+Trả Lời Chủ Đề
Trang 1/6
1 2 3 ... 6
kết quả từ 1 tới 10/ Tổng số 57

Ðề tài: CHUNG NIÊN SÁM HỐI

 1. #1
  Tham gia ngày
  Aug 2006
  Bài viết
  266

  Còn ít ngày nữa đến ngày đến ngày 23 tháng Chạp - ngày đưa Ông táo về Trời (tín ngưỡng dân gian) - ngày Chung niên sám hối.


  Các Huynh tỷ có bài viết nào nói về ý nghĩa của ngày này xin đăng bài để mọi người cùng nhau học hỏi và chiêm nghiệm.


  Rất mong nhận được bài của các Huynh tỷ đồng Đạo từ mọi miền đất nước và khắp các nơi.


  Chào phụng sự.


  nhattrung

   

 2. #2
  Tham gia ngày
  Feb 2007
  Bài viết
  614
  Nhan Nai's Avatar

                                 Lễ CHUNG NIÊN SÁM HỐI


   I-Nghiã: CHUNG: trọn, cuối. NIÊN : năm.SÁM: ăn năn tội lỗi HỐI :Hối hận, sửa đổi.


  Sám hối gồm có 2 ý chính :  1. Tự xét lại việc làm đã qua nhận thấy có tội lỗi, sai lầm, thiếu sót thì ăn năn lỗi cũ, đó là đối với quá khứ.


  2. Từ đó, quyết tâm sữa đổi chừa bỏ không tái phạm về sau nữa, đó là nhìn về tương lai.


  II. Ý nghĩa Chung niên Sám Hối: Ăn năn hối cải tội lỗi của mình vào dịp cuối nặm Chung niên sám hối cũng là một thường lệ được thi hành trong Phật giáo, hay Thiên Chúa giáo ( gọi là Confession Annuelle ). Sở dĩ định vào ngày 23 tháng Chạp hằng năm là dựa theo truyền thống dân tộc, dùng ngày đó có tính chất như ngày hoàn tất mọi việc sinh hoạt của một năm cũ ( cọng sổ, khoá sổ cuối năm ) để chuẩn bị bước qua năm mới. Và cũng là một nghi thức tự giác , tự nhìn nhận những sai trái tội lỗi chính mình, tự suy xét về lời nói, việc làm và ý nghĩ, để ăn năn quyết tâm chừa bỏ thói hư tật xấu, khắc kỷ, phục thiện, để làm kim chỉ nam tiến thân trên đường tu đức lập hanh.     


  III. Tầm quan trọng của Sám Hối đối với người Tụ: Ở phạm vi Ðời, chúng ta thường nghe các từ như : xin lỗi, thú tội,kiểm điểm, phê binh...  Trong nếp Sống Ðạo , chúng ta dùng từ Sám Hối vừa chỉ tính cách chân thành tự giác nhận ra sai lầm tội lỗi để ăn năn chưà bỏ vừa hàm ý giải trừ nghiệp chướng thuộc nhiều kiếp trước . Mỗi tín hữu Cao Ðài muốn tu lập hạnh, muốn hướng thiện qua nghi thức Sám hối, cốt yếu phải lấy sự chân thật làm gốc , đừng chạy theo số lương và hình thức bên ngoài, hãy ghi nhớ nơi quy điều, giới luật của người tín hữu Cao Ðài làm chuẩn thằng, chúng ta nương theo để tu hành nơi Kinh, luật,luận, Thánh giáo mà tìm về để thắp sáng tâm hồn, làm sống lại linh năng hồi hướng nơi mỗi chúng ta.


  Lễ Chung Niên Sám Hối rất quan trọng ở chỗ : Những sự chuẩn bị của chúng ta về mặt tâm thức, tình cảm và khối lòng chân tín tuyệt đối.  Nên quan niệm rằng : không chỉ nhằm đạt kết quả rồi chấm dứt vào ngày 23 tháng Chạp nầy, mà phải luôn luôn nuôi dưỡng và phát huy tinh thần tự giác, tự tu, tự kiểm từng sát na, để nhìn lại hiện tại, quá khứ, vị lai về đời tu của mình. Nhằm tạo nền tảng và đà tiến dõng mãnh hơn cho đường tu sắp đến, cụ thể là cho năm 2007, năm Ðinh Hợi, một năm mới cho mỗi cá nhân và Giáo Hội. 


  Thật vậy , người tu hành muốn giải nghiệp , tức là xoá bỏ bao nhiêu oan trái ràng buộc mà chúng ta đã tạo nên trong qúa khứ dài lâu là bước rất quan trọng.               


                                  Trong Kinh Giải Oan dạy :


                                  Từ vô thủy bắt đầu tập nghiêp.


                                  Nghiệp tập rồi phải kiếp trầm luân .


  Nghiệp cũ tích tụ từ nhiều kiếp trước, trong nghiệp kiếp nầy chúng ta không lo tu tĩnh, sám hối chừa bỏ còn tạo nghiệp mới nữa.


                          Theo Bài  kinh Mai nhắc nhỡ chúng ta :


                                  Điều tập nghiếp kết oan nhớ giải.


                                  Việc lổi lầm hối cải xin thôi; 


                                 Chí tâm hôm sớm trau dồi;


                                  Lập thân hành đạo đền bồi nợ xưa.


                                         Bài Kinh Hôm nhắc nhở :                      Ngày xưa những việc thị phi.


                      Nay con dứt sạch dầu chi mựa hềm. 


  Người có tâm hướng thiện, người chưa có chút ý niệm gì  về tu cầu hoàn thiện nói chung, tất nhiên không nghĩ gì về Sám Hối. Ðối với người biết tu, quyết chí tinh tấn hoàn thiện, thì dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, việc sám hối là việc hằng ngày, phải làm suốt cả cuộc đời người tu. Theo lời khen ngợi Kinh Sám Hối : Ngày ngày tập sửa tánh thành, Ðêm đêm quyết chí tu hành ăn năn.


   Ngày xưa bậc Thánh như Tăng Tử  còn nói: Nhất nhật tam tĩnh ngô thân, Nghĩa là : Mỗi ngày thường tự xét mình mộ lần, huống gì con người phàm tục như chúng ta !  Vì thế, mỗi người tín hữu chúng ta mới có truyền thống nầy để đánh giá sự tiến bộ tu học từng năm một , nên gọi là Chung Niên Sám Hối.  Mỗi chúng ta tự xét hỏi : Tại sao Tôn giáo đạo đức lại lấy việc Sám Hối làm quan trọng? Bỡi vì, con người là chủ mọi hành động của mình ,thiện ác, tội phước thảy do nơi mình tạo ra. Ðức Phật nói : Lẽ Nhân quả nghiệp bạo ; Ðức Lão Tử nói : Hoạ phúc  vô môn, duy nhơn tự triêu. ( hoạ phước không đến mà tự mình vời nó đến ); Ðức Khổng Tử nói Hoạch tội ư thiên, vô sở đảo giả ( làm mắc tội với Trời, cầu khẩn cũng không được ). Hay nói : Chủng qua đắc qua chủng đậu đắc đậu ( trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, hoặc: tích ác phùng ác, tích thiện phùng thiện  ( chưá chất điều ác thì gặp ác , chứa chất điều thiện thì gặp thiện )  Thánh Kinh cũng nói : Mọi việc thiện ác của anh làm là làm cho chính anh vậy. Như thế, tất thảy các Tôn giáo đều cùng nhìn nhận con người là chủ động mọi việc thiện ác, phước đức tội lội Vận mạng con người chính do nơi con người xây đắp lấy, cho nên ăn năn hối cải với lương tâm của mình, chứ không Ðấng nào sửa dổi tánh tình hành động cho mình đươc, chính tự mình phải nhận lấy trách nhiệm sửa đổi tánh tình mình cũng như đem lại Hạnh phúc cho mình vây. 


  IV. Ý nghĩa đặc biệt của lễ Chung Niên Sám Hối: Trong tình tự sám hối, mỗi tín hữu cũng nên dành chỗ cho những suy nghĩ về Họ Ðạo. Chúng ta nên suy tư về Họ Ðạo nơi Ông Bà Cha Mẹ Anh Chị em, nơi đã từng làm lễ Tắm Thánh, Thành Nhân, với những ngày xa xưa khi mới lớn lên và tập tu, chúng ta suy nghĩ về hướng tu hành tinh tấn, tăng huy đạo hạnh, đã có những  dấu hiệu gì xứng đáng để cảm thấy bình an hoan hỷ chưa? Và chúng ta có thể cảm nhận ra những dấu hiệu hoặc trạng thái, ý thức  yếu kém về đường công hạnh tu tập trong nếp Sống Ðạo hằng ngày trong việc hộ trì Chánh pháp và trưởng dưỡng tình anh chị em đổng đạo không? Phải tự tu, tự kiểm ,và kiểm chứng mới thấu đạt ý nghĩa  đặc biệt lễ Chung niên Sám Hối.


  Mỗi tín hữu hãy tự hỏi tại sao dâng lễ Chung Niên Sám Hối, lại phải cầu xin Ơn Trên tha thứ xá giảm tội tình mình? và có chắc hẵn sám hối sẽ được dứt sạch tội lỗi trong năm cũ không.  Chính chúng ta  phải tự nghĩ sửa đổi tâm tình, cải ác tùng thiện, nói dễ chứ khó khăn lám , vì thói quen tật xấu đã nhiểm vào tâm thức lâu ngày thành tự nhiên, thành cố tật ! Ðức Khổng Tử nói : Thiếu thành nhược thiên tánh, tập quán như tụ nhiên  ( tập thành từ lúc nhỏ , cũng như thiên tánh, tập quen cũng thành tự nhiên ) cũng như Tây ngạn nói : Thói quan là bản tánh thứ hai của con người    Xem như Thi sỉ Nguyễn Khuyến muốn bỏ tật nghiện rượu mà không sao bỏ được , có bài thơ rằng :


                              Những lúc say sưa cũng muốn chừa,


                             Muốn chừa nhưng tánh lại hay  ưa


                            Hay ưa, nên nỗi không chừa được


                           Chừa được, nhưng mà - cũng chẳng chừa !


  Ngược lại, trường hợp đạc biệt của Cụ Cố Ðạo Trưởng Hiệp Lý Lê Trí Hiển, mậc dù tuổi cao sức yếu, mắc tật nghiện thuốc phiện đã tiểm nhiểm hằng mấy mươi năm trong thời Cụ còn làm quan mà đeo đai mãi đ61n ngày hưu trị  Thế mà, sau khi ngộ Ðạo, Cụ quyết tâm bỏ nghiện để giữ gìn quy giới tinh nghiêm, lắm lúc bọ cơn nghiện dày vo thể xác đau đớn Cụ phải ngất xỉu !  Ðạo trưởng cố quyết tămchịu đợng đến khi khắc phục được ma ghiền, thật quả là một nghị lực phi thường ! Hẵn nhiên do đâu mà được , là nhờ mãnh lực, tha lực phù trì của Thiêng liêng, nhờ đức tin cao cả mà khắc phục được ma chướng buộc ràng.     ( còn tiếp );


  (Có chỉnh sửa ký thuật bởi admin)

           

 3. #3
  Tham gia ngày
  Feb 2007
  Bài viết
  614
  Nhan Nai's Avatar

   ( tiếp theo ) 


  Phản ánh các trương hợp trên, chúng ta khẳn định tất cả do Tâm tạo và ý chí nghị lực kiên cường dõng mãnh trên đường tu dưỡng, một đức tin kiên định hướng về Thầy sẽ được Ơn Trên hộ trì  soi dẫn đến minh tâm kiến tánh, cải ác tùng thiện, thành đạt đến Chân, Thiện, Mỹ.


  Từ đó, ai nấy trong chúng ta đều cảm thấy vui mừng, gặp nhau đều thấy dễ chiu.  Rời nhà ra đi chúng ta mong sớm trở về, người ở nhà đợi chờ người đi vắng. Hằng năm cứ đến ngày Chung Niên Sám Hối, toàn đạo sẵn sàng dọn mình trong sạch, dâng hết khối chí thành, đốt nén hương lòng đến trước bệ Chí Tôn sấp mình khẩn nguyện qua hết lời bài Kinh Sám hối để suy gẫm câu kinh hầu tắm gội linh hồn, ăn năn tội tình trong năm, quyết sưả đổi chưà bỏ những sai trái lỗi lẫm từ nhỏ nhít đến to lớn đã từng gây ra phiền não buồn chán cho mình va cho moị người! Thay vào đó, chúng ta đã làm được các điều vui vẽ, tốt đẹp, vưà ý, hớn hở cho nhau như những ngày đầu năm đón mừng Xuân mới.


  Hiểu được, và làm được những điều chúng ta đã theo dõi đề tài từ đầu đến cuối, quả quyết do đức tin và nguyện lực của kẻ tu hành, đem lại các điều vui, tạo các việc lành, dần dần nguồn vui được toã rộng, hạnh lành phát huy, cảm thấy ra rằng Sám Hối có thể thể giảm nghiệp tăng phước, không còn tạo thêm nghiệp xấu cho mình và cho tất cả về sau, chắc chắn chúng ta sẽ hưỡng được nếp Sống Ðạo: Sống Hạnh Phúc, Chết Bình An.     


  VI. Kết Luân:


  Xin mượn lời thơ sau đây kết thúc chuyên đề Chung Niên Sám Hối :  


  Cùng về suy nghiệm lời kinh (trọn bài Kinh Sám Hối );    


  Soi trong nghiệp thức phù sinh kiếp người;       


  Quanh năm bao cuộc khóc cười...;    


  Bao phen lầm lỗi, bao hồi đảo điên !;


  Nỗi trôi giưã cõi ưu phiền;


  Nay về Sám Hối Chung Niên bên THẦY;  


  THẦY ơi ! con thiệt thơ ngây 


  Vướng thân khổ lụy, biết ngày nào ra ?;


  Thân ơi ! có biết chăng la...


  U mê bao độ, thăng hoa bao lần;


  Bụi nào còn vướng gót chân;


  Giũ xong, nhẹ bước phong trần thênh thang..!        


  _________________________________________


  ( Kính nhờ kỷ thuật bởi admin sữa, điều chỉnh cho. Cảm ơn )


 4. #4
  Tham gia ngày
  Jun 2006
  Bài viết
  97

   


         CHUNG NIÊN SÁM HỐI


         TỘI LỔI VỪA QUA


         NAY LÀM ĐIỀU THIỆN


         CHÚC PHÚC MỌI NGƯỜI


        5 THÀNH CỦ CHI     8-2-2007


 5. #5
  Tham gia ngày
  Oct 2007
  Bài viết
  1.368
  Trung ngôn's Avatar
  Tiếp theo chủ đề Chung niên sám hối.
  --------------------------------------
  ….
  Tại sao con sám hối?
  Có phải con nhận biết được điều trái điều phải, mà nhận được như thế cũng đáng mừng. Vì lòng còn tia sáng dọi ra, nếu phạm tội hóa mê mờ còn thấy chi mà cải đổi.
  Lễ sám hối là lễ cầu cứu chăng?
  Mà các con đã thấy mình yếu hơn kẻ thù tội lỗi nên cầu cứu để nhờ bên ngoài hợp đồng mà tiêu diệt bọn chúng?
  (còn tiếp)
  [trích Thánh ngôn Trung Hưng, Vô cực Lão mẫu, Tịnh đường, 16/4/Quý Mẹo - Đại Đạo 38]
  Trung ngôn.

 6. #6
  Tham gia ngày
  Sep 2011
  Bài viết
  27
  Tại sao con sám hối?
  Dạ tại vì con ham vui.
  Lễ chung niên sám hối tại thánh thất Trung Nam giành cho lớp trẻ được tổ chức vào tối 23 tháng 12 âm lịch hằng năm luôn được nhiều bạn trẻ đủ mọi lứa tuổi đồng, thiếu, thanh trong tỉnh cùng tham gia. Không chỉ có các bạn là tín đồ Cao Đài đâu mà những bạn trẻ theo đạo thờ ông bà, đạo Phật và cả Công Giáo nữa cũng hưởng ứng trong bầu không khí vui vẻ, đầm ấm và không kém phần trang nghiêm.
  thay đổi nội dung bởi: Hoá-nhân, 24-01-2012 lúc 02:54 PM

 7. #7
  Tham gia ngày
  Oct 2007
  Bài viết
  1.368
  Trung ngôn's Avatar
  Nguyên văn bởi Hoá-nhân
  Tại sao con sám hối?
  Dạ tại vì con ham vui.
  Kính HTDM,
  Sám hối trở thành một việc mà hầu hết tín đồ Cao Đài đều thực hiện.
  Có người sám hối mỗi ngày, có người lâu lâu mới nhớ mỗi mình có lỗi, người khác thì "xuân thu nhị kỳ", v.v..
  Họ thực hiện có nhiều lý do và nay có thêm một lý do "lạ" nữa là: Ham vui.
  Kính lời.
  Trung ngôn.

 8. #8
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  125
  Thích Học Đạo's Avatar
  Kính thưa Quý Huynh Tỷ ;
  Trong cuốn kinh Đại Thừa Chơn Giáo có câu :

  Xin đừng lầm lỗi ăn năn,
  Để tâm thanh tịnh mót cằn quả công
  .

  Vậy với người tu Đại Đạo ( luyện đạo tu công ) việc sám hối lại là một trở ngại !
  Quý Huynh Tỷ nghĩ gì về hai cách tu tín ngưỡng ngoại giáo và nội giáo vô vi khác nhau như vậy ? Kính .

 9. #9
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  Nguyên văn bởi Thích Học Đạo Xem Bài viết
  Kính thưa Quý Huynh Tỷ ;
  Trong cuốn kinh Đại Thừa Chơn Giáo có câu :

  Xin đừng lầm lỗi ăn năn,
  Để tâm thanh tịnh mót cằn quả công
  .

  Vậy với người tu Đại Đạo ( luyện đạo tu công ) việc sám hối lại là một trở ngại !
  Quý Huynh Tỷ nghĩ gì về hai cách tu tín ngưỡng ngoại giáo và nội giáo vô vi khác nhau như vậy ? Kính .

  Sao lại nghĩ như thế!

  Vậy cần phải tìm hiểu lại bản chất của Sám Hối (theo lời Thánh giáo) là gì trước khi bàn tiếp vậy

 10. #10
  Tham gia ngày
  Sep 2011
  Bài viết
  27
  Kính chào quý ACE!
  Sám là nhận ra (lỗi lầm)?
  Hối là hối hận, hối cải? (Hối còn có một nghĩa nào khác nữa không nhỉ?)
  Sám hối có nghĩa là nhận ra lỗi lầm nên ân hận và hối cải, sửa đổi bản thân.
  Dám nhìn nhận lỗi lầm của mình để rồi sửa đổi bản thân mình trở nên tốt hơn thì đó chính là cái Dũng của con nhà Đạo _ Hóa nhân nghĩ vậy
  Chữa đói khát bằng thực phẩm
  Chữa dốt nát bằng học hỏi
  Học hỏi để hiểu biết
  Biết đúng để làm, biết sai để sửa, biết thiếu sót để bổ sung

Trang 1/6
1 2 3 ... 6

Nội quy viết bài

Nội quy viết bài
 • Quý hiền không thể tạo chủ đề
 • Quý hiền không thể gởi Trả lời
 • Quý hiền không thể gởi tập tin đính kèm
 • Quý hiền không thể sửa bài viết của quý hiền
Chủ đề giống nhau
 1. Niên Đạo thứ 85
  Bởi hoan-khong trong mục Diễn đàn hoà hiệp
  Replies: 85
  Có Bài Mới: 03-11-2011, 09:21 PM
 2. Niên Đạo thứ 85
  Bởi hoan-khong trong mục Bước đầu tìm hiểu Đạo
  Replies: 0
  Có Bài Mới: 24-12-2009, 02:35 AM
 3. Chung niên sám hối
  Bởi Trung ngôn trong mục Vấn đáp học Đạo
  Replies: 7
  Có Bài Mới: 02-02-2008, 08:16 AM
 4. Lời Cầu Nguyện Mùa Chung Niên Sám Hối
  Bởi truongtam trong mục Cảm xúc Thành viên
  Replies: 0
  Có Bài Mới: 12-01-2008, 11:02 AM