn mượn, duy ngai Ta nó chẳng dám ngồi mà thôi.
  Lại còn hiểu rõ rằng Ta đến với huyền diệu nầy mượn cơ mầu-nhiệm, hiệp Tam-Thập-Lục-Ðộng đổi gọi Tam-Thập-Lục-Thiên. Các tên chư Thần, Thánh, Tiên, Phật bị mạo nhận mà lập nên Tả Ðạo.

  Ngươi đâu hiểu rõ làm ra lẽ Trời Phật vốn con buôn. Tội tình ấy lớn là thể nào?...
  Ngươi hiểu chăng?...
  Tam đồ tội khổ, bất năng thoát tục là tội ngươi. Phải ăn năn sám hối, sau ta sẽ trọng dụng, độ rỗi nhơn-sanh, lấy công chuộc tội.
  Nghe à!
  Tín đồ trung kiên quyết ngăn ngừa t. qu... h.. Đ..

 6. #6
  Tham gia ngày
  Feb 2013
  Bài viết
  95
  NguyenVanUt's Avatar
  Samedi 7 Aout 1926
  29 Tháng Sáu Bính Dần
  Cao-Ðài

  Mầng mấy con
  Mấy con nghe.
  Những sự phàm tục đều là mưu kế cuả Tà-Mị Yêu-Quái cốt để ngăn trở bước đường Thánh-Ðạo cuả các con. Những mưu qủi quyệt ấy do lịnh Thầy dùng để thử các con. Thầy đã nói thầy thả một lũ hổ-lang ở lộn cùng các con; nó hằng thừa dịp mà cắn xé các con, song trước Thầy đã cho con mặc một bộ thiết-giáp, chúng nó chẳng hề thấy đặng là đạo-đức của các con. Thầy lại khuyên các con gìn-giữ bộ thiết-giáp ấy cho tới ngày hội hiệp cùng Thầy. Ấy vậy Ðạo là vật rất hữu ích như giáp hữu ích cho thân các con; nếu các con bỏ giáp thì thân các con ra trần lỗ; còn bỏ Ðạo thì các con ở dưới phép Tà-Thần.
  ... Các con chớ ngại. Ngày nay Ðạo đã khai tức là Tà khởi. Vậy thì các con phải hết lòng, hết sức mà gìn giữ lấy thân mình; đã chẳng phải giữ mình cho các con mà thôi, lại còn gìn giữ cả Môn-đệ Thầy nữa.
  Thầy nói cho các con hiểu trước rằng: Cả Môn-đệ Thầy đã lựa chọn lọc lừa, còn lối nữa phần vì Thầy cho Yêu quái lấy danh Thầy mà cám dỗ... Cười... Ði bao nhiêu đều mất bấy nhiêu. Các con chớ buồn vì Thiên-Cơ phải vậy. Thi nhiều đậu ít lá lẽ hằng. Các con liệu phương thức mà nâng đỡ đức-tín của Môn-đệ cao lên hàng ngày; ấy là công quả đầu hết.
  Tín đồ trung kiên quyết ngăn ngừa t. qu... h.. Đ..

 7. #7
  Tham gia ngày
  Oct 2007
  Bài viết
  1.368
  Trung ngôn's Avatar
  Huynh Nguyễn Văn Út à,
  Trung ngôn đọc chủ đề này thấy Huynh thường tô đậm những dòng Thánh ngôn mà Thầy thường dạy cho môn đệ lúc bấy giờ về tà mị, bàng môn tả đạo, quỷ vương, v.v.. vào những tháng năm đầu của thời kỳ mở đạo.
  Thế Huynh có Thánh ngôn nào của Thầy trong giai đoạn này [giai đoạn hiện tại, khoảng đầu thế kỷ 21 đến nay] nói về tà mị, bàng môn tả đạo, quỷ vương, v.v.. không ?
  Có đoạn nào Thầy chỉ đích danh không nhỉ?
  Trung ngôn hỏi để "dòm" thử những vị này ra làm sao!!!
  Xin được hỏi để học.
  Kính.
  Trung ngôn.

 8. #8
  Tham gia ngày
  Feb 2013
  Bài viết
  95
  NguyenVanUt's Avatar
  Trước khi mình trả lời câu hỏi của bạn Trung Ngôn vậy mình xin được làm quen với nhau trước không biết bạn có đồng ý không, mình tên là Nguyễn Văn Út là tín đồ thuộc Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, hiện đang sống tại thị xã Tây Ninh, còn bạn thì sao?
  Tín đồ trung kiên quyết ngăn ngừa t. qu... h.. Đ..

 9. #9
  Tham gia ngày
  Oct 2007
  Bài viết
  1.368
  Trung ngôn's Avatar
  Kính HTDM và Huynh Nguyễn Văn Út,
  1. Trả lời câu hỏi của Huynh về họ và tên nơi sinh và sống thì Trung ngôn đã trả lời rồi, tại chủ đề "Tâm sự với Đại từ phụ".
  Thông tin chỉ có vậy, không có thêm bởi vì không có gì để thêm.
  Lý do: Sợ.
  Dân gian xưa có câu: Quen sợ dạ, lạ sợ áo quần.
  Cám ơn thành ý kết bạn của Huynh, xin thứ lỗi nếu có làm phật lòng.
  TN khỏe lại sẽ ráng quy 1/2 nhang cho việc này.
  2. Kính HTDM, lần đầu tiên khi từ sau khi tham gia diễn đàn, TN được một người thuộc nhóm người có xuất thân được cho là từ vùng đất Thánh với phương châm "kiên quyết ngăn ngừa tà quyền hại đạo" làm quen. TN sinh ra đã là người nằm nhóm "bàng môn tả đạo" theo cách nghĩ của một nhóm vài người; Song, sau khi xem lại Pháp chánh truyền thì không thấy nói thế nào là "tà quyền, bàng môn tả đạo". Lại nữa, Sau khi thấy admin chia sẻ thông tin trên diễn đàn thì bổng dưng TN sợ.
  Nỗi sợ không biết từ đâu tới nên không thể tìm, tránh hoặc thích nghi cho hết sợ.
  Xin được từ chối làm bạn dù chỉ là bạn ảo.
  Xin quý HTDM đừng hiểu lầm ý TN, với các bạn không để tên tuổi và đang tham gia diễn đàn, chúng ta có lẽ có một duyên tiền định như Ơn trên nói "Nhứt ẩm, nhứt trác, giai do tiền định".
  Sẽ trao đổi về cụm từ "bàng môn tả đạo" và một dịp khác khi thấy vui.
  Kính.
  Trung ngôn.

 10. #10
  Tham gia ngày
  Feb 2013
  Bài viết
  95
  NguyenVanUt's Avatar
  Samedi 18 Septembre 1926
  13 tháng 8 năm Bính Dần
  Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế Viết Cao-Ðài
  Tiên Ông Ðại Bồ-Tát Ma-Ha-Tát
  Giáo Ðạo Nam Phương

  Thầy có việc nói cùng chư Môn-đệ. Thầy mời chư nhu xuất ngoại, một giây phút Thầy sẽ kêu vào.
  Các con, Thầy đã lập thành Thánh-Thất; nơi ấy là nhà chung của các con; biết à.
  Thầy lại quy Tam-Giáo lập thành Tân-Luật, trong rằm tháng mười có đại-hội cả Tam-Giáo nơi Thánh-Thất. Các con hay à!
  Sự tế tự sửa theo "Tam-Kỳ Phổ-Ðộ" cũng nơi ấy mà xuất hiện ra; rõ à!
  Thầy nhập ba chi lại làm một là chủ ý quy tụ các con trong Ðạo Thầy lại một nhà, Thầy làm cha Chưởng-quản, hiểu à!
  Từ đây trong nước Nam duy có một Ðạo chơn-thật là Ðạo Thầy đã đến lập cho các con, gọi là "Quốc-Ðạo", hiểu à!
  Thầy phải bụộc các con hiệp chúng trí mà lo vào đó, nghe à!
  Từ đây các con sẽ cực nhọc hơn, vì Thầy phân phát phận sự cho mỗi đứa, vì chẳng vậycác con sanh nạnh nhau, tựa hồ chia phe, phân phái là điều đại tội trước mắt Thầy vậy, nghe à[!
  Các con phải ngưng mọi việc mà chung lo trong đại-hội.


  Trung - Con biết rằng Thầy thương yêu nhơn-loại là dường nào chưa? Những điều ngăn trở đều do nơi tiền-khiên của cả chúng sanh. Ðã vào trọn một thân mình nơi ô trược thì Thầy đây cũng khó mà rửa với một gáo nước mà đặng trong sạch. Nhơn loại đã thâm nhiễm vào tình luyến ái tà mị trên mười ngàn năm, thì thế nào cổi Thánh-Ðức trong một lúc chẳng tới một năm cho trọn lành đặng.
  Rất đỗi là Thầy là bậc Chí-Tôn đây mà còn bị chúng nó mưu lén cho qua Thánh Ý Thầy thay, một đàng trì, một đàng kéo, thảm thay! Các con chịu ở giữa.
  Thầy dạy các con một điều là biết tranh đấu cùng Thầy, hễ nó tấn thì mình chống, cân sức cho bằng hay là trổi hơn mới đắc thắng. Các con chịu nổi thì Ðạo thành, các con ngã thì Ðạo suy. Liệu lấy.
  Cầm cả quyền hành vô lượng nơi tay, Thầy ngó một cái cũng đủ tiêu diệt nó đặng, nhưng mà phép công bình thiêng-liêng chẳng phải nên vậy; ấy cũng là cơ mầu-nhiệm cho các con có thể lập thành công quả.
  Trunh, Lịch, hai con phải hội chư Thánh mà xin khai Ðạo. Phải làm đơn mà dâng cho Thầy xem xét sửa trước nghe.
  Tín đồ trung kiên quyết ngăn ngừa t. qu... h.. Đ..

Trang 1/6
1 2 3 ... 6

Nội quy viết bài

Nội quy viết bài
 • Quý hiền không thể tạo chủ đề
 • Quý hiền không thể gởi Trả lời
 • Quý hiền không thể gởi tập tin đính kèm
 • Quý hiền không thể sửa bài viết của quý hiền
Chủ đề giống nhau
 1. Cùng nhau làm thơ
  Bởi Phụng Thánh trong mục Thảo luận chung
  Replies: 40
  Có Bài Mới: 17-10-2010, 11:20 PM
 2. CÙNG NHAU TÌM HIỂU
  Bởi phung_su trong mục Gặp gỡ, Giao lưu
  Replies: 18
  Có Bài Mới: 15-02-2008, 01:58 AM
 3. BA BÀI THÁNH NGÔN NƠI CUNG ĐẠO.
  Bởi tranthiminhthu trong mục Bước đầu tìm hiểu Đạo
  Replies: 3
  Có Bài Mới: 23-09-2007, 12:09 AM